Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Provozování bazénů z pohledu hygienika

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 21 Ad

Provozování bazénů z pohledu hygienika

Download to read offline

Tento příspěvek byl zveřejněn na konferenci Budoucnost | Investice | Projekty, kterou pořádala zlínská společnost CENTROPROJEKT GROUP při příležitosti 90 let své historie.
Autor: Ing. Eva Javoříková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
#BIPzlin

Tento příspěvek byl zveřejněn na konferenci Budoucnost | Investice | Projekty, kterou pořádala zlínská společnost CENTROPROJEKT GROUP při příležitosti 90 let své historie.
Autor: Ing. Eva Javoříková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
#BIPzlin

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Recently uploaded (20)

Advertisement

Provozování bazénů z pohledu hygienika

 1. 1. Měření koncentraceMěření koncentrace Trichloraminů v ovzdušíTrichloraminů v ovzduší bazénových halbazénových hal Ing.Eva Javoříková KHS Zlínského kraje Regionální úkol odboru hygieny obecné a komunální
 2. 2. Regionální úkol - TCA 2 Cíle projektuCíle projektu  Zjistit koncentrace TCA v ovzduší bazénových hal => dodržení hygienického limitu stanoveného ve vyhl. č. 238/2011 Sb., v platném znění  Expozice: plavec x chodec  Informace provozovatelům  Návaznost na informace z 11. celostátního pracovního setkání oboru HOK k problematice vod v Karlově Studánce 2013 / kraj Vysočina, Jihomoravský kraj /
 3. 3. Kritéria pro volbu objektů :Kritéria pro volbu objektů :  Podněty od pediatrů / v minulosti - Aquapark Uherský Brod/  Podnět v návaznosti na havarijní situaci vzduchotechniky / 3.1.2014 – Sportovně relaxační centrum hotelu Horal Velké Karlovice /  Největší aquapark ve Zlínském kraji / Uherské Hradiště /  Návštěvnost, atraktivita, vybavení atrakcemi - všechny tři zvolené objekty Regionální úkol - TCA 3
 4. 4. Regionální úkol - TCA 4 Co to je trichloramin?Co to je trichloramin?  NCl3 - hnědožlutý plyn, málorozpustný ve vodě, rozkládá se na světle  Typický „bazénový“ zápach, smyslově postižitelný od 0,02 mg/m3  Nežádoucí vedlejší produkt dezinfekce bazénové vody
 5. 5. Regionální úkol - TCA 5
 6. 6. Zdravotní rizika-TrichloraminZdravotní rizika-Trichloramin Iritující vliv na oči, nos, hrtan Chronická bronchitida u personálu – při dlouhodobé expozici Poškození plicního epitelu – riziko astmatu, senné rýmy / plavci i personál / Vliv na rozvoj respiračních onemocnění Hygienický limit (DH) = 0,5 mg/m3 / WHO Guidelines 2006, vyhláška č.238/2011 Sb. – TCA jako nový ukazatel mikroklimatických podmínek v bazénové hale / Regionální úkol - TCA 6
 7. 7. Regionální úkol - TCA 7 Princip měřeníPrincip měření  25 - 30 cm nad hladinou bazénové vody - plavec  150 cm nad hladinou bazénové vody - chodec OvzdušíOvzduší bazénové halybazénové haly (NH(NH33, NH, NH22Cl,Cl, NClNCl33, …), …) Filtr naFiltr na zachycenízachycení interferujícíchinterferujících láteklátek Filtr naFiltr na kvantitativníkvantitativní zachycenízachycení TCATCA Extrakce TCAExtrakce TCA z filtrůz filtrů Analýza v akr.Analýza v akr. laboratořilaboratoři VýpočetVýpočet koncentrace –koncentrace – porovnání s DHporovnání s DH Transport filtru přiTransport filtru při 4°C do laboratoře4°C do laboratoře ČerpadloČerpadlo 1l / min1l / min
 8. 8. Regionální úkol - TCA 8
 9. 9. Regionální úkol - TCA 9 1. Aquapark Uherský Brod1. Aquapark Uherský Brod Schéma prostoru:  Vodní plocha 235 m2 odvod vzduchu přívod vzduchu
 10. 10. Regionální úkol - TCA 10 1. Aquapark Uherský Brod1. Aquapark Uherský Brod  Plynný chlor  9:20 – 11:50 hod  Clváz. (9:45) = 0,23 mg/l  Clváz. (10:45) = 0,32 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,35 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,25 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 11. 11. Regionální úkol - TCA 11 2. Aquapark Uherské Hradiště2. Aquapark Uherské Hradiště Schéma prostoru: odvod vzduchu  Vodní plocha 270 m2 přívod vzduchu
 12. 12. Regionální úkol - TCA 12 2. Aquapark Uherské Hradiště2. Aquapark Uherské Hradiště  Plynný chlor  10:10 – 12:40 hod  Clváz. (10:45) = 0,28 mg/l  Clváz. (11:45) = 0,26 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,38 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,12 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 13. 13. Regionální úkol - TCA 13 3. Sportovně relaxační centrum v3. Sportovně relaxační centrum v hotelu Horal Velké Karlovicehotelu Horal Velké Karlovice Schéma prostoru: odvod vzduchu  Vodní plocha 184 m2 přívod vzduchu
 14. 14. Regionální úkol - TCA 14 3. Sportovně relaxační centrum v3. Sportovně relaxační centrum v hotelu Horal Velké Karlovicehotelu Horal Velké Karlovice  Slaná technologie + ozonizace + NaClO  10:30 – 13:00 hod  Clváz. (10:35) = 0,26 mg/l  Clváz. (11:05) = 0,37 mg/l  Clváz. (11:35) = 0,33 mg/l  Clváz. (12:05) = 0,43 mg/l  Clváz. (12:35) = 0,62 mg/l  Clváz. (13:05) = 0,49 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,44 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,40 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 15. 15. Regionální úkol - TCA 15 VýsledkyVýsledky  U všech sledovaných bazénových hal byl dodržen hygienický limit TCA  Koncentrace TCA ve výšce 25 cm u měřených bazénových hal ve Zlínském kraji se pohybovala v rozmezí hodnot 0,35 mg/m3 -0,44 mg/m3  Koncentrace TCA ve výšce 150 cm u měřených bazénových hal ve Zlínském kraji se pohybovala v rozmezí hodnot 0,12 mg/m3 -0,40 mg/m3  Vyšší hodnoty u bazénu se slanou technologií, ozonizací + NaClO  Fyzikální vlivy – teplota vody, vlhkost vzduchu, pH vody  Více koupajících se osob => více zdrojů znečištění => více dezinfekčního přípravku => vázaného chloru v bazénové vodě => více TCA v ovzduší
 16. 16. VýsledkyVýsledky Vyšší expozice u plavců než u chodcůVyšší expozice u plavců než u chodců Regionální úkol - TCA 16 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Uherský Brod Uherské Hradiště Horal TCA[mg/m 3 ] 25 cm 150 cm
 17. 17. Regionální úkol - TCA 17 PrevencePrevence  Vhodná volba technologie a množství dezinfekčního přípravku k úpravě bazénové vody  Důležitost důsledného dodržování hygieny / WC, sprcha / osob před vstupem do bazénu  Důkladné obměňování vody (30 l na osobu)  Dodržovat kapacitu bazénu – nepřetěžovat bazény  Vhodný a funkční systém vzduchotechniky, větrání
 18. 18. Regionální úkol - TCA 18 Závěr –Závěr – doporučení pro dozorovou činnostdoporučení pro dozorovou činnost  Pokračovat ve sledování koncentrací TCA ve vybraných bazénových halách : - Návrh na regionální úkol odboru HOK KHS ZK se sídlem ve Zlíně 2015 – změření koncentrace TCA u zařízení s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat  Konzultační činnost u provozovatelů Přivést je k dobrovolnému ověřování kvality ovzduší bazénových hal z hlediska obsahu TCA /TCA – DH /  I nadále sledovat situaci ve wellness hotelu Horal Velké Karlovice / výsledky sice v limitu, ale vyšší hodnoty /
 19. 19. Koncentrace TCA v zařízeních s bazény proKoncentrace TCA v zařízeních s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat - 2015kurzy koupání kojenců a batolat - 2015  1.etapa – Zlín- specializovaná zařízení – I.pololetí 2015 -Centrum BABY CLUB NEKKY II Zlín -Centrum BABY CLUB NEKKY I Zlín -Dětské centrum VLNKA, Zlín -Sportovní centrum, Tečovice  2.etapa – vybraná zařízení VS, UH, KM – II. pololetí 2015 Regionální úkol - TCA 19
 20. 20. Koncentrace TCA v zařízeních s bazény proKoncentrace TCA v zařízeních s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat- výsledkykurzy koupání kojenců a batolat- výsledky zařízení Hyg. zabezpe- čení Clváz. mg/l 20 cm nad hl. TCA mg/m3 /dopor. limit 0,5/ 150 cm nad hl. TCA mg/m3 /dopor. limit 0,5/ Centrum BABY CLUB NEKKY II Zlín slaná technolo- gie 0,17-0,42 0,01 0,01 Centrum BABY CLUB NEKKY I Zlín plynný chlor 0, 34-0,42 0,06 0,09 Dětské centrum VLNKA, Zlín chlornan sodný, ozonizace, UV lampa 0,29-0,38 0,12 0,07 Sportovní centrum, Tečovice chlornan sodný 0,29-0,31 0,04 0,07 Regionální úkol - TCA 20
 21. 21. To je vše, hezký den  Regionální úkol - TCA 21

×