Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Bert ten Brinke - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

7 views

Published on

Bert ten Brinke over Burgerparticipatie en de omgevingswet

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Bert ten Brinke - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

 1. 1. Burgerparticipatie en de omgevingswet Bert ten Brinke Informatiemanager Omgevingswet Vlaardingen en Ruimteschepper 7 december 2017
 2. 2. Bert ten Brinke 30 jaar ICT ervaring waarvan meer dan 20 jaar GIS en 20 jaar ZZP 17-10- 2017 Bert ten Brinke 2
 3. 3. Participatie  Belangrijke pijler onder de omgevingswet  Zorgt voor:  Diverse perspectieven op het probleem  Meer kennis en creativiteit  Daardoor groter draagvlak (mits participanten serieus genomen)  Daardoor vaak tijdwinst in het vervolg van het project  Participatie is maatwerk 17-10- 2017 Bert ten Brinke 3
 4. 4. De omgevingswet  Verplicht besluit m.b.t. participatie bij  Omgevingsvisie  Motiveringsplicht (het hoe betrekken vastleggen) (besluit art 8.5)  Omgevingsplan en Programma  Bij kennisgeving hoe participatie vorm geven  Motiveringsplicht (besluit art 8.1 eerste lid)  Projectbesluit  Deze is het meest uitgebreid en ook vastgelegd  Verplicht betrekken vanaf start verkenning  Wet art 5.47, 5.48 en 5.51 en besluit art 4.2 en 4.4)  Omgevingsvergunning  Hier geeft de aanvrager aan of en hoe participatie heeft plaatsgevonden (Wet art 16.55 en uitwerking in Omgevingsregeling)) 17-10- 2017 Bert ten Brinke 4
 5. 5. Veranderende omgeving  Rollen van de overheid  Rechtmatig handelend,  Presterend,  Responsief of  Samenwerkend/Participatief.  Alle rollen zijn (in een mix) binnen de omgevingswet nodig  Door veranderende maatschappij verschuiving naar  de samenwerkende/participatieve en  de responsieve rol 17-10-2017Bert ten Brinke 5
 6. 6. Samenwerkend/Participatief  Scherp gesteld levert dit:  Omkering van de relatie t.o.v. de klassiek situatie  De overheid stelt kaders en geeft ondersteuning  De maatschappij is aan zet om dit in te vullen  Hierdoor vindt er een verandering plaats van:  Burgerparticipatie (de burger wordt betrokken) naar  Overheidsparticipatie (de overheid wordt betrokken)  Hierin is duidelijk zichtbaar dat de taak van de ambtenaar veranderd 17-10- 2017 Bert ten Brinke 6
 7. 7. Nu terug naar de eerste stap: Burgerparticipatie 17-10- 2017 Bert ten Brinke 7
 8. 8. Burgerparticipatie  Verandering in attitude  De ambtenaar geeft de burger niet meer de keus uit 2 of meer vastgestelde alternatieven  De burger praat mee over het opstellen van de alternatieven  Dus de ambtenaar bepaalt dus niet meer grotendeels hoe de leefomgeving eruit gaat zien  De burger bepaalt binnen de grenzen van het omgevingsplan  Dit vraagt om een andere attitude 17-10-2017Bert ten Brinke 8
 9. 9. Burgerparticipatie  Is niet nieuw, wel eng  De burger krijgt een veel grotere invloed op het functioneren van de ambtenaar  Evaluatie van participatietrajecten wordt door sommigen ervaren als een beoordelingssysteem  Maar starten met participatie is een leerproces  Niets is moeilijker in organisatieveranderingen dan deze attitude veranderingen 17-10-2017Bert ten Brinke 9
 10. 10. Burgerparticipatie  Nu beginnen met pilots om:  Na te gaan wat werkt wel en wat werkt niet  Hoe kunnen we medewerkers voorbereiden en trainen  Na te gaan welke tooling is waarvoor geschikt  Tooling als:  Maptionnaire  Maptables  Citizenlab  Participation Next 17-10-2017Bert ten Brinke 10
 11. 11. Uitgangspunten voor een geslaagd onderzoek  Het moet leuk zijn  Het moet visueel aantrekkelijk zijn  Zorg dat mensen serieus genomen worden  Laat zien dat de verzamelde gegevens worden gebruikt  Wees creatief  Wees niet bang voor participatie door derden  Doe het vooral samen met de communicatie afdeling 2-11-2017Bert ten Brinke 11
 12. 12. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)  Uitwerking moet op de schop (BIT)  Dus aansluiting zal ook nog wel op zich laten wachten  Wordt momenteel gewerkt aan een vraag gestuurde opzet i.p.v. een integrale inrichting per informatiehuis  Met het DSO moet alles straks bij elkaar komen 17-10- 2017 Bert ten Brinke 14
 13. 13. Reikwijdte fysieke leefomgeving Sheet 8Basisgids Omgevingswet, versie 1.0: presentatiematerialen Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving) 2. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: a. bouwwerken f. lucht b. infrastructuur g. landschappen c. watersystemen h. natuur d. water i. cultureel erfgoed e. bodem j. werelderfgoed Dit komt ongeveer overeen met de informatiehuizen
 14. 14. 17-10- 2017 Bert ten Brinke 17
 15. 15. Resume  Omgevingswet zet zwaar in op participatie  Dit gaat een andere attitude van de ambtenaar vragen  Er kan nu gestart worden met opdoen van ervaringen  Vergeet niet communicatiedeskundigen erbij te betrekken 17-10- 2017 Bert ten Brinke 21

×