Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Ludanta - Kenniskring publieksparticipatie Den Bosch - 5 juli 2018

16 views

Published on

Serious gamen: participatie in de omgevingswet

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Ludanta - Kenniskring publieksparticipatie Den Bosch - 5 juli 2018

  1. 1. Serious gamen met de omgevingswet
  2. 2. Ludanta • Missie: Bevorderen van participatie met behulp van innovatieve toepassingen. • Visie: Het is niet meer vanzelfsprekend, dat de overheid alles voor ons regelt. • Projecten:
  3. 3. Decentralisatie
  4. 4. Tygron Engine • Doel: – Betrokkenheid vergroten van de doelgroep en belanghebbenden; – Gezamenlijk ontwerpen van een gebied. • Toepassing: – Met alle belanghebbenden het ruimtelijke planningsproces tot uitvoering brengen in een virtuele 3D wereld; – Bundelt alle kennis, informatie en data per gebied. • Voordelen: – Interactief experimenteren met het beheer van een gebied; – Samen plannen en met oplossingen komen die voor iedereen interessant zijn; – Verminderen van risico’s en meer zekerheid over de haalbaarheid van een project.
  5. 5. Team SLAM! Score 90%
  6. 6. Game sessie
  7. 7. Game sessie
  8. 8. Demonstratie Tygron Engine

×