Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dropout Stop

41 views

Published on

Dropout Stop - Hanke osa Reboot School haastekilpailua

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dropout Stop

  1. 1. Jukka Vetoniemi VALTERI Drop Out Stop - loppu opintojen keskeyttämisille Jukka Vetoniemi Educa 2019
  2. 2. www.otf2017.f i Jukka Vetoniemi VALTERI KILPAILU TOTEUTETTIIN INNOVAATIOKUMPPANUUSMENETTELYLLÄ
  3. 3. www.otf2017.f i Innovaatiokilpailun järjestävät oppilaitokset ovat: Jukka Vetoniemi VALTERI
  4. 4. Jukka Vetoniemi VALTERI Dropout stop… loppu opintojen keskeyttämiselle Siirtyminen toisen asteen opintoihin Kiinnittyminen opintoihin Oppilaitoksen tunneläheisyyden kasvattaminen
  5. 5. www.otf2017.f i Kolme kouluun kiinnittymisen ulottuvuutta 1. Toiminnallinen: Osallistuminen, ahkeruus, tottelevaisuus 2. Tunneperäinen: Oppimisen ilo, joukkoon kuuluminen, kiintyminen 3. Kognitiivinen: Merkityksellisyys, hyödyllisyys, panostaminen, oppimisstrategiat Siis: Hands on, Hearts on, Heads on! (T. Virtanen 2017) Jukka Vetoniemi VALTERI
  6. 6. www.otf2017.f i Jukka Vetoniemi VALTERI Koulutuksen järjestäjät etsivät kumppaneita koulutuksen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyvän uuden digitaalisen palvelun suunnitteluun, kehitykseen ja tukeen. Opintojen keskeytymisen ja pitkittymisen kannalta on tunnistettu neljä alahaastetta: Miten oppilaitoksesta toiseen siirtymistä tuetaan erityisesti sopivan uraohjauksen ja tulevaan oppilaitokseen kiinnittymisen näkökulmista? Miten ryhmäytymistä, motivaation rakentamista sekä ryhmänohjaajan helppoa lähestyttävyyttä tuetaan? Miten opintojen keskeyttämisen ennakointia ja opintojen edistymistä tuetaan? Miten opiskelijoiden hyvinvointia, mielenterveyttä ja kouluviihtyvyyttä edistetään, ja erityistä tukea tarvitsevaa opiskelija huomioidaan? 1 2 3 4
  7. 7. www.otf2017.f i Innovation challenge - innovaatiokilpailu • Hakemukset 1.4.2018 klo 18:00 mennessä • Tiimien valinta: 6.4. • Hackathon-tapahtuma: 8.-9.5.2018 • Innovaatiokumppaneiden valinta: 9.5.2018 • Pilotoinnit: loka-marraskuu 2018 • Päätös: joulukuu 2018 • *Jatkokehitys: maaliskuu 2019 Jukka Vetoniemi VALTERI 23 5 2
  8. 8. www.otf2017.f i Jukka Vetoniemi VALTERI Jukka Vetoniemi ohjaava opettaja, VALTERI jukka.vetoniemi@valteri.fi 0295332075

×