Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Chauffeur goederenvervoerPraktische toets C
Veiligheidsvoorzieningen       Brandblusser       Verbanddoos       Spiegels       Gordels  ...
Tillen     Een handeling waarbij een object met     de hand(en) wordt beetgepakt en zonder     mechanische hul...
Dragen   Een handeling waarbij een object met de   hand(en) wordt vastgehouden en zonder   mechanische hulpmiddelen ...
Fysieke belasting door tillen en dragen   Samenspel van:    persoonsgebonden factoren    taakgebonden factoren ...
Rugklachten    Te zware belasting van de spieren    Langdurig in dezelfde houding zitten of    staan (statisch...
Voorkomen van rugklachten    Buk en til niet onnodig, gebruik hulpmiddelen    Ga recht voor de last staan, til noo...
Voorkomen van rugklachten    Kijk uit waar u loopt, let op obstakels en    gladde vloeren    Gebruik uw lichaa...
Hulpmiddelen tillen en dragen                9
Parallelstandtechniek            10
Handvatting       11
Fout en goed tillen           12
Duwen en trekken     Duwen en trekken met uw hele     lichaam, bijvoorbeeld het lopend     trekken van een ...
Duwen en trekken          14
Gezond werken met rolcontainers    Breng de rolcontainer rustig op gang    Duwen is beter dan trekken    Gebru...
Gezond werken met rolcontainers    Trainen is noodzakelijk    Gebruik bij zware rolcontainers zoveel    mogeli...
In- en uitstappen cabine     Stap rustig in en uit     Trek uzelf niet op aan uw armen, maar laat de     benen...
Veiligheidssignalering op de werkplek     Rood: voorkomen, tegengaan of     onderbreken van schadeveroorzakende  ...
Waarschuwingsteken gegaste container                    19
Alcohol, medicijnen en drugs    Het duurt 1,5 uur voordat één glas alcohol    is afgebroken    Lees de gele wa...
Veiligheid en interne transportmiddelen         Handpallettruck         Motorpallettruck         ...
Handpallettruck         22
Motorpallettruck          23
Gebruik handpallettruck     Geen al te zwaar beladen pallets     Korte afstanden     Rustig op gang brengen...
Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck    Werk alleen met een motorpallettruck als u    hiervoor instru...
Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck    Rijd extra voorzichtig in gevaarlijke zones    Pas uw rijsnel...
Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck    Zorg altijd voor voldoende zicht    Verplaats met de motorpal...
Laadplan     Vrachtauto evenwichtig beladen     Verdeling gewicht en afmetingen     Volgorde laadadressen   ...
Indelen laadbak   Instabiele lading zorgt voor onveilige situatie   Gewicht gelijkmatig verdelen over voor- en   ...
Laden met laadklep of andere hulpmiddelen      Gelijkvloers      Met hoogteverschil      Via de zijkant ...
Bedienen laadklep     Drukknopkast     Twee-hands bediening     Bediening met kabel, knelgevaar     Op...
Ladingdragers/palletmateriaal  Hout, metaal,  kunststof, karton  Metaal op metaal of  kunststof op metaal  geeft...
Stapeling   Koud gestapeld  In verband gestapeld                       33
Geheel uitgevulde laadruimte                34
Behandelingsetiketten            35
Gevaren bij het laden      Bekneld raken      Van grote hoogte vallen      Tegen de hydraulische laadklep l...
Gevaren bij het laden            37
Bekneld raken bij aankoppelen                38
Vergrendeling aan laaddock               39
Van grote hoogte vallen             40
Markering hydraulische laadklep                 41
Goed zitten is belangrijk: instellen stoel      Stel de juiste zithoogte en -afstand in      Zorg dat de zitting...
Goed zitten is belangrijk         Zitten? Hoe zit dat!                     43
Belang van ladingzekering              44
Belang van ladingzekering              45
Krachten op de lading            46
Krachten op de lading bij wegvervoer                    47
Krachten op de ladingMassatraagheid• Remvertraging• Tijd                 Wrijving• Gewicht        ...
WrijvingscoëfficiëntMateriaalcombinatie Wrijvingscoëfficient (µ-statisch)in het contactvlak bij droog materiaalHout – hou...
Labels spanbanden (NEN-EN 12195-2)                   50
Kantelen    Hoogte, lengte en breedte van een lading                         51
Kantelen      Hoog gelegen zwaartepunt                   52
Directzekeren – schuinsjorren                53
Directzekeren – schuinsjorren                54
Directzekeren – kopsjorren               55
Directzekeren – bochtsjorren                56
Spanband en ladingstang             57
Ladingstang       58
Ladingstang       59
Ladingstang       60
Handpallettruck met wighout               61
SchadeformulierInvullen is geen erkenningvan schuld, maar eenvastlegging van de feiten.               62
63
•  Naam weg•  Richting•  Hectometerpaal•  Huisnummer•  Plaats/gemeente•  Land           64
65
66
Dit vak NOOIT leeg laten!              67
68
69
70
Maak foto’s!        71
72
73
Bijvoorbeeld:ladingschade        74
Let op:beide bestuurders          75
Voorzijde ter plekkeingevuld, de achterzijdekunt u thuis beantwoorden,onder andere:• Algemene info• Geboortedatum• Politie...
•  …•  Snelheid•  Bebouwde kom•  Drank, drugs•  Gordel•  Enzovoorts          77
Wie is aansprakelijken waarom?            78
• Datum• Handtekening         79
PAMAN  P  Persoonlijke veiligheid/Parkeren  A  Attenderen  M  Markeren  A  Alarmeren  N  Noodsituatie   ...
Brand Blussen is wegnemen:  Zuurstof  Brandstof  Temperatuur             81
Blusstoffen         Water         Sproeistraal water         AFFF         Schuim   ...
Brandbestrijding (1)            83
Brandbestrijding (2)            84
Brandbestrijding (3)            85
ABC van EHBO      Ademhaling      Bewustzijn      Circulatie (bloedsomloop)                ...
Mond-op-mond-beademing             87
Stabiele zijligging           88
Deskundige hulp inschakelen               89
Berichtgeving hulpverleningsinstantie  Plaats van het ongeval  Aard van het ongeval  Hoeveelheid getroffenen  Plaa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GVV LM10-039-VTL CGV Praktische toets C

73 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GVV LM10-039-VTL CGV Praktische toets C

 1. 1. Chauffeur goederenvervoerPraktische toets C
 2. 2. Veiligheidsvoorzieningen  Brandblusser  Verbanddoos  Spiegels  Gordels  Geen losse spullen  Geen beperking zichtveld 2
 3. 3. Tillen Een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt beetgepakt en zonder mechanische hulpmiddelen verticaal wordt verplaatst, zonder dat de taakuitvoerder zich lopend verplaatst. 3
 4. 4. Dragen Een handeling waarbij een object met de hand(en) wordt vastgehouden en zonder mechanische hulpmiddelen in horizontale richting lopend wordt verplaatst. 4
 5. 5. Fysieke belasting door tillen en dragen Samenspel van:  persoonsgebonden factoren  taakgebonden factoren  omgevingsgebonden factoren 5
 6. 6. Rugklachten  Te zware belasting van de spieren  Langdurig in dezelfde houding zitten of staan (statische belasting)  Buigen en draaien, veelvuldige herhaling van bewegingen (dynamische belasting)  Veelal is sprake van een gecombineerde belasting door houding en beweging 6
 7. 7. Voorkomen van rugklachten  Buk en til niet onnodig, gebruik hulpmiddelen  Ga recht voor de last staan, til nooit met een gedraaide rug  Hou de last zo dicht mogelijk bij uw lichaam, voorkom dat u ver moet reiken  Buig door uw knieën, houd uw rug zoveel mogelijk recht, til rustig  Til niet te veel ineens, vraag uw collega’s om hulp bij zware en grote voorwerpen 7
 8. 8. Voorkomen van rugklachten  Kijk uit waar u loopt, let op obstakels en gladde vloeren  Gebruik uw lichaamsgewicht bij duwen en trekken  Breng afwisseling in uw lichaamshouding  Voorkom overgewicht en zorg voor een goede conditie  Luister naar uw lichaam: u weet zelf het beste wat uw rug wel en niet kan hebben 8
 9. 9. Hulpmiddelen tillen en dragen 9
 10. 10. Parallelstandtechniek 10
 11. 11. Handvatting 11
 12. 12. Fout en goed tillen 12
 13. 13. Duwen en trekken  Duwen en trekken met uw hele lichaam, bijvoorbeeld het lopend trekken van een rolcontainer  Duwen en trekken met alleen uw armen, bijvoorbeeld het zittend of staand bedienen van hendels 13
 14. 14. Duwen en trekken 14
 15. 15. Gezond werken met rolcontainers  Breng de rolcontainer rustig op gang  Duwen is beter dan trekken  Gebruik twee handen  Zet bij aanzetten de wielen in de looprichting  Zet rolcontainers goed in elkaar  Neem voor een helling een aanloop  Veeg de laad-/losplaats schoon 15
 16. 16. Gezond werken met rolcontainers  Trainen is noodzakelijk  Gebruik bij zware rolcontainers zoveel mogelijk hulpmiddelen  Draag goede veiligheidsschoenen met een stroeve zool  Gebruik werkhandschoenen 16
 17. 17. In- en uitstappen cabine  Stap rustig in en uit  Trek uzelf niet op aan uw armen, maar laat de benen het werk doen  Trek uzelf niet op aan het stuur  Gebruik de uitstapknop/handgreep bij de stoel  Stap achterwaards uit de cabine  Spring nooit uit de cabine 17
 18. 18. Veiligheidssignalering op de werkplek  Rood: voorkomen, tegengaan of onderbreken van schadeveroorzakende handelingen of situaties  Geel: gevaar  Groen: reddingstekens  Blauw: informatie ter voorkoming van ongevallen (gebodstekens) en functionele informatie 18
 19. 19. Waarschuwingsteken gegaste container 19
 20. 20. Alcohol, medicijnen en drugs  Het duurt 1,5 uur voordat één glas alcohol is afgebroken  Lees de gele waarschuwingssticker bij medicijnen  Drugs verminderd uw reactievermogen  Drugsgebruik tijdens werk is reden voor ontslag 20
 21. 21. Veiligheid en interne transportmiddelen  Handpallettruck  Motorpallettruck 21
 22. 22. Handpallettruck 22
 23. 23. Motorpallettruck 23
 24. 24. Gebruik handpallettruck  Geen al te zwaar beladen pallets  Korte afstanden  Rustig op gang brengen  Vanuit de benen werken en niet vanuit de rug  Goede technische staat  Schone laad- of werkvloer  Veiligheidshandschoenen en veiligheidsschoenen 24
 25. 25. Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck  Werk alleen met een motorpallettruck als u hiervoor instructie hebt gekregen  Werk alleen met een motorpallettruck die in goede technische staat is  Houd u aan alle veiligheidsvoorschriften die er gelden  Rijd alleen op vloeroppervlakken met voldoende draagvermogen 25
 26. 26. Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck  Rijd extra voorzichtig in gevaarlijke zones  Pas uw rijsnelheid aan de plaatselijke omstandigheden aan  Houd alle delen van uw lichaam binnen de contouren van de motorpallettruck  Neem alleen lasten op die volgens de technische specificaties veilig behandeld kunnen worden 26
 27. 27. Veiligheidsaanbevelingen gebruik motorpallettruck  Zorg altijd voor voldoende zicht  Verplaats met de motorpallettruck alleen stabiele lasten  Verplaats met de motorpallettruck geen personen  Bij rijden op hellingen moet de last altijd naar boven wijzen  Zet lasten alleen op daarvoor bestemde plaatsen 27
 28. 28. Laadplan  Vrachtauto evenwichtig beladen  Verdeling gewicht en afmetingen  Volgorde laadadressen 28
 29. 29. Indelen laadbak  Instabiele lading zorgt voor onveilige situatie  Gewicht gelijkmatig verdelen over voor- en achterzijde en linker- en rechterkant  Houd rekening met de maximale aslast 29
 30. 30. Laden met laadklep of andere hulpmiddelen  Gelijkvloers  Met hoogteverschil  Via de zijkant van de vrachtauto  Via de bovenkant van de vrachtauto 30
 31. 31. Bedienen laadklep  Drukknopkast  Twee-hands bediening  Bediening met kabel, knelgevaar  Op afstand bedienen  Afzetten werkgebied met pylonen 31
 32. 32. Ladingdragers/palletmateriaal  Hout, metaal, kunststof, karton  Metaal op metaal of kunststof op metaal geeft een kleine wrijving. Een pallet kan dan gemakkelijk van uw steunarmen glijden 32
 33. 33. Stapeling Koud gestapeld In verband gestapeld 33
 34. 34. Geheel uitgevulde laadruimte 34
 35. 35. Behandelingsetiketten 35
 36. 36. Gevaren bij het laden  Bekneld raken  Van grote hoogte vallen  Tegen de hydraulische laadklep lopen  Schadelijke stoffen inademen  Enkels zwikken  Aangereden worden 36
 37. 37. Gevaren bij het laden 37
 38. 38. Bekneld raken bij aankoppelen 38
 39. 39. Vergrendeling aan laaddock 39
 40. 40. Van grote hoogte vallen 40
 41. 41. Markering hydraulische laadklep 41
 42. 42. Goed zitten is belangrijk: instellen stoel  Stel de juiste zithoogte en -afstand in  Zorg dat de zitting voldoende steun geeft  Stel de rugleuning goed in  Stel het stuur in op de juiste hoogte en afstand 42
 43. 43. Goed zitten is belangrijk Zitten? Hoe zit dat! 43
 44. 44. Belang van ladingzekering 44
 45. 45. Belang van ladingzekering 45
 46. 46. Krachten op de lading 46
 47. 47. Krachten op de lading bij wegvervoer 47
 48. 48. Krachten op de ladingMassatraagheid• Remvertraging• Tijd Wrijving• Gewicht Zwaartekracht 48
 49. 49. WrijvingscoëfficiëntMateriaalcombinatie Wrijvingscoëfficient (µ-statisch)in het contactvlak bij droog materiaalHout – hout 0,20 – 0,50Metaal – hout 0,20 – 0,50Metaal – metaal 0,10 – 0,25 49
 50. 50. Labels spanbanden (NEN-EN 12195-2) 50
 51. 51. Kantelen Hoogte, lengte en breedte van een lading 51
 52. 52. Kantelen Hoog gelegen zwaartepunt 52
 53. 53. Directzekeren – schuinsjorren 53
 54. 54. Directzekeren – schuinsjorren 54
 55. 55. Directzekeren – kopsjorren 55
 56. 56. Directzekeren – bochtsjorren 56
 57. 57. Spanband en ladingstang 57
 58. 58. Ladingstang 58
 59. 59. Ladingstang 59
 60. 60. Ladingstang 60
 61. 61. Handpallettruck met wighout 61
 62. 62. SchadeformulierInvullen is geen erkenningvan schuld, maar eenvastlegging van de feiten. 62
 63. 63. 63
 64. 64. • Naam weg• Richting• Hectometerpaal• Huisnummer• Plaats/gemeente• Land 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. Dit vak NOOIT leeg laten! 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. Maak foto’s! 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. Bijvoorbeeld:ladingschade 74
 75. 75. Let op:beide bestuurders 75
 76. 76. Voorzijde ter plekkeingevuld, de achterzijdekunt u thuis beantwoorden,onder andere:• Algemene info• Geboortedatum• Politie• Gewonden• … 76
 77. 77. • …• Snelheid• Bebouwde kom• Drank, drugs• Gordel• Enzovoorts 77
 78. 78. Wie is aansprakelijken waarom? 78
 79. 79. • Datum• Handtekening 79
 80. 80. PAMAN P Persoonlijke veiligheid/Parkeren A Attenderen M Markeren A Alarmeren N Noodsituatie 80
 81. 81. Brand Blussen is wegnemen:  Zuurstof  Brandstof  Temperatuur 81
 82. 82. Blusstoffen  Water  Sproeistraal water  AFFF  Schuim  Alcoholbestendig schuim  Poeder  Koolzuur 82
 83. 83. Brandbestrijding (1) 83
 84. 84. Brandbestrijding (2) 84
 85. 85. Brandbestrijding (3) 85
 86. 86. ABC van EHBO  Ademhaling  Bewustzijn  Circulatie (bloedsomloop) 86
 87. 87. Mond-op-mond-beademing 87
 88. 88. Stabiele zijligging 88
 89. 89. Deskundige hulp inschakelen 89
 90. 90. Berichtgeving hulpverleningsinstantie Plaats van het ongeval Aard van het ongeval Hoeveelheid getroffenen Plaats waar de getroffene zich bevindt Naam van de stof(fen) van de (waarschijnlijke) oorzaak Algemene toestand van de getroffene (vraag naar een beademingsapparaat als de eigen ademhaling van de getroffene ontbreekt) 90

×