Successfully reported this slideshow.

Järjestökyselyn tuloksia

Loading in …3
×
1 of 39
1 of 39

Järjestökyselyn tuloksia

Download to read offline

Verke toteutti 23.4.-7.5.2013 kyselyn järjestöjen työntekijöille internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä. Diaesityksessä kyselyn alustavia tuloksia.

Verke toteutti 23.4.-7.5.2013 kyselyn järjestöjen työntekijöille internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä. Diaesityksessä kyselyn alustavia tuloksia.

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Järjestökyselyn tuloksia

 1. 1. Järjestökysely - Kysely internetin käytöstä nuorille suunnatussa työssä Vastauksia 142 kpl Otos (N) 134 kpl
 2. 2. Teetkö työtä nuorten parissa? (N=142) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 3. 3. Maakunta, jossa työskentelet (N=134) Ahvenanmaan maakunta Etelä-Karjala Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Kainuu Kanta-Häme Keski-Pohjanmaa Keski-Suomi Kymenlaakso Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala Pohjois-Pohjanmaa Pohjois-Savo Päijät-Häme Satakunta Uusimaa Varsinais-Suomi 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 4. 4. Ikä (N=134) alle 25 vuotta 25-30 vuotta 31-40 vuotta 41-50 vuotta 51-60 vuotta yli 60 vuotta 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 5. 5. Sukupuoli (N=134) Mies Nainen En tahdo määritellä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 6. 6. Koulutustausta (N=134) Kansakoulu Peruskoulu Ylioppilastutkinto Ammattitutkinto Opistotason tutkinto Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Alempi korkeakoulututkinto Ylempi korkeakoulututkinto Lisensiaatintutkinto Tohtorintutkinto Joku muu 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 7. 7. Työsuhde (N=134) Vakituinen Määräaikainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 8. 8. Työkokemuksesi nuorten parissa työskentelystä? (N=134) Alle 1 vuotta 1-2 vuotta 3-5 vuotta 6-10 vuotta 11-15 vuotta 16-20 vuotta Yli 20 vuotta 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
 9. 9. Millaisia työmuotoja käytät useimmiten työssäsi? (Valitse max. 3) (N=134) Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen Vertaisohjaus ja -kasvatus Nuorten tieto- ja neuvontatyö Avoin nuorisotyö Kulttuurinen nuorisotyö Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö Luonto- ja elämystoiminta Ehkäisevä päihdetyö Poluttava nivelvaihetyö Nuorten työpajatoiminta Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava… Joku muu 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 10. 10. Valitse seuraaviin väittämiin sinulle sopivin vaihtoehto. (N=134) Täysin samaa mieltä Osin samaa mieltä Osin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Yhteensä (%) Nuoret pitää saada pois internetistä. 0 13 28 58 1 100 Nuorille suunnattua työtä tekevien järjestöjen tulee toimia internetissä. 70 24 4 2 0 100 Internetiä tulee käyttää enemmän nuorille suunnatussa työssä. 49 43 6 1 2 100 Nuorten kohtaaminen internetissä on helppoa. 28 47 22 2 1 100 Nuoren kohtaaminen internetissä on yhtä arvokasta kuin nuoren kohtaaminen kasvokkain. 25 37 28 8 2 100 Digitaaliset pelit ovat hyvä nuorille suunnatun työn väline. 18 43 20 8 10 100 Internetiä on vaikea hyödyntää nuorten ryhmätoiminnassa. 4 19 38 30 9 100
 11. 11. Kuinka tärkeäksi koet internetin käytön seuraavissa nuorille suunnatun työn toiminnoissa? (N=134) Erittäin tärkeä Melko tärkeä Vähän tärkeä Ei lainkaan tärkeä Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 52 36 10 1 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 13 29 42 16 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 31 52 16 1 100 Tiedottaminen ja markkinointi 81 19 0 0 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palautteet) 57 37 5 0 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla, pikaviestimillä) 73 25 1 0 100
 12. 12. Käytätkö internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
 13. 13. Arvioi, kuinka monta tuntia viikossa käytät työaikaasi nuorille suunnattuun työhön internetissä? (N=128) Alle 1 h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h Yli 20 h 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
 14. 14. Missä työmuodoissa käytät internetiä? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen 16 29 27 20 9 100 Vertaisohjaus ja -kasvatus 9 18 19 34 21 100 Nuorten tieto- ja neuvontatyö 16 41 26 13 4 100 Avoin nuorisotyö (kontaktityö perustyönä ja kohdennettuna työnä) 5 20 15 27 34 100 Kulttuurinen nuorisotyö (mm. käsityö, media, musiikki, tanssi, valokuvaus, teatteri, liikunta) 2 11 7 35 45 100 Kansainvälinen ja monikulttuurinen nuorisotyö 3 6 19 34 38 100 Luonto- ja elämystoiminta (mm. ympäristökasvatus, seikkailukasvatus) 0 5 11 26 59 100 Ehkäisevä päihdetyö 7 7 12 20 54 100 Poluttava nivelvaihetyö 0 2 8 17 73 100 Nuorten työpajatoiminta 2 1 2 13 82 100 Etsivä nuorisotyö ja työparitoiminta 1 3 6 13 77 100 Sosiaalinen nuorisotyö / kohdennettu, tukeva ja auttava erityisnuorisotyö 2 15 9 20 55 100
 15. 15. Kuinka usein ja mihin tarkoituksiin käytät internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Kohtaaminen ja neuvonta (esim. reaaliaikainen keskustelu nuorten kanssa) 13 35 23 17 12 100 Pelaaminen (esim. lanit, verkkopelit) 0 1 5 18 76 100 Ryhmätoiminta (esim. tapahtuman suunnittelu netissä) 5 19 27 31 19 100 Tiedottaminen ja markkinointi 25 45 20 7 3 100 Vaikuttamistoiminta (esim. aloitteet, palaute) 2 20 30 34 15 100 Yhteydenpito nuoriin (esim. sähköpostilla tai pikaviestimellä) 26 36 18 11 9 100
 16. 16. Mitä seuraavista palveluista hyödynnät nuorille suunnatussa työssä ja kuinka usein? (N=128) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Blogipalveluita (esim. WordPress, Blogger) 4 13 13 20 51 100 Keskustelufoorumeita (esim. Suomi24, Demi) 2 10 13 26 50 100 Linkkien ja uutisten jakopalveluita (esim. Delicious) 0 7 11 20 62 100 Mediapalveluita (esim. Flickr, YouTube) 3 16 23 33 25 100 Mikroblogipalveluita (esim. Twitter) 5 13 5 20 57 100 Suosittelupalveluita (esim. Yelp) 0 2 2 17 78 100 Organisaation omia verkkosivuja (esim. nuorisotiedotus) 28 37 21 10 4 100 Sähköpostia 38 26 14 12 11 100 Paikkatietopalveluita (esim. Foursquare) 2 4 7 13 74 100 Peliyhteisöjä (esim. Steam, PlayStation Network) 0 2 2 9 88 100 Vaikuttamiskanavia (esim. Aloitekanava.fi) 0 0 8 27 66 100 Pilvitallennuspalveluita (esim. Google drive, Dropbox) 9 9 14 22 46 100 Verkkopelejä (esim. Minecraft, World of Warcraft, EVE Online) 1 2 2 6 88 100 Virtuaalimaailmoja (esim. Second Life, Habbo Hotel, Minecraft) 0 2 2 13 83 100 VoIP-palveluita (esim. Skype) 4 8 10 29 49 100 Wiki- ja muita yhteistyöpalveluita (esim. Wikipedia, MediaWiki) 2 10 16 27 46 100 Yhteisöpalveluita (esim. Facebook, IRC- Galleria, GoSupermodel) 44 30 8 7 11 100
 17. 17. Käytätkö Facebookia nuorille suunnatussa työssä? (N=128) Kyllä En 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 18. 18. Käytätkö Facebook-profiilia nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-profiilia nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 19. 19. Käytätkö Facebook-ryhmää nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-ryhmää nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 20. 20. Käytätkö Facebook-sivua nuorille suunnatussa työssä...? (N=114) Henkilökohtaisella profiililla Ammatillisella profiililla Henkilökohtaisella ja ammatillisella profiililla En käytä Facebook-sivua nuorille suunnatussa työssä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 21. 21. Mitkä ovat keskeisimpiä tekijöitä siihen, ettet käytä internetiä nuorille suunnatussa työssä? (Valitse max. 3) (N=6) Koen, että internetissä tehtävä työ ei ole oikeaa/aitoa nuorille suunnattua työtä. Koen, ettei internetin käyttäminen tuo työhöni lisäarvoa. Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteydet). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käytössä. Organisaationi ei tue internetin käytössä. Joku muu tekijä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 22. 22. Haluaisitko käyttää internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=6) Kyllä En En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 23. 23. Käytetäänkö työyhteisössäsi internetiä nuorille suunnatussa työssä? (N=6) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
 24. 24. Kuinka usein käytät internetiä vapaa-ajallasi? (N=134) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 25. 25. Mihin tarkoituksiin käytät internetiä vapaa-ajallasi ja kuinka usein? (N=134) Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Harvemmin En koskaan Yhteensä (%) Sosiaalinen kanssakäyminen (esim. sähköposti, sosiaalinen media, pikaviestimet) 83 13 1 3 0 100 Viihdekäyttö (esim. musiikki, elokuvat, pelaaminen, inter netin selailu) 55 32 7 4 1 100 Tiedon hakeminen 65 33 2 0 0 100 Asioiden hoitaminen (esim. pankkiasiat, verkkokauppa) 22 72 6 0 0 100
 26. 26. Millainen työnantajan tarjoama välineistö sinulla on työaikana käytössäsi? (N=134) Omassa käytössä Jaetussa käytössä Ei lainkaan käytössä Yhteensä (%) Matkapuhelin 81 7 13 100 Älypuhelin 43 1 56 100 Tabletti (esim. iPad) 7 6 87 100 Kannettava tietokone 69 16 14 100 Pöytätietokone 50 9 41 100
 27. 27. Kuinka paljon sinulla on työnantajan / esimiehen kanssa sovittua resursoitua työaikaa viikossa internetin käyttämiseen nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Ei lainkaan Alle 1h 1-2 h 3-5 h 6-10 h 11-15 h 16-20 h yli 20 h 0% 5% 10% 15% 20% 25%
 28. 28. Oletko osallistunut viimeisen vuoden aikana työajallasi koulutukseen internetin käytöstä tai internetissä toimimisesta? (N=134) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 29. 29. Onko organisaatiossasi laadittu työntekijöille kirjallinen sosiaalisen median ohjeistus? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 30. 30. Onko organisaatiossasi laadittu sosiaalisen median strategia tai toimintasuunnitelma? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa 0% 10% 20% 30% 40% 50%
 31. 31. Oletko saanut esimieheltäsi epävirallista ohjeistusta sosiaalisen median käytöstä? (N=134) Kyllä En 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 32. 32. Onko organisaatiossasi asetettu seuraavia mittareita tai tunnuslukuja internetin käytölle nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä Ei En osaa sanoa Yhteensä (%) Verkkopalveluiden kävijämäärät / tykkäykset 50 37 13 100 Verkossa yksilöllisesti kohdattujen nuorten määrä 31 54 14 100 Verkon pienryhmissä tavoitettujen nuorten määrä 22 59 19 100 Nuorten tyytyväisyys verkkopalveluita kohtaan 28 54 18 100 Nuorten kiinnostus verkkopalveluita kohtaan 26 55 19 100
 33. 33. Millaiseksi arvioit tietotaitosi seuraavista internetiin liittyvistä teemoista? (N=134) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Digitaaliset pelit ja verkkopelaaminen 7 16 29 49 100 Laitteistot 7 45 37 11 100 Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) 7 17 40 36 100 Ohjelmat ja sovellukset 11 40 34 14 100 Ohjelmointi 1 4 25 69 100 Sosiaalinen media 30 50 16 4 100 Verkkokulttuurit 10 37 33 20 100 Verkkoturvallisuus (esim. tietoturva, yksityisyys) 16 51 25 8 100 Verkkovaikuttaminen ja - aktivismi 9 31 42 18 100
 34. 34. Millaiseksi arvioit osaamisesi seuraavista osa-alueista liittyen internetin käyttöön nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Heikko Yhteensä (%) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä 20 51 19 10 100 Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä 4 6 22 68 100 Mediakasvatus 12 39 37 13 100 Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä 7 40 37 16 100 Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen 9 37 34 20 100 Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä 22 31 32 15 100 Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä 23 49 19 9 100
 35. 35. Mihin seuraaviin osa-alueisiin liittyen haluat erityisesti kehittää omaa ammatillista osaamistasi? (Valitse max. 5) (N=134) Ammattietiikka ja menetelmälliset erityispiirteet internetissä Digitaalisten pelien hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Mediakasvatus Mediasisältöjen tuottaminen (esim. animaatio, blogit, musiikki, videot, pelit) Nuorten omaehtoisen toiminnan tukeminen internetissä Nuorten verkkokulttuurit ja verkkokäyttäytyminen Sosiaalisen median työkalujen hyödyntäminen nuorille suunnatussa työssä Tekninen osaaminen (esim. laitteistot, ohjelmat) Vuorovaikutus ja kohtaaminen internetissä Joku muu En koe tarvetta osaamisen kehittämiseen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 36. 36. Onko työssäsi tekijöitä, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorille suunnatussa työssä? (N=134) Kyllä Ei 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
 37. 37. Mitkä ovat mielestäsi merkittävimpiä tekijöitä työssäsi, jotka vaikeuttavat internetin käyttämistä nuorille suunnatussa työssä? (Valitse max. 3) (N=55) Koen, että osaamiseni ei ole riittävää. Käytettävissäni ei ole riittävää välineistöä. Käytettävissäni ei ole riittävää infrastruktuuria (esim. verkkoyhteyksiä). Työnantaja on estänyt minulta pääsyn joillekin sivustoille (esim. palomuuri). Työaikani ei riitä internetin käyttämiseen. Esimieheni ei tue internetin käyttöä. Organisaationi ei tue internetin käyttöä. Joku muu tekijä 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
 38. 38. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen omassa nuorille suunnatussa työssäsi... (N=134) Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%
 39. 39. Arvioi, tuleeko internetin käyttäminen nuorille suunnatussa työssä organisaatiossasi... (N=134) Lisääntymään Vähenemään Pysymään ennallaan 0% 20% 40% 60% 80% 100%

×