Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Omgaan met dilemma's: persoonlijke beschermingsmiddelen vs. handhygiëne

98 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Omgaan met dilemma's: persoonlijke beschermingsmiddelen vs. handhygiëne

 1. 1. Omgaan met dilemma’s Persoonlijke beschermingsmiddelen versus Handhygiëne Anja Haenen: RIVM & Radboudumc Nijmegen Renske Eilers: RIVM
 2. 2. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ (potentiële) belangenverstrengeling Geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … ZonMW subsidie voor CHANGE
 3. 3. Ervaringen van dragers en zorgverleners • Kwalitatief onderzoek • Vragen naar: hoe, waarom en waardoor? • Geschikt om nieuwe ideeën en inzichten op te halen of bestaande theorieën diepgaander te onderzoeken ● Drie onderzoeken: 1. Perceptieonderzoek verpleegkundigen: Project ‘Maatschappelijke impact antibioticaresistentie’: RIVM–LCI: Renske Eilers, Sabiena Feenstra, Manon Haverkate, Aura Timen 2. Verbeteren van handhygiëne in verpleeghuizen: Radboudumc¹ en RIVM: Anja Haenen¹´², Marlies Hulscher¹, Anita Huis¹, Dominique Lescure¹, Andreas Voss¹, Sabine de Greeff² 3. Ervaringen van bewoners van verpleeg-en verzorgingshuizen met BRMO dragerschap: GGD Gelderland-Zuid: Annemiek Florisson, Yvonne Sterken, Jeannine Hautvast, Jobje Haaijman, Toos Waegemaekers, Sabiena Feenstra Workshop ABR Awarenessday 19-11-20183
 4. 4. Ervaringen verpleegkundigen BRMO ● Uitgangspunt: Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen bij BRMO dragerschap bij bewoners ● Focus groepen studie – In totaal 13 focusgroepen › Acht ziekenhuizen › Vijf verpleeghuizen › Totaal aantal deelnemers: 85 4 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018
 5. 5. Dilemma’s • De beschermende kleding is heel oncomfortabel, gaat makkelijk kapot en belemmert communicatie • Er is veel vertrouwen in de maatregelen om transmissie te voorkomen en zorgpersoneel voelt zich verantwoordelijk voor het voorkomen van transmissie 5 “Ik zou het vreselijk vinden als ik iets doorgeef” Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018
 6. 6. Resultaten • Aanspreekcultuur artsen en vpk onderling niet altijd optimaal • Haalbaarheid protocollen: • Geen isolatiekamers: • Geen isolatie van bewoners • Omkleden gebeurt in de woning van de bewoner • Badkamers en wc’s zijn gedeeld • PG: Maatregelen moeilijk uit te leggen en uit te voeren • Familie en bewoners 6 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 “Je probeert het zo goed mogelijk schoon te houden. Van waar heeft hij allemaal aangezeten, waar is hij allemaal geweest? Ja je kunt het niet de hele dag achterna gaan lopen, met een spraytje en een doekje en ontsmetting”
 7. 7. Conclusie ● Over het algemeen zien vpk het verplegen/verzorgen van dragers als onderdeel van hun werk ● Nuchtere houding: ● Vpk voelen ze zich schuldig voor het niet leveren van de kwaliteit van zorg die ze willen leveren 7 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 “Het hoort er gewoon bij” “We kunnen het moeilijk niet doen”
 8. 8. Workshop ABR Awarenessday 19-11-20188 Handhygiëne CHANGE
 9. 9. Workshop ABR Awarenessday 19-11-20189 Deelnemers 27 afdelingen
 10. 10. Focusgroep discussies Workshop ABR Awarenessday 19-11-201810
 11. 11. 32 Factoren die een rol spelen bij handhygiëne Hoe groot is het risico op besmetting Handhygiëne veroorzaakt huidirritatie Te veel moeite Sceptisch staan t.o.v. nut handhygiëne Te weinig personeel Intentie en motivatie Kennis hebben van het protocol/richtlijn Er is geen veilige sfeer op de afdeling Beschikbaarheid van materialen en middelen Locatie van water, zeep en alcohol Handelingen met een grote kans op overdracht van micro-organismen Beleving door de bewoner Ontbreken van zeep, handdoekjes, handschoenen en handdesinfectans Vaak te druk of te weinig tijd Duidelijkheid van het protocol De waarden en normen op de afdeling t.a.v. handhygiëne Terugkoppeling krijgen over handhygiëne Manier van werken Organisatie heeft geen prioriteit voor handhygiëne Handhygiëne staat een goede verstandhouding met de cliënt in de weg Persoonlijke hygiëne van de bewoner Geen goed voorbeeldgedrag door collega’s en/of leidinggevende Handhygiëne is gemakkelijk uit te voeren Toegankelijkheid van water, zeep en alcohol Bewoner behoefte gaan voor Vergeten 11 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018
 12. 12. Eerste gedachten? 12 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Wat zijn overeenkomsten en verschillen met jouw dagelijkse praktijk? Is het anders of herken je het?
 13. 13. Stellingen 13 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 menti.com code 247691
 14. 14. Stelling 1 Ik vind het toepassen van handhygiëne makkelijker omdat dat vaker voorkomt dan het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen Workshop ABR Awarenessday 19-11-201814
 15. 15. Stelling 2 15 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Bij een bewoner met een slechte persoonlijke hygiëne pas ik vaker handhygiëne toe.
 16. 16. Stelling 3 16 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Ik heb het volste vertrouwen in de persoonlijke beschermingsmiddelen om verspreiding van BRMO te voorkomen.
 17. 17. Stelling 4a 17 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Op onze afdeling spreken we elkaar aan als we zien dat persoonlijke beschermingsmaterialen niet goed gebruikt worden
 18. 18. Stelling 4b 18 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Ik vind het geen probleem als collega’s mij aanspreken op mijn gedrag
 19. 19. Stelling 4c 19 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Ik vind mezelf een voorbeeld voor mijn collega’s als het gaat om het toepassen van handhygiëne.
 20. 20. Ervaringen van bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen • Interviews met 12 bewoners uit 5 verschillende instellingen • Oost en midden Nederland • Ervaringen PBM bij BRMO dragerschap 20 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 Met dank aan Sabiena Feenstra
 21. 21. Resultaten Thema 1: Gedachten en ervaringen • Meestal geen lichamelijke ongemakken van de BRMO • Veel vragen en onduidelijkheden bij dragers • Onbekendheid met dragerschap veroorzaakt gevoelens van onzekerheid, angst en schaamte “Schaamte, schaamte. Ik heb schaamte gekregen. En het is niet niks hoor, want dat is erg. En ik ben dan zo bang dat de mensen als ze het weten, terughouden. Daar ben ik zo bang voor” 21 Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018
 22. 22. Resultaten Thema 2: Maatregelen in eigen instelling • Maatregelen eigen instelling worden meestal niet als vervelend ervaren • Bord of kaart op de deur vervelend: beïnvloedt gedrag van medebewoners en bezoek • Onzekerheid ontstaat als de maatregelen inconsequent worden toepast “Nee, maakt mij niet uit. Kijk, er zijn ook verplegenden die mensen behandelen die niks hebben en ook handschoenen dragen, zo gek is dat niet” Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 22
 23. 23. Resultaten Thema 3: Gedrag van anderen Vervelende ervaringen: gevoelens van uitsluiting en oneerlijke behandeling › Vermijden van contact uit angst anderen te besmetten › Familie komt niet meer op bezoek › Geweigerd voor groepsreis › Geweigerd in zorginstelling waar partner verblijft › Bejegening niet respectvol bij bezoek polikliniek ziekenhuis Workshop ABR Awarenessday 19-11-2018 23
 24. 24. Resultaten Thema 4: Informatievoorziening • Informatievoorziening: bijeenkomst of folder/brief • Slechts 50% deelnemers vond informatie voldoende • Belemmeringen om informatie te vragen: › angst voor afwijzing › hoge werkdruk personeel • Goede informatie neemt onzekerheid weg bij cliënten • Goede informatie zorgt voor begrip bij medebewoners Workshop ABR Awarenessday 19-11-201824
 25. 25. Conclusies Persoonlijke ervaring BRMO drager wordt beïnvloed door: 1. Eigen kennis en gedachten over dragerschap 2. Het gedrag en houding van mensen in de omgeving 3. De manier waarop maatregelen worden uitgevoerd in de zorginstelling Workshop ABR Awarenessday 19-11-201825
 26. 26. ● Vanuit verschillende perspectieven de dilemma’s van BRMO dragerschap en handhygiëne bekeken  Aanknopingspunten in gesprekken met bewoners, familie en zorgpersoneel ● Besef: Maatregelen op zichzelf staand niet als erg ervaren, de consequenties die het met zich meebrengt wel ! Uitdaging om deze dilemma’s met elkaar te verenigen om dragerschap dragelijker te maken voor alle betrokken partijen! Blijf met elkaar in gesprek Take Home Message Workshop ABR Awarenessday 19-11-201826
 27. 27. Bedankt voor uw aandacht! Workshop ABR Awarenessday 19-11-201827

×