Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie digitale formatieve toetsing e-merge event

204 views

Published on

Presentatie tbv E-Merge Event 18-11-2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie digitale formatieve toetsing e-merge event

 1. 1. E-merge 18 november 2015 Een digitale brug naar het stageveld -verpleegkunde-
 2. 2. Opleiden doe je samen
 3. 3. Programma Aanleiding gebruik stagevoorbereidende toetsen Aanpak / werkwijze Resultaten / wat levert het op Ontwikkelpunten
 4. 4. Aanleiding Het werkveld geeft aan dat het kennisniveau van de student HBO-V onvoldoende aansluit bij het verwachte kennisniveau in de praktijk Met behulp van de kennistoetsbank LeerstationZorg is een werkwijze ontwikkeld waardoor er afstemming is over het gewenste kennisniveau van de HBO-V student
 5. 5. Doelstelling Bruggen Bouwen Betere voorbereiding stage studenten HBO-V Betere aansluiting bij het werkveld Met behulp van de toetsen : -parate kennis studenten zichtbaar maken -inzicht in verwachte kennis niveau student -inzicht in aanwezige kennis niveau student -kennisleren stimuleren -aansluiting praktijk verbeteren Uitgangspunt: toets voor elke stage instelling
 6. 6. Toetsselectie kennisgebied Basis: de anatomische/ fysiologische en pathologische kennis die ten grondslag ligt aan veel voorkomende ziektebeelden en handelingen op de stageafdelingen. Aansluiten bij de specialisatie van de stageafdeling Toets gericht op kennis verwerven niet op niveau student (2e /3e / 4e jaar dezelfde toets)
 7. 7. Hoe passen we digitaal toetsen toe? Studenten maken verplicht voor aanvang praktijkstages kennistoetsen De werkbegeleider bespreekt de resultaten van de toets van de student bij start van de stage bespreekt de leermogelijkheden en/ of aandachtspunten voor de stageperiode De afspraken worden vastgelegd als onderdeel van de reguliere stagebegeleiding Als vast onderdeel van het curriculum!!
 8. 8. BEGELEIDINGSMODEL “samen opleiden” instellingsdocent Student (regulier/leerafdeling/duaal/ deeltijd) werkbegeleiderIndividuele coach Portfolio begeleider
 9. 9. Toetsen als leermiddel Toetsen uit de kennistoetsbank Leerstation Zorg van Noordhoff Health Digitale toets met directe feedback (kennisflits) stimuleert studenten tot zelfstandig leren Toetsen ter ondersteuning leerproces als leermiddel (formatief toetsen) Geen beoordelingsinstrument
 10. 10. Werkwijze Bruggen Bouwen Samenstellen toetsen tijdens werkconferentie Organisatie:2 x per jaar een dagdeel op HR De stageverlenende instellingen: selecteren passende items eigen afdeling / specialisatie zetten toetsen klaar of checken de bestaande toetsen die eerder klaargezet of kopiëren een toets van andere afdeling Afspraak maken: toets checken bij collega’s (valideren)
 11. 11. Onderwerp Subonderwerp Aantal vragen Per vraagtype 1. 1.1 aanwijsvraag sleepvraag invulvraag meerkeuzevraag Werkwijze selecteren Welke onderwerpen komen veel voor? Verwachting praktijk: -kennis al aanwezig bij de student -kennis die de student “op kan doen” tijdens de stage -specialistische kennis niet direct voor de HBO- Vopleiding en of het leerjaar, wel typerend voor de stageafdeling
 12. 12. Resultaten  90 toetsen! (waardoor iedereen een toets kan maken)  Verwachting student is bekend  Begeleiding sluit aan op niveau student  Inzicht in curriculum en praktijk  Verbeterde samenwerking  Kritische discussie over het vak

×