Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reiniging en desinfectie in een zorginstelling

186 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reiniging en desinfectie in een zorginstelling

 1. 1. Reinigen de 10 W’s 19 november Peter Molenaar RIVM LCHV/LCI 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 1
 2. 2. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 2 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Geen  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Geen
 3. 3. Inhoud presentatie ● Whoops wat gaat er fout ● Waar liggen de knelpunten? ● Waarom moet men reinigen en desinfecteren ● Wanneer desinfecteren ● Wat wordt er gereinigd en gedesinfectereerd ● Op Welke wijze ● Met welk middel wordt er gereinigd en gedesinfecteerd? ● Wetgeving &Desinfectie ● Wie reinigt/ desinfecteert/ controleert? ● Wetenschap 22 november 20183 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 4. 4. Wie is tevreden over de schoonmaak? 22 november 20184 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 5. 5. Whoops, wat gaat er fout? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 5
 6. 6. 22 november 20186 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 7. 7. 22 november 20187 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 8. 8. 22 november 20188 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 9. 9. 22 november 20189 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 10. 10. Inzicht? reinigen, 10 W's Peter Molenaar 10 22 november 2018
 11. 11. 22 november 201811 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 12. 12. Wat is schoon? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 12
 13. 13. Schoon? 22 november 201813 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 14. 14. Vervuiling is niet erg, het is goed voor de weerstand 22 november 201814 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 15. 15. Waar liggen de knelpunten in de uitvoering? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 15
 16. 16. 22 november 201816 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 17. 17. Protocollen schoonmaak ● Leesbaar ● Bereikbaar ● Implementatie ● Communicatie 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 17
 18. 18. Omgang met schoonmaakmateriaal 22 november 201818 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 19. 19. ● Door tijdsdruk verschuiving van goede reiniging naar “blinde” desinfectie ● Valse veiligheid ● Desinfectie werkt niet zonder adequate reiniging S. Dancer et.al. Hospital cleaning in the 21st century, Eur.J.Clin,microbiol Infect Dis.; 2011 dec; 30: 1473-81 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 19
 20. 20. Wie is waar verantwoordelijk voor? Schoonmaakdienst maakt deel uit van de organisatie / team 22 november 201820 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 21. 21. Waarom moet men reinigen (en desinfecteren)? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 21
 22. 22. L. Nancy et.al. Best pratices in disinfection of noncritical surfaces in the health care setting: Creating a bundle for success, Am.J.Infect Control; 2013 may; 41: 26-30 • Kans op infectie neemt toe door besmette omgeving 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 22
 23. 23. Waarom reinigen? ● Verwijderen vuil ● Vuil trekt vuil aan ● (Herkenning norm) ● Risicoreductie op infecties ● Prettig in een schone omgeving te wonen en te werken ● Keuze 4 of 5? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 23
 24. 24. Biofilm  Micro-organismen in biofilms zijn een stuk resistenter tegen verwijdering door de gebruikelijke reinigingsprocedures;  In het algemeen zijn micro-organismen in biofilms opmerkelijk moeilijker te verwijderen door afdodende middelen aangezien zij beschermd worden door de biofilmmatrix;  De biofilm kan de vasthechting van een pathogeen aan een oppervlak vergemakkelijken;  Micro-organismen in biofilms kunnen andere reacties vertonen dan afzonderlijke micro- organismen zoals bijvoorbeeld slijmvorming; 22 november 201824 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 25. 25. 22 november 201825 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 26. 26. Wat wordt er gereinigd? ● Denk aan route/ gedrag van bewoner/ cliënt ● Contactpunten: telefoons, handgrepen, toiletbediening, lichtknoppen 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 26
 27. 27. 22 november 201827 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 28. 28. 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 28
 29. 29. Schoon/ vuil? reinigen, 10 W's Peter Molenaar 29 22 november 2018
 30. 30. Schoon/ vuil? reinigen, 10 W's Peter Molenaar 30 22 november 2018
 31. 31. Schoon/ vuil? reinigen, 10 W's Peter Molenaar 31 22 november 2018
 32. 32. 22 november 201832 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 33. 33. Schoon/ vuil? reinigen, 10 W's Peter Molenaar 33 22 november 2018
 34. 34. Op Welke wijze reinigen? ● Niet te heet water ● Hou je aan de procedures ● Eerst droog dan nat ● Gebruik juiste middel ● Juiste omgang schoonmaakmateriaal ● Hoog naar laag ● Schoon naar vuil ● Zelfde richting ( b.v. met de klok mee) 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 34
 35. 35. Wanneer desinfecteren? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 35
 36. 36. Werkgroep InfectiePreventie 3.1 Wanneer is desinfectie noodzakelijk In het algemeen behoeft een goede reiniging niet te worden gevolgd door desinfectie [6]. WIP-richtlijn ‘Reiniging en desinfectie van ruimten, meubilair en voorwerpen’. Okt 2007; revisie: juni 2009 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 36
 37. 37. Desinfecteren ● Aanwezigheid van lichaamsvloeistoffen ● BRMO: einddesinfectie/ contactpunten ( i.o.m. deskundige infectie preventie)? ● Bepaalde infectieziekten (i.o.m. de GDD en/of deskundige infectiepreventie) 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 37
 38. 38. Met welk middel reinigt en desinfecteert men? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 38
 39. 39. Keuzecriteria desinfectiemiddel ● Antimicrobiële werking ● Effectiviteit ● Concentratie ● Toxiciteit ● Kostprijs 22 november 201839 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 40. 40. Veel gemaakte fouten fout resultaat Onvoldoende reiniging Aanwezigheid biofilm Te korte inwerktijd Desinfectans gedeeltelijk effectief Dosis te laag Onvoldoende desinfectie, opbouw resistentie Dosis te hoog Residu problemen, corrosie, milieubelasting Vocht aanwezig Verandering in concentratie desinfectans Desinfectans niet geschikt Onvoldoende desinfectie 22 november 201840 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 41. 41. Wetgeving: waarmee mag men desinfecteren? 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 41
 42. 42. Wetgeving • Geneesmiddel: met RVG nummer • Medisch hulpmiddel: aangemeld klasse markering CE; I, IIa en IIb, III: CE markering met 4 cijfers • Cosmetica: INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) • Biocide: toegelaten biocide: toelatingsnummer 5 / 7 cijfers + N: 12345N. reinigen, 10 W's Peter Molenaar 42 Desinfectie oppervlakken 22 november 2018
 43. 43. (nieuwe) desinfectiemiddelen ● WIP richtlijn verpleeghuizen/ verzorgingshuizen verlopen ● Virussen: Alcohol /chloor? ● Waterstofperoxide gasvorm/ geimpregneerde doekjes ● N.B. CTGB toelating PT04 desinfectiemiddel voor oppervlak waarop eten wordt bereid of geplaatst (PT 1 persoonlijke hygiene/ PT 2 oppervlaktedesinfectie) 22 november 201843 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 44. 44. Controle: bijvoorbeeld VSR ● VSR (vereniging schoonmaak research) kwaliteitssysteem ● objectief kwaliteitssysteem voor de schoonmaak-dienstverlening (NEN 2075 / ISO-EN13549 ● AQL ( aanvaardbare kwaliteitsniveau’s) Bureaukamers / kantoorruimten (AQL 7) Verkeersruimten (AQL 7) Specifiek (AQL ??) dit zijn alle bijzondere ruimten, laboratoria enz. Sanitair (AQL 4) Behandelkamers (AQL 3) Verpleegruimten (AQL 3) 22 november 201844 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 45. 45. Beoordeling schoonmaak ● Beoordelen en meten vgls gestandaardiseerde wijze ● Beoordelingscriteria: ● Is het element gereinigd/ schoongemaakt? ● Zo niet, vuil al langere tijd aanwezig? ● Zo wel, juiste resultaat bereikt, juiste methode toegepast? ● Aard van vervuiling: hechtend (vlekken), niet hechtend (stof) 22 november 201845 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 46. 46. ATP (Adenosine trifosfaat)-meting ● Meting hoeveelheid organisch materiaal ● Werkwijze ● Aandachtspunten: plaats meting, tijdstip, afspreken norm 22 november 201846 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 47. 47. The use of adenosine triphosphate bioluminescence to assess the efficacy of a modified cleaning program implemented with Moore G1, Smyth D, Singleton J, Wilson P, Am j infect.2010 22 november 201847 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 48. 48. The use of adenosine triphosphate bioluminescence to assess the efficacy of a modified cleaning program implemented with Moore G1, Smyth D, Singleton J, Wilson P, Am j infect.2010 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 48
 49. 49. ‘bijzondere situaties’ Noro 22 november 2018 reinigen, 10 W's Peter Molenaar 49
 50. 50. 22 november 201850 0 1 2 3 4 5 6 Water Liquid soap 250 ppm chlorine 1000 ppm chlorine Liquid soap/250 ppm chlorine Liquid soap/1000 ppm chlorine LogPCRunitsreduced - 2 step procedure - 250 vs 1000 ppm Chlorine NoV GI.4 NoV GII.4 MNV1 Tuladhar et al., 2012 Cleaning and disinfection reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 51. 51. Inzicht reinigen, 10 W's Peter Molenaar 51 22 november 2018
 52. 52. 22 november 201852 reinigen, 10 W's Peter Molenaar
 53. 53. Tenslotte: - spreek samen de norm af over de uitvoering van de schoonmaak - gebruik je zintuigen! - beter een goede reiniging dan een slechte desinfectie - 22 november 201853 reinigen, 10 W's Peter Molenaar

×