Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą

38 views

Published on

Seminare buvo pristatoma projekto „Atvirų skaitmeninių ženkliukų standarto integravimas į ASPnet mokyklas Lietuvoje“ patirtis ir rezultatai. Projektas skirtas motyvuoti mokyklas tapti aktyvesniais UNESCO ASPnet tinklo bendruomenės nariais, aktyviau integruoti atvirus skaitmeninius ženkliukus, padedančius sistemingai planuoti studentų mokymąsi, stebėti pažangą, vertinti ir pripažinti mokymąsi bei pasiekimus.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą

 1. 1. Pasiekimų pripažinimas naudojant Atvirų skaitmeninių ženkliukų standartą. Patirtis su UNESCO asocijuotomis mokyklomis Agnė Rapalaitė, Lietuvos neformaliojo ugdymo asociacija 2017 lapkričio 9 d. Kaunas
 2. 2. Susipažinkime
 3. 3. Kaip mes mokomės šiandien?
 4. 4. Pradinė mokykla Vidurinė mokykla Kolegija/ Universitetas Papildomi profesiniai kursai Inspired by LRNG.org
 5. 5. Robotikos kursas Problemų sprendėjas Smalsus tyrinėtojas Jaunasis tyrėjas Pirmasis konstruktorius Minecraft klubas Video žaidimai internete su draugais Vasaros stovykla su baidarėmis Vasaros darbas dviračių nuomoje Kelionės dviračiais su šeima Domėjimasis žvaigždėmis Praktika planetariume Internetinis kursas apie planetų tyrimus Inspired by LRNG.org Pradinė mokykla Vidurinė mokykla Kolegija/ Universitetas Papildomi profesiniai kursai
 6. 6. Mes gyvename, dirbame ir mokomės aplinkoje, kurioje apsijungia daug dalykų
 7. 7. 2020 metais globalioje darbo rinkoje reikės šių įgūdžių Kūrybiškumas Kompleksinių problemų sprendimas Kritinis mąstymas Darbas su žmonėmis Koordinavimasis su kitais Emocinis intelektas Sprendimų priėmimas Poreikių atpažinimas ir jų atliepimas Derybiniai įgūdžiai Lankstus mąstymas
 8. 8. Daug svarbaus mokymosi vyksta už klasės ribų. Kaip jį įprasminti ir apjungti?
 9. 9. Kas yra ženkliukas?
 10. 10. Atviro ženkliuko duomenys ➔ Išdavėjas ➔ Gavėjas ➔ Aprašymas ➔ Kriterijai ➔ Įrodymai ➔ Kompetencijų sistema ➔ Pripažintojai ➔ Ir daugiau...
 11. 11. Kaip atviri ženkliukai naudojami pasaulyje ir Lietuvoje?
 12. 12. Ženkliukų išdavėjai Ženkliukų/ tobulėjimo keliai Ženkliukų gavėjai Atviro ženkliuko duomenys ➔ Išdavėjas ➔ Gavėjas ➔ Aprašymas ➔ Kriterijai ➔ Įrodymai ➔ Kompetencijų sistema ➔ Pripažintojai ➔ Ir daugiau... Įkvėpta Chris Appleton
 13. 13. Ženkliukais paremtas skaitmeninis sertifikatas Ženkliukų Sertifikatas Pripažintojas Išdavėjas Ženkliukų duomenų “vartotojai” Ženkliuko gavėjo profilis - aiškesnis žmogaus atvaizdas Įkvėpta Chris Appleton
 14. 14. BADGE WALLET / badgecraft.eu VDU1109
 15. 15. Ženkliukai praktiškai
 16. 16. UNESCO ASPnet patirtis
 17. 17. UNESCO Asocijuotų mokyklų pasiekimų pripažinimo programa Lietuvoje 2015-2016 m.
 18. 18. Išdavė: UNESCO ASPnet mokykla Gavo: Vardas, pavardė Pasiekimo aprašymas: Aš prisidėjau organizuojant UNESCO Asocijuotos mokyklos Debatų klubo debatus tema „Vertinimo sistemų įvairovė. Gerai ar blogai?“. Debatų metu aš turėjau galimybę susipažinti su šiuo klausimu ir panagrinėti jį praktiškai bei suprasti kuo ši tema yra svarbi man ir mano aplinkai. Kriterijai 1. Inicijuoti ir tiesiogiai įsitraukti į teminio renginio pasiruošimo veiklas. Trumpai aprašyti, kokios pasiruošimo veiklos buvo atliktos. 2. Prisiimti atsakomybę už savo, kaip komandos nario veiklos įgyvendinimą renginio metu. Trumpai aprašyti, koks vaidmuo ir atsakomybės buvo išpildytos renginio metu ir sulaukti patvirtinimo iš 3 UNESCO programos dalyvių. 3. Pasidalinti įspūdžiais ir rezultatais iš renginio su (mokyklos) bendruomene. Įkelti įrodymus apie pasidalinimą.
 19. 19. 88% visų pasiekimų programos dalyvių įvertino ją teigiamai
 20. 20. IŠVADOS PO IŠBANDYMO ❖ 84% dalyvių pažymėjo, kad programa buvo įtraukianti. ❖ 86% dalyvių pažymėjo, kad programa jiems naudinga. ❖ Dalyviai rekomendavo pridėti lygius ir galimybė matyti pasiekimų progresą „Buvo įdomu, nes aktyviau dalyvavo, klausėsi pamokoje. Ž̌enkliukai suartino žmones. Vienas po kito pasigirsdavo „O aš jau atsiėmiau ženkliuką!“ ir „Ir aš, ir aš!“.“ - Mokytoja
 21. 21. IŠVADOS PO BANDOMOJO PROJEKTO ❖ Ženkliukai sustiprino bendravimą tarp mokytojų ir mokinių. ❖ Ženkliukai leido pripažinti pasiekimus iš mokiniams prasmingų ir svarbių veiklų. ❖ Ženkliukų gavimo technologija buvo lengva ir suprantama. “ Man patinka idėja, kad nereikia kaupti popierinių sertifikatų ar Aplankų, o viską galiu turėti internete. Tai gana patogu, nors dar nėra populiaru.” – Programos
 22. 22. Pasaulio piliečių pasiekimų programa 2017-2018 m. Pasiekimų programos tikslai: ● ugdyti UNESCO asocijuotųjų mokyklų mokinių, mokytojų ir bendruomenės globalų pilietiškumą, pasaulinių iššūkių suvokimą ir gebėjimą juos spręsti; ● vertinti ir pripažinti mokinių, mokytojų ir mokyklų bendruomenės pasiekimus asocijuotųjų mokyklų tinklo veikloje;
 23. 23. Kaip dalyvauti programoje? 1. Mokslo metų eigoje domėkis darnaus vystymosi tikslais 2. Keisk įpročius ir įgyvendink idėjas 3. Rink ženkliukus, atrakink galimybes kurti savo verslą su ChangeMakersON! 4. Gauk pasiekimų programos sertifikatą
 24. 24. Programą sudaro 22 ženkliukų sistema
 25. 25. Meta duomenys ženkliuke Pavadinimas: Mentoring Change Aprašymas: Aš aktyviai dalyvauju “Pasaulio piliečio pasiekimų programoje” kaip mentorius(ė) ir konsultavau jaunus žmones, kurie siėkė Jungtinių Tautų tvarios plėtros tikslų įgyvendinimo. Aš supažindinau jaunuolius su programos galimybėmis ir aktyviai lydėjau juos pokyčių planavimo ir įgyvendinimo etapuose. Aš nuosekliai peržiūrėjau ir tvirtinau pateiktus įrodymus bei suteikiau jaunuoliams grįžtamąjį ryšį. Aš suprantu, kokie svarbūs yra individualūs sprendimai ir veiksmai siekiant spręsti globalius iššūkius mūsų visuomenėje ir laikau save pasaulio piliečių mentoriumi(e). Kriterijai: ● Pateikite planą, kaip jūs pritrauksite jaunus žmones į “Pasaulio piliečio pasiekimų programą”. Prisekite planą ● Įvardinkite tvarios plėtros tikslus, kuriais konsultavote jaunus žmones ● Prisiminkite savo mentorystės patirtį ir įvardinkite didžiausius mokymosi pasiekimus ir atradimus Įrodymai
 26. 26. Ženkliuke - pasiekimai Pavadinimas: No Poverty Aprašymas: Aš palaikau “Be skurdo” tikslą, siekiantį užbaigti įvairias skurdo apraiškas. Aš sukūriau savo būdus kaip prisidėti prie šio tikslo įgyvendinimo. Aš pasirinkau vieną ar kelias sritis, apimančias “Be skurdo” tvarios plėtros tikslą ir daugiau sužinojau apie šią temą. Remiantis surinkta informacija, sukūriau asmeninį veiksmų planą, ir ėmiausi konkrečių veiksmų šiam planui įgyvendinti. Aš taip pat paviešinau savo pasiekimus kitiems bendruomenės nariams ar platesnei visuomenei, siekiant paskatinti juos įsitraukti į šio pokyčio kūrimą. Kriterijai: ● Sužinok daugiau apie tvarios plėtros tikslą “Be skurdo” ir kylančius iššūkius. Parašyk, prie kokios problemos(ų), susijusių su šia tema, norėtum prisidėti ir kodėl manai, kad tai svarbu. ● Sukurk veiksmų planą, kaip realiai sieksi anksčiau įvardintų problemų sprendimo. ● Įgyvendink savo planą. Pateik savo pasiekimų įrodymus. ● Pasidalink savo pasiekimais su kitais. Įtrauk ir kitus į savo veiklas arba užtikrink, kad kiti sužinos apie tavo pasiekimus Įrodymai
 27. 27. Užduotys ženkliukams gauti: 1. PASIDOMĖK apie vieną iš tikslų 2. PLANUOK kaip gali prisidėti prie tikslo įgyvendinimo 3. VEIK įgyvendindama(s) suplanuotą veiklą 4. VIEŠINK tai, ką padarei gero ir prasmingo socialiniuose tinkluose arba žiniasklaidoje
 28. 28. www.atvirizenkliukai.lt - platforma ženkliukų kūrimui Badge Wallet - mobilioji programėlė ženkliukų gavimui
 29. 29. Ženkliukų išdavėjai Ženkliukų/ tobulėjimo keliai Ženkliukų gavėjai Įkvėpta Chris Appleton Atviras judėjimas - bet kas gali susikurti pasiekimų sistemą ir naudoti atvirų ženkliukų standartą!
 30. 30. Sužinokite daugiau www.atvirizenkliukai.lt www.unesco.lt www.neformaliai.lt neformaliai@gmail.com agne.rapalaite@gmail.com

×