Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infoavond FTT-beleid ouders 2019-2020

Info-avond "Flexibel taken-en toetsenbeleid op SRC"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infoavond FTT-beleid ouders 2019-2020

 1. 1. Nieuwjaar 2020 Laatste semester secundair onderwijs! Laatste semester Sint-Ritacollege!!
 2. 2. Programma infoavond: 1. zesdejaarsviering januari 2020 2. werken aan studiekeuze 3. overgang secundair – hoger 4. flexibel evaluatiebeleid: verantwoording 5. flexibel evaluatiebeleid: in de praktijk 6. leerlingenbegeleiding zesde jaar 7. BAMA-structuur hoger onderwijs 8. slaagcijfers Sint-Rita hoger onderwijs
 3. 3. Chrysostomos “zesdejaarsviering”!
 4. 4. Chrysostomos “zesdejaarsviering”! “voorbereiding” drie comités: “animatie en verkleedpartij” – “show” – “sensibilisering” “Verkleeddagen”  Dinsdag, woensdag en donderdag  Normaal lesverloop  Schoolreglement blijft gelden  Enkel voor het 6de jaar  Randanimatie op speelplaats
 5. 5. Chrysostomos “zesdejaarsviering”! Respect voor leerlingen, personeel, infrastructuur  Geen schade of vandalisme  Geen alcohol, (verf-) spuitbussen, scheerschuim, …  Geen agressie “
 6. 6. Chrysostomos “zesdejaarsviering”! “Chrysostomosdag”  Om 9u: ontbijtbuffet met de klasleraars  Om 10u30: show in de feestzaal voor 5de jaar  Die dag: geen speelplaatsanimatie
 7. 7. Werken aan studiekeuze
 8. 8. Werken aan de studiekeuze 1. leerstijlenquête september 2019 2. Informatiedagen en studiegidsen 3. website: www.onderwijskiezer.be 4. info hoger onderwijs door CLB (nov ‘19) 5. college volgen (krokusvakantie) 6. individuele begeleiding CLB-adviseur 7. beroepenbeurs Rotary: januari ‘20 (avond) 8. scholenbeurs SID-in: 06/02/20 9. keuzedossier (op ELO)
 9. 9. Overgang secundair - hoger
 10. 10. Overgang secundair-hoger Gemiddelde studieduur tot diploma: • Normale studieduur = 3 jaar academiejaar 2013-2014: 29% binnen 3 jaar! • < 50% bachelor diploma binnen 4 jaar! • professionele bachelor: 48,3 % • academische bachelor: 44,12 %
 11. 11. Duurtijd bachelordiploma Oud-leerlingen SRC
 12. 12. Overgang secundair-hoger Vlotte overstap blijft problematisch: Structurele oorzaken: Vrije toegang Flexibiliteit HO: credits Studiekeuze: Boven capaciteiten Niet doordacht Leerkrachten Leerlingkenmerken: Voorkennis Motivatie Leerbekwaamheid
 13. 13. Werken aan de leerbewaamheid • Brede, cognitieve vorming • Ken jezelf, ken je eigen leerstijl • Beheersing leervaardigheden Verwerkingsvaardigheden: diepteverwerking • Planningsvaardigheden: zelfsturing • Affectieve verwerking: motivatie >< twijfel • Samenwerkingsvaardigheden
 14. 14. Flexibel toetsen- en takenbeleid Verantwoording
 15. 15. Leerstijlenonderzoek Universiteit Antwerpen Verband tussen leerstijl en slaagkans 1ste jaar • positief verband: diepteverwerking • positief verband: zelfsturing • negatief verband: twijfelende studiehouding • negatief verband: concrete verwerking • negatief verband: stuurloosheid
 16. 16. Leerstijlenonderzoek Sint-Rita Onderzoeksgegevens schooljaar vergelijking september - mei hogere score diepteverwerking hogere score zelfsturing hogere score motivatie
 17. 17. Flexibel evaluatiesysteem In de praktijk …
 18. 18. Flexibel toetsen- en takenbeleid
 19. 19. Flexibel takensysteem: semester I en II Flexibel toetsensysteem: semester II
 20. 20. 1. Flexibel takenbeleid Alle inleverdata van taken worden verbonden aan drie taakmomenten = drie afgeefmomenten: maandag 10 februari 2020 maandag 23 maart 2020 maandag 25 mei 2020 > leerlingen kiezen zelf welke taak wanneer wordt gemaakt en afgegeven
 21. 21. 1. Flexibel takenbeleid Overzicht taken semester II: bundel leren leren semester II / ELO (jaargroepen 6) Juiste omschrijving taken semester II: ELO (jaargroepen 6)
 22. 22. 1. Flexibel takenbeleid Inschrijving: - definitief - via jaargroepen 6 op ELO - één week voor afgeefmoment (> zo 24u)
 23. 23. 1. Flexibel takenbeleid Afgeefprocedure: drie afgeefmomenten Eerste lesuur = recht op 100% van de punten Na eerste lesuur (tot en met vrijdag) = recht op 50% van de behaalde punten Na die week = 0 % (wel nog taak maken!) ! Geen excuses! Kat, koffie, printer …
 24. 24. 1. Flexibel takenbeleid 2/3-regel voor alle taken: 2/3 van totaal aantal taken = afgegeven tweede afgeefmoment
 25. 25. 2. Flexibel toetsenbeleid Alle overhoringen worden verbonden aan drie toetsweken: de leerlingen kiezen zelf voor welke vakken zij een toets wensen af te leggen
 26. 26. 2. Flexibel toetsenbeleid • Toetsweek 1: maandag 10/02 tot vrijdag 14/02: voormiddag 1e, 2e, (3e) lesuur = test >< andere lesuren = les! • Toetsweek 2: maandag 23/03 tot vrijdag 27/03: namiddag (6e), 7e, 8e lesuur = test >< andere lesuren = les! • Toetsweek 3: dinsdag 25/05 tot maandag 29/05: namiddag (6e), 7e, 8e lesuur = test >< andere lesuren = les • “Rapport”: vrijdag 05/06 !! Eerste dag van de toetsweek = ook taken afgeven …
 27. 27. 2. Flexibel toetsenbeleid • Maandag: Wiskunde – Duits – Cultuurwetenschappen • Dinsdag: Frans – Godsdienst – Biologie - Filosofie • Woensdag: Engels - Geschiedenis • Donderdag: Gedragswetenschappen – Latijn – Economie – Fysica – Aardrijkskunde – extensie wiskunde/humane wetenschappen • Vrijdag: Nederlands – Chemie – Grieks - Natuurwetenschappen
 28. 28. 2. Flexibel toetsenbeleid Leerstof toets = per toetsperiode >< uitzondering: 1-uursvakken
 29. 29. 2. Flexibel toetsenbeleid Vrijheidsgraden:  alle vakken: minstens 1 toets  majorvakken + Nederlands: minstens 2 toetsen  waarschuwingen en/of totaalonvoldoendes met Kerst: 3 toetsen afleggen (! Uitzondering = 70% bij inschrijving TW3)
 30. 30. Flexibel toetsenbeleid Essentie: zelf leerstof bijhouden: juni = leerstof hele semester => zelfsturing! >< externe sturing
 31. 31. 2. Flexibel toetsenbeleid Inschrijving (cf taken): via jaargroepen ELO: - definitief - één week op voorhand (deadline: zondag 24u)
 32. 32. 2. Flexibel toetsenbeleid   Alleen de toetsen/vakken waarvoor werd ingeschreven, mogen afgelegd worden! Dus “oeps, vergeten in te schrijven” “ik dacht dat ik hiervoor niet ingeschreven was ” ⇒ Helaas … ⇒ Leerlingen moeten hun inschrijving checken op de ELO!!
 33. 33. 2. Flexibel toetsensysteem Alle testen = 50 min (behalve wi 6u = 75 min) > test-tijd = optelsom van de ingeschreven testen vb maandag: lln 6TW: wiskunde + Duits = 75 min + 50 min = 125 minuten test-tijd Leerlingen krijgen meteen alle testen waarvoor ze hebben ingeschreven  
 34. 34. 2. Flexibel toetsensysteem Als een klas volledig klaar is met de testen, wordt er les gegeven Alle leerlingen krijgen achteraf de opgave van alle testen Tussentijdse stand van zaken cijfers: via klasleraar / flexrapport  
 35. 35. 2. Flexibel toetsensysteem Leerlingen die klaar zijn met hun toetsen: • gaan naar de parochiezaal om te ontspannen • gaan naar de cafetaria om er te werken Extra-tijd lokaal is ook voorzien  
 36. 36. 2. Flexibel toetsensysteem Leerlingen die geen toetsen afleggen: om 9.15 uur in de school aanwezig zijn (TW1) of om 14u naar huis (TW2 en TW3) ⇒ alle gedetailleerde info voor de leerlingen = via leerlingenvalven = via mail forum ELO (steeds checken!!)  
 37. 37. 3. Uitzonderingen: wat kan/mag buiten toetsweken vallen: • Practica(verslagen) voor de vakken fysica en chemie (wetenschapsrichtingen) • Vaardigheidstaken en -toetsen taalvakken • Voorbereiding taaltaken vreemde talen • Persoonlijk werk wiskunde (6u) • Klastaken communicatiewetenschappen • KV wetenschappen: olympiades • Procesevaluatie keuzevakken
 38. 38. 4. Afwezig? - één lesuur of één dag afwezig zonder toestemming van directie = geen toetsen afleggen dag na afwezigheid => Geen toetsen inhalen - afwezig wegens ziekte = doktersbewijs (>< briefje ouders) = geen toetsen afleggen dag na afwezigheid => Toetsen inhalen (week na toetsweek)
 39. 39. Flexibel evaluatiebeleid Verantwoordelijkheid voor punten dagelijks werk bij de leerling Verantwoordelijkheid voor het verwerken en bijhouden van de leerstof Leerproces op basis van ervaringen rond zelfstandigheid Slagen in het hoger onderwijs
 40. 40. … Voorzichtig verwaarlozen …
 41. 41. Leerlingenbegeleiding zesde jaar
 42. 42. Flexibel taken-en toetsensysteem = leerlingen: aan hun lot overgelaten?
 43. 43. Zullen sommige leerlingen het moeilijk hebben met dit systeem? Ja … Staan er mensen klaar om deze leerlingen op te vangen? Ja!
 44. 44. hulpmiddelen voor leerlingen die dreigen uit de bocht te gaan: schoolloopbaan van de leerling (elektronisch leerlingendossier): de “technische fiche”
 45. 45. hulpmiddelen voor leerlingen die dreigen uit de bocht te gaan: geel remediëringstraject: – leerlingencontact • – vakremediëring
 46. 46. hulpmiddelen voor leerlingen die dreigen uit de bocht te gaan: groen remediëringstraject: – begeleidingsplan – bij leercoach
 47. 47. hulpmiddelen voor leerlingen die dreigen uit de bocht te gaan: rood remediëringstraject: leer-werkplan • – gesprek met graaddirecteur • – bij leercoach • – vakremediëring •
 48. 48. BAMA-structuur hoger onderwijs
 49. 49. Slaagpercentages in het hoger onderwijs Resultaten van 2008 tot en met 2013 Eerste jaar hoger onderwijs PBA en ABA Bron Data Onderwijs en Vorming, Vlaamse overheid
 50. 50. Naar PBA VL Naar PBA SR % PBA VL % PBA SR Naar ABA VL Naar ABA SR % ABA VL % ABA SR ET 51 % 38 % 79 % 75 % 49 % 58 % 54 % 57 % EW 22 % 13 % 88 % 89 % 78 % 89 % 71 % 75 % GL 6 % 12 % 86 % 100 % 92 % 80 % 81 % 82 % GW 3 % 91 % 90 % 95 % 87 % 87 %
 51. 51. Naar PBA VL Naar PBA SR % PBA VL % PBA SR Naar ABA VL Naar ABA SR % ABA VL % ABA SR HW 61 % 49 % 78 % 82 % 39 % 49 % 53 % 62 % LT 18 % 16 % 82 % 88 % 82 % 77 % 67 % 71 % LWE 10 % 11% 87 % 90 % 91 % 89 % 73 % 63 % LWI 4 % 4 % 89 % 99 % 96 % 94 % 82 % 84 %
 52. 52. Naar PBA VL Naar PBA SR % PBA VL % PBA SR Naar ABA VL Naar ABA SR % ABA VL % ABA SR TWE 32 % 26 % 85 % 90 % 68 % 70 % 62 % 70 % TWI 24 % 21 % 90 % 80 % 76 % 83 % 74 % 77 % WEW 12 % 6 % 87 % 87 % 89 % 92 % 74% 76 %
 53. 53. Studierichtingen hoger onderwijs Academische bachelor Top 10 richtingen Studieduur 1 Rechten 3,40 2 Taal- en letterkunde 3,13 3 Geneeskunde 3,09 4 Toegepaste economische wetenschappen 3,24 5 Psychologie 3,22 6 Ingenieurswetenschappen 3,17 7 Politieke wetenschappen 3,12 8 Handelsingenieur 3,06 9 Communicatiewetenschappen 3,17 10 Geschiedenis 3,27
 54. 54. Studierichtingen hoger onderwijs Professionele bachelor Top 10 richtingen Studieduur 1 Bedrijfsmanagement 3,21 2 Logopedie en audiologie 3,33 3 Industriële wetenschappen 3,05 4 Sociaal Werk 3,07 5 Leerkracht SO 3,36 6 Toegepaste taalkunde 3,08 7 Toegepaste psychologie 3,40 8 Communicatie 3,00 9 Chemie 3,20 10 Pedagogie 3,00
 55. 55. Afspraak: zaterdag 27 juni 2020

×