SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Download to read offline
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Aurelijus Veryga,
LR Sveikatos apsaugos ministras
Kaip Lietuvoje matuojame
sveikatos sistemos efektyvumą?
Vilnius
EBPO 2018M ATASKAITOJE ATKREIPIA ŠALIŲ DĖMESĮ Į DU
ESMINIUS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIO ŠVAISTYMO
ŠALTINIUS, KURIE DAŽNIAUSI: PERTEKLINIS
HOSPITALIZAVIMAS BE PAGRĮSTO KLINIKINIO POREIKIO IR
VAISTŲ KAINODARA
KAIP NEŠVAISTYTI? (EBPO, 2018)
1. Sumažinti
perteklinį
hospitalizavimą
2. Investuoti į savivaldos
ambulatorines paslaugas
3. Stebėti perteklinių
ligoninės paslaugų
naudojimą
4. Vystyti modernias dienos
chirurgijos paslaugas
5. Stebėti perteklinę
hospitalizacijos trukmę
7. Skatinti hospitalinių paslaugų Saugumą, efektyvumą
ir Rezultatyvumą: efektyviai naudoti sveikatos
priežiūros lėšas
6. Skatinti pacientų sveikimo
procesą
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Rezultato rodikliai
Vyrų vidutinė tikėtina būsimo gyvenimo
trukmė Lietuvoje 2007–2017 m.
64.5
65.9
67.1
67.6
68.0
68.4 68.5
69.1 69.1
69.5
70.7
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VGT,metai
Metai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
Moterų vidutinė tikėtina būsimo gyvenimo
trukmė Lietuvoje 2007–2017 m.
77.2
77.5
78.6
78.8
79.1
79.5 79.4
79.9
79.6
80.0
80.4
75
76
77
78
79
80
81
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
VGT,metai
Metai
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
LIETUVOS GYVENTOJAI, YPAČ VYRAI, GYVENA TRUMPIAUSIAI
TARP ES ŠALIŲ
Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą?
Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą?
IŠVENGIAMAS MIRTINGUMAS*: nors Lietuvoje yra ypač aukštas stacionarinių aktyvaus
gydymo lovų skaičius, labai aukštas lankymosi pas gydytojus dažnis, tačiau Lietuvos gyventojai
negauna kokybiškų stacionarinių paslaugų, miršta dažniausiai
IŠVENGIAMAS MIRTINGUMAS*: sveikatos
sistemos KOKYBĖS rodiklis, kuris parodo, kiek
yra efektyvus nacionalinis įstaigų tinklas,
kuriama taikomas aktyvus gydymas ir teikaimos
gydymo paslaugos
Proc.
0 - 19.13 (9)
19.23 - 21.64 (9)
21.64 - 24.32 (13)
24.32 - 27.63 (12)
27.63 - 35.14 (17)
Mirštamumas nuo
insulto per 30 d. po
hospitalizacijos 2017
m. pagal gyvenamąją
vietą
Mirštamumas (proc.)
nuo miokardo infarkto
per 30 d.
po hospitalizacijos
Lietuvoje 2017 m.
pagal gyvenamąją
vietą
Proc.
0 - 1 (3)
4 - 10 (7)
10 - 16 (25)
16 - 21 (15)
22 - 38 (10)
Išvengiamų hospitalizacijų dalis (proc.) Lietuvos savivaldybėse
2017 m. pagal gydymo įstaigas
Proc.
9.4 - 19.1 (10)
19.8 - 25.8 (16)
26.4 - 32.5 (9)
35.4 - 38.7 (5)
39.9 - 44.0 (5)
46.6 - 57.0 (6)
No Data (9)
(Pastaba: No Data – savivaldybėje nėra ligoninės teikiančios aktyviojo gydymo paslaugas)
Kūdikių mirtingumo dinamika priklausomai nuo akušerijos lovų
konsolidavimo Lietuvoje 2001–2017m.
8.0 8.1
6.9
8.1
7.1 7.2
6.3
5.5 5.6
5.0 4.8
3.9 3.7 3.9 4.2 4.5
2.9
8.2
9.8
8.2
8.5
7.8 7.7
8.0
7.4 6.9
6.5 7.0
5.3
6.3
6.2 5.7
5.9
4.9
4.0
3.6
3.3
3.1
2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7
2.6
2.8
2.7
2.5
2.2
2.1
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
10000gyv.
1000gyvųgimusiųjų
Metai
Perinatalinis mirtingumas 1000 gimusiųjų
Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 1000 gyvų gimusiųjų
Akušerijos lovų skaičius 10 000 gyv.
*Perinatalinis mirtingumas – negyvagimiai ir 0–6 parų mirę kūdikiai.
Mažėja kūdikių mirtingumas: per 2002 – 2017m.
išsaugotos 1229 gyvybės
0 -2
34
-2
27 24
50
80 76
92 98
126 129 125 120
106
145
24.3 23.4 22.7 22.8 23.0 22.6 23.0 23.5 25.6 26.0 26.7 26.1 26.9 26.7 25.0 22.5 22.9
250
238
206
240
209 213
190
172
181
153
144
118
110
118
132
139
85
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-50
0
50
100
150
200
250
300
-50
0
50
100
150
200
250
300
išsaugota gyvybių Pediatrijos lovų skaičius 10 000 vaikų (0-17 m.) mirė kūdikių
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Visuomenės sveikata
Nuo 2017 m. kovo 1 d. ženkliai
padidinti akcizai alkoholiniams
gėrimams:
• alui 112 %,
• vynams 92 - 111 %,
• stipriam alkoholiui – 23 %.
Akcizo už alkoholinius gėrimus surinkta:
• 2016 m. – 243 mln.
• 2017 m. – 304 mln.
• 2018 m. - 323 mln.
+ 80 mln. Eurų per metus
Pvz. Prienų savivaldybės biudžetas 24,5 mln.
Alkoholio
kontrolės
politika
https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9356963/NB_apzvalga_2018/f29a66cd-cfa5-4af7-b156-84347a665eb5
Apsinuodijimas alkoholiniais gėrimais:
2016 I ketv. – 1452
2018 I ketv. – 1271 (- 12 proc.)
Alkoholinės psichozės:
2016 I ketv. – 1048
2018 I ketv. – 795 (- 24 proc.)
Alkoholinė priklausomybė:
2016 I ketv. – 6082
2018 I ketv. – 5431 (- 11 proc.)
Poveikis
sveikatai
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Visuotinė sveikatos aprėptis
Sveikatos paslaugų
prieinamumas
Didžiausios nepasiturinčių gyventojų išlaidos buvo skirtos
vaistams
2016m Lietuvos gyventojai už vaistus mokėjo daugiau negu
Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Danijos gyventojai
ES šalys Vokietija, Jungtinė Karalystė, Latvija ir kitos šalys skatina
generinių vaistų politiką, taip nešvaistomos lėšos
Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą?
Pacientų priemokos už
kompensuojamuosius vaistus
VIDUTINĖ PACIENTO PRIEMOKA UŽ VIENĄ RECEPTĄ:
2016 m. birželis – 5,7 euro
2019 m. vasaris – 2,3 euro
- 60 proc.
IŠ VISO UŽ KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTUS PACIENTAI PRIMOKĖJO:
2016 m. – 58 mln. eurų
2018 m. – 40 mln. eurų
PER VIENUS METUS PACIENTAI SUTAUPĖ 18 MLN. EURŲ
Pradėti kompensuoti nauji
vaistai
53 NAUJI INOVATYVŪS VAISTAI:
• Hepatitui C
• Melanomai
• Limfomai
• Kiaušidžių ir (arba) kiaušintakių vėžiui
• Plaučių ir krūties vėžiiui ir kt.
• Vaistai retoms ligoms gydyti
PRADĖTOS KOMPENSUOTI VAKCINOS NUO:
• Rotavirusinės infekcijos
• Meningokoko B
• Pneumokoko
Kompensavimo lygių didėjimas
• Nuo 2018-07-17 kompensavimo lygiai
padidinti iš 80 % ir 90 % į 100 % (išskyrus
kardiologinius vaistus)
• Nuo 2019-01-01 kardiologiniams vaistams
kompensavimo lygis padidintas iš 90 % į
100 %.
• Nuo 2019-03-01 didžiajai daliai vaistų, kurių
kompensavimo lygis dabar yra 50 %
didinamas iki 100 %.
• Nuo 2019-04-01 visi vaistai
kompensuojami 100 % lygmeniu.
205
213
228
233
248
52 54 58 55 40
258
266
286 288 288
0
50
100
150
200
250
300
350
2014 2015 2016 2017 2018
PSDF išlaidos, mln Eur
Pacientų priemokos, mln Eur
Bendros išlaidos, mln. Eur
Vaistų
kompensavimas
pažeidžiamų
grupių pacientams
• Parengtas teisės aktas, kuris nuo
2020 m. leis mažas pajamas
gaunantiems pacientams įsigyti
kompensuojamus vaistus - be
priemokų.
• Asmenų grupė: pensininkai ir
neįgalieji, kurių pajamos
mažesnės, nei 95 % minimalių
vartojimo poreikio dydžio t.y apie
245 Eur. per mėn. - 165 tūkst.
gyventojų.
• Numatoma skirti - 4 mln. Eur.
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Efektyvus sveikatos sistemos
resursų panaudojimas
Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą?
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Technologijų panaudojimas
www.esveikata.lt
E.Sveikatos naudojimas
835 įstaigų prisijungė
prie e. sveikatos
sistemos (ESPBI IS),
kurios aptarnauja 95 %
pacientų
85 %
kompensuo
jamų e.
receptų
100 %
vaistinių
gali išduoti
vaistus
pagal e.
receptus
100 %
e. vaiko
gimimo
pažymėjimų
ir e.
medicininini
ų mirties
liudijimų
7 %
e. siuntimų
75 %
e. vairuotojo
sveikatos
patikrinimo
medicininių
pažymų
87 %
e.
stacionaro
epikrizių
2018 m. gruodžio mėnesio duomenys
Pradeda dirbti nauja Vyriausybė
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Žmogiškųjų išteklių planavimas
ir motyvavimas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Lietuvos gydytojų skaičius 1000 gyventojų yra vienas didžiausių ES
Lietuvos slaugytojų skaičius 1000 gyventojų yra vienas mažesnių ES
ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKAIČIUS 10 TŪKST. GYVENTOJŲ
37
Duomenų šaltinis: Higienos institutas
2015 2017 2018 2019 2020
Planas 7.3 7.5 7.8 8.0
Faktas 7.1 7.78
6.6
6.8
7.0
7.2
7.4
7.6
7.8
8.0
8.2Lietuvoje šeimos gydytojai sudaro
20 proc. (2016 m.) visų gydytojų (ES
vidurkis 23 proc). Dėl atlygio
skirtumų ES mažėja šeimos gydytojų
dalis, tačiau aktyvią pirminės
priežiūros politiką vykdančios
Prancūzija, Suomija, Belgija pasiekė
37 proc. dalį. Šios šalys taip pat
pasižymi gerais sveikatos sistemos
rodikliais. Lenkijoje yra ypač maža
šeimos gydytojų dalis – 9 proc.,
Latvijoje – 22 proc., Estijoje – 21
proc. (EBPO, Health at a Glance,
2018)
Gydytojų dalis (proc.), kurių amžius 65+ m. Lietuvos savivaldybių
gydymo įstaigose 2017 m.
Proc.
0 - 15 (13)
15 - 24 (14)
24 - 30 (13)
30 - 35 (9)
39 - 46 (11)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Proceso rodiklių vertinimas
Lietuvos gyventojai yra ypač dažnai gydytojų konsultuojami, lyginant su
ES vidurkiu ir Suomija, Švedija, Danija, tačiau tai nesudaro prielaidų
geriems sveikatos rezultatams: paslaugų kokybė lieka rimta problema
Lietuvos ligoninės teikia nepakankamai dienos paslaugų, lyginant su Švedija, Suomija,
Estija. Tuo galima paaiškinti žemą stacionarinių paslaugų efektyvumą, nes vyrauja „lovos
užimtumas“, ne paslaugų teikimo efektyvumas
Lietuvoje ypač aukštas gydymo stacionare dažnis, kuris nėra susijęs su
gydymo rezultatais, tad Lietuvos išvengiamo mirtingumo rodikliai lieka
prasčiausi ES. Prancūzijoje kelis kartus mažesnis išvengiamas mirtingumas
dėl kokybiškų sveikatos paslaugų ir rečiau gydoma stacionare.
Galimybė gerinti pacientų pasirinkimą (Šiaulių TLK)
LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS
APSAUGOS MINISTERIJA
Kiti svarbūs rodikliai

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceEmpowered Presentations
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your FutureSlideShop.com
 

Featured (20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
 
How to Map Your Future
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
 

Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą?

 • 1. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Aurelijus Veryga, LR Sveikatos apsaugos ministras Kaip Lietuvoje matuojame sveikatos sistemos efektyvumą? Vilnius
 • 2. EBPO 2018M ATASKAITOJE ATKREIPIA ŠALIŲ DĖMESĮ Į DU ESMINIUS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIO ŠVAISTYMO ŠALTINIUS, KURIE DAŽNIAUSI: PERTEKLINIS HOSPITALIZAVIMAS BE PAGRĮSTO KLINIKINIO POREIKIO IR VAISTŲ KAINODARA KAIP NEŠVAISTYTI? (EBPO, 2018) 1. Sumažinti perteklinį hospitalizavimą 2. Investuoti į savivaldos ambulatorines paslaugas 3. Stebėti perteklinių ligoninės paslaugų naudojimą 4. Vystyti modernias dienos chirurgijos paslaugas 5. Stebėti perteklinę hospitalizacijos trukmę 7. Skatinti hospitalinių paslaugų Saugumą, efektyvumą ir Rezultatyvumą: efektyviai naudoti sveikatos priežiūros lėšas 6. Skatinti pacientų sveikimo procesą
 • 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Rezultato rodikliai
 • 4. Vyrų vidutinė tikėtina būsimo gyvenimo trukmė Lietuvoje 2007–2017 m. 64.5 65.9 67.1 67.6 68.0 68.4 68.5 69.1 69.1 69.5 70.7 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VGT,metai Metai Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 • 5. Moterų vidutinė tikėtina būsimo gyvenimo trukmė Lietuvoje 2007–2017 m. 77.2 77.5 78.6 78.8 79.1 79.5 79.4 79.9 79.6 80.0 80.4 75 76 77 78 79 80 81 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 VGT,metai Metai Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas
 • 6. LIETUVOS GYVENTOJAI, YPAČ VYRAI, GYVENA TRUMPIAUSIAI TARP ES ŠALIŲ
 • 9. IŠVENGIAMAS MIRTINGUMAS*: nors Lietuvoje yra ypač aukštas stacionarinių aktyvaus gydymo lovų skaičius, labai aukštas lankymosi pas gydytojus dažnis, tačiau Lietuvos gyventojai negauna kokybiškų stacionarinių paslaugų, miršta dažniausiai IŠVENGIAMAS MIRTINGUMAS*: sveikatos sistemos KOKYBĖS rodiklis, kuris parodo, kiek yra efektyvus nacionalinis įstaigų tinklas, kuriama taikomas aktyvus gydymas ir teikaimos gydymo paslaugos
 • 10. Proc. 0 - 19.13 (9) 19.23 - 21.64 (9) 21.64 - 24.32 (13) 24.32 - 27.63 (12) 27.63 - 35.14 (17) Mirštamumas nuo insulto per 30 d. po hospitalizacijos 2017 m. pagal gyvenamąją vietą
 • 11. Mirštamumas (proc.) nuo miokardo infarkto per 30 d. po hospitalizacijos Lietuvoje 2017 m. pagal gyvenamąją vietą Proc. 0 - 1 (3) 4 - 10 (7) 10 - 16 (25) 16 - 21 (15) 22 - 38 (10)
 • 12. Išvengiamų hospitalizacijų dalis (proc.) Lietuvos savivaldybėse 2017 m. pagal gydymo įstaigas Proc. 9.4 - 19.1 (10) 19.8 - 25.8 (16) 26.4 - 32.5 (9) 35.4 - 38.7 (5) 39.9 - 44.0 (5) 46.6 - 57.0 (6) No Data (9) (Pastaba: No Data – savivaldybėje nėra ligoninės teikiančios aktyviojo gydymo paslaugas)
 • 13. Kūdikių mirtingumo dinamika priklausomai nuo akušerijos lovų konsolidavimo Lietuvoje 2001–2017m. 8.0 8.1 6.9 8.1 7.1 7.2 6.3 5.5 5.6 5.0 4.8 3.9 3.7 3.9 4.2 4.5 2.9 8.2 9.8 8.2 8.5 7.8 7.7 8.0 7.4 6.9 6.5 7.0 5.3 6.3 6.2 5.7 5.9 4.9 4.0 3.6 3.3 3.1 2.8 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.7 2.6 2.8 2.7 2.5 2.2 2.1 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10000gyv. 1000gyvųgimusiųjų Metai Perinatalinis mirtingumas 1000 gimusiųjų Vaikų iki 1 m. amžiaus mirtingumas 1000 gyvų gimusiųjų Akušerijos lovų skaičius 10 000 gyv. *Perinatalinis mirtingumas – negyvagimiai ir 0–6 parų mirę kūdikiai.
 • 14. Mažėja kūdikių mirtingumas: per 2002 – 2017m. išsaugotos 1229 gyvybės 0 -2 34 -2 27 24 50 80 76 92 98 126 129 125 120 106 145 24.3 23.4 22.7 22.8 23.0 22.6 23.0 23.5 25.6 26.0 26.7 26.1 26.9 26.7 25.0 22.5 22.9 250 238 206 240 209 213 190 172 181 153 144 118 110 118 132 139 85 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -50 0 50 100 150 200 250 300 -50 0 50 100 150 200 250 300 išsaugota gyvybių Pediatrijos lovų skaičius 10 000 vaikų (0-17 m.) mirė kūdikių
 • 15. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Visuomenės sveikata
 • 16. Nuo 2017 m. kovo 1 d. ženkliai padidinti akcizai alkoholiniams gėrimams: • alui 112 %, • vynams 92 - 111 %, • stipriam alkoholiui – 23 %. Akcizo už alkoholinius gėrimus surinkta: • 2016 m. – 243 mln. • 2017 m. – 304 mln. • 2018 m. - 323 mln. + 80 mln. Eurų per metus Pvz. Prienų savivaldybės biudžetas 24,5 mln. Alkoholio kontrolės politika https://www.vmi.lt/cms/documents/10162/9356963/NB_apzvalga_2018/f29a66cd-cfa5-4af7-b156-84347a665eb5
 • 17. Apsinuodijimas alkoholiniais gėrimais: 2016 I ketv. – 1452 2018 I ketv. – 1271 (- 12 proc.) Alkoholinės psichozės: 2016 I ketv. – 1048 2018 I ketv. – 795 (- 24 proc.) Alkoholinė priklausomybė: 2016 I ketv. – 6082 2018 I ketv. – 5431 (- 11 proc.) Poveikis sveikatai
 • 18. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Visuotinė sveikatos aprėptis Sveikatos paslaugų prieinamumas
 • 19. Didžiausios nepasiturinčių gyventojų išlaidos buvo skirtos vaistams
 • 20. 2016m Lietuvos gyventojai už vaistus mokėjo daugiau negu Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Danijos gyventojai
 • 21. ES šalys Vokietija, Jungtinė Karalystė, Latvija ir kitos šalys skatina generinių vaistų politiką, taip nešvaistomos lėšos
 • 23. Pacientų priemokos už kompensuojamuosius vaistus VIDUTINĖ PACIENTO PRIEMOKA UŽ VIENĄ RECEPTĄ: 2016 m. birželis – 5,7 euro 2019 m. vasaris – 2,3 euro - 60 proc. IŠ VISO UŽ KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTUS PACIENTAI PRIMOKĖJO: 2016 m. – 58 mln. eurų 2018 m. – 40 mln. eurų PER VIENUS METUS PACIENTAI SUTAUPĖ 18 MLN. EURŲ
 • 24. Pradėti kompensuoti nauji vaistai 53 NAUJI INOVATYVŪS VAISTAI: • Hepatitui C • Melanomai • Limfomai • Kiaušidžių ir (arba) kiaušintakių vėžiui • Plaučių ir krūties vėžiiui ir kt. • Vaistai retoms ligoms gydyti PRADĖTOS KOMPENSUOTI VAKCINOS NUO: • Rotavirusinės infekcijos • Meningokoko B • Pneumokoko
 • 25. Kompensavimo lygių didėjimas • Nuo 2018-07-17 kompensavimo lygiai padidinti iš 80 % ir 90 % į 100 % (išskyrus kardiologinius vaistus) • Nuo 2019-01-01 kardiologiniams vaistams kompensavimo lygis padidintas iš 90 % į 100 %. • Nuo 2019-03-01 didžiajai daliai vaistų, kurių kompensavimo lygis dabar yra 50 % didinamas iki 100 %. • Nuo 2019-04-01 visi vaistai kompensuojami 100 % lygmeniu. 205 213 228 233 248 52 54 58 55 40 258 266 286 288 288 0 50 100 150 200 250 300 350 2014 2015 2016 2017 2018 PSDF išlaidos, mln Eur Pacientų priemokos, mln Eur Bendros išlaidos, mln. Eur
 • 26. Vaistų kompensavimas pažeidžiamų grupių pacientams • Parengtas teisės aktas, kuris nuo 2020 m. leis mažas pajamas gaunantiems pacientams įsigyti kompensuojamus vaistus - be priemokų. • Asmenų grupė: pensininkai ir neįgalieji, kurių pajamos mažesnės, nei 95 % minimalių vartojimo poreikio dydžio t.y apie 245 Eur. per mėn. - 165 tūkst. gyventojų. • Numatoma skirti - 4 mln. Eur.
 • 27. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Efektyvus sveikatos sistemos resursų panaudojimas
 • 29. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Technologijų panaudojimas
 • 31. E.Sveikatos naudojimas 835 įstaigų prisijungė prie e. sveikatos sistemos (ESPBI IS), kurios aptarnauja 95 % pacientų 85 % kompensuo jamų e. receptų 100 % vaistinių gali išduoti vaistus pagal e. receptus 100 % e. vaiko gimimo pažymėjimų ir e. medicininini ų mirties liudijimų 7 % e. siuntimų 75 % e. vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininių pažymų 87 % e. stacionaro epikrizių 2018 m. gruodžio mėnesio duomenys
 • 32. Pradeda dirbti nauja Vyriausybė
 • 33. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Žmogiškųjų išteklių planavimas ir motyvavimas
 • 35. Lietuvos gydytojų skaičius 1000 gyventojų yra vienas didžiausių ES
 • 36. Lietuvos slaugytojų skaičius 1000 gyventojų yra vienas mažesnių ES
 • 37. ŠEIMOS GYDYTOJŲ SKAIČIUS 10 TŪKST. GYVENTOJŲ 37 Duomenų šaltinis: Higienos institutas 2015 2017 2018 2019 2020 Planas 7.3 7.5 7.8 8.0 Faktas 7.1 7.78 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 8.0 8.2Lietuvoje šeimos gydytojai sudaro 20 proc. (2016 m.) visų gydytojų (ES vidurkis 23 proc). Dėl atlygio skirtumų ES mažėja šeimos gydytojų dalis, tačiau aktyvią pirminės priežiūros politiką vykdančios Prancūzija, Suomija, Belgija pasiekė 37 proc. dalį. Šios šalys taip pat pasižymi gerais sveikatos sistemos rodikliais. Lenkijoje yra ypač maža šeimos gydytojų dalis – 9 proc., Latvijoje – 22 proc., Estijoje – 21 proc. (EBPO, Health at a Glance, 2018)
 • 38. Gydytojų dalis (proc.), kurių amžius 65+ m. Lietuvos savivaldybių gydymo įstaigose 2017 m. Proc. 0 - 15 (13) 15 - 24 (14) 24 - 30 (13) 30 - 35 (9) 39 - 46 (11)
 • 39. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Proceso rodiklių vertinimas
 • 40. Lietuvos gyventojai yra ypač dažnai gydytojų konsultuojami, lyginant su ES vidurkiu ir Suomija, Švedija, Danija, tačiau tai nesudaro prielaidų geriems sveikatos rezultatams: paslaugų kokybė lieka rimta problema
 • 41. Lietuvos ligoninės teikia nepakankamai dienos paslaugų, lyginant su Švedija, Suomija, Estija. Tuo galima paaiškinti žemą stacionarinių paslaugų efektyvumą, nes vyrauja „lovos užimtumas“, ne paslaugų teikimo efektyvumas
 • 42. Lietuvoje ypač aukštas gydymo stacionare dažnis, kuris nėra susijęs su gydymo rezultatais, tad Lietuvos išvengiamo mirtingumo rodikliai lieka prasčiausi ES. Prancūzijoje kelis kartus mažesnis išvengiamas mirtingumas dėl kokybiškų sveikatos paslaugų ir rečiau gydoma stacionare.
 • 43. Galimybė gerinti pacientų pasirinkimą (Šiaulių TLK)
 • 44. LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Kiti svarbūs rodikliai