Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola, njihove potrebe i izvori podrške - Iskustva iz Hrvatske

37 views

Published on

Govornik: prof. dr Toni Babarović, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar”, Hrvatska

Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola, njihove potrebe i izvori podrške - Iskustva iz Hrvatske

 1. 1. Profesionalno usmjeravanje učenika osnovnih i srednjih škola, njihove potrebe i izvori podrške – Iskustva iz Hrvatske izv. prof. dr. sc. Toni Babarović, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska
 2. 2. O čemu ću govoriti • Rezultati istraživanja na temu profesionalnog usmjeravanja u osnovnim i srednjim školama iz perspektive učenika – Euroguidance • Pregled aktera u području profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja u Hrvatskoj • Pregled dostupnih alata za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj
 3. 3. Profesionalno usmjeravanje u osnovnim i srednjim školama iz perspektive učenika Ciljevi istraživanja: • opisati proces odlučivanja o budućoj karijeri kod učenika osnovnih i srednjih škola • ispitati percepciju učenika o pruženim aktivnostima profesionalnog usmjeravanja tijekom osnovne i srednje škole
 4. 4. Metoda • Istraživanje je provedeno tijekom 2017. godine na etapno stratificiranom uzorku učenika iz 25 srednjih škola s područja Republike Hrvatske. • Sudjelovalo 484 učenika prvih te 513 učenika četvrtih razreda srednje škole • Istraživanje je provedeno online, u suradnji sa školskim psiholozima ili drugi stručnim suradnicima koji su organizirali grupno testiranje učenika u računalnim učionicama tijekom redovne nastave
 5. 5. Rezultati – osnovna škola
 6. 6. Postotak učenika prema izvorima informacija koje su koristili pri odlučivanju o karijeri
 7. 7. Procjena korisnosti pojedinih izvora informacija na skali od 1 - nije mi uopće koristilo do 5 bilo mi je iznimno korisno ; aritmetičke sredine
 8. 8. Učestalost pojedinih aktivnosti razrednika vezanih uz profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
 9. 9. Vrijeme kada su se aktivnosti razrednika odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 10. 10. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom razrednika u profesionalnom usmjeravanju učenika
 11. 11. Učestalost pojedinih aktivnosti školskih psihologa vezanih uz profesionalno informiranje i savjetovanje učenika
 12. 12. Vrijeme kada su se aktivnosti školskih psihologa odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 13. 13. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom školskog psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika
 14. 14. Učestalost pojedinih aktivnosti stručnih suradnika u školi (ne- psihologa) vezanih uz profesionalno informiranje i savjetovanje učenika
 15. 15. Vrijeme kada su se aktivnosti stručnih suradnika u školi (ne- psihologa) odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 16. 16. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom stručnih suradnika u školi (ne-psihologa) u profesionalnom usmjeravanju učenika
 17. 17. Učestalost pojedinih aktivnosti vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) vezanih uz profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
 18. 18. Vrijeme kada su se aktivnosti vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 19. 19. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) u profesionalnom usmjeravanju učenika
 20. 20. Rezultati – srednja škola
 21. 21. Postotak učenika prema izvorima informacija koje su koristili pri odlučivanju o karijeri
 22. 22. Procjena korisnosti pojedinih izvora informacija na skali od 1 - nije mi uopće koristilo do 5 bilo mi je iznimno korisno ; aritmetičke sredine
 23. 23. Učestalost pojedinih aktivnosti razrednika vezanih uz profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
 24. 24. Vrijeme kada su se aktivnosti razrednika odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 25. 25. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom razrednika u profesionalnom usmjeravanju učenika
 26. 26. Učestalost pojedinih aktivnosti školskih psihologa vezanih uz profesionalno informiranje i savjetovanje učenika
 27. 27. Vrijeme kada su se aktivnosti školskih psihologa odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 28. 28. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom školskog psihologa u profesionalnom usmjeravanju učenika
 29. 29. Učestalost pojedinih aktivnosti stručnih suradnika u školi (ne-psihologa) vezanih uz profesionalno informiranje i savjetovanje učenika
 30. 30. Vrijeme kada su se aktivnosti stručnih suradnika u školi (ne- psihologa) odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 31. 31. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom stručnih suradnika u školi (ne-psihologa) u profesionalnom usmjeravanju učenika
 32. 32. Učestalost pojedinih aktivnosti vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) vezanih uz profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika
 33. 33. Vrijeme kada su se aktivnosti vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) odvijale; postotak potvrdnih odgovora učenika
 34. 34. Zadovoljstvo s pomoći i podrškom vanškolskih aktera (vanjskih stručnjaka) u profesionalnom usmjeravanju učenika
 35. 35. Akteri u području profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja u Hrvatskoj
 36. 36. Hrvatski zavod za zapošljavanje • „Stanica za savjetovanje pri izboru zanimanja“ 1931. godine – začetak Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) • 5 regionalnih ureda, 17 područnih ureda • Svaki regionalni i područni ured ima ispostave - ukupno 99 ispostava • Prisutni na cijelom prostoru Republike Hrvatske • HZZ uz ostale svoje djelatnosti pruža usluge individualnog profesionalnog usmjeravanja učenicima završnih razreda osnovne škole, učenicima završnih razreda srednje škole te po potrebi studentima i nezaposlenim osobama
 37. 37. Fokus na: • posebna pozornost pridaje učenicima koji bi nakon završetka školovanja mogli imati otežan pristup tržištu rada. • učenici s teškoćama u razvoju, učenici s težim zdravstvenim teškoćama, učenici koji imaju poteškoća u savladavanju obrazovnog programa • Savjet o najprimjerenijem profesionalnom i mišljenje u svrhu upisa u srednju školu • u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
 38. 38. CISOK centri • Centri za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) • Središnja mjesta za pružanje usluga cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja svim zainteresiranim skupinama građana, posebno mladima (učenicima i studentima), ali i svima ostalima koji razmišljaju o razvoju i/ili promjeni karijere. • CISOK centri trenutno djeluju u 12 gradova te nude usluge individualnog i grupnog profesionalnog informiranja i savjetovanja. • Provode radionice, seminare, predavanja i prezentacije te dijele informativne materijale i brošure o obrazovanju, zapošljavanju i tržištu rad. • Online savjetovanje – Moj izbor
 39. 39. Centri za mlade • Od 2013. godine djelatnost profesionalnog usmjeravanja HZZ-a nadopunjuju i Centri za mlade koji trenutno rade u Zagrebu i Splitu. • Posebno osposobljeni savjetnici HZZ-a u Centrima za mlade pružaju usluge posredovanja pri zapošljavanju i profesionalnog usmjeravanja mladim nezaposlenim osobama u cilju njihovog bržeg zapošljavanja te jačanja njihove konkurentnosti na tržištu rada.
 40. 40. Osnovne i srednje škole • Uloga škola u profesionalnom savjetovanje proizlazi iz: • Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama • Nacionalnog okvirnog kurikuluma za predškolski odgoj i obvezno opće obrazovanje • Najveću ulogu imaju stručni suradnici - aktivnosti propisane Nastavnim planom i programom. • No, zbog realnih opterećenja nastavnika i stručnih suradnika škole, opseg pruženih usluga profesionalnog informiranja i usmjeravanja je relativno nizak. • Istraživanje Euroguidance-a i Agencije za mobilnost i programe EU (Gregurević i Lukić, 2014) pokazalo je da: • profesionalno usmjeravanje nije na visokom mjestu u prioritetima radnih aktivnosti stručnih suradnika • da se većina aktivnosti svodi na grupno informiranje učenika i roditelja • da im nedostaje financijska i materijalna potpora za izvođenje nekih aktivnosti te • da postoji snažna potreba stručnih suradnika za dodatnim osposobljavanjem i usavršavanjem
 41. 41. Sveučilište • Na sveučilišnoj razini u zadnjih nekoliko godina osnivaju se centri za razvoj karijere pri pojedinim fakultetima. • Cilj tih centara je podrška studentima u pogledu jačanja kompetencija za upravljanje vlastitom karijerom i tranzicije s trenutne obrazovne razine prema nastavku obrazovanja, daljnjem stručnom osposobljavanju, praksi, stažiranju ili zaposlenju. • Prema istraživanjima Agencije za znanost i visoko obrazovanje iz 2016 i 2017 godine oko 50% visokih učilišta u RH ima ustrojenu jedinicu koja se bavi karijernim usmjeravanjem i taj broj je u porastu. • U sveučilišnim karijernim centrima uglavnom rade psiholozi.
 42. 42. Euroguidance centar • Osnovan 2011. godine • Nacionalni centar za podršku profesionalnom usmjeravanju. • Centar prati postojeće stanje u profesionalnom usmjeravanju u Republici Hrvatskoj • Oblikuje promotivne i edukativne aktivnosti namijenjene osobama koje se bave profesionalnim usmjeravanjem u obrazovanju i zapošljavanju, • Pruža informacije o novostima i primjerima dobre prakse s područja profesionalnog usmjeravanja • Potiče suradnju i mobilnost stručnjaka s područja profesionalnog usmjeravanja u obrazovanju i zapošljavanju, na nacionalnoj i europskoj razini.
 43. 43. Nevladine udruge • Društvo za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor - razvija materijale i alate za profesionalno usmjeravanje, provodi radionice te provodi znanstvena istraživanja u tom području • Centar Sirius - pruža usluge profesionalnog usmjeravanja i provodi projekte u tom području.
 44. 44. Obrazovanje stručnjaka za profesionalno usmjeravanje i savjetovanje • Zavod za zapošljavanje, 2015. godine donio je dokument Standardi kvalitete usluga profesionalnog usmjeravanja i selekcije u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje • Njime se definiraju standardni rada pružatelja usluga profesionalnog usmjeravanja i savjetovanja. • tri razine usluga koje pruža HZZ: 1) usluge samopomoći (kroz CISOK centre i korištenjem web alata), 2) usluge grupnog informiranja i kratkotrajne savjetodavne pomoći i 3) sveobuhvatne individualizirane usluge (uključujući individualni rad s korisnicima).
 45. 45. Tipovi stručnjaka • Osnovno profesionalno savjetovanje - savjetnik za zapošljavanje. • Primarne kompetencije: poznavanje prilika na tržištu rada te poznavanje načela savjetovanja. • Temeljem podataka prikupljenih intervjuom i drugom propisanom dokumentacijom • Po potrebi savjetnik za zapošljavanje predlaže i upućuje kandidata na dodatne oblike profesionalnog savjetovanja – ciljano profesionalno savjetovanje ili psihologijsko savjetovanje. • Ciljano profesionalno savjetovanje - savjetnici za profesionalno informiranje • posebno educirani savjetnici za rad s pojedinim skupinama nezaposlenih (osobama s invaliditetom, kandidatima za samozapošljavanje i dr.). • Osnovne kompetencije: poznavanje stanja na tržištu rada, poznavanje obrazovnih mogućnosti, vještina savjetodavnog rada i znanja o posebnim ciljnim skupinama. • Osim podataka iz intervjua savjetnik može koristiti i podatke iz mišljenja liječnika specijaliste medicine rada, informacije o mogućnostima i uvjetima obrazovanja i podatke iz drugih dokumenata, a ukoliko se ukaže potreba, savjetnik upućuje kandidata na psihologijsko savjetovanje. • Psihologijsko savjetovanje - psiholog • kompetencije potvrđene dopusnicom za obavljanje psihološke djelatnosti i u skladu s etičkim načelima struke. • Ovaj tip savjetovanja provodi se korištenjem podataka prikupljenih psihologijskom obradom, te podataka iz drugih izvora. • Tijekom savjetovanja mogu se konzultirati stručnjaci drugih profila iz Zavoda ili drugih institucija (npr. liječnik školske i medicine rada, stručni suradnici u školama, socijalni radnici, itd.).
 46. 46. NICE • Network for Innovation in Career Guidance & Counsseling in Europe - Važna inicijativa za standardizaciju kvalitete u području profesionalnog savjetovanja i usmjeravanja • Memorandum o potrebnom obrazovanja osoba koje rade kao savjetovatelji (Memorandum on Academic Training and Research In Career Guidance and Counselling) • Standardi kvalitete takvog akademskog obrazovanja (European Competence Standards for the Academic Training of Career Practitioners). • Hrvatska trenutno nije partner u mreži NICE, ali hrvatski stručnjaci iz područja profesionalnog savjetovanja individualno sudjeluju u radu mreže i njezinim kongresima, edukacijama i akcijama. http://www.nice-network.eu/
 47. 47. Pregled dostupnih alata za profesionalno savjetovanje u Hrvatskoj
 48. 48. Vodič kroz zanimanja • prvi takav sustav razvijen u Hrvatskoj, još 1999. godine, • kroz projekt Instituta Otvoreno društvo-Hrvatska i Instituta Otvoreno društvo-New York. • Taj sustav uključuje: • upute za planiranje karijere i • opise najčešćih zanimanja u Hrvatskoj, te • Upitnik profesionalnih sklonosti - na temelju preferencija za pojedine aspekte rada, klijentima nudi popis prikladnih zanimanja • http://mrav.ffzg.hr/zanimanja/
 49. 49. Karijera.hr • Razvijena tijekom 2000-ih kroz projekte udruge Društva za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. • Stranica trenutno sadrži pet upitnika važnih za usmjeravanje karijere • Svaki upitnik klijentima daje povratne informacije o rezultatima i odgovarajuće savjete te omogućava slanje povratnih informacija mailom • www.karijera.hr
 50. 50. e-usmjeravnje • HZZ-ov online sustav razvijen 2015. godine u okviru europskih fondova (IPA). • Portal pruža opsežne informacija o svijetu rada, obrazovnim programima, mogućnostima stipendiranja, apliciranja za potpore te zapošljavanje itd. – tzv. Kompas karijere • Također uključuje i nekoliko online instrumenata za profesionalno usmjeravanje: • Upitnik Moj izbor - na temelju preferencija i kompetencija za pojedine aspekte posla klijentima daje informaciju o prikladnim zanimanjima, za koja mogu ujedno pročitati opise zanimanja. • Primjenjiv za različite skupine korisnika • https://e-usmjeravanje.hzz.hr/
 51. 51. Put karijere • Najnoviji online alat za profesionalno usmjeravanje, razvijen 2016. • u okviru projekta Hrvatske zaklade za znanost. • Namijenjena prvenstveno samospoznaji osobina važnih za upravljanje karijerom • Sadrži devet upitnika: • upitnike interesa i vrijednosti, • upitnike profesionalne zrelosti, • upitnike stilova i poteškoća u donošenju profesionalnih odluka. • Svi upitnici pružaju rezultate o izraženosti mjerenih osobina i iz njih izvedene povratne informacije klijentu. • Rezultati i povratne informacije se spremaju u osobnom korisničkom računu te klijentu ostaju trajno dostupni • www.putkarijere.hr
 52. 52. Školski program profesionalnog razvoja za osnovne i srednje škole • Radionice za grupni oblik rada s učenicima – prilagođeno i dostupno od 1999. godine • Školski program profesionalnog razvoja za osnovne i srednje škole. • Adaptiran i evaluiran u Društvu za istraživanje i razvoj ljudskih potencijala Razbor. • Uključuje 36 radionica razdijeljenih u tri cjeline: upoznavanje sebe, upoznavanje svijeta rada i planiranje karijere. • Primjena radionica je vrlo jednostavna jer su svi koraci od pripreme do završne diskusije navedeni. • Radionice je moguće besplatno skinuti na: www.karijera.hr i www.putkarijere.hr
 53. 53. Hvala na pažnji toni.babarovic@pilar.hr

×