Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Provozování bazénů z pohledu hygienika

253 views

Published on

Tento příspěvek byl zveřejněn na konferenci Budoucnost | Investice | Projekty, kterou pořádala zlínská společnost CENTROPROJEKT GROUP při příležitosti 90 let své historie.
Autor: Ing. Eva Javoříková, Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
#BIPzlin

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Provozování bazénů z pohledu hygienika

 1. 1. Měření koncentraceMěření koncentrace Trichloraminů v ovzdušíTrichloraminů v ovzduší bazénových halbazénových hal Ing.Eva Javoříková KHS Zlínského kraje Regionální úkol odboru hygieny obecné a komunální
 2. 2. Regionální úkol - TCA 2 Cíle projektuCíle projektu  Zjistit koncentrace TCA v ovzduší bazénových hal => dodržení hygienického limitu stanoveného ve vyhl. č. 238/2011 Sb., v platném znění  Expozice: plavec x chodec  Informace provozovatelům  Návaznost na informace z 11. celostátního pracovního setkání oboru HOK k problematice vod v Karlově Studánce 2013 / kraj Vysočina, Jihomoravský kraj /
 3. 3. Kritéria pro volbu objektů :Kritéria pro volbu objektů :  Podněty od pediatrů / v minulosti - Aquapark Uherský Brod/  Podnět v návaznosti na havarijní situaci vzduchotechniky / 3.1.2014 – Sportovně relaxační centrum hotelu Horal Velké Karlovice /  Největší aquapark ve Zlínském kraji / Uherské Hradiště /  Návštěvnost, atraktivita, vybavení atrakcemi - všechny tři zvolené objekty Regionální úkol - TCA 3
 4. 4. Regionální úkol - TCA 4 Co to je trichloramin?Co to je trichloramin?  NCl3 - hnědožlutý plyn, málorozpustný ve vodě, rozkládá se na světle  Typický „bazénový“ zápach, smyslově postižitelný od 0,02 mg/m3  Nežádoucí vedlejší produkt dezinfekce bazénové vody
 5. 5. Regionální úkol - TCA 5
 6. 6. Zdravotní rizika-TrichloraminZdravotní rizika-Trichloramin Iritující vliv na oči, nos, hrtan Chronická bronchitida u personálu – při dlouhodobé expozici Poškození plicního epitelu – riziko astmatu, senné rýmy / plavci i personál / Vliv na rozvoj respiračních onemocnění Hygienický limit (DH) = 0,5 mg/m3 / WHO Guidelines 2006, vyhláška č.238/2011 Sb. – TCA jako nový ukazatel mikroklimatických podmínek v bazénové hale / Regionální úkol - TCA 6
 7. 7. Regionální úkol - TCA 7 Princip měřeníPrincip měření  25 - 30 cm nad hladinou bazénové vody - plavec  150 cm nad hladinou bazénové vody - chodec OvzdušíOvzduší bazénové halybazénové haly (NH(NH33, NH, NH22Cl,Cl, NClNCl33, …), …) Filtr naFiltr na zachycenízachycení interferujícíchinterferujících láteklátek Filtr naFiltr na kvantitativníkvantitativní zachycenízachycení TCATCA Extrakce TCAExtrakce TCA z filtrůz filtrů Analýza v akr.Analýza v akr. laboratořilaboratoři VýpočetVýpočet koncentrace –koncentrace – porovnání s DHporovnání s DH Transport filtru přiTransport filtru při 4°C do laboratoře4°C do laboratoře ČerpadloČerpadlo 1l / min1l / min
 8. 8. Regionální úkol - TCA 8
 9. 9. Regionální úkol - TCA 9 1. Aquapark Uherský Brod1. Aquapark Uherský Brod Schéma prostoru:  Vodní plocha 235 m2 odvod vzduchu přívod vzduchu
 10. 10. Regionální úkol - TCA 10 1. Aquapark Uherský Brod1. Aquapark Uherský Brod  Plynný chlor  9:20 – 11:50 hod  Clváz. (9:45) = 0,23 mg/l  Clváz. (10:45) = 0,32 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,35 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,25 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 11. 11. Regionální úkol - TCA 11 2. Aquapark Uherské Hradiště2. Aquapark Uherské Hradiště Schéma prostoru: odvod vzduchu  Vodní plocha 270 m2 přívod vzduchu
 12. 12. Regionální úkol - TCA 12 2. Aquapark Uherské Hradiště2. Aquapark Uherské Hradiště  Plynný chlor  10:10 – 12:40 hod  Clváz. (10:45) = 0,28 mg/l  Clváz. (11:45) = 0,26 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,38 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,12 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 13. 13. Regionální úkol - TCA 13 3. Sportovně relaxační centrum v3. Sportovně relaxační centrum v hotelu Horal Velké Karlovicehotelu Horal Velké Karlovice Schéma prostoru: odvod vzduchu  Vodní plocha 184 m2 přívod vzduchu
 14. 14. Regionální úkol - TCA 14 3. Sportovně relaxační centrum v3. Sportovně relaxační centrum v hotelu Horal Velké Karlovicehotelu Horal Velké Karlovice  Slaná technologie + ozonizace + NaClO  10:30 – 13:00 hod  Clváz. (10:35) = 0,26 mg/l  Clváz. (11:05) = 0,37 mg/l  Clváz. (11:35) = 0,33 mg/l  Clváz. (12:05) = 0,43 mg/l  Clváz. (12:35) = 0,62 mg/l  Clváz. (13:05) = 0,49 mg/l  25 cm nad hladinou – TCA = 0,44 mg/m3  150 cm nad hladinou – TCA = 0,40 mg/m3  Hygienický limit dodržen!
 15. 15. Regionální úkol - TCA 15 VýsledkyVýsledky  U všech sledovaných bazénových hal byl dodržen hygienický limit TCA  Koncentrace TCA ve výšce 25 cm u měřených bazénových hal ve Zlínském kraji se pohybovala v rozmezí hodnot 0,35 mg/m3 -0,44 mg/m3  Koncentrace TCA ve výšce 150 cm u měřených bazénových hal ve Zlínském kraji se pohybovala v rozmezí hodnot 0,12 mg/m3 -0,40 mg/m3  Vyšší hodnoty u bazénu se slanou technologií, ozonizací + NaClO  Fyzikální vlivy – teplota vody, vlhkost vzduchu, pH vody  Více koupajících se osob => více zdrojů znečištění => více dezinfekčního přípravku => vázaného chloru v bazénové vodě => více TCA v ovzduší
 16. 16. VýsledkyVýsledky Vyšší expozice u plavců než u chodcůVyšší expozice u plavců než u chodců Regionální úkol - TCA 16 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Uherský Brod Uherské Hradiště Horal TCA[mg/m 3 ] 25 cm 150 cm
 17. 17. Regionální úkol - TCA 17 PrevencePrevence  Vhodná volba technologie a množství dezinfekčního přípravku k úpravě bazénové vody  Důležitost důsledného dodržování hygieny / WC, sprcha / osob před vstupem do bazénu  Důkladné obměňování vody (30 l na osobu)  Dodržovat kapacitu bazénu – nepřetěžovat bazény  Vhodný a funkční systém vzduchotechniky, větrání
 18. 18. Regionální úkol - TCA 18 Závěr –Závěr – doporučení pro dozorovou činnostdoporučení pro dozorovou činnost  Pokračovat ve sledování koncentrací TCA ve vybraných bazénových halách : - Návrh na regionální úkol odboru HOK KHS ZK se sídlem ve Zlíně 2015 – změření koncentrace TCA u zařízení s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat  Konzultační činnost u provozovatelů Přivést je k dobrovolnému ověřování kvality ovzduší bazénových hal z hlediska obsahu TCA /TCA – DH /  I nadále sledovat situaci ve wellness hotelu Horal Velké Karlovice / výsledky sice v limitu, ale vyšší hodnoty /
 19. 19. Koncentrace TCA v zařízeních s bazény proKoncentrace TCA v zařízeních s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat - 2015kurzy koupání kojenců a batolat - 2015  1.etapa – Zlín- specializovaná zařízení – I.pololetí 2015 -Centrum BABY CLUB NEKKY II Zlín -Centrum BABY CLUB NEKKY I Zlín -Dětské centrum VLNKA, Zlín -Sportovní centrum, Tečovice  2.etapa – vybraná zařízení VS, UH, KM – II. pololetí 2015 Regionální úkol - TCA 19
 20. 20. Koncentrace TCA v zařízeních s bazény proKoncentrace TCA v zařízeních s bazény pro kurzy koupání kojenců a batolat- výsledkykurzy koupání kojenců a batolat- výsledky zařízení Hyg. zabezpe- čení Clváz. mg/l 20 cm nad hl. TCA mg/m3 /dopor. limit 0,5/ 150 cm nad hl. TCA mg/m3 /dopor. limit 0,5/ Centrum BABY CLUB NEKKY II Zlín slaná technolo- gie 0,17-0,42 0,01 0,01 Centrum BABY CLUB NEKKY I Zlín plynný chlor 0, 34-0,42 0,06 0,09 Dětské centrum VLNKA, Zlín chlornan sodný, ozonizace, UV lampa 0,29-0,38 0,12 0,07 Sportovní centrum, Tečovice chlornan sodný 0,29-0,31 0,04 0,07 Regionální úkol - TCA 20
 21. 21. To je vše, hezký den  Regionální úkol - TCA 21

×