Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie AGEL - Kenniskring publieksparticipatie Den Bosch - 5 juli 2018

13 views

Published on

(Ouder)participatie & ruimtelijke initiatieven in duurzame ontwikkelingen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie AGEL - Kenniskring publieksparticipatie Den Bosch - 5 juli 2018

 1. 1. (Ouder)participatie & ruimtelijke initiatieven in duurzame ontwikkelingen
 2. 2. Richard Hendriks Adviseur GIS en Geo-ict • Hogeschool Utrecht : Geodesie/Geo-informative • Avans Hogeschool :Management Economie en Recht Kevin Jansen Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling • HAS Hogeschool : Stad en streekontwikkeling • Radboud Universiteit : Master Planologie
 3. 3. • Kwaliteit borgen in projecten binnen UAV-gc contracten • Uitvoerende partij verantwoordelijk voor kwaliteitsborging • Keuringsproces en bewijslast in rapportage • Lastig proces in de keten van opdrachtgever en (onder)aannemer • Efficientieslag gemaakt met geo-tooling (maptionnaire) KWALITEITSBORGING
 4. 4. (OUDER) PARTICIPATIE • Zorgen voor een veilige stabiele omgeving • JONGleren in het verkeer: • verkeerseducatie en een verkeersveilige opvoeding van jonge kinderen aan pedagogisch medewerkers en ouders. • Provincie Noord – Brabant: NUL verkeersdoden in Brabant en van verkeersveilig • Gemeente Geertruidenberg is wegbeheerder dus verantwoordelijk voor veiligheid van de weggebruikers.
 5. 5. (OUDER) PARTICIPATIE
 6. 6. De Omgevingswet
 7. 7. • Er staat niet zoveel over participatie in de wet: • Artikel 2.1: rekening houden met de “rechtstreeks betrokken belangen” • Hoofdstuk 16 Procedures: “regels stellen voor participatie van en overleg met derden” • Wijze van participatie is Vormvrij • Gedachtegang: meer participatie  meer draagvlak  minder lange procedure Omgevingswet en participatie
 8. 8. • Omgevingswet: fysieke leefomgeving centraal • Meer ruimte voor aanpak energie- en duurzaamheidsdoelstellingen • Diverse instrumenten bieden hiervoor mogelijkheden De Omgevingswet: energietransitie en klimaatadaptatie
 9. 9. Omgevingswet en participatie: in alle onderdelen proces Inzichtelijk maken problematiek: oorzaken en gevolgen Stellen ambities In beeld brengen oplossingen en verbeteringen Participatie  draagvlak Implementatie en evaluatie • GEO-tooling kan in alle fasen van het (participatie)proces bijdragen • Energietransitie en klimaatadaptatie: niet in bestemmingsplan, wel in omgevingsplan • Participatie en burgerbetrokkenheid centraal • Hierna enkele voorbeelden van GEO-tooling in energietransitie en klimaatadaptatie
 10. 10. • Bewoners betrekken bij energietransitie eigen wijk • Problemen en gewenste oplossingen in beeld brengen • Inzicht krijgen in financiele haalbaarheid Energietransitie en participatie: voorbeeld
 11. 11. • Tool “Stroombanen” is door AGEL ontwikkeld voor eigen gebruik. • Visualiseert middels open source data (o.a. AHN / BGT e.d.) de huidige stroomrichting van hemelwater • Toolbox klimaatadaptatie: basis voor participatietraject duurzame wijken • Inzichtelijk maken problemen en mogelijke oplossingen Klimaatadaptatie: voorbeelden tools
 12. 12. Voorbeelden koppeling duurzaamheid en de omgevingswet • Business Centre Treeport: inspiratieboek duurzaamheid • Hoge Akker, Speelheide en De Leeuwerik: inspiratieboek gezonde fysieke leefomgeving Duurzaamheid en omgevingswet: voorbeelden projecten
 13. 13. Omgevingswet en bezwaar- en beroepsprocedures
 14. 14. Vragen, discussie, ideen?

×