SlideShare a Scribd company logo
NEURORÓŻNORODNOŚĆ
W PRACY UX RESEARCHERA
DOMINIKA BĘBEN | IG: @DOMINIKA.BEBEN | HELLO@DOMINIKABEBEN.COM | WWW.DOMINIKABEBEN.PL
DOMINIKA BĘBEN
HELLO!
JĘZYK
STEVE SILBERMAN „NEUROPLEMIONA. DZIEDZICTWO AUTYZMU I PRZYSZŁOŚĆ NEURORÓŻNORODNŚCI”
„AUTYZMNALEŻYPOSTRZEGAĆ
JAKONATURALNĄCZĘŚĆ
LUDZKIEGOSPEKTRUM,
ANIEJAKODEFEKT”
ETHAN LISI „WHAT IT’S REALLY TO HAVE AUTISM” TED
„GŁÓWNYMPROBLEMEMOSÓB
AUTYSTYCZNYCHWDZISIEJSZYM
ŚWIECIEJESTTO,ŻEŚWIATANIE
ZBUDOWAN0DLANAS.
MOŻENASPRZYTŁACZAĆ
NAWIELESPOSOBÓW”
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
CZYMJESTNEURORÓŻNORODNOŚĆ?
DOMINIKA BĘBEN
NEURORÓŻNORODNOŚĆ
Określenie stworzone przez Judy
Singer, australijską socjolożkę
w latach 90. Opisała w ten sposób
różnorodność ludzkich mózgów w
różnych sferach takich jak uczenie
się, komunikacja, uwaga,
bez patologizowania tych różnic.
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
Neuroatypowość dotyczy 15-20% ludzi na
świecie
2,2% dorosłych w US ma diagnozę spektrum
autyzmu
4,4% dorosłych w US ma diagnozę ADHD
10-15% dzieci ma diagnozę dysleksji
DOMINIKA BĘBEN
LICZBY
O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
DOMINIKA BĘBEN
PODSTAWOWE INFORMACJE
ADHD
ADHD (Attention De
f
icit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się trudnościami z funkcjami
wykonawczymi (kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), co przekłada się na problemy z koncentracją, hiperaktywnością oraz
impulsywnością.
Istnieją trzy podstawowe rodzaje ADHD:
1. ADHD z hiperaktywno-impulsywnym zaburzeniem - charakteryzuje się hiperaktywnością oraz impulsywnością, ale nie ma
trudności z koncentracją uwagi.
2. ADHD z zaburzeniem uwagi - charakteryzuje się trudnościami w koncentracji uwagi, ale nie ma hiperaktywności ani
impulsywności.
3. ADHD z hiperaktywno-impulsywnym i zaburzeniem uwagi (typ mieszany) - charakteryzuje się hiperaktywnością,
impulsywnością oraz trudnościami z koncentracją uwagi.
Dorośli w wieku 18-44 w US: 4,4% (dane za 2017 rok)
Szacuje się, że 1 na 2 osoby z ADHD ma też dysleksję.
DOMINIKA BĘBEN
PRZECIEŻADHDNIEISTNIEJE!
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
DOMINIKA BĘBEN
PODSTAWOWE INFORMACJE
SPEKTRUMAUTYZMU
Spektrum autyzmu (ASD) to zaburzenie neurorozwojowe - „to znaczy, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od
standardowej. Mówiąc innymi słowami: autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób”. Jest diagnozowany na
podstawie zachowań i cech występujących w 3 obszarach: komunikacji, interakcjach społecznych, powtarzających się,
stereotypowych zachowań. Spektrum oznacza, że autyzm jest trochę inny u każdej osoby.
Wokół osób autystycznych narosło wiele mitów, które mogą być bardzo krzywdzące. Między innymi:
- nie potra
f
ią nawiązywać relacji z innymi ludźmi
- nie chcą komunikować się z innymi
- nie są empatyczne / nie mają uczuć / nie czują
- są bardzo inteligentne, genialne, wyspecjalizowane w jednej dziedzinie (i napewno jest to matematyka ;) )
- są chore, bo autyzm to choroba wywoływana przez szczepionki, brak miłości, zła dietę
2,2% dorosłych osób w USA ma diagnozę ASD.
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
DOMINIKA BĘBEN
PODSTAWOWE INFORMACJE
DYSLEKSJA
Dysleksja to zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się trudnościami w czytaniu, pisaniu i rozumieniu tekstów
pisanych. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i zapamiętywaniem liter, sylab, wyrazów,
zdań, całych tekstów. Mogą również mieć trudności z pisaniem lub ortogra
f
ią.
Zaburzenia te mogą dotyczyć:
• percepcji wzrokowej – objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem
• percepcji fonologicznej – objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem
• typ mieszany, który łączy w sobie zaburzenia percepcji fonologicznej i wzrokowej
W Polsce 10-15% uczniów i uczennic ma diagnozę dysleksji (4% ma dysleksję nasiloną).
DOMINIKA BĘBEN
DYSLEKSJATOŚCIEMA?
DOMINIKA BĘBEN
RZECZYWISTOŚĆOSOBYDYSLEKTYCZNEJ
PDF_Final_Tech3Camp.pdf
PROBLEMYZKONCENTRACJĄ PRZERYWANIE IMPULSYWNOŚĆ
NIECIERPLIWOŚĆWOLNIEJSZEPRZETWARZANIEINFORMACJI
DŁUŻSZYCZASODPOWIEDZI RYTUAŁYATYPOWE STYLE
KOMUNIKACJIZINNYMIOSOBAMIATYPOWEODBIERANIEI
PRZETWARZANIEBODŹCÓWSENSORYCZNYCHPROBLEMYZE
STRUKTURYZOWANIEMCZASUIZADAŃPROBLEMYZCZYTANIEM
DŁUGICHBLOKÓWTEKSTÓWPROBLEMYZZAPAMIĘTYWANIEM
ZŁOŻONYCHPOLECEŃIZADAŃ
NEURORÓŻNORODNOŚĆ
APROWADZENIEBADAŃ
PRZEDBADANIEM
DOMINIKA BĘBEN
REKRUTACJA
1. Dokładnie napisz kogo szukasz, dlaczego, o jakie badanie chodzi, ile potrwa, w jakiej formie się
odbędzie
2. W screenerze możesz dodać pytania o potrzeby lub preferencje dotyczące formy badania /
miejsca / czasu lub innych czynników, które mogą być ważne dla rekrutowanych osób lub
wpłynąć na ich gotowość do udziału w badaniu
3. W screenerse pytaj o zachowania i preferencje (kwestie behawioralne), a nie tylko demogra
f
ie
4. Zadbaj o to, żeby screener był zwięzły i krótki, na końcu umieść szczegółową informację o tym,
co się dalej wydarzy
DOMINIKA BĘBEN
TRIANGULACJAMETOD
1. Przy wyborze metody i technik badawczych uwzględnij preferencje komunikacyjne
różnych osób i to jak wpłynie to na reprezentacje poszczególnych grup w Twoim
badaniu
2. Korzystaj z danych płynących z badań realizowanych za pomocą różnych metod
(jakościowych i ilościowych / moderowanych i niemoderowanych)
DOMINIKA BĘBEN
ZAPRASZANIEDOBADANIA
1. Struktura zaproszenia
2. Formatowanie (nagłówki, punktory, wyboldwane kluczowe informacje)
3. Podkreślone wymagane akcje (przyciski akcji / podkreślenie ikoną )
4. Linki do szczegółowo opisanych instrukcji, procesów i przebiegu planowanego
badania
DOMINIKA BĘBEN
SPOTKANIEPILOTAŻOWE
1. Proponuj pilotażowe spotkanie (szczególnie jeżeli realizujesz badania online, ale i
o
ff
line taka możliwość może być ważna) - sprawdzenie setupu i miejsca
2. Poznanie moderatora przed badaniem może być ważne dla niektórych osób
3. Na gotowość do udziału w badaniu może wpłynąć udostępnienie prototypu / listy
tematów, które będą poruszane przed badaniem, tak, żeby respondent mógł się
przygotować
WTRAKCIEBADANIA
DOMINIKA BĘBEN
SPOKOJNEOTOCZENIE
1. Jeżeli realizujesz badanie o
ff
line zadbaj o spokojne otoczenie (lab/sala bardziej niż
kawiarnia), chyba, że badanie wymaga „naturalnych warunków” (ustal wtedy jakie one
są dla tej konkretnej badanej osoby)
2. Uważaj na przeszklone salki
3. Jeżeli realizujesz spotkanie online zadbaj o SWOJE SPOKOJNE OTOCZENIE (dźwięki i
obrazy w tle)
DOMINIKA BĘBEN
BARDZO TEGO ELEMENTU NIE DOCENIAMY. DLA NAS - TYLKO PROCEDURA, DLA KOGOŚ - BEZPIECZEŃSTWO.
WPROWADZENIEJESTWAŻNE
1. Spokojne i rzetelne przejście przez wprowadzenie do badania: opisanie procedury /
agendy badania krok po kroku, celu badania, oczekiwań względem respondenta,
umówienie się co do dobrowolności odpowiadania na pytania, informacja o tym co
się dalej wydarzy z zebranymi informacjami, etc.
2. Zapytaj czy osoba badana ma pytanie do tego wprowadzenia i poczekaj na
odpowiedź.
DOMINIKA BĘBEN
POZWÓLNACISZĘIPAUZY
1. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu na wyartykułowanie swoich myśli i opinii
2. Nigdy nie parafrazuj pytania, żeby zapełnić ciszę - zrób to, jeżeli respondent/ka
poprosi o objaśnienie/doprecyzowanie
3. Pozostawiaj tyle przestrzeni na ciszę i pauzę, ile potrzebuje twój respondent (opanuj
swoje uczucie dyskomfortu, które może ci towarzyszyć)
4. Nie pospieszaj, nie okazuj niecierpliwości
DOMINIKA BĘBEN
PRZERWYWTRAKCIEBADANIA
1. Pozwól respondentom na robienie przerw w trakcie badania: wstanie, wyjście,
przespacerowanie się, jeżeli mają taką potrzebę, w przypadku spotkania online -
pozwalaj na przerwy/wyłączenie kamery
2. Poinformuj o możliwości zrobienia przerw na początku we wprowadzeniu do badania
DOMINIKA BĘBEN
ZADANIAIPYTANIA
1. Zadania / pytania przekazuj w formie głosowej, a potem przekazuj też w formie pisemnej
2. W zależności od badanej grupy precyzyjne zadania mogą działać lepiej niż swobodna eksploracja (bądź
przygotowany na doprecyzowanie zadania)
3. Treść zadania powinna być prosta, nie powinna zawierać w sobie kilku zadań/pytań, pytaj o jedno zagadnienie,
proś o wykonanie jednej czynności
4. Pytania otwarte mogą być problematyczne (np. „Na początek opowiedz mi coś o sobie”, „Jak ogólnie oceniasz to
wszystko co przetestowałeś”)
5. Stosuj skalę jako pretekst do uzyskania bardziej opisowej oceny/opinii
6. W przypadku kiedy respondent mówi za wiele „Dziękuję, bardzo dużo się od Ciebie o tym dowiedziałam”
7. Nie wymuszaj kontaktu wzrokowego
„AJAKPYTAĆODOŚWIADCZENIA
ZWIĄZANEZNEURORÓŻNORODNOŚCIĄ?”
„AJAKPYTAĆODOŚWIADCZENIA
ZWIĄZANEZNEURORÓŻNORODNOŚCIĄ?”
PYTAJOPOTRZEBY,
PREFERENCJEINAWYKI.
NAWIĄZUJDOKONKRETNYCHSYTUACJI.
POBADANIU
DOMINIKA BĘBEN
FEEDBACKPOSESJI
1. Po badaniu wyślij maila z podziękowaniem za udział i daj możliwość zostawienia
dodatkowego feedbacku / komentarzy - niektóre osoby potrzebują więcej czasu
na sformułowanie swoich myśli i wniosków, a mogą być one dla Ciebie bardzo
wartościowe
NEURORÓŻNORNDOŚĆ
WPRACYBADACZA/BADACZKI
DOMINIKA BĘBEN
PROSTE ZASADY, KTÓRE MOGĄ DUŻO ZMIENIĆ
ZARZĄDZANIESWOIMIZADANIAMI
1. Priorytetyzuj swoje zadania (nie tylko projekty)
2. Ustawiaj timeboxy w kalendarzu, blokuj kalendarz
3. Wprowadź rutyny i strukturę na poziomie dnia/tygodnia/miesiąca
4. Duże zadania rozbijaj na mniejsze
5. Backlog zadań i to-do lista na dzisiaj
6. Zwróć uwagę na „waiting mode”
DOMINIKA BĘBEN
KOMUNIKUJ JE, SZUKAJ ALTERNATYW, PROŚ O POMOC I WSPARCIE
DBAJOSWOJEPOTRZEBY
1. Przerwy między sesjami badawczymi / liczba sesji dostosowana do twoich możliwości
(każdy ma inne i to jest ok)
2. Zadbaj o odpowiednie otoczenie dobrane do typu wykonywanego zadania
3. Mów kolegom/koleżankom i przełożonym o swoich potrzebach i rozwiązaniach, nie bój się
prosić o pomoc i wsparcie (nawet w zadaniach postrzeganych powszechnie jako proste)
4. Korzystaj z rozwiązań wspierających (poprawiających pisownię, pilnujących timeboxów,
przypominaczy, rozwiązań automatyzujących)
5. Hiperfocus - bądź uważny, jeżeli ciebie dotyczy
DOMINIKA BĘBEN
NIE MA UNIWERSALNEGO PRZEPISU - DOSTOSUJ ZASADY DO SWOJEGO STYLU I POTRZEB
ZARZĄDZAJKOMUNIKACJĄWTRAKCIEBADANIA
1. Wiadomości na czacie - tak czy nie? Nie musisz się na to zgadzać - proponuj
alternatywy („afterparty”, możliwość dopytywania w trakcie)
2. Zakomunikuj (najlepiej również pisemnie) obserwatorom jakie są zasady
obserwowania podczas badań, które moderujesz
3. Znajdź osobę, która pomoże ci robić notatki i ogarniać kryzysy techniczne w trakcie
sesji badawczych
4. Przygotuj skrypt tak, żeby pomógł ci w przypadku utracenia koncentracji lub gdy
musisz nagle zmienić plan na badanie
DOMINIKA BĘBEN
TWOJA ROSNĄCA SAMOŚWIADOMOŚĆ TO CORAZ WYŻSZA JAKOŚĆ REALIZOWANYCH BADAŃ
RÓBSWOJERETROSPEKTYWY
1. Co poszło dobrze, a co niekoniecznie tak jak chciałeś/łaś?
2. Co sprawiło Ci największy problem?
3. Na jaką sytuację byłaś/łeś przygotowany, a na jaką nie?
4. Z czym sobie super poradziłaś/łeś? Dlaczego?
KOMFORT PRACY
I SAMOŚWIADOMOŚĆ
UX RESEARCHERA
MAJĄ OGROMNY WPŁYW
NA JAKOŚĆ
REALIZOWANYCH BADAŃ
ALEWŁAŚCIWIEPOCOTOWSZYSTKO?
BO TO JEST SEDNO
NASZEJ PRACY
DOSTRZEGANIEDETALIWRAŻLIWOŚĆNASZCZEGÓŁY
DOSTRZEGANIERÓŻNORODNYCHASPEKTÓWBADANEGO
TEMATUDOSTRZEGANIENIETYPOWYCHSCENARIUSZY
DOSTRZEGANIEWZORCÓWIPATTERNÓWKREATYWNEI
NIEOCZYWISTEPOMYSŁYROZWIĄZAŃ
ZAANGAŻOWANIENOWEPERSPEKTYWY
DOMINIKA BĘBEN
GŁĘBSZEICIEKAWSZEWYNIKIBADAŃ
• Wielowymiarowość
• Bogata kompozycja insightów
• Pełniejszy obraz doświadczeń
• Różnorodność perspektyw
INKLUZYWNEIDOSTĘPNEROZWIĄZANIA
INNOWACYJNEPOMYSŁY
Rozwiązania dobre dla neuromniejszości to rozwiązania przyjaźniejsze dla wszystkich
ZYGMUNT BAUMAN „O BOGU I CZŁOWIEKU. ROZMOWY”
„WSZYSTKOCOTWÓRCZEWLUDZKIEJ
EGZYSTENCJI,TWÓRCZEZESWOJEGO
PRZYRODZENIAINIEODWRACALNEJ
NATURY,MASWEŹRÓDŁOWLUDZKIEJ
RÓŻNORODNOŚCI.”
BRAD PITT
„STAWIAMNASKRAJNĄ
RÓŻNORODNOŚĆ”
DOMINIKA BĘBEN
DZIĘKUJĘ!
Spisana treść tej prezentacji jest dostępna na blogu www.dominikabeben.pl
Lista źródeł, lektur,
f
ilmów i innych treści związanych z tematem dostępna też na blogu.
Zachęcam do kontaktu na Linkedin lub Instagramie @dominika.beben

More Related Content

Featured

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
ThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
marketingartwork
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
Skeleton Technologies
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 

Featured (20)

How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 

PDF_Final_Tech3Camp.pdf

 • 1. NEURORÓŻNORODNOŚĆ W PRACY UX RESEARCHERA DOMINIKA BĘBEN | IG: @DOMINIKA.BEBEN | HELLO@DOMINIKABEBEN.COM | WWW.DOMINIKABEBEN.PL
 • 4. STEVE SILBERMAN „NEUROPLEMIONA. DZIEDZICTWO AUTYZMU I PRZYSZŁOŚĆ NEURORÓŻNORODNŚCI” „AUTYZMNALEŻYPOSTRZEGAĆ JAKONATURALNĄCZĘŚĆ LUDZKIEGOSPEKTRUM, ANIEJAKODEFEKT”
 • 5. ETHAN LISI „WHAT IT’S REALLY TO HAVE AUTISM” TED „GŁÓWNYMPROBLEMEMOSÓB AUTYSTYCZNYCHWDZISIEJSZYM ŚWIECIEJESTTO,ŻEŚWIATANIE ZBUDOWAN0DLANAS. MOŻENASPRZYTŁACZAĆ NAWIELESPOSOBÓW”
 • 8. DOMINIKA BĘBEN NEURORÓŻNORODNOŚĆ Określenie stworzone przez Judy Singer, australijską socjolożkę w latach 90. Opisała w ten sposób różnorodność ludzkich mózgów w różnych sferach takich jak uczenie się, komunikacja, uwaga, bez patologizowania tych różnic.
 • 10. Neuroatypowość dotyczy 15-20% ludzi na świecie 2,2% dorosłych w US ma diagnozę spektrum autyzmu 4,4% dorosłych w US ma diagnozę ADHD 10-15% dzieci ma diagnozę dysleksji DOMINIKA BĘBEN LICZBY O KTÓRYCH WARTO WIEDZIEĆ
 • 12. DOMINIKA BĘBEN PODSTAWOWE INFORMACJE ADHD ADHD (Attention De f icit Hyperactivity Disorder) to zaburzenie neurologiczne, które charakteryzuje się trudnościami z funkcjami wykonawczymi (kontrolą uwagi i kontrolą hamującą), co przekłada się na problemy z koncentracją, hiperaktywnością oraz impulsywnością. Istnieją trzy podstawowe rodzaje ADHD: 1. ADHD z hiperaktywno-impulsywnym zaburzeniem - charakteryzuje się hiperaktywnością oraz impulsywnością, ale nie ma trudności z koncentracją uwagi. 2. ADHD z zaburzeniem uwagi - charakteryzuje się trudnościami w koncentracji uwagi, ale nie ma hiperaktywności ani impulsywności. 3. ADHD z hiperaktywno-impulsywnym i zaburzeniem uwagi (typ mieszany) - charakteryzuje się hiperaktywnością, impulsywnością oraz trudnościami z koncentracją uwagi. Dorośli w wieku 18-44 w US: 4,4% (dane za 2017 rok) Szacuje się, że 1 na 2 osoby z ADHD ma też dysleksję.
 • 15. DOMINIKA BĘBEN PODSTAWOWE INFORMACJE SPEKTRUMAUTYZMU Spektrum autyzmu (ASD) to zaburzenie neurorozwojowe - „to znaczy, że cała ścieżka rozwoju osoby autystycznej jest inna od standardowej. Mówiąc innymi słowami: autyzm oznacza, że mózg pracuje w niestandardowy sposób”. Jest diagnozowany na podstawie zachowań i cech występujących w 3 obszarach: komunikacji, interakcjach społecznych, powtarzających się, stereotypowych zachowań. Spektrum oznacza, że autyzm jest trochę inny u każdej osoby. Wokół osób autystycznych narosło wiele mitów, które mogą być bardzo krzywdzące. Między innymi: - nie potra f ią nawiązywać relacji z innymi ludźmi - nie chcą komunikować się z innymi - nie są empatyczne / nie mają uczuć / nie czują - są bardzo inteligentne, genialne, wyspecjalizowane w jednej dziedzinie (i napewno jest to matematyka ;) ) - są chore, bo autyzm to choroba wywoływana przez szczepionki, brak miłości, zła dietę 2,2% dorosłych osób w USA ma diagnozę ASD.
 • 17. DOMINIKA BĘBEN PODSTAWOWE INFORMACJE DYSLEKSJA Dysleksja to zaburzenie rozwojowe charakteryzujące się trudnościami w czytaniu, pisaniu i rozumieniu tekstów pisanych. Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z rozpoznawaniem i zapamiętywaniem liter, sylab, wyrazów, zdań, całych tekstów. Mogą również mieć trudności z pisaniem lub ortogra f ią. Zaburzenia te mogą dotyczyć: • percepcji wzrokowej – objawiającej się widzeniem, ale niedostrzeganiem • percepcji fonologicznej – objawiającej się słyszeniem, ale nieusłyszeniem • typ mieszany, który łączy w sobie zaburzenia percepcji fonologicznej i wzrokowej W Polsce 10-15% uczniów i uczennic ma diagnozę dysleksji (4% ma dysleksję nasiloną).
 • 21. PROBLEMYZKONCENTRACJĄ PRZERYWANIE IMPULSYWNOŚĆ NIECIERPLIWOŚĆWOLNIEJSZEPRZETWARZANIEINFORMACJI DŁUŻSZYCZASODPOWIEDZI RYTUAŁYATYPOWE STYLE KOMUNIKACJIZINNYMIOSOBAMIATYPOWEODBIERANIEI PRZETWARZANIEBODŹCÓWSENSORYCZNYCHPROBLEMYZE STRUKTURYZOWANIEMCZASUIZADAŃPROBLEMYZCZYTANIEM DŁUGICHBLOKÓWTEKSTÓWPROBLEMYZZAPAMIĘTYWANIEM ZŁOŻONYCHPOLECEŃIZADAŃ
 • 24. DOMINIKA BĘBEN REKRUTACJA 1. Dokładnie napisz kogo szukasz, dlaczego, o jakie badanie chodzi, ile potrwa, w jakiej formie się odbędzie 2. W screenerze możesz dodać pytania o potrzeby lub preferencje dotyczące formy badania / miejsca / czasu lub innych czynników, które mogą być ważne dla rekrutowanych osób lub wpłynąć na ich gotowość do udziału w badaniu 3. W screenerse pytaj o zachowania i preferencje (kwestie behawioralne), a nie tylko demogra f ie 4. Zadbaj o to, żeby screener był zwięzły i krótki, na końcu umieść szczegółową informację o tym, co się dalej wydarzy
 • 25. DOMINIKA BĘBEN TRIANGULACJAMETOD 1. Przy wyborze metody i technik badawczych uwzględnij preferencje komunikacyjne różnych osób i to jak wpłynie to na reprezentacje poszczególnych grup w Twoim badaniu 2. Korzystaj z danych płynących z badań realizowanych za pomocą różnych metod (jakościowych i ilościowych / moderowanych i niemoderowanych)
 • 26. DOMINIKA BĘBEN ZAPRASZANIEDOBADANIA 1. Struktura zaproszenia 2. Formatowanie (nagłówki, punktory, wyboldwane kluczowe informacje) 3. Podkreślone wymagane akcje (przyciski akcji / podkreślenie ikoną ) 4. Linki do szczegółowo opisanych instrukcji, procesów i przebiegu planowanego badania
 • 27. DOMINIKA BĘBEN SPOTKANIEPILOTAŻOWE 1. Proponuj pilotażowe spotkanie (szczególnie jeżeli realizujesz badania online, ale i o ff line taka możliwość może być ważna) - sprawdzenie setupu i miejsca 2. Poznanie moderatora przed badaniem może być ważne dla niektórych osób 3. Na gotowość do udziału w badaniu może wpłynąć udostępnienie prototypu / listy tematów, które będą poruszane przed badaniem, tak, żeby respondent mógł się przygotować
 • 29. DOMINIKA BĘBEN SPOKOJNEOTOCZENIE 1. Jeżeli realizujesz badanie o ff line zadbaj o spokojne otoczenie (lab/sala bardziej niż kawiarnia), chyba, że badanie wymaga „naturalnych warunków” (ustal wtedy jakie one są dla tej konkretnej badanej osoby) 2. Uważaj na przeszklone salki 3. Jeżeli realizujesz spotkanie online zadbaj o SWOJE SPOKOJNE OTOCZENIE (dźwięki i obrazy w tle)
 • 30. DOMINIKA BĘBEN BARDZO TEGO ELEMENTU NIE DOCENIAMY. DLA NAS - TYLKO PROCEDURA, DLA KOGOŚ - BEZPIECZEŃSTWO. WPROWADZENIEJESTWAŻNE 1. Spokojne i rzetelne przejście przez wprowadzenie do badania: opisanie procedury / agendy badania krok po kroku, celu badania, oczekiwań względem respondenta, umówienie się co do dobrowolności odpowiadania na pytania, informacja o tym co się dalej wydarzy z zebranymi informacjami, etc. 2. Zapytaj czy osoba badana ma pytanie do tego wprowadzenia i poczekaj na odpowiedź.
 • 31. DOMINIKA BĘBEN POZWÓLNACISZĘIPAUZY 1. Niektóre osoby potrzebują więcej czasu na wyartykułowanie swoich myśli i opinii 2. Nigdy nie parafrazuj pytania, żeby zapełnić ciszę - zrób to, jeżeli respondent/ka poprosi o objaśnienie/doprecyzowanie 3. Pozostawiaj tyle przestrzeni na ciszę i pauzę, ile potrzebuje twój respondent (opanuj swoje uczucie dyskomfortu, które może ci towarzyszyć) 4. Nie pospieszaj, nie okazuj niecierpliwości
 • 32. DOMINIKA BĘBEN PRZERWYWTRAKCIEBADANIA 1. Pozwól respondentom na robienie przerw w trakcie badania: wstanie, wyjście, przespacerowanie się, jeżeli mają taką potrzebę, w przypadku spotkania online - pozwalaj na przerwy/wyłączenie kamery 2. Poinformuj o możliwości zrobienia przerw na początku we wprowadzeniu do badania
 • 33. DOMINIKA BĘBEN ZADANIAIPYTANIA 1. Zadania / pytania przekazuj w formie głosowej, a potem przekazuj też w formie pisemnej 2. W zależności od badanej grupy precyzyjne zadania mogą działać lepiej niż swobodna eksploracja (bądź przygotowany na doprecyzowanie zadania) 3. Treść zadania powinna być prosta, nie powinna zawierać w sobie kilku zadań/pytań, pytaj o jedno zagadnienie, proś o wykonanie jednej czynności 4. Pytania otwarte mogą być problematyczne (np. „Na początek opowiedz mi coś o sobie”, „Jak ogólnie oceniasz to wszystko co przetestowałeś”) 5. Stosuj skalę jako pretekst do uzyskania bardziej opisowej oceny/opinii 6. W przypadku kiedy respondent mówi za wiele „Dziękuję, bardzo dużo się od Ciebie o tym dowiedziałam” 7. Nie wymuszaj kontaktu wzrokowego
 • 37. DOMINIKA BĘBEN FEEDBACKPOSESJI 1. Po badaniu wyślij maila z podziękowaniem za udział i daj możliwość zostawienia dodatkowego feedbacku / komentarzy - niektóre osoby potrzebują więcej czasu na sformułowanie swoich myśli i wniosków, a mogą być one dla Ciebie bardzo wartościowe
 • 39. DOMINIKA BĘBEN PROSTE ZASADY, KTÓRE MOGĄ DUŻO ZMIENIĆ ZARZĄDZANIESWOIMIZADANIAMI 1. Priorytetyzuj swoje zadania (nie tylko projekty) 2. Ustawiaj timeboxy w kalendarzu, blokuj kalendarz 3. Wprowadź rutyny i strukturę na poziomie dnia/tygodnia/miesiąca 4. Duże zadania rozbijaj na mniejsze 5. Backlog zadań i to-do lista na dzisiaj 6. Zwróć uwagę na „waiting mode”
 • 40. DOMINIKA BĘBEN KOMUNIKUJ JE, SZUKAJ ALTERNATYW, PROŚ O POMOC I WSPARCIE DBAJOSWOJEPOTRZEBY 1. Przerwy między sesjami badawczymi / liczba sesji dostosowana do twoich możliwości (każdy ma inne i to jest ok) 2. Zadbaj o odpowiednie otoczenie dobrane do typu wykonywanego zadania 3. Mów kolegom/koleżankom i przełożonym o swoich potrzebach i rozwiązaniach, nie bój się prosić o pomoc i wsparcie (nawet w zadaniach postrzeganych powszechnie jako proste) 4. Korzystaj z rozwiązań wspierających (poprawiających pisownię, pilnujących timeboxów, przypominaczy, rozwiązań automatyzujących) 5. Hiperfocus - bądź uważny, jeżeli ciebie dotyczy
 • 41. DOMINIKA BĘBEN NIE MA UNIWERSALNEGO PRZEPISU - DOSTOSUJ ZASADY DO SWOJEGO STYLU I POTRZEB ZARZĄDZAJKOMUNIKACJĄWTRAKCIEBADANIA 1. Wiadomości na czacie - tak czy nie? Nie musisz się na to zgadzać - proponuj alternatywy („afterparty”, możliwość dopytywania w trakcie) 2. Zakomunikuj (najlepiej również pisemnie) obserwatorom jakie są zasady obserwowania podczas badań, które moderujesz 3. Znajdź osobę, która pomoże ci robić notatki i ogarniać kryzysy techniczne w trakcie sesji badawczych 4. Przygotuj skrypt tak, żeby pomógł ci w przypadku utracenia koncentracji lub gdy musisz nagle zmienić plan na badanie
 • 42. DOMINIKA BĘBEN TWOJA ROSNĄCA SAMOŚWIADOMOŚĆ TO CORAZ WYŻSZA JAKOŚĆ REALIZOWANYCH BADAŃ RÓBSWOJERETROSPEKTYWY 1. Co poszło dobrze, a co niekoniecznie tak jak chciałeś/łaś? 2. Co sprawiło Ci największy problem? 3. Na jaką sytuację byłaś/łeś przygotowany, a na jaką nie? 4. Z czym sobie super poradziłaś/łeś? Dlaczego?
 • 43. KOMFORT PRACY I SAMOŚWIADOMOŚĆ UX RESEARCHERA MAJĄ OGROMNY WPŁYW NA JAKOŚĆ REALIZOWANYCH BADAŃ
 • 45. BO TO JEST SEDNO NASZEJ PRACY
 • 47. DOMINIKA BĘBEN GŁĘBSZEICIEKAWSZEWYNIKIBADAŃ • Wielowymiarowość • Bogata kompozycja insightów • Pełniejszy obraz doświadczeń • Różnorodność perspektyw INKLUZYWNEIDOSTĘPNEROZWIĄZANIA INNOWACYJNEPOMYSŁY Rozwiązania dobre dla neuromniejszości to rozwiązania przyjaźniejsze dla wszystkich
 • 48. ZYGMUNT BAUMAN „O BOGU I CZŁOWIEKU. ROZMOWY” „WSZYSTKOCOTWÓRCZEWLUDZKIEJ EGZYSTENCJI,TWÓRCZEZESWOJEGO PRZYRODZENIAINIEODWRACALNEJ NATURY,MASWEŹRÓDŁOWLUDZKIEJ RÓŻNORODNOŚCI.”
 • 50. DOMINIKA BĘBEN DZIĘKUJĘ! Spisana treść tej prezentacji jest dostępna na blogu www.dominikabeben.pl Lista źródeł, lektur, f ilmów i innych treści związanych z tematem dostępna też na blogu. Zachęcam do kontaktu na Linkedin lub Instagramie @dominika.beben