Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hevonen hoitaa maisemaa ja luonto hevosta, Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

90 views

Published on

Luentomateriaalit: Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä -seminaari
15.4.2014, Lahti

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hevonen hoitaa maisemaa ja luonto hevosta, Hannele Partanen, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus

 1. 1. HEVONEN HOITAA MAISEMAA JA LUONTO HEVOSTA Lahti 15.4.2014 Hannele Partanen Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ProAgria Keskukset
 2. 2. Hevonen nauttii laiduntamisesta. Se on osa hevosen luontaista elämää. • Laumaeläin, joka liikkuu, puolustautuu, syö ja seurustelee omiensa kanssa • Vaihteleva maasto lisää liikunnan monipuolisuutta • Vahvistaa lihaksistoa, niveliä ja luustoa • Parantaa elimistön aineenvaihduntaa • Tarjolla maittavaa ruokaa
 3. 3. Luonnon hoidon lisääminen Maiseman elävöittäminen Imagon nosto Ristiriitojen vähentäminen Elinkeinojen kehittäminen Yhteistyön lisääminen Laiduntaminen on mahdollisuus hevosalalle  Laidunalueiden lisääntyminen näkyy ja herättää myönteistä keskustelua.
 4. 4. Luonnonlaidun on syntynyt laiduntamalla ja niittämällä. Perinnemaisemien pinta-ala on huvennut yhteen prosenttiin 1900- luvun alusta. Hevosala voi vaikuttaa luonnon monimuotoisuuden säilymiseen laiduntamalla luonnonlaitumilla.
 5. 5. Erilaisia laidunalueita Viljellyt peltolaitumet Luonnonhoitopellot Luonnonlaitumet Pihapiirit
 6. 6. Suojavyöhykkeet Reunavyöhykkeet Joutomaat Natura-alueet ja kansallispuistot
 7. 7. Alueen on oltava hevosille sopiva. Alue on pystyttävä aitaamaan ja valvomaan päivittäin.  Yhteistyö eri hevostallien kesken – Naapuritallit, kunnat, seurakunnat, yhdistykset – Ilmoittelu paikallislehdissä  Yhteistyö viljelijöiden kanssa – Luonnonlaitumet, luonnonhoitopellot, suojavyöhykkeet – Ympäristökorvauksen hyödyntäminen – Laidunnuspalvelut
 8. 8. Laidunpankki Netissä toimiva palvelu, jonka avulla voi hankkia laidunalueita tai löytää eläimiä maisemanhoitajiksi. Paljon tietoa laiduntamisesta. www.laidunpankki.fi
 9. 9. KUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN Perustamiskustannukset Ylläpitokustannukset
 10. 10. Mitä yrittäjä hyötyy laiduntamisesta?  Yleinen alan imagon nosto  Laidunpalvelujen tuottaminen lisäelinkeinona maataloudelle  Hyödyntäminen eri toiminta- aloilla Hevoskasvatus, ratsastuskoulutoiminta, ravivalmennus, hevosten hoitopalvelut, hevosmatkailupalvelut, hyvinvointi- ja matkailupalvelut
 11. 11. Maiseman tuotteistaminen on tätä päivää  Kerro laitumen tarina  Elämyksellinen toiminta luonnossa hevosten kanssa  Kummihevoset  Linturetket luonnonlaitumille  …
 12. 12. MITÄ KUNTA HYÖTYY LAIDUNTAMISESTA? Hoidolla asukkaiden arvostus ja myönteinen suhtautuminen. Kustannustehokasta alueiden hoitoa.
 13. 13. Tee laidunsopimus aina kirjallisena Sopimuksessa mm. nämä asiat  Sopijaosapuolet  Mitkä maat kuuluvat sopimukseen  Sopimusaika  Vastuuhenkilö, eläinten seuranta päivittäin  Vastuujako hoito/aita/muut/ongelmatilanteet  Mahdollisten korjausten korvaaminen  VakuutuksenottajaKatso sopimusmalli ja/tai maanvuokraussopimus www.laidunpankki.fi
 14. 14. Viheralan hoitoluokitus B3 LAIDUNALUE Kevättyöt • Laidunalue on sopiva laiduntamiseen ja se on aidattu. • Laidunalue on siistitty roskista ja esineistä. • Laidunaitojen, porttien ja laidunrakennelmien kunto on tarkastettu ja tehty tarvittavat korjaukset ennen laidunkauden alkua. • Laiduntamisesta on tehty sopimus eläinten omistajan kanssa. Hoito • Eläimet on tuotu sovitusti ja haettu sovitusti. • Eläimiä on sovittu määrä. • Eläinten ja laidunalueen hoito on toteutettu eläintenomistajan kanssa tehdyn hoitosuunnitelman ja sopimuksen mukaisesti. • Laiduntamisesta on pidettävä hoitopäiväkirjaa. Tiedotus • Laidunalueilla eläinten tulosta on ilmoitettu asukkaille. Alueella on riittävästi opastauluja ja ne on pidetty kunnossa. Sopimuksessa on kunnossapitovastuu. • On sovittu, saako aitaukseen mennä ja jos saa mennä, kuka vastaa asiasta. Päivittäinen seuranta • Alueelle on sovittu vastuuhenkilö ja tämä on seurannut eläimiä päivittäin. Sopimuksessa on sovittu, kuka vastaa mahdollisista ongelmatilanteista. • Eläinten hyvinvoinnista sekä riittävästä veden saannista on huolehdittu.
 15. 15. KERRO SIITÄ, MITÄ TEET Asukkaille, matkailijoille, vierasryhmille Luonnonhoidosta, maiseman avoimuudesta, hevosten hyvinvoinnista ...
 16. 16. TIEDOTA SIITÄ MITÄ TEET Kutsu tiedotusvälineille: Hevoset laitumille kesätöihin – hoitamaan luontoa ja ilahduttamaan ihmisiä.

×