Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
www.consultantaturism.ro
www.consultantaturism.ro
Loading in …3
×
1 of 11

Organizația de Marketing în Turism din România

Organizația de Marketing în Turism din România, O.M.T.R.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Organizația de Marketing în Turism din România

  1. 1. MARKETINGUL ÎN TURISMUL ROMÂNESC CONFERINŢĂ DE LANSARE 13 Martie 2015, Romexpo, sala Brâncuşi
  2. 2. Ce NU este MARKETINGUL? NU ESTE VÂNZARE NU ESTE PROMOVARE NU ESTE MANIPULARE NU ESTE NUMAI O ACTIVITATE NU ESTE DOAR COMUNICARE
  3. 3. ... care pornește de la examinarea mediului, de la stabilirea obiectivelor și a strategiilor în care nucleul îl reprezintă produsul, în jurul căruia ,,gravitează” celelalte strategii ... și care necesită o organizare și un control pe măsură.
  4. 4. ASOCIAȚIA DE MARKETING În acest context, ținând cont că România este declarată de către toate guvernele destinație turistică (,,România ca destinație turistică”), am gândit înființarea unei asociații de marketing.
  5. 5. Asociația OMTR este o entitate reprezentativă pentru revigorarea, dezvoltarea şi promovarea turismului românesc, formată din specialişti în domeniu sau din domenii adiacente și din oameni de afaceri de succes. CE ESTE ACEASTĂ ORGANIZAȚIE?
  6. 6. Organizația de Marketing în Turism din România (O.M.T.R.) este asociația care: • prin profesionalismul, reputația, unitatea și responsabilitatea specialiștilor care o formează; • prin respectul față de colaboratori / mediu; • prin prietenia promovată împreună cu viziunea și înțelepciunea partenerilor ei (instituții publice centrale și locale, organizații non-profit și companii care activează în turism sau în domenii complementare) doreşte să devină furnizor de experiență în vederea revigorării, dezvoltării susținute și, implicit, promovării turismului românesc de către fiecare pentru fiecare și împreună pentru România.
  7. 7. •Promovarea limbajului de specialitate; •Elaborarea unor studii de marketing pentru dezvoltarea unor forme specifice (ecoturism, litoral, turism de sănătate); •Studii de formare/ consolidare/ repoziționare a imaginii produsului turistic românesc; •Elaborarea de studii de marketing în corelație cu Strategia Dunării și Convenția Carpatică; •Activități de diseminare a informațiilor privind directivele, regulamentele și recomandările Uniunii Europene; •Reorientarea cererii turistice către piața regională. GENERALE 1. Creșterea atractivității destinației turistice România prin activități de marketing;
  8. 8. •Efecturarea unor studii de piață/ cercetări de marketing pe forme de turism/ destinații/ regiuni; •Identificarea profilului potențialilor consumatori pentru formele de turism analizate; •Elaborarea unor planuri de marketing specifice; •Elaborarea unor programe de promovare corespunzătoare. GENERALE 2. Planificarea de marketing a destinațiilor turistice din România.

×