Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Onderzoek in het verpleeghuis: Anna, progress en upcare studies van het Amsterdam UMC

78 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Onderzoek in het verpleeghuis: Anna, progress en upcare studies van het Amsterdam UMC

 1. 1. Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg Academische pitches Soemeja Hidad, Jeanine Rutten, Tjarda Boere Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018
 2. 2. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 2 (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … ANNA, UPCARE en PROGRESS: ZonMW UPCARE: SALTRO
 3. 3. Antibiotica in verpleeghuizen 57% 35% 8% Urineweginfecties Luchtweginfecties Huidinfecties Van Buul (2015) Antibioticavoorschriften:1-3 per bewoner per jaar
 4. 4. Onnodig antibioticagebruik urineweginfecties 68% 32% Nodig Niet nodig Van Buul (2015)
 5. 5. Onnodig antibioticagebruik luchtweginfecties 87% 13% Nodig Niet nodig Van Buul (2015)
 6. 6. Antibioticaresistentie aanpakken • Infectiepreventie (hygiëne) • Passend voorschrijven van antibiotica
 7. 7. Herziene richtlijnen uwi en lage luchtweginfecties
 8. 8. Meer onderzoek nodig
 9. 9. Het PROGRESS onderzoek Point-of-care diagnostics to guide appropriate antimicrobial therapy of urinary tract infections in nursing home Soemeja Hidad Onderzoeksteam: Sacha Kuil Jan Prins Soemeja Hidad Caroline Schneeberger Menno de Jong Johan Fischer Frank van Leth Cees Hertogh Janneke Harting
 10. 10. Achtergrond Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 • Urineweginfecties (UWIs) zijn de meest voorkomende infecties in het verpleeghuis • Symptomen vaak aspecifiek • Hoge prevalentie asymptomatische bacteriurie • Dipsticks e.a. urinetesten ongeschikt • Nieuwe Verenso richtlijn urinetesten alleen geschikt voor uitsluiten UWI • Evalueren van Gebruik van sneltesten (Point-Of-Care) meten ontstekingseiwitten (CRP en procalcitonine) bij diagnostiek urineweginfecties • Looptijd onderzoek: november 2017 - augustus 2019 • Vivium zorggroep, Zonnehuisgroep, Axion Continu • Post-hoc definitie UWI (1) aanwezigheid van ten minste 2 symptomen passend bij UWI; (2) aanwezigheid leukocyten in urinedipstick (3) aanwezigheid van een uropathogeen >104 CFU/mL; (4) maximaal twee uropathogenen (5) verdwijnen van klachten tijdens/na antibiotische behandeling waar gevonden verwekker(s) gevoelig voor zijn PROGRESS onderzoek
 11. 11. Doel Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 • Vaststellen van urineweginfecties bij verpleeghuisbewoners verbeteren door het gebruik van sneltesten (ontstekingseiwitten CRP en procalcitonine) • Beter onderscheid te kunnen maken tussen patiënten met en zonder urineweginfectie • Onnodig antibioticagebruik en -resistentie in verpleeghuizen beperken
 12. 12. Pre-emptieve informed consent procedure 132 92 48 92 17 170 130 145 180 20 140 40 “long stay" 100 “short stay" Zonnehuisgroep Vivium zorggroep 90 Axion Continue ~ 1300 bewoners Nieuwe bewoners Wilsbekwaam (revalidatie en somatiek) Wilsonbekwaam (psycho-geriatrisch) 1e vertegenwoordiger Pre-emptief informed consent: toestemming voor deelname mocht er een UWI ontstaan Bewoner/cliënt zelf
 13. 13. Opzet informed consent procedure Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 Pre-emptieve informed consent procedure Informatiepakket bestaat uit: 1) Informatiefolder (8 blz.) 2) Informatiebrief (2 blz.) 3) VWS informatie proefpersonen (18 blz. ) 4) Toestemmingsverklaring (3 blz.) 31 blz. met informatie Belastend voor 1e CP/cliënt? Leeswijzer toegevoegd
 14. 14. PROGRESS onderzoek Leidt het gebruik van point-of-care (bloed)testen bij een verdenking op een UWI bij verpleeghuisbewoners, tot minder onnodig antibioticagebruik? Verdenking op UWI Arts vult vragenlijst in over klachten/symptomen Urine sample Urinekweek Dipstick Vingerprik (bloedafname) CRP PCT Follow up informatie Beloop klachten bij bewoner Uitkomstmaat: 1) Wel/geen UWI o.b.v. post-hoc definitie UWI 2) Diagnostische accuratesse van bloedtesten om UWI vast te stellen bij verpleeghuisbewoners 3) Gericht antibioticagebruik m.b.v. POC bloedtest (CRP/PCT) bij verdenking UWI
 15. 15. Vragenronde 12
 16. 16. Pitch topic: onderzoek in verpleeghuissetting is een uitdaging! • Hoe staat familie tegenover wetenschappelijk onderzoek in verpleeghuis? • Reactiepercentage en toestemmingen • Hoe staan zorgmedewerkers tegenover wetenschappelijk onderzoek en implementatie van nieuwe testen? • Vertrouwen in nieuwe test? Meer draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek in ouderenzorg: op naar 100% informed consent! Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018
 17. 17. Het ANNA onderzoek Antibiotic prescribing and Non-prescribing in Nursing home residents with signs and symptoms Ascribed to urinary tract infection Jeanine Rutten Onderzoeksteam: Jeanine Rutten Cees Hertogh Laura van Buul Martin Smalbrugge Suzanne Geerlings Debby Gerritsen Stephanie Natsch Philip Sloane Ruth Veenhuizen Hans van der Wouden
 18. 18. Onnodige antibioticavoorschriften op basis van: • Aspecifieke symptomen (!) (‘bewoner is anders dan anders’) • Positieve urinestick Van Buul (2015), Ducharme (2007), Grein 2(016), Juthani-Mehta (2009), Walker (2000)
 19. 19. Delphi studie
 20. 20. Richtlijn urineweginfecties Richtlijn 2006: verouderd Herziene richtlijn 2018: • Adviezen uit Delphi studie • Antibiotica alleen als het écht nodig is • Anders: actief monitorend beleid
 21. 21. Gedragsverandering: een grote uitdaging! 30-40% van de patiënten wordt niet behandeld volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten Grol en Grimshaw (2003)
 22. 22. Het ANNA onderzoek Leidt implementatie van de urineweginfectie behandelbeslishulp tot een toename in passend antibiotica gebruik in verpleeghuizen • De - urineweginfectie behandel – beslishulp • Scholing: • Klinische les artsen (45 min) • E-learning teamleiders (20 min) • Filmpje verzorging (5 minuten) ?
 23. 23. Onderzoeksopzet ANNA Interventiegroep  Beslishulp  Scholing Controlegroep  Reguliere zorg 10 6 Uitkomstmaat  Passend antibioticagebruik  Complicaties, ziekenhuisopnames, mortaliteit Dataverzameling via YSIS: Van maart 2019 tot maart 2020 Inclusie Verdenking urineweginfectie Afdeling PG / SOM
 24. 24. Resultaten Verwacht in 2020
 25. 25. Vragenronde 12
 26. 26. Pitch topic Is het mogelijk om urineweggerelateerde klachten vast te stellen bij onze kwetsbare ouderen? • Dysurie (pijnlijke en moeilijke urinelozing) • Frequente mictie (vaak plassen) • Nieuwe urine-incontinentie • Mictiedrang • Urethrale pusafscheiding
 27. 27. Het UPCARE onderzoek Using Point-of-care C-reactive protein to guide Antibiotic prescribing for Respiratory tract infections in Elderly nursing home residents Tjarda Boere Onderzoeksteam: Tjarda Boere Laura van Buul Cees Hertogh Theo Verheij Ruth Veenhuizen Rogier Hopstaken Maurits van Tulder Jochen Cals Melissa van Essen Pita Spruijt
 28. 28. Lage luchtweginfecties in het verpleeghuis Hoe vaak komen longontstekingen voor? • 4 gevallen per 1000 bewonerweken • Seizoensgebonden variatie Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 Uit: RIVM, 2016
 29. 29. Lage luchtweginfecties in het verpleeghuis Waarom komen luchtweginfecties zo vaak voor? • Patiëntfactoren • Verpleeghuisfactoren Hoe ernstig kan een luchtweginfectie verlopen? • Morbiditeit • Mortaliteit Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 % sterfte na 30 dagen CAP* NHAP** Duitsland (CAP: 65+ jaar) 7% 27% * Community-Acquired Pneumonia ** Nursing Home-Acquired Pneumonia Uit: Ewig, 2011; Lim, 2001; Liapikou 2014
 30. 30. Lage luchtweginfecties in het verpleeghuis Hoe goed kan een luchtweginfectie worden vastgesteld? • Atypische klachten • Beperkte anamnese • Beperkte diagnostiek • Externe invloeden Onnodig antibioticagebruik Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 Diagnostische onzekerheid Empirische behandeling Uit: Van Buul, 2014
 31. 31. Het UPCARE onderzoek Voorbeeld voettekst | juli 2018 Diagnostische onzekerheid Antibiotica- gebruik ? •CRP: ontstekingseiwit  Aanwezigheid en ernst van ontsteking  Snelle en gevoelige ontstekingsparameter  Niet: viraal vs. bacterieel •CRP-waarde + klinisch beeld  behandelbeleid Uit: Arinzon, 2011; Cals, 2009; Cals, 2011; Verheij, 2011;
 32. 32. Onderzoeksopzet UPCARE Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 Interventiegroep  Reguliere zorg  Evt. CRP POCT 6 Controlegroep  Reguliere zorg 1.Informatie bij start onderzoek/bij opname 2.Bij verdenking LLWI: informed/deferred (proxy) consent 6 PG-, somatiek-, of GRZ-afdeling Verdenking op LLWI Huidig antibioticagebruik Niet-behandelbeleid Andere infectie Palliatieve/terminale zorg Dataverzameling via YSIS: Sept 2018 tot maart 2020
 33. 33. Verenso richtlijn LLWI Interventiegroep: ‘scholing’ o.a. op basis van de nieuwe richtlijn • Andere afkapwaarden dan in NHG-standaard acuut hoesten • Nog onbekend: leidt inzet van de sneltest tot afname in antibioticagebruik Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018 Uit: Nouvenne, 2016; Porfyridis, 2014
 34. 34. Vragenronde 12
 35. 35. Pitch topic Casussen • Verzet tegen de vingerprik • Een CRP-waarde waar je alsnog niks mee kan?! Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018
 36. 36. Dank voor jullie aandacht! Voorbeeld voettekst | juli 2018
 37. 37. Referenties - ANNA • Van Buul LW van, van der Steen JT, Veenhuizen RB, et al. Antibiotic use and resistance in long term care facilities. J Am Med Dir Assoc. 2012 Jul;13(6) 568. • Van Buul LW, Veenhuizen RB, Achterberg WP, et al. Antibiotic prescribing in Dutch nursing homes how appropriate is it? J Am Med Dir Assoc. 2015 Mar;16(3) 229-37. • Van Buul LW, Vreeken HL, Bradley SF. The Development of a Decision Tool for the Empiric Treatment of Suspected Urinary Tract Infection in Frail Older Adults: A Delphi Consensus Procedure. J Am Med Dir Assoc. 19 (2018) 757e764 • Ducharme J, Neilson S, Ginn JL. Can urine cultures and reagent test strips be used to diagnose urinary tract infection in elderly emergency department patients without focal urinary symptoms? CJEM 2007;9 87-92 • European Antimicrobial Resistance Surveillance Network (EARS-Net). Surveillance of antimicrobial resistance in Europe. 2009-2012-2016. • Grein JD, Kahn KL, Eells SJ, et al. Treatment for positive urine cultures in hospitalized adults: A three medical center survey of prevalence and risk factors. Infect Control Hosp Epidemiol. 2016; 37(3): 319-326. • Grol R. From best evidence to best practice: effective implementation of change in patients' care. The Lancet 2003; 362(9391). • Juthani-Mehta M, Quagliarello V, Perelli E, et al. Clinical features to identify urinary tract infection in nursing home residents a cohort study. J Am Geriatr Soc 2009;57 963-70. • Leontjevas R, Gerritsen DL, Koopmans RTCM, et al. Process Evalution to Explore Internal and External Validity of the ‘Act in Case of Depression’ Care Program in Nursing Homes. J Am Med Dir Assoc. 2012 Jun;13(5):488.e1-8. • Linnan & Steckler. Process Evaluation for Public Health Interventions and Research. 2002. • NethMap. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2016. Jun 2017. • Walker S, McGeer A, Simor AE, et al. Why are antibiotics prescribed for asymptomatic bacterteruria in institutionalized elderly people? A qualitative study of physicians' and nurses'perceptions. CMAJ 2000;163 273-7. Aanpak ABR in de ouderenzorg| November 2018
 38. 38. Referenties - UPCARE • Arinzon Z, Peisakh A, Schrire S, Berner Y (2011). C-reactive protein (CRP): An important diagnostic and prognostic tool in nursing-home-associated pneumonia. 53, 364-369. • Cals JWL, Butler CC, Hopstaken RM, Hood K, Dinant GJ (2009). Effect of point of care testing for C reactive protein and training in communication skills on antibiotic use in lower respiratory tract infections: cluster randomised trial. BMJ, 338, b1374. • Cals JWL et al (2011). C-reactive protein point of care testing and physician communication skills training for lower respiratory tract infections in general practice: economic evaluation of a cluster randomized trial. Journal of Evaluation in Clinical Practice, 17, 1059–1069. • Ewig S., Klapdor B., Pletz M.W. et al (2012). Nursing-home-acquired pneumonia in Germany: an 8-year prospective multicentre study. Thorax, 67, 132-138. • Liapikou A, Polverino E, Cilloniz C, Peyrani P, Ramirez J, Menendez R et al (2014). A Worldwide Perspective of Nursing Home-Acquired Pneumonia Compared With Community-Acquired Pneumonia. Respiratory Care, 59(7), 1078-1085. • Lim WS, Macfarlane JT (2001). A prospective comparison of nursing home acquired pneumonia with community acquired pneumonia. Eur Respir J, 18, 362–368. • Nouvenne A et al (2016). The association of serum procalcitonin and high-sensitivity C-reactive protein with pneumonia in elderly multimorbid patients with respiratory symptoms: retrospective cohort study. BMC Geriatrics, 16(16). • Porfyridis I, Georgiadis G, Vogazianos P, Mitis G, Georgiou A. (2014). C-Reactive Protein, Procalcitonin, Clinical Pulmonary Infection Score, and Pneumonia Severity Scores in Nursing Home Acquired Pneumonia. Respir Care, 59(4), 574-581. • Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (2016). Surveillance Netwerk Infectieziekten in Verpleeghuizen: resultaten van wekelijkse surveillance, referentiecijfers 2011-2015. • Van Buul L et al (2014). Factors influencing antibiotic prescribing in long-term care facilities: a qualitative in-depth study. BMC Geriatrics, 14(136). • Verheij ThJM, Hopstaken RM, Prins JM, Salomé PhL, Bindels PJ, Ponsioen BP et al (2011). NHG-Standaard Acuut hoesten. Huisarts Wet, 54(2), 68-92.

×