Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
CaseStudy - Bulgaria.pdf
CaseStudy - Bulgaria.pdf
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 62 Ad
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Webinar

 1. 1. З А П О Ч В А М Е С Л Е Д М А Л К О
 2. 2. Х А Й Д Е Д А Р А З В И Е М Б И З Н Е С И Д Е И З А Е Д Н О ! У Е Б И Н А Р С Ц Е Л Р А З В И Т И Е Н А П Р Е Д П Р И Е М А Ч Е С Т В О Т О
 3. 3. П Р О Г Р А М А 1. Съвсем кратко представяне на Бизнес Агенция. 2. Процес на развитие на бичнес идеи. 3. Инструменти и техники: - Mind Mapping: Miro platform - Scamper: пример McDonalds 4. Представяне на ResQ App & Madeira Safe to discover 5. Обсъждане на въпроси, ако има такива
 4. 4. З А Д А В А Й Т Е В А Ш И Т Е В Ъ П Р О С И Т У К : www.slido.com à #92356
 5. 5. К О И С М Е Н И Е ? Бизнес Агенция е организация за иновации, създадена през 2000 г., ангажирана с дигитални иновации, водеща практики в областта на дигиталния бизнес и насърчаване на дигиталната трансформация в България и област Варна. Основната дейност на организацията е изпълнението на проекти по някои от най-влиятелните и иновативни програми за междурегионално сътрудничество и подобряване на политиките като INTERREG EUROPE, BLACK SEA JOP и DАNUBE INTERREG.
 6. 6. К Ъ М К А К В О С Е С Т Р Е М И М ? • Насърчаване на иновациите • Подобряване на предприемаческия дух и стимулиране на създаването на стартъпи • Популяризиране на предприемаческата култура • Повишаване на ефективността и жизнеспособността на предприятията • Свързване на предприятия
 7. 7. “ Б И З Н Е С В Ъ З М О Ж Н О С Т И Т Е С А К АТ О А В Т О Б У С А , В И Н А Г И И Д В А С Л Е Д В А Щ .“ RichardBranson,Founder,Virgin Enterprises
 8. 8. И Д Е И Т Е И Л И Ч Н О С Т Т А външни източници – нужди, чужди идеи техники за генериране на идеи фирмата, в която работите личностни спецификации и особености хобита интереси лични умения натрупани квалификации професионален опит
 9. 9. П Р О Ц Е С Н А РА З В И Т И Е Н А И Д Е Я ТА Изследване Тестване Старт 1 2 3 4 5 6 Генериранена идеи Развитие Скрининг/проверка
 10. 10. “ З А Д А И М А Т Е Б И З Н Е С , Т Р Я Б В А Д А И М А Т Е К Л И Е Н Т И , А К О Н Я М А Т Е К Л И Е Н Т И , Н Я М А Т Е Б И З Н Е С , А Х О Б И ! DeanBrown,Productdesigner
 11. 11. К А К Ъ В Е П Р О Ц Е С ЪТ ? Идеи около вас – нужди, чужди идеи Съставките на добрата идея Добрата идея и тенденциите Генериране на идеи за бизнес
 12. 12. ОТ КЪ Д Е Д А ЗА П О Ч Н А ?
 13. 13. 1 . И Д Е И Т Е О К О Л О В А С
 14. 14. 2 . Р Е Ш Е Т Е П Р О Б Л Е М
 15. 15. 2 . С Ъ С Т А В К И Т Е Н А Д О Б Р А Т А И Д Е Я К А К В О С Л Е Д В А ?
 16. 16. С Ъ С ТА В К И Т Е Н А ДО Б РАТА И Д Е Я Приходи/разходи Tърсене на продукта/услугата Бизнес план
 17. 17. P R O B L E M T R E E Проблем Причини ЕфектиEffekr
 18. 18. П Р И М Е Р З А P R O B L E M T R E E Висок процент на пътни произшествия с автобуси Невежи шофьори Автобусив лошакондиция Пътищавлошо състояние Ранени пътници и в най- лошия случай починали Закъснели автобуси Висок разход медицински разход за ранените Компанията получавалошимидж Стрес Тесен график Лошаситуация напътя Твърдемалко шофьори Слаба подръжка Липса на рутинни проверки Стари автобуси Слаба поддръжка на пътя Липсанарутинни проверкинапътя Злоупотреба с алкохол Слабмениджмънтв автобуснатакомпания
 19. 19. 2 . Д О Б Р А Т А И Д Е Я И Т Е Н Д Е Н Ц И И Т Е В Е Ч Е И М А М Е С Ъ С ТА В К И Т Е Н А Д О Б РАТА И Д Е Я , А С Е ГА К А К В О ?
 20. 20. Т Е Н Д Е Н Ц И И Околна среда COVID-19 Качество на живот Социални услуги Решение на неразрешен до сега проблем Нашумели тенденции:- спорт - професионално развитие- Хора с различна сексуална- Ориентация- Продукти за хора отразлични възрастови и соц.групи
 21. 21. Н А М И Р А Н Е Н А И Д Е Я … Намерете тенденция, оплакване, проблем, наболяла нужда Проявете творчество как да я монетизирате
 22. 22. ИНСТРУМЕНТИ И ТЕХНИКИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИДЕИТЕ И КРЕАТИВНОСТТА • u Шест мислещи глави • u Изброяване на атрибути • u Mind mapping • u Анализ What if • u Анализ Force field • u Simplex • u Scamper u Брейнсторминг u Кръгове от възможности u Reversal u Rich pictures u Fresh view u TILMAG
 23. 23. M I N D M A P P I N G Диаграма с йерархична структура, която се използва за визуална организация и представяне на информация, мисли или идеи
 24. 24. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А Ще ви представим изграждането на Mind Map в платформата MIRO Който иска може да влезе и да гледа директно в платформата от следния линк: https://miro.com/app/board/o9J_lfz7mfc=/
 25. 25. SCAMPER е техника за странично мислене, която ви кара да излезете извън традиционното и ви помага да проучите нови възможности
 26. 26. S C A M P E R U B S T I T U T E O M B I N E D A P T O D I F Y U T L I M I N A T E E A R R A N G E Заместване на компоненти (материали, персонал…) Комбиниране/ Интегриране с други услуги Адаптиране – употреба на друг елемент Модификация– промяна на форма/цветове Прилагане на друга употреба Елиминиране– премахване на елементи Преобръщане
 27. 27. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 1. Заместване на компоненти: Какво мога да заместя/променя в продукта/процеса, за да стане по-добър? • Как мога да заменя мястото, времето, материалите или хората? • Мога ли да заменя една част с друга или да сменя някои части? • Трябва ли да сменя името? • Мога ли да използвам други съставки или материали? • Мога ли да използвам други процеси или процедури? • Мога ли да променя неговата форма? • Мога ли да използвам тази идея за други проекти? SCAMPER
 28. 28. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • McDonalds заменя добре познатата концепция на ресторантите (със сервитьори, процесa на поръчка, плащане и т.н.) в ефективна доставка с малко меню. По този начин успяват да доставят бърза храна с „малко усилия“ -> бързо хранене. • McDonalds са заменили някои от касовите апарати, което намалява опашката и работодателите. • Макдоналдс замести картофения чипс с пържени картофи.
 29. 29. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 2. Комбиниране: Как мога да комбинирам две или повече части от моя продукт, проблем или процес, така че да постигна различен продукт? Творческото мислене включва комбиниране на несвързани преди това идеи, продукти или услуги, за да се създаде нещо ново и иновативно. • Какви идеи, материали, характеристики, процеси, хора, продукти или компоненти мога да комбинирам? • Мога ли да комбинирам или обединя това или онова с други обекти? • Какво мога да комбинирам, за да максимизирам броя на употребите? • Какво мога да комбинирам, за да намаля производствените разходи? • Кои материали мога да комбинирам? • Кои са най-добрите елементи, които мога да събера, за да постигна определен резултат? SCAMPER
 30. 30. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • Рей Крок комбинира концепцията на ресторанта с автомобили. Сега известен като Drive-Thru. • Макдоналдс направи Happy Meal, насочвайки децата и комбинирайки бургер с играчки.
 31. 31. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 3. Адаптиране: Какво мога да адаптирам в моя продукт, процес? Водещи въпроси: • Коя част от продукта мога да променя? • Мога ли да променя характеристиките на даден компонент? • Мога ли да търся вдъхновение в други продукти или процеси, но в различен контекст? • Дали историята предлага някакви решения? • Кои идеи мога да адаптирам, копирам или заимствам от продуктите на други хора? • Какви процеси трябва да адаптирам? SCAMPER
 32. 32. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • Рей Крок адаптира концепцията за талисмани. Осъществяване на Роналд Макдоналд начело на концепцията на Макдоналдс.
 33. 33. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 4. Промяна: Kaкво мога да модифицирам или да поставя повече или по-малко акцент в моя продукт, проблем или процес? Мога ли да променя значение, цвят, движение, звук, мирис, форма или форма? Водещи въпроси: Какво мога да увелича? Какво мога да понижа или изтрия? Мога ли да променя, цветове, размер ...? Мога ли да увелича скоростта или честотата? Мога ли да добавя допълнителни функции? Как мога да добавя допълнителна стойност? Какво мога да променя по този начин или по този начин, за да постигна такъв и такъв резултат? SCAMPER
 34. 34. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • McDonalds увеличиха концепцията си за бързо хранене с отделни менюта за закуска. Където сервират кафе, гевреци и McMuffins и така нататък.
 35. 35. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 5. Прилагане на друга употреба: Как мога да използвам нещото за други цели? Мога ли да се свържа с други потребители, ако модифицирам продукта? Има ли друг пазар за продукта? Водещи въпроси: За какво друго може да се използва? Как би го използвало едно дете? - по-възрастен човек? Как биха го използвали хората с различни увреждания? Коя друга целева група би могла да се възползва от този продукт? Какъв друг потребител би се нуждаел или искал моя продукт? Кой или какво друго може да може да го използва? Може ли да се използва от хора, различни от тези, за които първоначално е бил предназначен? SCAMPER
 36. 36. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • Фокус върху рециклирането. • Подкрепя олимпийското движение през 1968 г. и все още е най- големият спонсор на олимпийските игри до 2020 г. • През 1974 г. Макдоналдс отваря първата къща на Роналд Макдоналд, която е къща, финансирана от дарения от клиенти на Макдоналдс, за да даде на тежко болните деца и техните семейства възможност да останат близо до болницата по време на периода на лечение. •
 37. 37. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 6. Елиминиране: Какво мога да премахна или опростя в моя продукт, дизайн или услуга? Водещи въпроси: Какво мога да премахна, без да променя функцията му? Мога ли да намаля времето или компонентите? Какво би се случило, ако премахна компонент или част от него? Мога ли да намаля усилията? Мога ли да намаля разходите? Как мога да го опростя? Какво е несъществено или ненужно? Мога ли да премахна правилата? SCAMPER
 38. 38. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • Намалят менюто и се фокусират върху бургери, сода и пържени картофи. • По-малко служители поради самообслужване. • По-малка и по-екологична опаковката
 39. 39. С Т Ъ П К А П О С Т Ъ П К А 7. Пренареждане: Как мога да променя услугите/продукта? Какво бих направил, ако трябваше да направя този процес в обратна посока? Водещи въпроси: Какво мога да пренаредя по някакъв начин - мога ли да обменя компоненти, шарка или оформление? Мога ли да променя темпото или графика? Какво бих направил, ако част от проблема ви, продукт или процес работи обратно? Мога да пренаредя какво по какъв начин така, че това да се случи? SCAMPER
 40. 40. П Р И М Е Р ( M C ’ D O N A L D S ) • По време на „бургерските войни“ през 19080 г. Mcdonald’s пренарежда менютата и започва да продава „McChicken“, което се оказва разочарование. По-късно те го замениха с „Пилешките McNuggets“, които скоро станаха популярен елемент от менюто.
 41. 41. Щ Е В И Д А Д Е М И Д Е И З А Б И З Н Е С , К О И Т О С М Е Н А У Ч И Л И П О П Р О Е К Т И Т Е : Възможности за създаването на дигитални иновационни екосистеми в европейските региони Въвличане на гражданите в прилагането на кръговата икономикa Уебсайт на проекта тук Уебсайт на проекта тук
 42. 42. К А К С Е В Д Ъ Х Н О В И Х М Е З А Т Е З И И Д Е И ? Партньорите по всеки проект споделят така наречените „добри практики“ Ние ги превеждаме, публикуваме и разпространяваме Събирайки повече информация, избираме да ви разкажем за тези, които мислим, че биха се развили в успешен бизнес, който не само ще допринесе за вашата кариера, но ще подпомогне развитието на града!
 43. 43. П Р И Л О Ж Е Н И Е С П А С Я В А Р Е С Т О Р А Н Т С К А Х Р А Н А О Т Б О К Л У К А И П О М А ГА Н А Х О Р А В Н У Ж Д А https://www.resq-club.com/ ResQ Club е финландска компания, свързваща устойчиви ресторанти, кафенета и хранителни магазини с потребители, които ценят качествената храна на достъпни цени. Партньорите на ResQ могат драстично да намалят своите хранителни отпадъци с тяхната собствена мобилна и уеб услуга, базирана на местоположение, тъй като тя позволява на потребителите да намират и поръчват излишък от храна в близост. Всяко хранене, закупено чрез ResQ, е едно изхвърлено хранене, което помага на не само на хора в нужда, но и на градските общности да губят да бъдат по-устойчиви.
 44. 44. 1. Намиране на ястия на половин цена близо до вас 2. Купувате желаните продукти директно в приложението 3. Вземете хапването си, когато пожелаете К А К Ъ В Е П Р О Ц Е С А ?
 45. 45. К А К Ъ В Е П Р О Ц Е С А ? Обявяване на излишните порции 2. След като публикувате офертите си, клиентите могат да ги намерят в приложението. Всяка покупка се извършва в него, така че няма допълнителни изисквания за работа или хардуер за вас.. 3. Клиентите могат да дойдат и да вземат своите поръчки в рамките на определения от вас прозорец за време за вземане. Всичко, което трябва да направите, е да проверите касовата бележка, да раздадете поръчката на клиента и да маркирате поръчката като взета.
 46. 46. К О Й М О Ж Е Д А С Е В К Л Ю Ч И К Ъ М R E S Q C L U B ? Вместо продуктите да изгният по рафтовете или да се изхвърлят те могат да бъдат продадени на по-ниска цена. Хранителни магазини Много е трудно да се предвиди клиентеалата в един ресторант, особено в часовете за обяд. ResQ поема риска от свръхпроизводство и продава остатъците от храна на потребители, които чакат да получат възможност за достъпна вечеря вкъщи. Нови клиенти Вместо да изхвърлят всички непродадени неща в кошчето след един ден упорита работа, могат да бъдат публикувани в ResQ на следващата сутрин и по този начин да привлекат клиенти, които по принцип биха хапнали другаде. Намаляване на отпадъците
 47. 47. П Р Е Д И М С Т В А З А Р Е С Т О Р А Н Т И / М А ГА З И Н И О Т П Р И С Ъ Е Д И Н Я В А Н Е Т О К Ъ М R E S Q C L U B ResQ превръща загубените приходи от непродадените ястия в допълнителен поток от приходи, като привлича клиенти, които плащат реални пари за излишната ви храна. Увеличение на приходите 70% от потребителите на приложението са намерили нови ресторанти, в които да се хранят, докато използват ResQ, които по принцип не могат да си позволят. Нови клиенти Всяка продадена и не изхвърлена порция намалява ненужните емисии, причинени от производството на храни, и по този начин се грижите за околната среда. Намаляване на отпадъците
 48. 48. П Р Е С М Е Т Н Е Т Е К А К В А Е П О Л З А Т А З А В А Ш И Я Б И З Н Е С :
 49. 49. Н АУ Ч Е Т Е П О В Е Ч Е З А Т Я Х : https://www.resq-club.com/ https://www.facebook.com/resqclubglobal https://www.instagram.com/resqclub/ http://www.interregeurope.eu/ceci/ https://vba.bg/tpost/ulxkss00h1-resq-spasitelyat-na- hrana-vv-finlandiya
 50. 50. M A D E I R A S A F E T O D I S C O V E R
 51. 51. https://www.youtube.com/watch?v=ZRkvh0nFHw0&feature=emb_logo
 52. 52. M A D E I R A S A F E T O D I S C O V E R • Различни институции започват работа заедно и успяват да развият платформа, в която всички посетители на Мадейра се регистрират преди да посетят острова.
 53. 53. За успешна регистрация в платформата посетителите трябва да попълнят информация за личните си данни.
 54. 54. • За да влезете в Мадейра, трябва да качите негативен PCR-тест. Ако нямате, може да си направите такъв на летището безплатно! Резултатите се качват директно в платформата и ги получавате на имейл/смс. Платформата се използва и за да следи симптомите. Всеки трябва да отговори на няколко въпроса, свързани с тях.
 55. 55. Т У Р И С Т И Т Е П О Л У Ч А В А Т И П Р О М О К О Д , С К О Й Т О И М А Т Д О С Т Ъ П Д О Б Е З П Л А Т Н И У С Л У Г И И П Р Е Ж И В Я В А Н И Я
 56. 56. К Р А Й Н И Я Т Р Е З УЛ Т АТ Е Д О С Т А П О Л О Ж И Т Е Л Е Н : 1. повече от 80,000 записани потребители 2. над 50 доставчици на услуги възобнавяват дейност и участват в програмата 3. 72 налични преживявания 4. Кампанията се свързва и с други канали като например авиокомпании 1. Идеите около нас: Мадейра- туристическа дестинация 2. Съставките на добрата идея: предвидени правилно 3. Тенденции: COVID-19; дигитализация… 4. Генериране на бизнес идея: Свързване на различни институции и развиване на цял бизнес модел
 57. 57. H T T P S : / / M A D E I R A S A F E T O D I S C O V E R . C O M /
 58. 58. Б Л А Г О Д А Р И М В И З А В Н И М А Н И Е Т О ! Последвайте ни: business.agency.bg business.agency.association VbaBg https://vba.bg/

×