Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Maurice Fransen

12 views

Published on

Presentatie van het Datacongres ''data science voor maatschappelijke uitdagingen'' op 22 november 2018

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Maurice Fransen

 1. 1. State of the State Met en voor onze klanten maatschappelijk impact maken
 2. 2. © 2018 Deloitte The Netherlands State of the State Data Analytics State of the State is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van onderwijs, zorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en cybercriminaliteit. Deloitte analyseert hiervoor open data in onderlinge samenhang. 20162014 2015 2018 Data science voor maatschappelijke uitdagingen
 3. 3. © 2018 Deloitte The Netherlands De uitdaging… Data science voor maatschappelijke uitdagingen CO2 uitstoot moet met 49% worden verminderd in 2030. Het plaatsen van zonnepanelen op een geschikt dakoppervlak kan helpen dit doel te bereiken CO2 UITDAGING Hoe kan een data analyse helpen om de mogelijkheden te kwantificeren?
 4. 4. © 2018 Deloitte The Netherlands Berekening van de totale opbrengst van zonnepanelen op alle daken in Nederland Combineer open datasets om de hoogte van gebouwen te bepalen Bepaal oriëntatie en steilheid per rastercel Verwijder rastercellen met een hoge kromming Bepaal de uniformiteit van dakoppervlakken AHN – Actueel Hoogtebestand Nederland BAG – Basisregistratie Gebouwen Dakkapellen, richels en andere oppervlakken die niet geschikt zijn voor zonnepanelen worden verwijderd op grid-niveau Dit wordt gedaan door de afgeleide van de helling van de dakoppervlakken te controleren Aanname: een limiet van 50 cm / m2 wordt gebruikt om rastercellen als ongeschikt te classificeren Oriëntatie (graden Noord) per rastercel Elk gebouw kan meerdere dakoppervlakken hebben. Een dakoppervlak heeft een uniforme oriëntatie en steilheid Dakoppervlakken worden geïdentificeerd per gebouw en de gemiddelde oriëntatie, steilheid en totale oppervlakte van het dakoppervlak wordt bepaald De uniformiteit van oriëntatie en steilheid per dakoppervlak wordt berekend. Een hoge uniformiteit geeft aan dat een dakoppervlak correct is geïdentificeerd De correct geïdentificeerde dakvlakken worden geëxporteerd voor verdere analyse in Python Steilheid (graden, 0-90) per rastercel Data science voor maatschappelijke uitdagingen
 5. 5. © 2018 Deloitte The Netherlands Berekening van de totale opbrengst van zonnepanelen op alle daken in Nederland Verwijder ruis bij niet- uniforme dakoppervlakken Bepaal het aantal zonnepanelen per dakoppervlak Bepaalde dakoppervlakken zijn economisch levensvatbaarder Bereken de jaarlijkse opbrengst van panelen op alle dakoppervlakken De dakoppervlakken die geschikt zijn voor zonnepanelen worden geïdentificeerd op basis van winstgevendheid De opbrengst van zonnepanelen als functie van oriëntatie en steilheid wordt gemeten met de factor Wp-kWh per jaar per m2 In principe betekent dit dat als de ROI- tijd groter is dan 12 jaar, het dakoppervlak is uitgesloten Veronderstelling: er wordt een limiet van 0,64 Wp-kWh gebruikt. Dit is gebaseerd op gegevens van Mapgear Dakoppervlakken met een opbrengst onder deze limiet worden uit de dataset verwijderd Het aantal PV's per gebouw wordt bepaald met behulp van een validatieset van Mapgear voor de stad Utrecht. Mapgear maakt de Zonnekaart en Zonneatlas, een van de meest gedetailleerde datasets over dit onderwerp Lineaire regressie op het totale oppervlak van geschikte dakoppervlakken per gebouw bepaalt het aantal zonnepanelen per gebouw Het aantal zonnepanelen per gebouw wordt over de dakoppervlakken verdeeld naar de verhouding dakoppervlak. Dit resulteert in het aantal zonnepanelen per dakoppervlak Aanname: de opbrengst van een enkele PV bij standaard testomstandigheden is 255 Wp Voor elke zonnepaneel wordt de Wp- kWh-relatie berekend. Op basis van deze relatie wordt de jaarlijkse opbrengst per zonnepaneel berekend Opgesplitst over alle gebouwen is de jaarlijkse opbrengst bekend Voor Utrecht is de afwijking met Mapgear-gegevens in de orde van grootte van 3% Sommige dakoppervlakken hebben een lage uniformiteit. Bijv. een zadeldak met twee dakoppervlakken wordt ten onrechte als één geïdentificeerd Veronderstelling: een limiet van 25 cm (gemiddelde afwijking van alle cellen van het gemiddelde) wordt gebruikt om oppervlakken als uniform te classificeren. Voor deze dakoppervlakken waar de uniformiteit laag is, wordt een andere benadering gebruikt. Samen met de uniforme oppervlakken wordt een totale set dakoppervlakken met gemiddelde oriëntatie, steilheid en oppervlakte berekend Data science voor maatschappelijke uitdagingen
 6. 6. © 2018 Deloitte The Netherlands Haal alles uit zonne-energie! Data science voor maatschappelijke uitdagingen CO2 uitstoot moet met 49% worden verminderd in 2030. Het plaatsen van zonnepanelen op een geschikt dakoppervlak kan helpen dit doel te bereiken CO2 UITDAGING De plaatsing van 270 miljoen zonnepanelen op het geschikte dakoppervlak van 892 km2 kan 217 PJ per jaar opleveren UITDAGINGEN VOOR VERSNELDE PLAATSING VAN ZONNEPANELEN: • Overheidsbeleid • Capaciteit van het energienet • Energie opslag Transitie naar zonne- energie Het plaatsen van zonnepanelen op een geschikt dakoppervlak kan: • Voorzien in 50% van de huidige elektriciteitsvraag • CO2-uitstoot verminderen met 19% • Geeft een impuls van € 100 mrd voor de zonne-industrie Potentiele voordelen
 7. 7. © 2018 Deloitte The Netherlands Een onderzoek naar de sociaaleconomische ontwikkelingen na kankerdiagnose met het Amsterdam UMC en oPuce Verborgen matches op de arbeidsmarkt, een onderzoek met AWVN en UWV om krapte én werkloosheid te verminderen Geen beleid (meer) zonder een feitelijke analyse! Wat gaat de toekomst ons brengen? Data science voor maatschappelijke uitdagingen
 8. 8. Maurice Fransen Maurice is director bij Deloitte Consulting, hij is expert op het gebied van prestatiemanagement, benchmarking en beleidsevaluatie. In zijn aanpak staat het gebruik van data en de nieuwste technologische mogelijkheden centraal. Maurice geeft leiding aan het analytics & cognitive team van Deloitte Consulting, is actief binnen de publieke sector en is verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma State of the State. T: 06-20252449 E: mfransen@deloitte.nl www.stateofthestate.nl
 9. 9. Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.nl/about to learn more about our global network of member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500® companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries and territories bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients’ most complex business challenges. To learn more about how Deloitte’s approximately 245,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on Facebook, LinkedIn, or Twitter. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication. © 2018 Deloitte The Netherlands

×