Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Суб'єкти господарювання

6 views

Published on

Суб'єкти господарювання

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Суб'єкти господарювання

 1. 1. К.Ю.Н., ДОЦЕНТ КАФЕДРИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ (к. 533) www.businesslaw.org.ua MACHUSKYY@UKR.NET МАЧУСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 2. 2. СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1. Поняття та види суб’єктів господарювання. 2. Поняття та види юридичних осіб. 3. Поняття та види підприємств. 4. Громадянин як суб’єкт господарювання
 3. 3. 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством.(Ст. 55 ГК).
 4. 4. РЕЄСТРАЦІЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ • Суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа- підприємець у порядку, визначеному законом. • Відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи не потребує їх державної реєстрації. • Суб’єкт господарювання може мати печатки. • Для виготовлення печаток одержання будь-яких документів дозвільного характеру не передбачається.
 5. 5. ВИДИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України Державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу України Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці
 6. 6. 2. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленомузаконом порядку. Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст. 80 ЦК).
 7. 7. ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств та установ. Товариством є організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом. Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі. Установою є організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна.
 8. 8. 3. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ Підприємство - самостійний суб'єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб'єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами (ст. 62 ГК) Підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.
 9. 9. ВИДИ ПІДПРИЄМСТВ • приватне підприємство, що діє на основі приватної власності громадян чи суб'єкта господарювання (юридичної особи); • підприємство, що діє на основі колективної власності (підприємство колективної власності); • комунальне підприємство, що діє на основі комунальної власності територіальної громади; • державне підприємство, що діє на основі державної власності; • підприємство, засноване на змішаній формі власності (на базі об'єднання майна різних форм власності); • спільне комунальне підприємство, що діє на договірних засадах спільного фінансування (утримання) відповідними територіальними громадами - суб’єктами співробітництва.
 10. 10. 4. ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ • Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю (ст. 50 ЦК). • Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. • Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб - підприємців є відкритою. • Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем.
 11. 11. ГРОМАДЯНИН - ПІДПРИЄМЕЦЬ • Громадянин визнається суб'єктом господарювання у разі здійснення ним підприємницької діяльності за умови державної реєстрації його як підприємця без статусу юридичної особи (ст. 128 ГК). • Громадянин-підприємець відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернено стягнення. • Громадянин може здійснювати підприємницьку діяльність: • безпосередньо як підприємець або через приватне підприємство, що ним створюється; • із залученням або без залучення найманої праці; • самостійно або спільно з іншими особами.
 12. 12. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ Господарський кодекс України Цивільний кодекс України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 Закон України «Про господарські товариства » від 19.09.1991 Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 Постанова Кабінету міністрів України від 16.11.2011 р. № 1182 «Про затвердження модельного статуту товариства з обмеженою відповідальністю»

×