Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next

Kurs veštine upravljanja karijerom

Govornik: Dejana Lazić, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu
Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

Kurs veštine upravljanja karijerom

  1. 1. Где смо сад и како даље ...
  2. 2. Стартна позиција 2016.године • Спремност Управе да подржи увођење курса и спремност факултета да помогну студентима додатном активношћу • Ентузијазам и позитиван став појединих представника академске заједнице • Претходно искуство у активностима каријерног образовања студената • Оквири стандара као предложак али и путоказ у креирању образовних исхода каријерног образовања • Препознавање запошљивости као релевантног исхода високог образовања и индикатора успешности у смислу транзиције дипломаца у свет рада. • Значајно пројектно искуство у области Вештина управљања каријером • Партнерства са послодавцима И • ИЗАЗОВ да се понуди структуиран, кохерентан прилагодљив одржив курс који би ишао у сусрет потребама и послодаваца и факултета и студената
  3. 3. Godina Fakultet Broj studenata 2016 Farmaceutski fakultet Poljoprivredni fakultet (proleće) Poljoprivredni fakultet (jesen) Mašinski fakultet 38 20 24 25 2017 Saobraćajni fakultet Ekonomski fakultet onlajn Farmaceutski fakultet onlajn Tehnički fakultet u Boru onlajn Ekonomski fakultet onlajn Tehnički fakultet u Boru onlajn Poljoprivredni fakultet onlajn 25 32 50 10 35 12 34 2018 Farmaceutski fakultet onlajn Geografski fakultet Opšti /za sve/onlajn Tehnički fakultet u Boru onlajn Opšti /za sve/ onlajn Opšti /za sve/ 35 20 86 12 100 35 2 године касније... Две године касније...
  4. 4. Садржај курса 1.блок: Увод у вештине управљања каријером 2.блок:Истраживање савременог тржишта рада и опција након дипломирања 3.блок: Доношење каријерних одлука 4. блок : Активно тражење посла 5. блок: Разговори за посао – шта очекивати и како се припремити 6.блок : Искуства из праксе Циљ курса је оспособљавање студената за управљање каријером, њихово припремање за укључивање у тржиште рада, као и припремање за укључивање у тржиште рада, као и подршка у преузимању одговорности и активне улоге у свом будућем каријерном развоју
  5. 5. q Како обезбедити одрживост иницијативе q Како одабрати најподеснији начин реализације активности q Како повезати активности ВУК на средњошколском и универзитетском нивоу q И Како избећи преклапања, понављања q Како евалуирати курс /исходе дугорочне q Како обезбедити и контролисати квалитет – како измерити ефекте q Како обезбедити већи обухват студената q Како осигурати подршку катедри и предавача q Како додатно мотивисати студенте Дилеме и изазови ...
  6. 6. 593 studenata 35 компанија
  7. 7. Контакт Ана Јанковић Баровић, Координатор програма каријерног образовања, ana.jb@razvojkarijere.bg.ac.rs Дејана Лазић, d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs

Govornik: Dejana Lazić, Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu Prezentacija izložena na Nacionalnoj Euroguidance konferenciji ,,Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji i Evropi" 9. oktobra 2018. godine.

Views

Total views

57

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×