Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

United Bankers -esitys 27.11.2018

480 views

Published on

Patrick Andersonin esitys Nordnetin Glaston & United Bankers -tilaisuudessa 27.11.2018.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

United Bankers -esitys 27.11.2018

 1. 1. United Bankers Oyj Panostuksia kasvuun Patrick Anderson 27.11.2018
 2. 2. Sisältö • United Bankers Oyj lyhyesti • Kasvustrategian toteuttaminen • Katsaus UB:n taloudellisiin lukuihin • Yhteenveto: Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 2
 3. 3. Sisältö • United Bankers Oyj lyhyesti • Kasvustrategian toteuttaminen • Katsaus taloudellisiin lukuihin • Yhteenveto: Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 3
 4. 4. United Bankers Oyj • United Bankers on yli 30-vuotias kotimainen, pankkiryhmistä riippumaton sijoituspalvelukonserni • Neljä liiketoiminta-aluetta: varainhoito, arvopaperinvälitys, pääomamarkkinapalvelut ja rahastojen hallinnointi • Hallinnoitavat asiakasvarat noin 2,9 miljardia euroa (30.6.2018) • Listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle • Markkina-arvo noin 71 miljoonaa euroa (23.11.2018) 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 4
 5. 5. • Johdolla ja hallituksella on pitkä kokemus liiketoiminnan kannattavasta kasvattamisesta finanssialalla • Yhtiöön vahvasti omistuksen kautta sitoutunut johto ja henkilöstö • Johto on omistuksien kautta sitoutunut osakkeenarvon kasvattamiseen • Johdon omistukset yhteensä 42 % (30.10.2018) • Valtavirrasta erottuvat tuotteet ja palvelut asiakasmäärän kasvun ajureina • Reaaliomaisuussijoittamisen vahva osaaja • Toimialan kilpailijakenttä on jatkuvassa muutoksessa, mikä tarjoaa United Bankersille lisää mahdollisuuksia • Kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on maksaa hyvää osinkotuottoa • Konsernirakenteen virtaviivaistamisella tähdätään entistä korkeampaan omistaja-arvoon Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 5
 6. 6. UB on reaaliomaisuussijoittamisen edelläkävijä Pohjoismaissa • UB:n erikoisuutena ovat reaaliomaisuus-osakkeisiin sijoittavat rahastot, joilla on erittäin pitkä ja hyvä tuottohistoria • Reaaliomaisuuteen kuuluvat: • Kiinteistöt Kiinteistöosakerahastot eli REIT-rahastot (Real Estate Investment Trust) Kiinteistörahastot: Pohjoismaisiin liikekiinteistöihin sijoittava erikoissijoitusrahasto • Infrastruktuuri Infrastruktuurirahastot sijoittavat pörssilistattujen infrayhtiöiden kuten sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöiden osakkeisiin • Metsä UB:lla metsärahastojensa kautta metsäomaisuutta on noin 88 000 hehtaaria ja rahastojen pääomat yhteensä MEUR 280,5 (10/2018) • Tavoitteenamme on olla Pohjoismaiden paras varainhoitaja reaaliomaisuussijoituksissa 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 6
 7. 7. UB:n sijoitusrahastot UB tarjoaa tarjoaa avoimen arkkitehtuurin mallin mukaisesti omien rahastojen lisäksi myös muiden toimijoiden tuotteita 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 7
 8. 8. Suurimmat osakkeenomistajat 31.10.2018 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 8
 9. 9. Sisältö • United Bankers Oyj lyhyesti • Kasvustrategian toteuttaminen • Katsaus taloudellisiin lukuihin • Yhteenveto: Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 9
 10. 10. Kasvustrategia • Jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattaminen • IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen • Liiketoiminnan kasvattaminen sekä Suomessa että kansainvälisesti • Uusien, eri markkinatilanteisiin soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen • Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen • Liiketoiminnan laajentaminen yritysostoin 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 10
 11. 11. Kasvustrategia • Jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattaminen • IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen • Liiketoiminnan kasvattaminen sekä Suomessa että kansainvälisesti • Uusien, eri markkinatilanteisiin soveltuvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen • Pääomarahastoliiketoiminnan kehittäminen • Liiketoiminnan laajentaminen yritysostoin 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 11
 12. 12. Jatkuvaa kassavirtaa tuottavien tuotteiden ja palveluiden myynnin kasvattaminen • Tahtotilana rahasto- ja varainhoitoliiketoiminnan kasvattaminen • Uusi tuote Erikoissijoitusrahasto UB Suomi Kiinteistöt • Sijoittaa laajasti eri kiinteistökohteisiin Suomessa • Soveltuu erinomaisesti volatiiliin markkinatilanteeseen • Vakaa vuotuinen tuottotavoite: 5-7 % • Rahaston taustalla toimii Suomen kiinteistöalan ammattilaisista koostuva Advisory Board • Muita tuotteita ja palveluita kehitteillä 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 12
 13. 13. IT-järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittäminen • Verkkoasioinnin lisääminen ja digitaaliset palvelut • OmaUB verkkopalvelu ja OmaUB iOS-sovellus • Digipalveluiden kysyntä voimakkaassa kasvussa • Sijoitusten seuranta ja sähköinen raportointi • Toimeksiannot: mm. rahastojen merkinnät, lunastukset, säästäminen • UB Rahoitus joukkorahoituskanava • Yritysrahoituksen välitystä suomalaisille PK-yrityksille verkkopalvelun kautta 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 13
 14. 14. Liiketoiminnan laajentaminen yritysostoin • UB Pankkiiriliike Oy • UB:n myyntiorganisaation vahvistaminen • Asiamiesmalli osaksi UB:n myyntiorganisaatiota • Integraation saavutetut synergiat ovat vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa • KJK Invest Oy • Tasaista kassavirtaa instituutioasiakkaisiin keskittyvästä varainhoitoliiketoiminnasta 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 14
 15. 15. Sisältö • United Bankers Oyj lyhyesti • Kasvustrategian toteuttaminen • Katsaus taloudellisiin lukuihin • Yhteenveto: Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 15
 16. 16. Alkuvuoden 2018 tapahtumia • Alkuvuotta 2018 leimasi tiukentuva regulaatio ja UB Pankkiiriliike -konsernin integraatio. • Liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani selvästi vuoden takaisesta. • Hallinnoitava varallisuus nousi UB Pankkiiriliike -kaupan myötä noin 2,9 miljardiin euroon ja asiakasmäärä 12 900:aan. • Hoidettavasta varallisuudesta entistä suurempi osuus oli sijoitettuna varainhoitoon ja rahastoihin, minkä seurauksena jatkuvat palkkiotuotot kasvoivat kaikkien aikojen huippuunsa. • Konsernin varainhoitotuotteiden ja -palveluiden uusmyynti oli alkuvuonna 253,1 miljoonaa euroa, josta UB Pankkiiriliikkeen osuus oli 86,2 miljoonaa euroa. • Rahastojen pääomat olivat 1,2 miljardia euroa, nettomerkintöjen kohotessa 72,9 miljoonaan euroon. 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 16
 17. 17. Liikevaihto +55 %
 18. 18. Käyttökate +115,6 %
 19. 19. Hallinnoitavat varat ja asiakasmäärä *Luvut eivät ole vertailukelpoisia. Luvuissa ovat mukana UB Pankkiiriliike Oy:n (entinen Suomen Pankkiiriliike Oy) hallinnoitavat varat sekä asiakasmäärät. +23,1 %** **Keskimääräinen vuotuinen kasvuprosentti. Laskettu korkoa korolle -laskentakaavalla. 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 19
 20. 20. Osinko / osake* Yhtiön osinkopolitiikkana on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia osakekohtaisesta tuloksesta * Yhtiökokouksen päätös maksettavasta osingosta tilikaudelta. Luvut ovat split-korjattuja. 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 20
 21. 21. Tulevaisuudennäkymät • United Bankers nosti puolivuosikatsauksen 2018 yhteydessä aiempaa arviotaan koko vuoden 2018 näkymistä. Yhtiö arvioi sekä liikevaihtonsa että käyttökatteensa paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna. (Edellinen ohjaus 27.2.2018: Yhtiö arvioi kuluvan vuoden liikevaihtonsa ja käyttökatteensa kasvavan vuoteen 2017 verrattuna). • UB Pankkiiriliikkeen liiketoiminnan integraatio on sujunut hyvin, mikä kasvattaa United Bankersin myyntivoimaa selvästi jo kuluvana vuonna. Myös rahastojen myyntiin liittyvät yhteistyösopimukset laajentavat jakeluverkostoa. • Loppuvuoden aikana on tarkoitus keskittyä ostettujen yritysten tehokkaaseen integraatioon. Yhtiö on kuitenkin jatkossakin avoin mahdollisille yritysjärjestelyille. • United Bankers tulee jatkossa avaamaan aiempaa yksityiskohtaisemmin yhtiön tuottoja liiketoiminnoittain. Uusi esitystapa otetaan käyttöön ensimmäisen kerran vuoden 2018 tilinpäätöksen julkistamisen yhteydessä. • Yhtiö tekee vuoden 2019 aikana toimenpiteitä, jotka tähtäävät IFRS:n mukaisen tilinpäätöksen käyttöönottoon. 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 21
 22. 22. Sisältö • United Bankers Oyj lyhyesti • Kasvustrategian toteuttaminen • Katsaus taloudellisiin lukuihin • Yhteenveto: Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 22
 23. 23. Yhteenveto • United Bankers on yli 30-vuotias suomalaisten luotettu varainhoitaja. • Erikoistunut erityisesti reaaliomaisuussijoituksiin, kuten metsä-, infra- ja kiinteistösijoituksiin. • Tavoitteenamme on olla Suomen ja Pohjoismaiden paras varainhoitaja reaaliomaisuussijoituksissa. • Kasvustrategiassamme pyrimme kehittämään rahasto- ja varain- hoitoliiketoiminnan tuotteita ja palveluita, jotka tuottavat yhtiölle tasaista kassavirtaa. • Hallinnoitava varallisuutemme ja asiakasmäärämme ovat olleet vahvassa kasvussa viime vuosina. • UB on siirtymässä koko vuoden 2018 tuloksen esittämisessä aiempaa läpinäkyvämpään segmenttiraportointimalliin. • Yhtiön tavoitteena on jakaa 50 % osakekohtaisesta tuloksesta osinkona osakkeenomistajilleen.
 24. 24. • Johdolla ja hallituksella on pitkä kokemus liiketoiminnan kannattavasta kasvattamisesta finanssialalla • Yhtiöön vahvasti omistuksen kautta sitoutunut johto ja henkilöstö • Johto on omistuksien kautta sitoutunut osakkeenarvon kasvattamiseen • Johdon omistukset yhteensä 42 % (30.10.2018) • Valtavirrasta erottuvat tuotteet ja palvelut asiakasmäärän kasvun ajureina • Reaaliomaisuussijoittamisen vahva osaaja • Toimialan kilpailijakenttä on jatkuvassa muutoksessa, mikä tarjoaa United Bankersille lisää mahdollisuuksia • Kasvuyhtiö, jonka tavoitteena on maksaa hyvää osinkotuottoa • Konsernirakenteen virtaviivaistamisella tähdätään entistä korkeampaan omistaja-arvoon Miksi sijoittaa United Bankersiin? 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 24
 25. 25. IR-kalenteri 2019 • 30.1.2019 Määräpäivä toimittaa osakkeenomistajan asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi • 15.2.2019 Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan • Viikko 10 Vuosikertomus 2018 julkaistaan • 20.3.2019 Varsinainen yhtiökokous 2019 järjestetään klo 13.00 Helsingissä • 22.8.2019 United Bankers Oyj:n puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.-30.6.2019 julkaistaan 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 25
 26. 26. Vastuuvapauslauseke Esitys on tarkoitettu ainoastaan vastaanottajan omaan käyttöön. Materiaalin kaikkinainen kopiointi, siteeraaminen ja levittäminen on ilman kirjallista lupaa kielletty sekä Suomessa että Suomen ulkopuolella. Tässä esityksessä esitetyt asiat ja informaatio perustuvat UB:n luotettavina pitämiin lähteisiin ja UB:n omiin arvioihin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois virhemahdollisuuksia ja tietojen epätäydellisyyttä. Tässä esityksessä ei pyritä antamaan kokonaiskuvaa tai sijoitusta varten riittäviä tietoja Yhtiöstä, eikä siinä olevien tietojen perusteella tule tehdä sijoituspäätöksiä. Aiemman tuloksen perusteella ei voi ennakoida tulevaa kehitystä. Mahdollista sijoitusta suunnittelevan tahon on itse selvitettävä ja arvioitava Yhtiöön liittyviä tietoja sekä hankittava omalla kustannuksellaan omat oikeudelliset, taloudelliset, verotukselliset ja muut neuvot mahdollista sijoitusta varten. Tämä esitys sisältää Yhtiötä ja toimialaa koskevia lausumia, arvioita ja laskelmia, joihin liittyy erilaisia olettamia, riskejä ja muita muuttuvia tekijöitä. Näiden epävarmuustekijöiden johdosta Yhtiön todellinen tulos, toiminta ja saavutukset tai toimialan kehitys voivat poiketa olennaisesti esityksessä esitetyistä seikoista. 27.11.2018 Nordnet aamiaistilaisuus 26

×