Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sote-uudistus ja kuntien/kuntayhtiöiden palveluasunnot (Laura Hassi)

1,077 views

Published on

Laura Hassin esitys Kokkolan alueseminaarissa 7.4.2017

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Sote-uudistus ja kuntien/kuntayhtiöiden palveluasunnot (Laura Hassi)

 1. 1. Sote-uudistus ja kuntien / kuntayhtiöiden palveluasunnot Kokkola 7.4.2017 Laura Hassi Asumisen asiantuntija
 2. 2. Valmistelutilanteesta • Hallituksen esitys koskien mm. maakuntalakia ja sote- järjestämislakia annettiin eduskunnalle 2.3.2017 (1. vaihe). • Valinnanvapauslainsäädäntöä koskeva lakiluonnos julkistettiin myös 21.12.2016, lausuntoaika päättyi 28.3.2017 ja menee eduskuntaan myöhemmin keväällä (2. vaihe). • Molemmat lakikokonaisuudet vaikuttavat palveluasuntokiinteistöjen tulevaan käyttöön. • Kokonaisuuden ja riippuvuuksien hahmottaminen on erittäin vaikeaa. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma2
 3. 3. Kunta ja maakunta – yhteistyötä ja työnjakoja • Uudistuksessa kysymys on laajasti kuntien (ja kuntayhtymien) tehtävien ja resurssien uudelleenorganisoinnista. • Kunnan ja maakunnan tulisi olla osa itsehallinnollista Suomea; maakunta vertautuu lähinnä kuntaan. • Kunta ja maakunta ovat rinnakkaisia toimijoita, joilla on ”isossa kuvassa” yhteiset asukkaat ja alue, joista ne ovat vastuussa. • Kunnan ja maakunnan uudentyyppisen yhdyspinnan merkitys korostuu sekä sotessa että elinvoimatehtävissä. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma3
 4. 4. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma4 Esimerkkejä keskeisistä rajapintatoiminnoista Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Liikunta, nuoriso- ja kulttuurityö Työllisyyden hoito ja elinkeinopolitiikka Opiskeluhuolto Asumispalvelut Kaavoitus, maankäyttö ja palveluverkot Tukipalvelut Maahanmuuttajien kotouttaminen Joukkoliikenne ja kuljetukset Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
 5. 5. Maakuntauudistuksen omaisuusjärjestelyt • varat • velat • sitoumukset • ei korvausta Lakisääteiset kuntayhtymät (shp), erityishuoltopiirit ja maakunnan liitot • irtain omaisuus (sote, pelastustoimi) • ei korvausta Kunta ja ns. vapaaehtoiset kuntayhtymät Kiinteistöt vuokrataan 3+1 vuodeksi Valtakun- nallinen toimitila- yhtiö Maa- kunta Osa omaisuudesta siirtyy edelleen yhtiölle
 6. 6. • Maakuntien Tilakeskus Oy:n toiminta käynnistynyt »Senaatin tytäryhtiö, siirretään maakuntien omistukseen »Vastaa valmistelun etenemisestä ja toteuttamisesta • Sairaanhoitopiirien ja erityshuoltopiirien omaisuus siirtyy Maakuntien Tilakeskus Oy:lle • Kuntien ja kuntayhtymien käytössä olevat sote-tilat siirtyvät yhtiön hallintaan vuokraamalla »Ml. ulkoa vuokrattu tila; ml. kuntien tytäryhtiöt [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma6
 7. 7. Sote-tilojen vuokrauksen valmistelusta ja aikataulusta • 5.4. tuli lausunnolle VN:n asetus vuokran määräytymisestä siirtymäkaudelle • Maakuntien Tilakeskus Oy:llä vastuu vuokrasopimusten laatimisesta yhdessä kuntien ja maakuntien kanssa • Maakunta-kunta –vuokrasopimusryhmä seuraa ja ohjeistaa • Valmisteilla vuokrien määritysten kilpailutus – hankintapäätös tehdään 15.6. o Vuokrien määrittelyn hoitaa valittu palveluntuottaja o Kyselyt sote-rakennusten perustiedoista valmiina 31.12. • Vuokrasopimukset solmitaan kuntien ja Maakunnan Tilakeskus Oy:n välillä vuoden 2018 aikana [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma7
 8. 8. Palveluasuntokiinteistöt siirtyvät Maakuntien Tilakeskus Oy:n hallintaan vuokraamalla • Kunnalliset palveluasuntokiinteistöt vuokrataan Maakunnan Tilakeskus Oy:lle »Siirtymäkaudeksi (3+1), jos ne ovat kunnan taseessa • Siirtymäkauden jälkeen tiloista neuvotellaan, riski kunnalla »nykyisen sopimuksen mukaan, jos ne ovat tytäryhtiön taseessa • Kunta siirtää vuokrasopimuksen maakunnalle • Pitkät, vanhat sopimukset jatkuvat [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma8
 9. 9. Arvonlisäverolinjaukset Palveluasuntojen vuokraus kunnalle tapahtuu nykykäytännön mukaan arvonlisäverollisena • KL ottanut asian esille VM:n veroryhmässä ennen joulua »Veroryhmän viesti: asian käsittely kuuluu STM:lle • KL ollut kuultavana valtiovarainvaliokunnan verojaostossa »Maakuntalain ALV-linjausten vaikutukset asumisen kustannuksiin tuotu esiin [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma9
 10. 10. • Kiinteistöjen vuokraaminen valinnanvapauden piiriin kuuluviin palveluihin tulisi jatkossa tapahtumaan arvonlisäverottomasti • 20 § Kuntien tiloista solmimat sopimukset siirtyvät sellaisenaan maakunnille, mutta… »Maakuntien arvonlisäveroasema tulee esityksen perusteella olemaan kuitenkin erilainen kuin kunnilla: verollinen (vähennysoikeuden mahdollistava) vuokraus on mahdollista ainoastaan maakunnalle eikä sen markkinoilla toimintaa harjoittavalle yhtiölle • Omakustannusperusteisessa vuokrauksessa vuokran määrä nousee arvonlisäverokustannuksia vastaavasti [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma10
 11. 11. Jos vuokraus tehdään arvonlisäverottomasti • Valtion verotulot kasvavat vastaavasti eli kulujen korvaaminen on kustannusneutraali toimenpide • Miten asumismenojen nousu korvataan niin, että se ei kohdistu asunnoissa sosiaalisin/terveydellisin perustein asuvien kuntalaisten maksettavaksi? • VM:n kanta: Asia tulee hoitaa muiden tukien kautta • KL:n vaatimus: Tulee säätää erikseen siitä, ettei arvonlisäverolain tarkastusvelvollisuus koske ennen uudistusta sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olleita kuntien kiinteistöjä. Tämä vastaisi investointien tekohetkellä voimassa olleen lainsäädännön tarkoitusta. [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma11
 12. 12. Muita edunvalvontakysymyksiä • Siirtymäajan (3 + 1 v) jälkeen raukeavat toimitilojen vuokrasopimukset »Jos investointiavustettu palveluasunto- tai erityisryhmäkohde jää vuokraamatta uudelleen, ARA-rajoitusten välitön raukeaminen tärkeää • Sosiaalitoimen tukiasuntojen käytön varmistaminen »Turvattava sosiaalihuoltolain 21 § mukaisiin asumispalveluihin liittyvä sosiaalityö ja sen asuntoresurssi [pvm] Etunimi Sukunimi titteli | Tapahtuma12

×