Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ABP GENERAL

66 views

Published on

Explicació del què és un ABP.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ABP GENERAL

 1. 1. "L’aprenentatge basat en problemes i/o projectes : l’ABP" ESTHER PINTÓ epinto@xtec.cat
 2. 2. Què farem avui? O QUÈ ÉS UN ABP? O Problema O Projecte O EXEMPLES D’ABP: O Tancats i concrets O Estructurats O Oberts per treballar la creativitat O QUÈ FAREM? O Proposta de projecte d’ABP
 3. 3. Exemple d’ABP: Disseny d’un habitage bioclimàtic i les seves instal·lacions - “Volem fer….”
 4. 4. - Objectius d’aprenentatge? - Saber dissenyar un habitatge bioclimàtic i conèixer les instal·lacions dels habitatge. - Objectiu de l’ABP? - El propòsit és dissenyar un habitatge i les seves instal·lacions. OBJECTIU EXTERN EL CURRÍCULUM ÉS UN MITJÀ CONTEXT OBJECTIUS D’ÀREA
 5. 5. Itinerari de creació del producte O PRODUCTE O Habitatge bioclimàtic i instal·lacions O Tasca 1 O CONTINGUTS O CONTEXT O Tasca 2 O Tasca 4 O Tasca 3 O Tasques que van sorgint O CONTINGUTS O TEMA x O ALTRES TEMES Productes parcials Alguns temes no es saben al principi
 6. 6. ABP: Les instal·lacions de l’habitatge
 7. 7. Resumint el nostre projecte? Quines instal·lacions hi ha en un habitatge? Com han de ser? LES TASQUES? SATISFARÀ LA NECESSITAT? OBJECTIUS? ELS GRUPS? Com han de ser? AVALUACIÓ? PROJECTE - Producte real o que tingui sentit. - Formar grups (homogenis) - Realitzar tasques - Avaluació tasques - Obtenció producte. Avaluació PRODUCTE FINAL I DIFUSIÓ O PRESENTACIÓ Per on comencem?
 8. 8. Dissenyar el projecte Per a més informació es pot consultar: Enllaç al Moodle
 9. 9. Exemple d’un grup de treball
 10. 10. L’avaluació: el procés Cicle d’avaluació 1. Al principi. Hem entès el què s’ha de fer? 2. Durant el procés Avaluació de tasques 3. Durant el procés Avaluació de càrrecs 4. Al final del procés 6. Al final del procés: Avaluació del producte 5. Connectar amb altres productes o model 7. Reflexionar sobre tot el procés 4. Autoavaluació i Coavaluació 1.Predisposició per entendre el projecte 3.a Revisió 3.b. Presa de decisions I possibles canvis5. Avaluem el què hem après 6. Avaluem el què hem fet 2.- Avaluació i millora, si s’escau, de les tasques.
 11. 11. L’avaluació: què i com? O Eines o instruments O Productes parcials O Tasques O Producte final O Exposició O Proves O Portfolio O OBSERVACIÓ A L’AULA O Formes: O Autoavaluació O Coavaluació O Avaluació del professor RÚBRIQUES O Què s’avalua?
 12. 12. Exemples de rúbriques: Coavaluació Exemple amb CoRubrics
 13. 13. Exemples de rúbriques: Coavaluació
 14. 14. Les conclusions De què depèn l’èxit de l’ABP? De què depèn l’èxit de l’ABP?Metodologia adequada? Metodologia adequada?
 15. 15. Preguntes, dubtes, suggeriments… Moltes gràcies per la vostra atenció. Esther Pintó

×