Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Veranderen doe je samen! Hoe faciliteer je gedragsverandering in het hygiënisch werken binnen teams?

46 views

Published on

Succesvol omgaan met infectiepreventie en hygiënisch werken ligt voor een groot deel bij teams van professionals. Maar om te kunnen veranderen, moet wel samengewerkt worden met andere spelers in de organisatie. Denk aan de facilitaire dienst, teamleiders, specialisten ouderengeneeskunde en deskundige infectiepreventie. Hoe richt je dit samenspel in? In deze workshop staat de vraag centraal wat jij vanuit jouw functie en rol kunt doen om de verandering in je organisatie te ondersteunen. Wat moet je daarvoor doen en misschien ook laten? We werken met onze ervaringen uit het programma ‘Aanpak antibioticaresistentie in verpleeghuizen’ en van jullie ervaringen als deelnemers.

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Veranderen doe je samen! Hoe faciliteer je gedragsverandering in het hygiënisch werken binnen teams?

 1. 1. Veranderen doe je samen! Hoe faciliteer je gedragsverandering in het hygiënisch werken binnen teams? 19 november 2018 #ABR
 2. 2. Even voorstellen Martijn Simons m.simons@vilans.nl tel. 06 27863378 Nicolet van Eerd nicolet@zipcompany.nl tel. 06 51982325 Willy Hoek w.hoek@driezorg.nl
 3. 3. Doel van de workshop: steentje bijdragen
 4. 4. Sleutels tot gedragsverandering
 5. 5. Uit de praktijk
 6. 6. Cijferreeks Werkvorm voor gesprek, reflectie en verbetering • Verspreid je over de ruimte • Verdeel je over een van de vier reeksen (1 t/m 10) • Kies het cijfer dat je jezelf nu geeft voor de manier waarop je nu een steentje bijdraagt aan gedragsverandering op het gebied van hygiënisch werken in teams
 7. 7. Sta je? Mooi! • Vorm een groepje van 4 of 5 mensen die bij je in de buurt staan • Deel waarom je daar bent gaan staan • Verzamel zo veel mogelijk redenen op het vel papier
 8. 8. Wat kan ik veranderen in mijn gedrag? Steentjes maken • Wat ga je doen om van een (...cijfer…) naar een (…cijfer…) te komen? • Waarom ga je juist dat doen? • Uitwisselen met de mensen die bij je staan
 9. 9. CONCRETE EIGEN DOELEN BEWUSTZIJN MOTIVATIE KENNIS BESEF VAN URGENTIE VERTROUWEN BESPREKEN DILEMMA’S GEHOORD WETEN HULP..ONDERSTEUNING RANDVOORWAARDEN IN ORDE BEWEGING IN STAPPEN SUCCESSSEN BELONING EN WAARDERING VOORBEELDGEDRAG FOCUS, NIET TE VEEL TEGELIJK BESPREEK- EN AANSPREEKCULTUUR OPLOSSINGSGERICHT WERKEN ACTIEVE HIP LAAGDREMPELIGE DESKUNDIGE INFECTIEPREVENTIE Sleutels tot gedragsverandering
 10. 10. Vanaf morgen ga ik…. (opbrengst workshops) - Agenderen ABR en infectiepreventie bij bestuur en management - Informeren en afspraken maken - Kennis overdragen - Bespreken in ieder werkoverleg - Aanspreken en de cultuur wat dit betreft veranderen - Voorbeeldgedrag laten zien - Meelopen, vragen stellen, aanspreken - Tijd en ruimte claimen voor kennis en inzichten - Knelpunten in kaart brengen en naar aanleiding daarvan handelen - Tools Vilans gebruiken - Meer kennis vergaren en dit uitdragen - Bekend maken HKM - Klinische les; het begint bij handhygiene - Het onderwerp meer onder de aandacht brengen - Mensen persoonlijk aanspreken - Faciliteren en enthousiasmeren - Terugkoppeling
 11. 11. Vanaf morgen ga ik…. (vervolg opbrengst workshops) - Werken aan deskundigheid aandachtsvelders - Bewustwording risico’s bewerkstelligen - Het verhaal achter de protocollen vertellen - Uren voor aandachtsvelder regelen - De vraag WAAROM beantwoorden - Collega’s laten oefenen met de lamp - Medestanders zoeken - Teams uitdagen - Stukje over griep en hygiene in het magazine - Handschoenengebruik - Zelf alert zijn - Scholen - Meer kennis delen/e-learning - Feedback - Aandachtsvelders aanstellen, want samen sta je sterk - Meer consulentenrol vervullen - Evaluatie met de infectie preventie commissie en kijken naar verbeteracties
 12. 12. Vanaf morgen ga ik…. (vervolg opbrengst workshops) - Als deskundige infectiepreventie me laten zien op de werkvloer - Stap voor stap: wat kunnen we doen en hoe gaan we dit uitzetten? - Zorgen voor vervolgafspraken - Bestuurder via ActiZ benaderen - Paramedici betrekken - In het werkoverleg deskundigen uitnodigen om bespreekbaar te maken - Ontwikkelen positie aandachtsvelders - Taken verdelen en afspraken maken - Contact Infectieconsulent - Op een leuke manier mensen bewust maken: quiz, handschoenen…. - Aandacht ervoor tijdens koffiepauze - Nieuwe kijk op hygiene binnen VPZ - Leerlingen betrekken - Volgende artsen- en paramedici-overleg agenderen en belang voorbeeldgedrag bespreken - Bewust de tijd nemen voor hygiene - Elkaar durven aanspreken, over je grenzen durven gaan - Borgen
 13. 13. Vanaf morgen ga ik…. (vervolg opbrengst workshops - Verbeteracties uitzetten naar aanlediing van de audits - Collega’s informeren door middel van presentatie met behulp van kwaliteitsfunctionaris - Intercollegiaal toetsen met behulp van observatielijst en gezamenlijke terugkoppeling resultaten: wat is gedaan en wat gaan we doen? - Extra voorlichting - Gesprek over faciliteiten met de bestuurder - Tijd en mogelijkheden voor medewerkers - Materialen regelen - Poster persoonlijke hygiene bij spiegels hangen - Als DI’er meelopen met de zorg en feedback geven - Opstellen van een kwaliteitsplan - Aanspreken van behandelaren/SO op ringen/horloge - De kennis van deze dag met collega’s delen - Met teamleiders bespreken welke acties
 14. 14. Programma Antibioticaresistentie in verpleeghuizen Samen bouwen Regionale Inspiratiedagen: Limburg 6 november Brabant 13 december Gelderland 17 januari Zuid West NL 24 januari Noord Holland / Flevoland Februari/maart Kijk op http://www.resistentiepreventie.nl Leeromgeving hygiënisch werken: Samen leren over antibioticaresistentie:

×