SlideShare a Scribd company logo

Kulaté stoly k přípravě programu THÉTA

Prezentace ke kulatým stolům představující program THÉTA: v rámci přípravy programu THÉTA zaměřeného na oblast energetiky byly Technologickou agenturou ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu uspořádány v červnu 2016 celkem tři kulaté stoly. Cílem kulatých stolů bylo informovat účastníky o důvodech zpracování programu THÉTA, představit koncept programu a především otevřít diskusi, získat další náměty, zjistit potřeby a zapojit relevantní aktéry do jeho přípravy.

1 of 17
Download to read offline
1
Kulatý stůl k přípravě programu THÉTA
zaměřeného na energetiku
Technologická agentura ČR
20 - 23. 6. 2016
Cíl a program jednání
• Cílem jednání je
– informovat o důvodech zpracování programu zaměřeného na energetiku
– představit koncept programu, jeho základní strukturu a zaměření
– otevřít diskusi k programu a zapojit do jeho přípravy relevantní aktéry,
získat další náměty a návrhy k rozpracování programu
– informovat o dalším postupu
• Konají se celkem 3 kulaté stoly, a to pro zástupce
– veřejné správy
– průmyslového sektoru
– akademické a výzkumné sféry
• Program dnešního jednání
– představení konceptu programu (cca 30 minut)
– diskuse (cca 2 hodiny)
Východiska přípravy programu THÉTA (1/3)
• Příprava programu v oblasti energetiky vyplývá z několika usnesení
vlády a schválených strategických dokumentů, zejména z
– aktualizované Státní energetické koncepce ČR
– Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky
– Národního akčního plánu čisté mobility
• Státní energetická koncepce ČR, úkoly pro TA ČR, MPO a MŠMT:
– zajistit podporu pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na SET plán.
Orientovat nový program strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v
oblasti energetiky (inteligentní sítě, elektroakumulace, VaV v oblasti jaderných
technologií) v kontextu prioritní oblasti “Udržitelná energetika” NPOV a potřeb
plynoucích z naplňování SEK
– podpořit VaV v oblasti čisté mobility - připravit koordinovanou strategii na podporu
VaV v této oblasti
Východiska přípravy programu THÉTA (2/3)
• Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, úkol pro TA ČR a
SÚJB:
– zajistit financování technické podpory a výzkumu pro dozor, ať již přímo z rozpočtu
SÚJB nebo formou jeho zahrnutí do podpory výzkumu v oblasti jaderné energetiky
jako celku
• Národní akční plán čisté mobility, úkol pro TA ČR a MPO (spolupráce
CzechInvest, MŠMT, MD):
– aktivní podpora VaV v oblasti elektromobility a alternativních paliv
– posílení spolupráce mezi VŠ, VO a průmyslem v oblasti rozvoje alternativních paliv
v ČR
– VaV v oblasti technologií vozidel s pohonem na elektřinu, dobíjecí infrastruktury
a vazby elektromobility na distribuční soustavu / oblast Smart Grids
Východiska přípravy programu THÉTA (3/3)
• V prosinci 2015 byla zřízena užší pracovní skupina složená zejména
ze zástupců TA ČR, MPO, MŠMT, SÚJB, ERÚ a Technologické platformy
Udržitelná energetika
– v současné době jsou zpracovávány vstupní analýzy a první návrh textu
programu
• Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 - 2025, tj. 8 let.
– veřejná soutěž poprvé v roce 2017
• Předpokládané celkové výdaje na program ze státního rozpočtu v
průměru 500 mil. Kč ročně, celkem za dobu trvání programu 4 mld. Kč
– jedná se o první návrh, bude dále diskutováno a analyzována absorpční
kapacita
– předpokládáme také zapojení do schémat ERA NET Cofund Horizon 2020,
případně dalších programů EU

Recommended

Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováProfesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka Bukačová
Profesní versus rodinný život žen v regionu - Lenka BukačováTechnologická agentura ČR
 
TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015TA ČR na VS AVO 2015
TA ČR na VS AVO 2015AVOprezentace
 
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováProsazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka Grünbergová
Prosazování gender mainstreamingu na úrovni vlády ČR - Lenka GrünbergováTechnologická agentura ČR
 
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachYehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel Approach
Yehoshua Gleitman - National Policy for Innovation: Israel ApproachTechnologická agentura ČR
 
Operační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováOperační program zaměstnanost - Adéla Purschová
Operační program zaměstnanost - Adéla PurschováTechnologická agentura ČR
 
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...
Zkušenosti s budováním genderové rovnováhy na VŠCHT Praha - Anna Mittnerová, ...Technologická agentura ČR
 
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováHorizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela Linková
Horizon 2020 : Projekty kulturní a institucionální změny - Marcela LinkováTechnologická agentura ČR
 

More Related Content

More from Technologická agentura ČR

Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTASeminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTATechnologická agentura ČR
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTATechnologická agentura ČR
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONTechnologická agentura ČR
 
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRITechnologická agentura ČR
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaTechnologická agentura ČR
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyTechnologická agentura ČR
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeTechnologická agentura ČR
 
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiTechnologická agentura ČR
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)Technologická agentura ČR
 
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)Technologická agentura ČR
 
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRZávěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRTechnologická agentura ČR
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTechnologická agentura ČR
 

More from Technologická agentura ČR (20)

Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTASeminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
Seminář před vyhlášením 1. veřejné soutěže programu ÉTA
 
Prezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs deltaPrezentace pro uchazeče 4. vs delta
Prezentace pro uchazeče 4. vs delta
 
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTAPrezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
Prezentace k 1. veřejné soutěži programu ZÉTA
 
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILONSeminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
Seminář ke 3 veřejné soutěži programu EPSILON
 
TA ČR v Horizontu 2020
TA ČR v Horizontu 2020TA ČR v Horizontu 2020
TA ČR v Horizontu 2020
 
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRIStockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
Stockelova, T._Odpovědný výzkum a inovace_RRI
 
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program ZétaKraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
Kraus, M._Gender a rovné příležitosti na TA ČR, program Zéta
 
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivyPetr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
Petr, J._Gender a inovace z mužské perspektivy
 
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěžeProgram ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
Program ZÉTA - seminář před vyhlášením veřejné soutěže
 
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnostiSeminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
Seminář Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti
 
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
TA CR Day - Industrie 40 (Ralf Wehrspohn, Fraunhofer Institute)
 
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
TA CR Day - Making things in 2030 (Andrew Wyckoff, OECD)
 
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR) TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
TA CR Day - Smart Life (Petr Ocko, TA CR)
 
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČRZávěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
Závěrečná prezentace projektu zefektivnění TA ČR
 
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČRZvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
Zvýšení informovanosti o inovacích - projekt Zefektivnění TA ČR
 
Den TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír MaříkDen TA ČR - Vladimír Mařík
Den TA ČR - Vladimír Mařík
 
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan MühlfeitDen TA ČR - Jan Mühlfeit
Den TA ČR - Jan Mühlfeit
 
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)Den TA ČR - Dan Franc (Google)
Den TA ČR - Dan Franc (Google)
 
Den TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut BízkováDen TA ČR - Rut Bízková
Den TA ČR - Rut Bízková
 
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluceTA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
TA ČR - Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce
 

Kulaté stoly k přípravě programu THÉTA

 • 1. 1
 • 2. Kulatý stůl k přípravě programu THÉTA zaměřeného na energetiku Technologická agentura ČR 20 - 23. 6. 2016
 • 3. Cíl a program jednání • Cílem jednání je – informovat o důvodech zpracování programu zaměřeného na energetiku – představit koncept programu, jeho základní strukturu a zaměření – otevřít diskusi k programu a zapojit do jeho přípravy relevantní aktéry, získat další náměty a návrhy k rozpracování programu – informovat o dalším postupu • Konají se celkem 3 kulaté stoly, a to pro zástupce – veřejné správy – průmyslového sektoru – akademické a výzkumné sféry • Program dnešního jednání – představení konceptu programu (cca 30 minut) – diskuse (cca 2 hodiny)
 • 4. Východiska přípravy programu THÉTA (1/3) • Příprava programu v oblasti energetiky vyplývá z několika usnesení vlády a schválených strategických dokumentů, zejména z – aktualizované Státní energetické koncepce ČR – Národního akčního plánu rozvoje jaderné energetiky – Národního akčního plánu čisté mobility • Státní energetická koncepce ČR, úkoly pro TA ČR, MPO a MŠMT: – zajistit podporu pilotních projektů VaV v oblasti energetiky v návaznosti na SET plán. Orientovat nový program strategicky usměrňované podpory výzkumných projektů v oblasti energetiky (inteligentní sítě, elektroakumulace, VaV v oblasti jaderných technologií) v kontextu prioritní oblasti “Udržitelná energetika” NPOV a potřeb plynoucích z naplňování SEK – podpořit VaV v oblasti čisté mobility - připravit koordinovanou strategii na podporu VaV v této oblasti
 • 5. Východiska přípravy programu THÉTA (2/3) • Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky, úkol pro TA ČR a SÚJB: – zajistit financování technické podpory a výzkumu pro dozor, ať již přímo z rozpočtu SÚJB nebo formou jeho zahrnutí do podpory výzkumu v oblasti jaderné energetiky jako celku • Národní akční plán čisté mobility, úkol pro TA ČR a MPO (spolupráce CzechInvest, MŠMT, MD): – aktivní podpora VaV v oblasti elektromobility a alternativních paliv – posílení spolupráce mezi VŠ, VO a průmyslem v oblasti rozvoje alternativních paliv v ČR – VaV v oblasti technologií vozidel s pohonem na elektřinu, dobíjecí infrastruktury a vazby elektromobility na distribuční soustavu / oblast Smart Grids
 • 6. Východiska přípravy programu THÉTA (3/3) • V prosinci 2015 byla zřízena užší pracovní skupina složená zejména ze zástupců TA ČR, MPO, MŠMT, SÚJB, ERÚ a Technologické platformy Udržitelná energetika – v současné době jsou zpracovávány vstupní analýzy a první návrh textu programu • Doba trvání programu se předpokládá v letech 2018 - 2025, tj. 8 let. – veřejná soutěž poprvé v roce 2017 • Předpokládané celkové výdaje na program ze státního rozpočtu v průměru 500 mil. Kč ročně, celkem za dobu trvání programu 4 mld. Kč – jedná se o první návrh, bude dále diskutováno a analyzována absorpční kapacita – předpokládáme také zapojení do schémat ERA NET Cofund Horizon 2020, případně dalších programů EU
 • 7. Další postup • ustavení pracovní skupiny – prosinec 2015 • informování RVVI o záměru tvorby programu – leden 2016 • tvorba pracovní verze programu a podprogramů – jaro 2016 • rozpracování programu – léto / podzim 2016 • dopracování podkladových analýz – léto 2016 • zpracování ex-ante hodnocení programu – léto / podzim 2016 • předložení návrhu programu RVVI – říjen 2016 • předložení návrhu programu do MPŘ / vlády – zima 2016
 • 8. Cíl a struktura programu • Cíl programu – podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na potřeby veřejné správy, nové technologie a systémové prvky a podpora dlouhodobých technologických perspektiv – výstupy a dopady z podpořených projektů by měly ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vést k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály • Program členěn na tři podprogramy 1. Výzkum pro účely veřejné správy 2. Strategické energetické technologie 3. Dlouhodobé technologické perspektivy
 • 9. Výzkum pro účely veřejné správy Dlouhodobé technologické perspektivy Podprogram 1 Strategické energetické technologie Podprogram 2 Podprogram 3 Cílem podprogramu je podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu, vývoje a inovací v oblasti jaderné bezpečnosti, energetické regulace a v dalších oblastech, které vyžadují výstupy výzkumu a vývoje pro zkvalitnění řízení a tvorbu strategických a koncepčních dokumentů v odvětví energetiky. • míra podpory – až 100 % • příjemce/řešitel – především výzkumné organizace • uživatel výsledků – veřejná správa Cílem podprogramu je podpora kolaborativního výzkumu a vývoje v takových oblastech energetiky a technologií, které zvyšují konkurenceschopnost českého hospodářství, mají exportní potenciál s vysokou přidanou hodnotou a také přispívají k ochraně životního prostředí. Podpora by měla být soustředěna do oblastí, v nichž je výzkum a vývoj v ČR již na evropské či světové úrovni nebo může významně využívat konkurenční výhody (tradice, know-how, geografické podmínky, existence infrastruktury, silné postavení na mezinárodním trhu apod.). • míra podpory – až 60 % • příjemce/řešitel – výzkumné organizace ve spolupráci s podniky Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat spíše o dlouhodobé projekty orientovaného základního i aplikovaného výzkumu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení, nikoliv pouze jednotlivé prvky energetického systému. • míra podpory – až 100 % • příjemce/řešitel – výzkumné organizace ve spolupráci s podniky Cíl a struktura programu
 • 10. Podprogram 1 – Výzkum pro účely veřejné správy • Příklady tematického zaměření projektů – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti provozovaných reaktorů Gen II a perspektivních reaktorů GEN III včetně zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti v oblasti vnějšího palivového cyklu a při nakládání s včetně s radioaktivními odpady včetně jejich ukládání a zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum, vývoj a inovace na obecnou podporu bezpečnosti vyvíjených reaktorů Gen IV včetně zapojení do mezinárodní spolupráce – Výzkum v oblasti regulace a cenotvorba v energetice – Analýza podpory a vyhodnocení liberalizace a decentralizace – Podpora zranitelného zákazníka, řešení energetické chudoby – Výzkum v oblasti energetické gramotnosti – Modelování dlouhodobých scénářů v oblasti energetiky – Výzkum v oblasti chytrých sítí
 • 11. Podprogram 1 – Výzkum pro účely veřejné správy • Další informace – kombinace bottom up a top down přístupu – komplementarita s programem veřejných zakázek BETA2 – řešitel by měl řešit témata relevantní pro veřejnou správu a spolupracovat s ní v průběhu realizace, aby byl výsledek projektu aplikován v praxi – relevantní subjekty veřejné správy budou zapojeny do přípravy a realizace veřejných soutěží • Uznávané výsledky – N – certifikované metodiky, postupy a specializované mapy s odborným obsahem – H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem a výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy – P – patent – G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek – Z – poloprovoz, ověřená technologie – R – software – F – průmyslový a užitný vzor
 • 12. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie • Příklady tematického zaměření projektů – Integrální koncepce rozvoje municipalit a regionů s ověřováním demonstračními projekty (vazba na SET Plan – Smart Cities a Smart Regions) – Obnovitelné zdroje energie – Jaderné zdroje energie (s výjimkou bezpečnostních aspektů nezávislých na provozovateli) – Ekonomicky efektivní a ekologická fosilní energetika a teplárenství – Vysokoúčinná kogenerace (trigenerace) ve zdrojích SCZT v provozech s dílčím zatížením (systémové služby) – Energie v dopravě – Akumulace elektrické energie včetně využití vodní energie – Kapacita, spolehlivost a bezpečnost páteřních přenosových a distribučních sítí elektřiny – Modifikace sítí pro „demand-side management“
 • 13. Podprogram 2 – Strategické energetické technologie • Další informace – jedná se o „standardní“ program kolaborativního aplikovaného výzkumu – navázal by na program EPSILON, veřejné soutěže v obou programech by byly odlišeny, aby nedocházelo k překryvům • Uznávané výsledky – P – patent – G – technicky realizované výsledky – prototyp, funkční vzorek – Z – poloprovoz, ověřená technologie – R – software – F – průmyslový a užitný vzor
 • 14. Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy • Okruhy možného tematického zaměření projektů – Zabezpečení dodávek a decentrální energetická infrastruktura – Vývoj energetického mixu s ohledem na zdravotní dopady, ekologii a urbanismus – Elektřina a teplo – Sociální přiměřenost, podpora průmyslu a prevence energetiky chudoby – Vliv komunikačních a IT technologií v energetice – Integrace energetiky s okolními odvětvími – Energetická bezpečnost
 • 15. Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy • Další informace – předpokládají se dlouhodobé (rizikové) projekty navazující na základní výzkum, respektive projekty s přínosem/dopadem v delším časovém horizontu, u kterých se neočekává okamžitá aplikace – plánuje se zřídit „řídicí výbor“ složený ze zástupců státní správy, výzkumné sféry a podniků – podniky budou mít možnost se zapojit do řešení jednotlivých projektů s vlastním finančním vkladem – zapojení firmy v projektu může být například bonifikována při hodnocení projektového návrhu • Uznávané výsledky – všechny výsledky základního a aplikovaného výzkumu uznávaných Metodikou hodnocení výsledků výzkumných organizací
 • 16. Diskuse • Jak vnímáte cíle a zaměření programu / podprogramů? • Jak vnímáte nastavení programu / podprogramů? • Jaká jsou hlavní rizika spojená s realizací programu? • Bude z Vašeho pohledu o program dostatečný zájem? • Další komentáře / náměty?