Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vice Admiral George Roidis, Chairman, Hellenic Defence Systems

14 views

Published on

6th ANNUAL EXPOSEC-DEFENSEWORLD CONFERENCE

Defense & Security in a Digital World

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vice Admiral George Roidis, Chairman, Hellenic Defence Systems

  1. 1. 1 Εισήγηση κ. Γιώργου Ροΐδη Αντιναυάρχου Π.Ν (ε.α) Προέδρου του Δ.Σ της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα ΑΒΕΕ στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο Exposec – Defenseworld 15 Μαΐου 2018 Διαχείριση της Ύφεσης : Πως η Ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια και να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα μέσω και της παραγωγικής της ανασυγκρότησης. Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή, για την πρόσκληση που μου απηύθυνε το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, να συμμετάσχω, ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων, στο Συνέδριο το οποίο έχει γίνει πλέον θεσμός. Με την ελπίδα να ανταποκριθώ σε αυτήν την τιμή και στην προσπάθεια μου να συμβάλω στον προβληματισμό και έτσι στις εργασίες σας παρακαλώ να μου επιτρέψετε, να καταθέσω μερικές σκέψεις σχετικές με το συζητούμενο θέμα αυτής της ενότητας. Πιστεύω ότι, μετά από τόσα χρόνια μνημονίων και μνημονιακών πολιτικών, έχουν γίνει αντιληπτοί, σχεδόν από όλους, οι λόγοι που οδήγησαν την χώρα σε αυτή την δεινή οικονομική κατάσταση και κατά συνέπια την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία στον δύσκολο αγώνα επιβίωσης. Αρκετοί πιθανόν να αναρωτούνται εάν είναι η πρώτη φορά που η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία βρέθηκε σε τόσο δύσκολη θέση. Η απάντηση είναι πως σαφώς και δεν είναι αυτή η πρώτη φορά. Το γεγονός ότι το θέμα απασχολεί τα τελευταία χρόνια αρκετούς ειδικούς, τα Πολιτικά Κόμματα, την Κυβέρνηση αλλά και απλούς σκεπτόμενους Έλληνες πολίτες και ότι θέματα όπως η Ανασύσταση της Αμυντικής Βιομηχανίας ή η ενδογενής παραγωγική ανασυγκρότησης της ή η εγχώρια πολεμική βιομηχανία σε συνάρτηση με τη διεθνή κλπ αποτελούν αντικείμενο συνεδρίων, δημοσιεύσεων, εργασιών αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Στην παρούσα εισήγηση βέβαια δεν πρόκειται να σταθώ σε μια τέτοια ιστορική εξέταση η οποία έχει πράγματι εξαιρετικό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι αξίζει να μελετηθεί αφού από το
  2. 2. 2 δάνειο της ανεξαρτησίας και την αγορά του «Καρτερία» μέχρι και τις σημερινές αγορές των αιώνων οι κρατικές αγορές αμυντικού υλικού συνδέθηκαν με εξωτερικούς δανεισμούς, προμήθειες και μικρή εγχώρια συμμετοχή. Πιστεύω ότι το να αναφέρω ότι τα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα στο τέλος του 2014 ήταν σε κατάσταση χρεοκοπίας και διάλυσης αν και την προηγούμενη δεκαετία είχαν δοθεί σε αυτά ή γι’ αυτά, με διάφορες μορφές από το Δημόσιο ποσά άνω του Ενάμιση δισεκατομμυρίου ευρώ θα είναι σαν να παραβιάζω ανοιχτές πύλες. Ανοιχτές πύλες βέβαια θα παραβίαζα επίσης εάν, παρουσία σας, διατύπωνα την θέση ότι η ισχύουσα νομοθεσία για την λειτουργία της Αμυντικής Βιομηχανίας, τις προμήθειες και ειδικότερα την προμήθεια αμυντικού υλικού, με την οποία ενσωματώθηκε και η σχετική κοινοτική οδηγία στο εθνικό δίκαιο, δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της Αμυντικής Βιομηχανίας και τα ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας της χώρας. Η εισαγωγή μιας ρήτρας εξαίρεσης με το άρθρο 346 της συνθήκης λειτουργίας της Ε. Ε , η οποία στην ουσία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ειδική διάταξη προστατευτισμού της Αμυντικής Βιομηχανίας και με το οποίο δίνεται στις χώρες μέλη η δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα Εθνικούς προμηθευτές για τους αμυντικούς εξοπλισμούς χωρίς αυτό να θεωρείται έμμεση κρατική ενίσχυση δεν έχει ενσωματωθεί στην ισχύουσα νομοθεσία. Οι αλλαγές του λεγόμενου πακέτου άμυνας που προωθούν οι οδηγίες της Ε.Ε, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι έχουν σαν βασικό στόχο την μείωση της εφαρμογής του άρθρου 346 και την αύξηση του ανταγωνισμού με τελικό ζητούμενο την δημιουργία μεγάλων ανταγωνιστικών ομίλων αμυντικού υλικού στην Ε.Ε γεγονός που θα οδηγήσει ότι έχει απομείνει από την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σε συρρίκνωση και αφανισμό. Αυτό έχει γίνει κτήμα όλων και βέβαια η διαδικασία τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας που έχει ξεκινήσει με μέριμνα της Πολιτικής Ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας αποτελεί την πράξη πιστοποίησης. Η σημασία και το μέγεθος της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας έχουν άμεση σχέση με το μέγεθος των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, το ύψος των αμυντικών δαπανών και την σημασία των σύγχρονων οπλικών συστημάτων.
  3. 3. 3 Η χώρα μας σε διάφορες δημοσιευμένες μελέτες με τις πλέον στρατιωτικοποιημένες χώρες του κόσμου όπου για την κατάταξη λαμβάνουν υπόψη το ύψος των αμυντικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, το σχετικό μέγεθος των ενόπλων δυνάμεων και τον βαθμό χρησιμοποίησης βαρέων όπλων, φέρεται να κατατάσσεται παγκοσμίως περί την δέκατη (10) θέση και ως προς τον βαθμό εξοπλισμού σε βαρέα όπλα στην Πέμπτη (5) θέση. Τα στοιχεία αυτά, όπως αντιλαμβάνεσθε, έχουν ιδιαίτερη σημασία για την αμυντική βιομηχανία η οποία, με βάση την βαθμιδωτή δομή είτε αυτή καθορίζεται με την κλασική κατηγοριοποίηση που μπορούμε να την βρούμε στο βιβλίο « Όπλα και Κράτη : Πρότυπα στρατιωτικής παραγωγής και εμπόριο» είτε με την νεότερη κατηγοριοποίηση την οποία χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να συντάξει την σχετική της έκθεση, βρίσκεται στην Τρίτη βαθμίδα δηλαδή στις επιχειρήσεις που παράγουν γενικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και οπλικά συστήματα μέσα από μεταφορά τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη κατάταξη δε σημαίνει αναγκαστικά χαμηλό ποσοστό προστιθέμενης αξίας , αλλά είναι άξιο αναφοράς ότι παρά τις τεράστιες δαπάνες που έχει κάνει η χώρα μας τα τελευταία είκοσι πέντε (25) χρόνια για εξοπλισμούς η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία δεν ανέβηκε βαθμίδα σε αντίθεση με την αμυντική βιομηχανία της γειτονικής Τουρκίας που σήμερα βρίσκεται σε διαφορετικό επίπεδο. Η αποσάθρωση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας και η σταδιακή απώλεια μεγάλου μέρους της τεχνογνωσίας, οι δυσλειτουργίες σε θέματα οργάνωσης, διαδικασιών και ποιότητας προϊόντων λόγω της χωρίς σχέδιο και κριτήρια εθελούσιας αποχώρησης μεγάλου αριθμού εργαζομένων στους παραγωγικούς τομείς σε συνδυασμό με τις περικοπές στον προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών έχουν αφήσει βαρύ αποτύπωμα στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Οι μέχρι σήμερα ενέργειες της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δείχνουν ότι υπάρχει η πολιτική βούληση για την στήριξη της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας ως την κατεξοχήν βιομηχανική υποδομή για την Εθνική Άμυνα αλλά και ως μοχλό αναθέρμανσης γενικότερα της Ελληνικής Βιομηχανίας. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σήμερα καλείται να σχεδιάσει, να αποφασίσει και να υλοποιήσει άμεσα προκειμένου να διαχειριστεί την ύφεση, να διασφαλίσει την ανταγωνιστικότητά της και να εξασφαλίσει την ύπαρξη της.
  4. 4. 4 Η εξωστρέφεια, η αυτοσυντήρηση, η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η συνεργασία, η ανταγωνιστικότητα, η συνέπια, είναι τα απαραίτητα εφόδια για την μάχη παραγωγικής ανασυγκρότησης που πρέπει να δώσει η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σήμερα. Εκτιμώ ότι για να υπάρξει πραγματική και γρήγορη ανασυγκρότηση τα ελάχιστα που απαιτούνται είναι :  Έγκαιρος, μακροχρόνιος σχεδιασμός και προγραμματισμός.  Διατήρηση των παραγωγικών υποδομών για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων με συγκεκριμένο σφιχτό προγραμματισμό ώστε να διατηρούνται σε λειτουργία οι υφιστάμενες γραμμές παραγωγής.  Δημιουργία ή βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου ώστε : 1. Να καταστούν ευκολότερες οι συμπράξεις βιομηχανικής συνεργασίας και η σύσταση κοινοπραξιών των ΕΑΣ με Ελληνικές ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες 2. Να καταστεί δυνατή η δημιουργία αποθεμάτων προϊόντων 3. Να καταστεί ευκολότερος ο τρόπος προμηθειών πρώτων υλών 4. Να αλλάξει ο τρόπος κοστολόγησης / τιμολόγησης των προϊόντων 5. Να ενισχυθεί η πολιτική βιομηχανικών συνεργασιών πέρα των διακρατικών προγραμμάτων και σε αυτά των προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 346 κλπ 6. Να απλουστευτεί η συνανάπτυξη προϊόντων των ΕΑΣ με ιδιωτικές αμυντικές βιομηχανίες  Χρηματοδότηση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης  Δυνατότητα πρόσληψης απαραίτητου εξειδικευμένου προσωπικού για την κάλυψη άμεσων παραγωγικών αναγκών. Κυρίες και Κύριοι Παρά την ύφεση και την οικονομική δυσπραγία που βίωσε η χώρα πιστεύω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα ευκαιρία.
  5. 5. 5 Η απουσία οράματος, σχεδιασμού και μακροπρόθεσμης στρατηγικής σε συνδυασμό με την κοντόφθαλμη αντιμετώπιση των προβλημάτων και τον ευκαιριακό χαρακτήρα των ενεργειών, όταν εμφανίστηκαν οι δύσκολες οικονομικές καταστάσεις έφεραν την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία σε αποσάθρωση και μαρασμό. Τώρα δεν απαιτείται ένας οδικός χάρτης προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας αλλά ένας πολύ καλός σχεδιασμός ενός ταξιδιού ενίοτε και σε αχαρτογράφητα νερά τον οποίο πρέπει να ακολουθηθεί με ιερή ευλάβεια προκειμένου να οδηγηθεί το πλοίο της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας στα Κύθηρα της βιωσιμότητας, της ανάπτυξης και της επιτυχίας.

×