Hevonen kuntalaisena, käytännön esimerkkejä maankäytöstä, asiantuntija Auli Teppinen ProAgria

H
Hevonen kaavoituksessa,
rakentamisessa ja ympäristössä –
seminaari
Lahti 15.4.2014
Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi
16.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi ry
Lähde: www.EuEquus
2009.pdf
SUOMESSA
HEVOSTIHEYS
ASUKASTA TAI
1000 /ha
KOHDEN ON
ERITTÄIN PIENI
VERRATTUNA
MONEEN EU-
MAAHAN !
Hevostiheys ja hevosalan yritysten sijoittuminen Suomessa
Lähde:Hevosyrittäjyydentulevaisuuskatsaus2013,HAMK
Hevosalan yritystoiminta Suomessa
• Suomessa on hevosia noin 75 000 hevosta
• Alan yrityksiä on noin 3000 kpl
– yritykset ovat pienyrityksiä, yrittäjän lisäksi ne työllistävät
keskimäärin 1 – 2 henkilöä
– Keskimääräinen liikevaihto ratsastuskouluissa ja
valmennustalleissa on 100 000 – 150 000 €
– Liikevaihto vuosittain hevosta kohden on n. 5000 – 12 000 €
– Suurimmat suomalaiset hevostallit ovat kooltaan 70
hevospaikkaa, liikevaihdon ollessa lähellä 1 milj € / v ja
työllistävyys n. 10 henkilöä
– Hevostalous on pääomaa vaativaa toimintaa
Hevostalous on pääomaa vaativaa toimintaa
Hevosalan yrityksille tyypillistä: tarvitaan paljon pääomaa, resursseja:
Pellot, tontti ( lisämaan hinta vaihtelee paljon, 6000 – jopa 30 000 €/ha)
• Talli , lantala ( uudet n. 500 – 750 €/ m2)
• Maneesi,(n. 250 €- - 500 €/ m2)
• Rehuvarasto, ( kylmä 220 -310 €/m2 )
• hevoset
• varusteet
• kuljetuskalusto
• kentät, radat jne. ( perusratsastuskenttä 20 -25.000 €)
• työ paljon käsityötä, kaikkea ei voi koneellistaa
---> Suurien pääomainvestointien vuoksi hevosyritysten liikevaihto
täytyy saada riittävän suureksi, jotta toiminta on kannattavaa ->
liikevaihtotason saavuttaminen edellyttää erityisesti hevosalan
palveluyrityksissä hyvää sijaintia eli lähellä asiakkaita
---> kohtuuttomilla kuntien maankäytön ohjaustoimenpiteillä voidaan
tehdä yksittäisten yritysten toiminta käytännössä kannattamattomaksi
Havaintoja ja esimerkkejä maankäytöstä ja
rakentamisen ohjaamisesta hevostaloudessa
Hevostalouden rakentamisen ohjaus on viety osassa kuntia jo kuntien
rakennusjärjestykseen :
- > minimi-tilakokovaatimukseksi harrastetalleissa on jossain kunnissa
määritetty 20 000 m2, elinkeinotoimintaa harjoittavissa talleissa tilan
minimikokovaatimus on vaihdellut mm. 30 000 – 50 000 m2.
Rakennusjärjestyksiin on kirjattu myös suojaetäisyysvaatimuksia.
- Suojaetäisyysvaatimuksissa on suuria eroja, yleensä 50 m – jopa 250 m.
Esimerkki yhdestä rakennusjärjestyksestä : ”Hevostalli, lantala ja
maneesi, hevosten ulkotarha- ja laidunalueet, ratsastuskentät ja
pysäköintialueet tulee sijoittaa niin, että naapurien asuinrakennuksiin ja
oleskelupihoihin jää riittävä vähintään 250 metrin suojaetäisyys.
Hevostallin ja lantalan etäisyys kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 50
metriä.
Edellä esitetty rakennusjärjestysvaatimus käytännössä
Kokonaispinta-ala
talliyrityksen
ympärillä, missä ei
voi sijaita
asuinrakennusta,
on tässä
esimerkissä
yhteensä noin
50 ha maata .
Rakennusjärjestys
• Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999)
mukaan alueiden käytön suunnittelulla on
tarkoitus edistää mm. luonnon
monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua,
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä
yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää
rakentamista
Meiltä löytyy myös toisenlaisia esimerkkejä!
On ymmärretty, että hevosalan yritys tarjoaa
palveluja lähiseudun asukkaille. Hevosalan yritys
lähentää myös ns. maaseudun ja kaupungin
vuorovaikutusta !
Esimerkki talliyrityksestä, mikä on perustettu
asuinalueen viereen
Tallin
vasemmalla
puolella
palstaviljelmä-
alue, lähimpiin
asuinrakennuk
siin matkaa n.
130 metriä,
tarhoista vielä
lyhyemmät
matkat
Talliyritys asemakaava-alueelle
Tälle n. 34 000 m2
tontille on kunnan
asemakaavassa
hyväksytty
lisärakennusoikeutta n.
3800 kem2.
Alueelle on
suunnitelmissa sijoittaa
n. 40 – 45 ratsuhevosta
sekä maneesi, kenttä
ym. tilat. Viereen
kaavoitettu
asuinalueita. (Ympyrän
säde 100m)
Hevostalouden rakentamista voidaan
estää tai vaikeuttaa myös
maisemallisiin syihin vetoaminen.
Maneesi ei sopinut maisemaan
Maatila, 30 ha peltoa 60
ha metsää, kunnan
keskustaan matkaa 10 km,
tilalla täysihoitohevosia 17
kpl. Maatilan tärkein
tulonlähde hoitopaikkojen
tulot. Kunnan kaava-
suunnittelija suhtautui
kielteisesti yrittäjien
ajatukseen rakentaa
maneesi ratsastuskentän
kohdalle: perusteluina se,
että ei sovi maisemaan.
Ainoastaan tallin pieneen
laajennukseen suhtau-
duttiin myönteisesti.
Maneesi ei sopinut maisemaan
Haja-asutusalueella maatila, missä
oli täysihoitohevosia hoidossa n.
25 kpl. Tilalle ei myönnetty
rakennuslupaa maneesille
maatilan talouskeskuksen
yhteyteen vaan kunta määräsi
maneesin sijoitettavaksi tallilta n.
300 metrin päähän
metsärinteeseen. Yrittäjälle tuli 90
000 € lisäkulu suurista
maansiirtotöistä hankalan
rakennuspaikan vuoksi ja
lisähaaste yrityksen
kannattavuuden varmistamiseksi.
Tallille myönnetyn rakennusluvan jälkeen valitti kunnan
ympäristötoimi luvasta
Kiinteistö sijaitsee haja-
asutusalueella, moottoritien
vieressä, 3,5 ha tilalla oli jo 13
hevosen talli ja maneesi.
Viereinen pelto 3,1 ha oli vuok-
rattu laitumeksi. Yrittäjä halusi
laajentaa 10 karsinapaikkaa
lisää. Tallille myönnetyn
rakennusluvan jälkeen kunnan
ympäristötoimi valitti luvasta ja
vaati selvityksiä ympäristön
hoitoon liittyvistä asioista.
Ympäristötoimen mielestä ko.
maa-alue on liian pieni
hevosmäärälle, 23 hevoselle.
Selvityksen eri kohdat
vaadittiin yrittäjän laativan
niin, että niissä viitattiin
ympäristölain-säädännön eri
kohtiin.
Hevosten hyvinvointi
• Eläinsuojelulaki määrää hevosen hoidon minimivaatimukset.
Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla
mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla
pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
– Ajantasainen eläinsuojelulaki: 247/1996
– Eläinsuojeluasetus 396 / 1996
– Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010 + Täsmennys
asetukseen 24.10.2013
• HUOMIO: Vain ne hevosyritykset, jotka hakevat rahoitustukea
investoniteihin Ely-keskuksesta, on noudatettava : Maa- ja
metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista
hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista
vaatimuksista 764/2009
Seminaarin tavoitteet
Hevosalan ymmärtäminen kasvaa:
Kuntien näkökulmasta hevonen ei ole aina ongelma vaan hevonen tuo
mahdollisuuksia:
• tuottaa kuntalaisille palveluja,
• hyvinvointia, liikuntaa, sosiaalista kanssakäymistä, terapiaa
• yritystoimintaa, työpaikkoja
• ala työllistää myös välillisesti
• hoitaa maisemaa, elävöittää ympäristöä
• Hevosesta saadaan myös lantaa – > maanparannusainetta/energiaa /sähköä (
->keskitettyjä ratkaisuja lannan käsittelyyn)
• Ala kehittyminen tarvitsee kuitenkin innostuneita harrastajia ja yrittäjiä , joiden
toimintaa myös kunnan toivotaan edistävän
• Imagollinen vahvistuminen / vrt. Ypäjä
• Jo kaavoituksessa voidaan huomioida myös alueita, minne keskittyy hevosia
”hevoskylät”, hevosurheilualueet ym.
KYSYMYS KAIKILLE LÄSNÄOLIJOILLE POHDITTAVAKSI SEMINAARIPÄIVÄN
AIKANA :
MINKÄLAINEN SUHTAUTUMINEN KUNNASSANNE ON HEVOSALAA
KOHTAAN TÄLLÄ HETKELLÄ ?
PITÄÄKÖ JOTAIN MUUTTAA JA MITEN ?
1 of 17

More Related Content

Featured(20)

ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.2K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.1K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K views
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.8K views

Hevonen kuntalaisena, käytännön esimerkkejä maankäytöstä, asiantuntija Auli Teppinen ProAgria

 • 1. Hevonen kaavoituksessa, rakentamisessa ja ympäristössä – seminaari Lahti 15.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi
 • 2. 16.4.2014 Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi ry Lähde: www.EuEquus 2009.pdf SUOMESSA HEVOSTIHEYS ASUKASTA TAI 1000 /ha KOHDEN ON ERITTÄIN PIENI VERRATTUNA MONEEN EU- MAAHAN !
 • 3. Hevostiheys ja hevosalan yritysten sijoittuminen Suomessa Lähde:Hevosyrittäjyydentulevaisuuskatsaus2013,HAMK
 • 4. Hevosalan yritystoiminta Suomessa • Suomessa on hevosia noin 75 000 hevosta • Alan yrityksiä on noin 3000 kpl – yritykset ovat pienyrityksiä, yrittäjän lisäksi ne työllistävät keskimäärin 1 – 2 henkilöä – Keskimääräinen liikevaihto ratsastuskouluissa ja valmennustalleissa on 100 000 – 150 000 € – Liikevaihto vuosittain hevosta kohden on n. 5000 – 12 000 € – Suurimmat suomalaiset hevostallit ovat kooltaan 70 hevospaikkaa, liikevaihdon ollessa lähellä 1 milj € / v ja työllistävyys n. 10 henkilöä – Hevostalous on pääomaa vaativaa toimintaa
 • 5. Hevostalous on pääomaa vaativaa toimintaa Hevosalan yrityksille tyypillistä: tarvitaan paljon pääomaa, resursseja: Pellot, tontti ( lisämaan hinta vaihtelee paljon, 6000 – jopa 30 000 €/ha) • Talli , lantala ( uudet n. 500 – 750 €/ m2) • Maneesi,(n. 250 €- - 500 €/ m2) • Rehuvarasto, ( kylmä 220 -310 €/m2 ) • hevoset • varusteet • kuljetuskalusto • kentät, radat jne. ( perusratsastuskenttä 20 -25.000 €) • työ paljon käsityötä, kaikkea ei voi koneellistaa ---> Suurien pääomainvestointien vuoksi hevosyritysten liikevaihto täytyy saada riittävän suureksi, jotta toiminta on kannattavaa -> liikevaihtotason saavuttaminen edellyttää erityisesti hevosalan palveluyrityksissä hyvää sijaintia eli lähellä asiakkaita ---> kohtuuttomilla kuntien maankäytön ohjaustoimenpiteillä voidaan tehdä yksittäisten yritysten toiminta käytännössä kannattamattomaksi
 • 6. Havaintoja ja esimerkkejä maankäytöstä ja rakentamisen ohjaamisesta hevostaloudessa Hevostalouden rakentamisen ohjaus on viety osassa kuntia jo kuntien rakennusjärjestykseen : - > minimi-tilakokovaatimukseksi harrastetalleissa on jossain kunnissa määritetty 20 000 m2, elinkeinotoimintaa harjoittavissa talleissa tilan minimikokovaatimus on vaihdellut mm. 30 000 – 50 000 m2. Rakennusjärjestyksiin on kirjattu myös suojaetäisyysvaatimuksia. - Suojaetäisyysvaatimuksissa on suuria eroja, yleensä 50 m – jopa 250 m. Esimerkki yhdestä rakennusjärjestyksestä : ”Hevostalli, lantala ja maneesi, hevosten ulkotarha- ja laidunalueet, ratsastuskentät ja pysäköintialueet tulee sijoittaa niin, että naapurien asuinrakennuksiin ja oleskelupihoihin jää riittävä vähintään 250 metrin suojaetäisyys. Hevostallin ja lantalan etäisyys kiinteistön rajasta tulee olla vähintään 50 metriä.
 • 7. Edellä esitetty rakennusjärjestysvaatimus käytännössä Kokonaispinta-ala talliyrityksen ympärillä, missä ei voi sijaita asuinrakennusta, on tässä esimerkissä yhteensä noin 50 ha maata .
 • 8. Rakennusjärjestys • Maankäyttö ja rakennuslain (132/1999) mukaan alueiden käytön suunnittelulla on tarkoitus edistää mm. luonnon monimuotoisuutta, ympäristönsuojelua, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista
 • 9. Meiltä löytyy myös toisenlaisia esimerkkejä! On ymmärretty, että hevosalan yritys tarjoaa palveluja lähiseudun asukkaille. Hevosalan yritys lähentää myös ns. maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta !
 • 10. Esimerkki talliyrityksestä, mikä on perustettu asuinalueen viereen Tallin vasemmalla puolella palstaviljelmä- alue, lähimpiin asuinrakennuk siin matkaa n. 130 metriä, tarhoista vielä lyhyemmät matkat
 • 11. Talliyritys asemakaava-alueelle Tälle n. 34 000 m2 tontille on kunnan asemakaavassa hyväksytty lisärakennusoikeutta n. 3800 kem2. Alueelle on suunnitelmissa sijoittaa n. 40 – 45 ratsuhevosta sekä maneesi, kenttä ym. tilat. Viereen kaavoitettu asuinalueita. (Ympyrän säde 100m)
 • 12. Hevostalouden rakentamista voidaan estää tai vaikeuttaa myös maisemallisiin syihin vetoaminen.
 • 13. Maneesi ei sopinut maisemaan Maatila, 30 ha peltoa 60 ha metsää, kunnan keskustaan matkaa 10 km, tilalla täysihoitohevosia 17 kpl. Maatilan tärkein tulonlähde hoitopaikkojen tulot. Kunnan kaava- suunnittelija suhtautui kielteisesti yrittäjien ajatukseen rakentaa maneesi ratsastuskentän kohdalle: perusteluina se, että ei sovi maisemaan. Ainoastaan tallin pieneen laajennukseen suhtau- duttiin myönteisesti.
 • 14. Maneesi ei sopinut maisemaan Haja-asutusalueella maatila, missä oli täysihoitohevosia hoidossa n. 25 kpl. Tilalle ei myönnetty rakennuslupaa maneesille maatilan talouskeskuksen yhteyteen vaan kunta määräsi maneesin sijoitettavaksi tallilta n. 300 metrin päähän metsärinteeseen. Yrittäjälle tuli 90 000 € lisäkulu suurista maansiirtotöistä hankalan rakennuspaikan vuoksi ja lisähaaste yrityksen kannattavuuden varmistamiseksi.
 • 15. Tallille myönnetyn rakennusluvan jälkeen valitti kunnan ympäristötoimi luvasta Kiinteistö sijaitsee haja- asutusalueella, moottoritien vieressä, 3,5 ha tilalla oli jo 13 hevosen talli ja maneesi. Viereinen pelto 3,1 ha oli vuok- rattu laitumeksi. Yrittäjä halusi laajentaa 10 karsinapaikkaa lisää. Tallille myönnetyn rakennusluvan jälkeen kunnan ympäristötoimi valitti luvasta ja vaati selvityksiä ympäristön hoitoon liittyvistä asioista. Ympäristötoimen mielestä ko. maa-alue on liian pieni hevosmäärälle, 23 hevoselle. Selvityksen eri kohdat vaadittiin yrittäjän laativan niin, että niissä viitattiin ympäristölain-säädännön eri kohtiin.
 • 16. Hevosten hyvinvointi • Eläinsuojelulaki määrää hevosen hoidon minimivaatimukset. Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain avulla pyritään myös edistämään eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. – Ajantasainen eläinsuojelulaki: 247/1996 – Eläinsuojeluasetus 396 / 1996 – Valtioneuvoston asetus hevosten suojelusta 588/2010 + Täsmennys asetukseen 24.10.2013 • HUOMIO: Vain ne hevosyritykset, jotka hakevat rahoitustukea investoniteihin Ely-keskuksesta, on noudatettava : Maa- ja metsätalousministeriön asetus tuettavaa rakentamista koskevista hevostalousrakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista 764/2009
 • 17. Seminaarin tavoitteet Hevosalan ymmärtäminen kasvaa: Kuntien näkökulmasta hevonen ei ole aina ongelma vaan hevonen tuo mahdollisuuksia: • tuottaa kuntalaisille palveluja, • hyvinvointia, liikuntaa, sosiaalista kanssakäymistä, terapiaa • yritystoimintaa, työpaikkoja • ala työllistää myös välillisesti • hoitaa maisemaa, elävöittää ympäristöä • Hevosesta saadaan myös lantaa – > maanparannusainetta/energiaa /sähköä ( ->keskitettyjä ratkaisuja lannan käsittelyyn) • Ala kehittyminen tarvitsee kuitenkin innostuneita harrastajia ja yrittäjiä , joiden toimintaa myös kunnan toivotaan edistävän • Imagollinen vahvistuminen / vrt. Ypäjä • Jo kaavoituksessa voidaan huomioida myös alueita, minne keskittyy hevosia ”hevoskylät”, hevosurheilualueet ym. KYSYMYS KAIKILLE LÄSNÄOLIJOILLE POHDITTAVAKSI SEMINAARIPÄIVÄN AIKANA : MINKÄLAINEN SUHTAUTUMINEN KUNNASSANNE ON HEVOSALAA KOHTAAN TÄLLÄ HETKELLÄ ? PITÄÄKÖ JOTAIN MUUTTAA JA MITEN ?