Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Звіт 2016-2017

145 views

Published on

Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін за 2016-2017 н.р.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Звіт 2016-2017

  1. 1. Аналіз роботи шкільного методичного об'єднання вчителів суспільно-природничих дисциплін за 2016-2017 н.р. Шкільне методичнеоб'єднання вчителів суспільно-природничого напрямку складається з п'яти педагогічних працівників. -Луференко Наталія Микитівна - вчитель біології та основ здоров'я; стаж роботи28 років; вища категорія, старший вчитель. -Донченко Валентина Петрівна - вчитель географії та економіки; стаж роботи32 роки; вища категорія; старший вчитель. -ХорольськаНаталя Олександрівна - вчитель хімії, біології та основ здоров'я;стаж роботи22 роки;вища категорія, старший вчитель. -Миташоп Тетяна Сергіївна - вчитель історії та права; стаж роботи15 років; друга категорія. -Неклеса Світлана Анатоліївна - вчитель історії та права; стаж роботи18 років; вища категорія. Вчителі кафедри зарекомендувалисебе, фахівцями справи,мають добрунаукову-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предметів, забезпечують засвоєння учнямиосновнихпонять з предметів передбачених програмоюз формування практичних умінь та навичок. На уроках використовують сучасніформиі методи навчання, що активізують розумовудіяльність учнів, сприяють підвищенню інтересу до вивчення суспільно-природничихдисциплін. Члени методичного об'єднання суспільно-природничихнаук виконали великий обсяг роботиза2016-2017 н.р. Протягом рокубуло
  2. 2. проведено п'ять засідань, на яких розглядались питання методичної роботи вчителя. Використані такі організаційні формироботи:повідомлення, обговорення, представлення досвіду, круглий стіл, аналіз. Вчителі брали активну участь у роботіМО і виступили з питань: -ХорольськаН.О. "Місце сучасних здоров'язберігаючихтехнологій у методиці викладання природничихнаук; -Луференко Н.М. "Валеологічні паузи, вправи-руханки на уроках біології, основ здоров'я". -Донченко В.П. "Патріотичне виховання на уроках географії та економіки". -Миташоп Т.С. "Здоров'язберігаючітехнології у методиці викладання історії". -Неклеса С.А. "Патріотичне виховання на уроках історії та правознавства". Всі вчителі кафедри значну увагу приділяли самоосвітній роботі:опрацювання методично-науковихвидань, фахової преси, роботав мережі інтернет, семінари-практикуми. В ході такої діяльності були опрацьованітакі питання: -Використання іноваційних методів на уроках. -Технологія проведення сучасного уроку. -Здоров'язберігаючітехнології. -Патріотичне виховання. Вчителями біології, географії, історії, основ здоров'ябули проведені відкриті уроки на рівні міста та школи і показали високу майстерність. -Донченко В.П. 1."Гідросфера" 6-Б клас,. 2."Зонастепу" 8 клас -Луференко Н.М. 1."Елементарна розумовадіяльність тварие" 7-Б клас -ХорольськаН.О. 1."Природніі синтетичні сполуки, їх значення" 9-А
  3. 3. -Неклеса С.А. 1."Римськаімперія добипринципату" 6-А клас -Миташоп Т.С. 1."Практичне заняття. ІсторичнийпортретЦезаря" 6-Б Результатом позакласної та навчальної роботистали проведенізаходи: Донченко В.П. -Конкурс стінгазет "КраїниЄвросоюзу" -"Географічне лото" -"Впізнай назву міста" Луференко Н.М. -Виставка газет "Декоративнірослинив житті українців" та "Очі дзеркало душі людської". -"Визначення органічних речовинта їх властивостей" (факультатив з хімії та біології) -"Презентація дослідницькихробіт з екології". Миташоп Т.С. -Вікторина "Козацькадоба" 8 клас -Тренінг "Праведники війни" 11 клас Неклеса С.А. -"ДзвониЧорнобиля" 6-А клас. ХорольськаН.О. -Брейн-ринг "Поведінка тварин" 7 клас Члени МО: Неклеса, Миташоп, Хорольськапідготували учнів і прийняли активну участь у науково-практичній конференції Учні вчителів МО приймали активну участь у обласних та всеукраїнськихконкурсах. Вчителями МО і керівниками міських МО, учасниками творчихгруп міста і області (Донченко, Хорольська, Луференко, Неклеса)
  4. 4. Мета проведених заходів спрямованана розвитокпізнавального інтересу до суспільно-природничихнаук, розвитокінтелектуальних здібностей, ерудиції, комунікативних вмінь учнів. Результатом методичної тавиховної роботина рівні міста та області стали переможці олімпіад: Донченко В.П. географія Цимбалюк А. 9 клас II місце Кабатова А. 11 клас III місце економіка Кабатова А. 11 клас I місце Гожий Р. 10 клас II місце Обласна олімпіада економіка Кабатова А. 11 клас III місце Луференко Н.М. біологія ГорбатюкЯ. 10 клас II місце Заворотько Д. 10 клас I місце екологія Горбатюк Я. 10 клас II місце Обласна олімпіада біологія Заворотько Д. 10 клас III місце Неклеса С.А. історія Кабатова А. 11 клас III місце правознавство Луференко М. 11 клас II місце

×