SlideShare a Scribd company logo
Welkom	allemaal!	Dank	dat	jullie	er	zijn	en	leuk	dat	je	meedoet.		
1
[Driedeling	langslopen]		
Eigenlijk	een	soort	drietrapsraket!		
2
Al	jong	met	koptelefoon	op:	luisteren	naar	muziek	&	hoorspelen	+	lezen	&	films		
Al?jd	heel	nieuwsgierig,	van	verhaal	naar	verhaal		
Dan	propedeuse	Nederlands	&	Culturele	Studies	+	wereldreis		
Daarna	studie	Museumcommunica?e	aan	de	Reinwardt	Academie		
Enige	?jd	freelance	redac?ewerk	en	publiekshost	bij	startend	NEMO		
Dan	10	jaar	projectleider	communica?eprojecten	en	tentoonstellingen	bij	Buro	Kloeg		
Sabba?cal	+	opleiding	Geluidstechniek	aan	SAE		
Nu	al	10	jaar	OORKAMERS:	waar	onder	produc?e	audiotours	voor	Antenna	
Interna?onal,	Guide	ID,	Imagineear…	+	enige	jaren	bij	DST	–	het	experience	bureau		
Rode	draad:	mezelf	+	elkaar	inspireren	en	verwonderen!		
3
We	zijn	meer	gewend	om	te	lezen.	Dus	ook	om	zo	te	schrijven.		
Maar	ingesproken	leestekst	houdt	de	aandacht	van	het	luisterend	oor	niet	vast…		
We	kunnen	niet	even	teruglezen.	En	als	er	te	weinig	een	link	is	tussen	wat	we	horen	en	
zien,	dwalen	onze	gedachten	af.		
4
Recent	voorbeeld…		
Het	meest	ambi?euze	project	voor	het	Centraal	Museum		
Ik	mocht	de	produc?e	van	de	audiotour	doen,	incl.	instruc?e	voor	de	schrijver	+	
redac?e	van	het	script	en	regie	audiotour		
5
[Voorlezen:	fragment	uit	catalogus	exposi>e,		p.	98	e.v.]		
6
[Play:	stop	#2	uit	bijbehorende	audiotour]		
7
Vraag:	welke	verschillen	vielen	ons	op?		
Bespreken	verschillen	lees-	en	luistertekst…		
8
[Tussenslide:	aankondiging]		
Er	valt	heel	veel	over	te	zeggen…	voor	nu	heb	ik	er	(slechts)	vijf	gegroepeerd.		
9
Link	met	wat	je	ziet,	maak	het	beeldend.		
Begin	z.s.m.	met	(een	deel	van)	waar	je	naar	kijkt.		
Trek	de	aandacht	en	leidt	de	bezoeker	zo	het	verhaal	in.		
Zoek	een	haakje	in	de	voorstelling	en	hang	daar	je	verhaal	aan!		
10
Gebruik	een	detail,	visueel	of	anekdo?sch,	als	illustra?e	van	het	grotere	verhaal.		
Concreet	gaat	vóór	context!	Dus	niet	toewerken	naar	of	inleiden,	maar	beginnen	met	
het	belangrijkste	en	dan	toelichten	of	uitweiden.		
Eventueel	verdieping	toevoegen.		
11
Schrijf	alsof	je	het	iemand	persoonlijk	vertelt.	Wees	niet	bang	om	in?em	te	zijn:	je	zit	
wel	in	iemands	oor!		
Vermijd	jargon	en	ambtelijke	taal.	Gebruik	humor,	dynamiek	en	verrassing.		
Check:	lees	het	hardop;	klinkt	het	opgelezen?		
12
Hou	de	stop	én	zinnen	kort.	Behandel	niet	meer	dan	2-3	punten	of	kanten	per	
fragment.		
Maak	ac?eve	zinnen,	zet	de	hoofdboodschap	vooraan	en	maak	geen	
tangconstruc?es.		
Wees	consequent	in	?jd,	gebruik	synoniemen	en	eenvoudige	woorden.		
13
Een	goede	(luister)tekst	spreekt	voor	zich	en	roept	geen	vragen	op.		
Geed	antwoorden	op	de	vragen	die	je	misschien	nog	niet	had.		
Maar	prikkelt	soms	juist	ook	de	verwondering	door	hardop	iets	aan	of	van	de	
luisteraar	te	vragen.		
14
[Tussenslide:	aankondiging]		
We	gaan	het	zelf	doen!		
15
Je	mag	kiezen:		
-	of	een	schilderij	uit	de	tentoonstelling	‘Rembrandt	&	Saskia:	Liefde	in	de	Gouden	
Eeuw’	van	het	Fries	Museum		
-	of	schrijf	je	eigen	verhaal,	dat	van	je	organisa?e	of	van	een	project	waar	je	nu	aan	
werkt		
150-200	woorden	is	genoeg.		
Je	krijgt	15	minuten	de	?jd!		
16
[15	minuten	begeleiden	+	mailinglist	rond	laten	gaan]		
17
[AQankelijk	van	>jd	en	groep:	beluisteren	en	bespreken	van	resultaten]		
18
[Play:	stop	#10	uit	bijbehorende	audiotour]		
19
[Tussenslide:	aankondiging]		
Er	is	van	alles	mogelijk!		
Enkele	voorbeelden…		
20
Wel	of	niet	gescript.		
In	studio	of	op	loca?e	opgenomen.		
Ander	voorbeeld:	Nalini	Malani		
21
[Play:	kort	fragment	Glenn	Brown	(uit	audiotour	voor	Rembrandthuis)]		
22
Ook	wel	of	niet	scripten	en	in	studio	of	op	loca?e	opnemen.		
Apart	of	afwisselen	met	verteller	
23
[Play:	kort	fragment	Margriet	Schavemaker	over	Nalini	Malani	(uit	audiotour	voor	
Stedelijk	Museum)]			
24
Informa?e	verdelen,	ook	qua	(aanspreek)vorm?		
Bijvoorbeeld	Royalty-tour	+	Conservator	bij	‘Ik,	Maria	van	Gelre’.		
Maar	kan	bijvoorbeeld	ook	een	kindertour	of	speurtocht	zijn…		
25
[Play:	kort	fragment	publicist	Mieke	Bal	ook	over	Nalini	Malani	(uit	zelfde	audiotour	
voor	Stedelijk	Museum)]		
26
Als	onderdeel	van	mul?mediatour	(scherm)	of	bijvoorbeeld	met	gebruik	van	
keuzeknoppen	(Podcatchter).		
Kan	zelfs	de	loop	en	het	vervolg	bepalen	of	ander	einde	geven!		
27
[Play:	kort	fragment	uit	quiz	van	mul>mediatour	Koninklijk	Legermuseum	Brussel]		
28
Iemand	uitnodigen	voor	inspira?e	en	reflec?e	op	(zelfgekozen?)	werk.		
Bijvoorbeeld	Akwasi	met	eigen	kri?sche	en	poë?sche	commentaren	op	slavernij	en	
ongelijkheid.		
Andere	bekende	voorbeelden:	Hans	Aarsman	in	Amsterdam	Museum,	Nico	Dijkshoorn	
in	Kröller-Müller	of	Sander	van	de	Pavert	in	Allard	Pierson	Museum.		
29
[Play:	kort	fragment	‘Akwasi	in	je	Oor’	bij	expo	Cultural	Threads	in	Tex>elmuseum]		
30
Bijvoorbeeld	om	(historisch)	figuur	tot	leven	te	brengen.		
Met	leoerlijke	quotes,	zoals	Pierre	Bokma	of	Peter	Greenaway	als	Escher,	of	‘in	de	
mond	gelegd’	als	bij	Gevangenismuseum.		
Extra	context	meegeven	door	omlijs?ng	met	verteller?	
31
[Play:	kort	fragment	uit	audiotour	‘Escher	op	reis’	in	Fries	Museum]		
32
Kan	het	verhaal	nog	meer	verlevendigen…		
Vraagt	wel	andere	acteur(s).		
Let	wel	op	(nog)	link	met	omgeving	(niet	teveel	op	zichzelf	staand)!	
33
[Play:	kort	fragment	Spannende	Geschiedenis	voor	provincie	Gelderland]		
34
Niet	al?jd	zijn	woorden	nodig…		
Puur	geluid	en/of	muziek	voegt	leoerlijk	een	andere	taal	toe!	
35
[Play:	stukje	soundscape	bij	expo	‘Beroepen	op	het	spoor’	voor	Spoorwegmuseum	of	
kort	historisch	fragment	audiotour	voor	Buitenpaden]		
36
[Tips	en	aanbod	langslopen	en	toelichten]		
37
Bedankt	&	succes!		
Zijn	er	nog	vragen?		
Iedereen	mailinglist	ingevuld?		
Tot	ziens!		
38

More Related Content

Featured

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Kurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
SpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn
 

Featured (20)

How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 

Oorkamers workshop 'Schrijven voor het Oor'