Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Anja Lelieveld en Jaron Haas

7 views

Published on

Presentatie van het Datacongres ''data science voor maatschappelijke uitdagingen'' op 22 november 2018

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Anja Lelieveld en Jaron Haas

 1. 1. Op weg naar een Nationale Data Agenda 22 november 2018 Anja Lelieveld en Jaron Haas Directie Informatiesamenleving en Overheid (DIO)
 2. 2. Data • Data hebben onze samenleving al ingrijpend veranderd en dat zal alleen nog maar meer worden. Data zijn geen doel, maar een middel. • Denk aan: - enorme datagroei - de opslag daarvan in de cloud - de realtime beschikbaarheid van gegevens via internet - de mogelijkheid deze te analyseren en breed in te zetten - de opkomst van nieuwe technologie als AI en blockchain - AI drijft op data: die moeten orde zijn, transparantie nodig • Moeten we gebruik van maken én in goede banen leiden.
 3. 3. NL DIGIbeter We gaan een Nationale Data Agenda maken waarin staat wat de overheid gaat doen om beter om te gaan met persoonsgegevens, open data en big data. En hoe we door analyse en combineren van overheidsgegevens beter beleid kunnen maken.
 4. 4. Waarom een Nationale Data Agenda (NDA)? • Kansen: verbetering van overheidsdienstverlening en vergroten transparantie, grotere effectiviteit en efficiency van beleid • Waarborgen: verzekeren van publieke waarden, fundamentele rechten en democratie
 5. 5. Uitgangspunten NDA • Breed gedragen • Interbestuurlijk • Focus op openbaar bestuur • Groeimodel
 6. 6. Focus NDA
 7. 7. Prioriteiten voor 2019 • Topprioriteiten – Werk datagedreven aan concrete maatschappelijke opgaven – Adresseer ethische dilemma’s en juridische kwesties – Verbeter de vindbaarheid en bruikbaarheid van overheidsdata • Plus: randvoorwaarden
 8. 8. Twee sporen Spoor Strategie • Nationale datadialoog (congres, ethische dataprincipes) • Visieontwikkeling en onderzoek Spoor Doen! • Leer- en expertisepunt datagedreven werken • Datalabs en experimenten maatschappelijke opgaven • (Open) datastelsel • Training, leernetwerk, kennisdeling Randvoorwaarden: basisregistraties, standaardisatie, regie op gegevens
 9. 9. Kloof beleid en data sciences • De kloof tussen de beleidsmedewerkers en de mensen die zich met data bezig houden, kan behoorlijk groot zijn. • Men kent elkaars werk niet, weet niet welke taak de ander heeft en spreekt elkaars taal niet. • Ervaringen bij een aantal departementen, gemeenten en provincies laten zien dat er veel winst te behalen is door te investeren in het wederzijds begrip en co-creatie tussen beleidsmakers en dataspecialisten. • Dat vraagt om onder meer training, goede contacten en actieve kennisoverdracht.
 10. 10. Vragen • Herkennen jullie deze punten? • Sluiten deze aan bij jullie werkveld? • Hebben jullie hiervan aansprekende voorbeelden? • Hoe bewaken jullie de kwaliteit van data en is hier meer nodig? • Herkennen jullie de benoemde kloof tussen data science en beleid en de wenselijkheid om deze te dichten? • Welke stappen kunnen we hierin vandaag en de komende maanden met elkaar zetten (training, goede contacten en actieve kennisoverdacht)?

×