Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TIMMI Webinaari: GDPR, Presentaatio, jaettavaksi

81 views

Published on

Perjantaina 4.5. pitämämme webinaarin PowerPoint-presentaatio.

Published in: Software
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

TIMMI Webinaari: GDPR, Presentaatio, jaettavaksi

 1. 1. WEBINAARI: GDPR
 2. 2. Tervetuloa TIMMI Webinaariin • Te voitte esittää meille kysymyksiä • Tuotepäällikkömme Laura ja tuotekehityspäällikkömme Tero vastaavat niihin suoraan chatissa • Mielenkiintoisimmat kysymykset käsitellään erikseen webinaarin lopussa • Myös me esitämme teille gallup-kyselyitä webinaarin aikana Kiitos osallistumisestanne!
 3. 3. Kirjoittakaa kysymyksenne ja kommenttinne ruudun alalaidasta löytyvään chat-ikkunaan
 4. 4. EU:n uusi tietosuoja-asetus eli GDPR  Lainsäädäntö astui voimaan 27.4.2016  Siirtymäaika päättyy 25.5.2018  Merkittävät yksityiskohdat lain tulkitsemisessa on julkaistu vasta vuoden 2017 lopussa > Tuotekehitys päästiin aloittamaan hieman ennen vuoden vaihdetta
 5. 5. Mitkä ovat Timmin asiakkaille tämän hetken kriittisimpiä toimenpiteitä?  Kolme viikkoa aikaa  Tekniikan on oltava siirtymäajan umpeutuessa kunnossa > GDPR-lisäominaisuudet otettu käyttöön TIMMI-järjestelmässä > Rekisteri- ja tietosuojaselosteet oltava kunnossa > Henkilökunnan ymmärrettävä mistä on kyse, jotta jokainen osaa valmistautua muutoksiin omassa työssään
 6. 6. Rekisteri- ja tietosuojaselosteiden laatiminen • Henkilötietoja tallentavan organisaation täytyy GDPR:n mukaan laatia selkeät rekisteri - ja/tai tietosuojaselosteet • Selosteista täytyy käydä ilmi miten ja mihin henkilötietoja käytetään ja miten niiden tietoturvasta on huolehdittu Tarjoamme selosteiden tuottamiseksi palvelua, jossa haastattelemme teitä ja sen pohjalta kirjoitamme teille GDPR:n vaatimukset täyttävät selosteet
 7. 7. Organisaationne prosessien mallintaminen  Millä tavoin organisaatiossanne käsitellään henkilötietoja? Noudattavatko ne uuden lainsäädännön vaatimuksia?  Miten organisaationne prosesseja täytyy muuttaa? Timmin ammattilaiset auttavat teitä selvittämään mitä muutosvaatimuksia GDPR asettaa organisaationne prosesseille
 8. 8. TIMMI GDPR-LISÄOMINAISUUDET Täyttää GDPR-lainsäädännön asettamat vaatimukset tietojärjestelmille Uusia ominaisuuksia:  Saman luonnollisen henkilön ilmentymien yhdistäminen  Lupa henkilötietojen tallentamiseen  Henkilön poistaminen / depersonointi  Henkilön tietojen raportointi ja export  Rekisteriseloste, tietosuojaseloste ja käyttöehtojen muutokset  Rekisteröitymislomakkeen tietojen parametrisointi  Asiakkaan tunnistetietojen piilottaminen asiakasdialogilla
 9. 9. Millaisiin yllättäviin tilanteisiin Timmin asiakkaiden kannattaa varautua? • Käyttäjiltä voi tulla suuri määrä pyyntöjä toimittaa datakoonteja, poistaa dataa tai “oudoimpana” toimittaa näitä datapaketteja kolmansille osapuolille • Käyttäjät tai media voivat tarttua epäonnistumisiin tai epäjohdonmukaisuuksiin
 10. 10. Vanhan datan poistaminen tuotantoympäristöstä  GDPR:n mukaan rekisterinpitäjän täytyy pitää henkilötietokantansa ajan tasalla  Pitkään toimineet järjestelmät voivat pitää sisällään merkittävän määrän vanhentunutta dataa, joka täytyy arkistoida Timmin ammattilaiset voivat auttaa arkistointiprojektin aloittamisessa, tai tehdä sen kokonaan puolestanne
 11. 11. Jos valmistautuminen lakimuutokseen on vielä täysin kesken ja määräaika tulee vastaan liian nopeasti, mitä on tehtävissä? > Viipymättä Timmiin yhteys, niin katsotaan yhdessä mikä on tilanne ja kehitetään toimintasuunnitelma
 12. 12. Miten Timmi Softwaren asiakkailla menee? • Tehdäänpä nopea kysely!
 13. 13. Käyttöohjetekstien kustomoiminen • GDPR pakottaa tiettyihin muutoksiin myös TIMMI-ohjelmistojen käytössä Timmin ammattilaiset auttavat teitä kirjoittamaan uudet käyttöohjeet juuri teidän organisaationne prosessien mukaisiksi
 14. 14. Voiko julkishallinnollinen organisaatio saada GDPR-sakot? > Tästä on ristiriitaisia näkemyksiä > Timmin kanta on ettei voida lähtökohtaisesti olettaa että julkishallinnollisille organisaatioille ei tulisi seuraamuksia, mikäli ne eivät täysin noudata GDPR:ää > Vaikka lakia ei lopulta rikottaisikaan, niin kansalaisten mielikuva tahriutuu nopeasti
 15. 15. Mitä positiivisia puolia GDPR:ssä on Timmin asiakkaille?  JIT 2015  Työtä ymmärretään paremmin
 16. 16. Organisaationne prosessien mallintaminen  Millä tavoin organisaatiossanne käsitellään henkilötietoja?  Noudattavatko ne uuden lainsäädännön vaatimuksia?  Miten organisaationne prosesseja täytyy muuttaa? Timmin ammattilaiset auttavat teitä selvittämään mitä muutosvaatimuksia GDPR asettaa organisaationne prosesseille
 17. 17. Nyt on aikaa kysymyksillenne!
 18. 18. Heräsikö vielä kysymyksiä? Ota yhteys omaan myyjääsi, tai myynti@timmi.fi

×