Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

PASO DE 6º EP A ESO. Esto interésache moito...

94 views

Published on

Se estás en 6º EP e o curso que ven comezas a ESO, esto interésache moito...

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

PASO DE 6º EP A ESO. Esto interésache moito...

  1. 1. PASO DE 6º E. PRIMARIA Á E.S.O Departamento de Orientación CEIP LABARTA POSE1 D.OrientaciónCEIPLabartaPoseCurso 2019-2020
  2. 2. VAMOS PARA O INSTITUTO O sistema educativo está formado por varias etapas. Este paso dunha etapa a outra é unha transición clave na vida dun neno ou dunha nena, xa que é necesario que se adapte a cambios importantes. Educación Infantil (0-6 anos) Educación Primaria (6- 12 anos) ESO (12-16 anos) FP Básica Bacharelato (16-18 anos) FP Grao Medio Universidade FP Grao Superior Mundo laboral Ensinanzas de Réxime Especial 2 D.OrientaciónCEIPLabartaPose Curso2019-2020
  3. 3. ESTRUCTURA DA ETAPA  Lei Orgánica 8/2013, de 9 de decembro, para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) que modifica a Lei Orgánica 2/2006 de Educación (LOE). ESO 1º CICLO 2º CICLO 1º ESO (12-13 anos) 2º ESO (13-14 anos) 3º ESO (14-15 anos) 4º ESO (15-16anos) 3 D.OrientaciónCEIPLabartaPose Curso2019-2020
  4. 4. A E.S.O ( Educación Secundaria Obrigatoria ) é unha etapa obrigatoria que está dirixida ao alumnado dende os 12 ata os 16 anos. Aínda que se pode permanecer nela,en caso de ter que repetir, ata os 18 ou 19 anos. Consta de dous ciclos ( ver diapositiva 3 ) e estúdase tres tipos de materias: troncais, específicas e de libre configuración. O itinerario formativo de 1º de ESO é : En 1º de ESO terás que escoller entre Ensinanzas de Relixión ou Valores Éticos. Tamén terás que escoller unha materia que poderá ser: -Obradoiro de técnicas de expresión escrita e oral. -Regueifa e improvisación oral en verso. 4 D.OrientaciónCEIPLabartaPose Curso2019-2020
  5. 5. Diferenzas máis importantes entre as etapas de Primaria e Secundaria:  Máis horas de clase ( 25 a 32 )  Un titor por grupo e moitos profesores.  Aumenta o número de aulas as que acudir.  Máis materias e máis especializadas (12).  Maior nivel de esixencia e autonomía.  Máis deberes e un pouco máis difíciles. Novos hábitos como por ex. uso de taquilla individual para gardar as vosas cousas.  A avaliación será trimestral: decembro, marzo e xuño. Dúas convocatorias: ordinaria ( xuño ) e extraordinaria (setembro). Etapa de cambios en todos os sentidos: aspecto físico, psicolóxicos e no cáracter, relacións sociais... Calma! é unha etapa transitoria, moi bonita, especial, con moitas cousas boas e todos están aí(titor, departamento de orientación..) para axudarvos cos problemas ou preocupacións que poidan xurdir. 5 D.OrientaciónCEIPLabartaPose Curso2019-2020
  6. 6. Para rematar algúns consellos: 1. Usar sempre a axenda e levala a clase. 2. Atender na clase e levar os apuntes o día. 3. Organizar o tempo de estudo na casa. 4. Estudar un pouquiño cada día. Repasar o que se deu na clase. 5. Preparar os examenes con antelación. 6. Realizar un estudo activo: 7. Durmir o suficiente. Almorzar antes de ir o instituto. 8. Recordar sempre que hai que buscar axuda e preguntar se en algún momento te atopas perdido/a (titor/a, orientador, profes…). MOITA SORTE NESTA NOVA ETAPA ! 1. Pre-lectura ou lectura rápida. 2. Lectura lenta e comprensiva. 3. Suliñado. 4. Esquema. 5. Memorización do esquema. 6. Repaso. 6 D.OrientaciónCEIPLabartaPose Curso2019-2020

×