Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie gemeente Huizen Smarticipatie event 15 januari Houten

82 views

Published on

Remco Castelein en Hakim Akrimi over verkeersonderzoek gemeente Huizen

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie gemeente Huizen Smarticipatie event 15 januari Houten

 1. 1. VerkeersonderzoekverkeersbelevinginHuizen
 2. 2. Evenvoorstellen… Remco Castelein Beleidsadviseur r.castelein@huizen.nl Hakim Akrimi Beheerder GEO/GIS h.akrimi@huizen.nl
 3. 3. Waargaanwehetoverhebben? Online onderzoek naar verkeersbeleving in Huizen • Aanleiding • Aanpak • Resultaten • Leerpunten
 4. 4. Waaromeenonlineonderzoek? Nieuw mobiliteitsplan • Uitvoeringsprogramma 2030 • In beeld brengen verkeersknelpunten • Bereik traditionele bewonersavond daarvoor onvoldoende Pilotjaar burgerparticipatie • Proeftuin • Ontwikkelen en testen nieuwe vormen van burgerparticipatie • Meer invloed inwoners op directe leefomgeving
 5. 5. Waarom Maptionnaire? Locatie op de kaart is uitgangspunt • Ideaal voor knelpuntanalyse verkeersbeleving Laagdrempelig voor inwoners • Invullen op smartphone, tablet en computer • Tijd en plaats onafhankelijk • Meer inspraak en daardoor meer data Functionaliteit Maptionnaire • Makkelijk op te zetten, aan te passen en publiceren • Data monitoren en exporteren
 6. 6. Hoehebben wehetaangepakt? Onderzoeksvragen geformuleerd • Wat willen we weten? • Hoe stellen we de vragen? • Hoeveel vragen stellen we? Workshop Ruimteschepper • Leren door doen Communicatieplan opgesteld • Hoe bereiken we de verschillende doelgroepen?
 7. 7. Hoezaghetonderzoek eruit? • Enquête met 15 vragen over het verkeer • Verkeersthema’s – verkeersveiligheid, doorstroming en parkeren
 8. 8. Interactieve kaart Prikker op de kaart • Openstreet Map als basiskaart • Gemeentegrens weergegeven • Als optie een luchtfoto
 9. 9. Deverwerking 1) Voorproces • Ruwe data opgeschoond • Clustering van vergelijkbare input 2) Analyseren en visualiseren • Hotspot analyse in GIS • Resultaten in flyer gebundeld
 10. 10. Hotspotsonveiligesituaties
 11. 11. Hotspotsoponthoud
 12. 12. Flyer
 13. 13. Resultaten • Ruim 1750 deelnemers • Na 1 dag al ruim 200 • Uitval van 4%
 14. 14. WaarvoorisMaptionnairegeschikt? • Locatiegebonden vraagstukken • Participatie projecten openbare ruimte • Ideeën ophalen • Veel mensen bereiken tegen relatief lage kosten
 15. 15. Leerpunten Communicatie • Terugkoppeling naar deelnemers => verwachtingsmanagement • Sommige doelgroepen moeten actief benaderd worden Scope onderzoek • Keep it simple => beperk het onderzoek tot 1 of 2 onderwerpen Capaciteit • Snel opgezet, maar verwerking kost in verhouding veel capaciteit.
 16. 16. Vragen /discussie

×