Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vahvistamo Talk Show & Cafe Walkers 12.9.2019

57 views

Published on

Kohtaamista, tukemista vai puuttumista? – Nuorten päihteidenkäyttö lastensuojelun ja nuorisotyön yhteisenä haasteena.

Syksyn ensimmäinen Vahvistamo Talk Show yhteistyössä Aseman Lapset ry:n ja SOS Lapsikylän kanssa!

Päihteidenkäyttö on nuorten keskuudessa vähentynyt 2000-luvulla. Samalla se on kuitenkin polarisoitunut, ja päihteiden tuomat ongelmat kasautuneet osalle nuorista.

Minkälaiset mahdollisuudet ja mitä välineitä nuorisotyöntekijöillä on toimia päihteitä käyttävien nuorten kanssa? Pitäisikö nuorisotyön ensisijaisesti kohdata vai puuttua? Miten yhdistämme nuorisotyön ja lastensuojelun osaamisen?

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vahvistamo Talk Show & Cafe Walkers 12.9.2019

 1. 1. Ehkäisevän päihdetyön näkökulma Kim Kannussaari, EHYT ry Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille –hanke (2018-2020)
 2. 2. Ehkäisevä päihdetyö Vältettävät: • Pelkkiin faktoihin keskittyminen • Päihteiden terveysvaikutuksista ”saarnaaminen” • Pelotteluvalistus Suositeltavat: • Keskustelu, osallistaminen • Vuorovaikutustaitojen, itsetunnon ja terveysosaamisen vahvistaminen • Ryhmähengen ja kouluviihtyvyyden vahvistaminen • Päihteiden vaikutuksista kertominen, painotus lyhytaikaisissa vaikutuksissa • Pitkäjänteisyys, teeman puheeksi ottaminen eri tilanteissa • Eri tahojen johdonmukainen puuttuminen kokeiluihin ja käyttöön, selvät kiellot ja seuraamukset
 3. 3. Kysy ja keskustele • Tartu aiheeseen • Kysyminen on nopeaa, helppoa ja vaikuttavaa • Kysyminen viestii, että aiheesta saa puhua Kiinnitä huomio nuoren hyvinvointiin Älä syyllistä
 4. 4. MEILLÄ SAA PUHUA KANNABIKSESTA -Tukea ja työvälineitä kannabiksen käytön puheeksi ottoon –koulutus (2h) • Mitä kannabis on? • Kuinka paljon kannabista käytetään Suomessa? • Ketkä käyttävät kannabista? • Miten tunnistaa kannabiksen käyttö? • KASVI-intervention sekä siihen liittyvien työkalujen esittely K ysy ja keskustele A rvioi ja anna tietoa S uunnittele V ahvista I tsemääräämisoikeus ja oma vastuu Näiden lisäksi on varattu reilusti aikaa osallistujien kysymyksille.
 5. 5. KIITOS! kim.kannussaari@ehyt.fi 050 597 7555 @KimKannussaari www.kannabishanke.fi
 6. 6. Minna Lahtela Valtakunnallinen Walkers-toimintavastaava minna.lahtela@asemanlapset.fi #walkers #asemanlapset
 7. 7. 2000-luvun taitteen jälkeen etenkin nuorisoalla tapahtui raju matalan kynnyksen toimintojen sekä pitkäjänteisen yksilötyön sekä pienryhmätoiminnan alasajo (erityisnuorisotyö). Samalla kun 2000-luvun nollatoleranssi saapui nk. Amerikan mallina Suomeen, ryhdyttiin alkoholia nauttineita nuoria käännyttämään avointen nuorisopalvelujen ovelta. Nuoret muuttivat pois kadulta ja menivät Sosiaaliseen mediaan.Alkoholia käyttävät nuoret menivät piiloon Poliisin sakkojen ja lastensuojeluilmoitusten uhalla. Samalla laittomien päihteiden hankkiminen tuli helpommaksi kuin koskaan – kiitos internetin. Nollatoleranssi-mallista olemassa olevat tutkimukset vahvistavat lähes poikkeuksetta mallin toimimattomuuden ja sen johtavan uusiin ongelmiin. Nuorten asenteet alkoholiin ovat muuttuneet tänä aikana negatiivisemmiksi, mutta salliva asenne muihin päihteisiin (etenkin kannabis) on ollut koko 2000-luvun kasvussa. NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2000-luvulla
 8. 8. 5 vuoden sisällä voimistuvana ”hiljaisena tietona” on noussut huoli suurista ja keski- suurista Suomen kaupungeista huoli 17-25 –vuotiaiden päihteiden käytön kasvusta. Kyse on alkoholin lisäksi erityisesti kannabistuotteista sekä piristävistä huumausaineista sekä nk. uusista muotihuumeista. NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2020
 9. 9. Uusi lastensuojelulaki (1.4.2005) vahvisti matalankynnyksen nuorisotyön alasajoa.Tämä johti käytännössä siihen, että nuorisotyössä tavattaessa päihtynyt (alle 18-vuotias) nuori, tehdään lastensuojeluilmoitus, jonka jälkeen työ nuoren kohdalla katsotaan tehdyksi ja ongelma on siirretty lastensuojelun puolelle, jonka oletetaan hoitavan nk. loput. Nämä nuoret eivät kuitenkaan saa lastensuojelusta sellaista pitkäaikaista tukea ja seurantaa, jota tämän ikäisten päihteidenkäyttäjien/-kokeilijoiden kanssa nähdään tarvittavan. NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2020
 10. 10. Nuorilla ei ole tarjolla enää pitkän linjan yksilö- ja moniammatillista verkostotyötä tekeviä ammattilaisia tukenaan, joiden tarve nykyaikana on varsin ilmeinen (vrt. - 90 luvun erityisnuorisotyö). NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2020
 11. 11. Lapsi- ja nuorisotyön poliittisella ohjelmalla nuorisotyötä on ohjattu osallisuuden ja sosiaaliseen vahvistamiseen. Nuorisotyössä sosiaalinen vahvistaminen on painottunut yli 18- vuotiaiden nuorten työllisyyden tukemiseen (etsivänuorisotyö, ohjaamot). NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2020
 12. 12. Nuoret eivät kuitenkaan pärjää opinnoissa, eivätkä työllisty halutulla tavalla, koska useat heistä kärsivät yleensä samaan aikaan päihde- ja mielenterveysongelmista. - jotka ovat päässeet kehittymään 13-17 vuoden iässä – koska pelko ”sanktioista ja lastensuojelusta” pitää heidät poissa silmistämme NUORISOTYÖ JA PÄIHTEET 2020
 13. 13. Lastensuojelun ja nuorisotyön yhteistyö Sanna Välimäki Kehittämispäällikkö SOS-Lapsikylä 12.9.2019 78 875 145 880 4 390 18 544 54 883
 14. 14. Kun yhteistyö ei mene ihan maaliin… En tiedä, mihin pitäisi soittaa Ei sieltä kukaan vastaa Vaikka tekisin ilmoituksen, ei ne tee mitään Se on jo lasun asiakas Jos nyt vielä katsellaan Nuoren luottamus menetetään Olen tehnyt yhden ilmoituksen, eikä sitä ole vieläkään sijoitettu! Taas on sossu vaihtunut… Ei ne kumminkaan kerro mitään.. Koulu on tainnut jo ilmoittaa? Nyt tein ilmoituksen, mun hommat on tehty! En tiedä, millä lomakkeella se ilmoitus pitää tehdä ja ei kai nyt omaa nimeä alle? joutuuko tästä vastuuseen? Miksi ne tänne soittaa? Ovatko itse tehneet mitään? Miksi ne ilmoittaa vasta nyt! Taas jäi meille Musta Pekka- kortti… Ei me voida kertoa tästä nyt mitään yksityiskohtia Meille pitää kertoa kaikki, teille ei mitään. Onko nuoren kanssa juteltu? Onko vanhemmalle ilmoitettu? Tää ilmoitus pitäis tehdä kirjallisena. Voitko selvittää, tietääkö Kalle mitä Kille puuhaa? Vastuu ja valta on meillä! Me unohdettiin kutsua teidät…
 15. 15. Kokeile tätä: • Joko nyt.. Ei vielä? Missä ylittyy raja? • No niin…keneen ensimmäinen yhteys? • Hankalalta tuntuu…tehdäänkö silti? • Yhteydenotto ja lastensuojeluilmoitus on kutsu yhteistyöhön! • Ilmoituksesta kaikki vasta alkaa…kerro mitä olet tehnyt ja mitä voisit tehdä. • Tutustu, tutustu, tutustu!!!! Kerro nuorisotyön mahdollisuuksista. • Avoimuus kaikkiin suuntiin, silloin tiedonvaihtaminen ei ole ongelma. • Soita perään ja kutsu itsesi mukaan nuoren asioihin. Sanna Välimäki Faktaruutu: Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus sivuuttaa muussa lainsäädännössä säädetyn salassapidon. Koskee henkilöitä, jotka ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää mahdollista lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Vaikka työntekijä olisi muuten velvollinen pitämään salassa työssään esiin tulleita asioita, on hänen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, jos lapsen tilanne niin vaatii. Ilmoitusvelvollisuus siis syrjäyttää säännöksessä mainittujen henkilöiden salassapitovelvollisuuden.

×