Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obrada

34 views

Published on

1

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Obrada

  1. 1.  - Javna (APR Statuti, lista poterncia Interpola itd.)  - Tajna (tajni ugovori vlade, dokumenta firme..)  Dokument predstavlja jednu pisanu celinu znanja po kojoj se radi analiza. Preko analize dokumenata:  - Razdvajanje pojmova  - Povezivanje pojmova  - Proveru pojmova
  2. 2.  Predstvaljaju dokumenta koja su dostupna javnosti u svakom obliku.  - Zakoni, Statuti,  - Kurs dinara, evra, dolara,  - Cene na tržištu,  - Stopa nezaposlenosti,  - Gledanost televizije,  - Stepen siromaštva,  - Odluke Narodne skupštine, itd.
  3. 3.  - Tajna dokumenta predstavljaju upravo ona dokumenta ranjiva za javnost.  U glavnom se radi o bezbednosnim dokumentima država, pojedinca ili grupa.  - ugovori države sa firmama,  - vojni sporazumi,  - nabavke naoružanja,  - rezultati bezbednosne provere pojedinca, dokumenta,  - izveštaji istrage u toku,  - zaštićeno svedočenje,  - obuke i treninzi bezbednosno – obaveštajnog sektora (akademija za nacionalnu bezbednost)  - mape vojnih objekata  - planovi napada,  - dokumenti DB, BIA, VBA, VOA,  - kodovi aktivacije nuklearnih bojivih glava,itd.
  4. 4.  - Kršenje tajnosti dokumenta spada u teže krivično delo „izdaje - veleizdaje“ po Krivičnom Zakonu RS i kažnjava se do 15 godina zatvora. - U Rusiji, Turskoj, Finskoj otkrivanje državne tajne može iznositi i do preko 20 godina,  - Tajni ugovori kojima država saradjuje sa drugim državama, firmama, vojsci, policiji, obaveštajno bezbednosnom sektoru svrstavaju se kao državna tajna.
  5. 5.  Dva mišljenja:  1. Oni ocenjuju pogrešnu odluku na preko 20 godina zatvora, jer u slučaju torture pojedinca, šta je njegova cena za otkrivanje državne tajne.  2. Pojedinac treba biti osudjen na onoliko godina kazne kolika je težina posledica (Bopal eksplozija „Junion karbajd“) – moralna kazna.
  6. 6.  2)tajni podatak je podatak od interesa za Republiku Srbiju koji je zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenom u skladu sa zakonom, određen i označen određenim stepenom tajnosti;  3) strani tajni podatak je podatak koji Republici Srbiji poveri strana država ili međunarodna organizacija uz obavezu da ga čuva kao tajni, kao i tajni podatak koji nastane u saradnji Republike Srbije sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim subjektima, u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumom koji je sa stranom državom, međunarodnom organizacijom ili drugim međunarodnim subjektom zaključila Republika Srbija;
  7. 7.  George C. Marshall Evropski centar za bezbednosne studije je deo Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država i Federalno ministarstvo odbrane Nemačke  Odeljenje je zaduženo za edukaciju na polju bezbednosti i studija odbrane Instituta.  Osnovan je 1993. godine i njegova osnovna misija je bila da se stvori stabilnija bezbednosnt okruženja u oblasti odbrane i bezbednosti. - -  - unapređenje trajnog partnerstva između naroda Severne Amerike, Evrope i Evroazije. Od 1. oktobra, 2014, regionalni Maršal Centar promenjen je u transnacionalne Kancelariju sekretara odbrane. Sadašnja misija Marshall Centra, kao vitalni instrument Nemačke-američke saradnje, je da se stvori stabilnost i bezbednost u svetu. - Marshall Centar nudi programe za master i doktorske studije kao i druge programe za vojne i civilne državne službenike iz celog sveta.
  8. 8.  Dnevni izveštaji dešavanja GMC jesu poverljivi podaci o akvnostima, pojedincima, grupama i organizacijama koje su na bilo koji način ugrozile neku državu u svetu.  - koriste se na master i doktorskim studijama na predmetu suzbijanja medjunarodnog terorizma.  Sastoje se iz strukture država, na levoj strani dokumenta.

×