Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Proloog Energie- en Klimaatjury
24	februari	2017	
Tammo	Oegema	m.m.v.	
Kirsten	van	Reisen	
Allard	Friedrich	
Eric-Jan	Tuin...
Wie is er vandaag aanwezig?
Kees	den	Blanken		 Voormalig	directeur	 Cogen	
Cole<e	Alma	 Directeur	 VNCI	
Nico	van	Dooren	 ...
Wie missen we vandaag?
Manon	van	Beek	 CEO	 Accenture	
Annemieke	Nijhof	 CEO	 TAUW	
Ad	van	Wijk	 Professor	Sustainable	Ene...
I. Framing Klimaatdiscussie volgens de Springtij formule
II. Klimaat en voornemens wereldwijd
III. Nederlands perspectief
...
Open society : verhaal van Wouter van Dieren
Geen besluiten, wel invloed op formele besluitvorming
Verheffen en onderbouwe...
* We liggen nog op koers met BAU scenario uit World 3
* Oplossing klimaatprobleem nu hoogste prioriteit
* Biodiversiteit, ...
II. Stand van het klimaat en -inspanningen
0,94o	C
II. Stand van het klimaat en -Inspanningen
Hoeveel	jaren	resteren		
tegen	huidige		
uitstoot	van	Carbon	
voor	verschillend...
II. Stand van het klimaat en -Inspanningen
De	geboden	emissie-
beperkingen	(Parijs-pledges)	
van	VS,	EU,	China	en	India	
l...
Eén	Scenario	uitgelicht:	
66%	kans	om	beneden	2o	te	blijven		
	
Totale	CO2-budget	om	Gton	CO2-eq	
	 	 	(afgerond)	3.600	
	...
OpTes	voor	
NegaTeve	emissies	
of	
Carbon	Removal		
	
	
	
	
	
bron:	Shell	Healthy	Planet
Wereld 40 Gt CO2-eq (2014) = 40.000 Mt /jr
Nederland net onder 200 Mt CO2-eq (2015) = 0,5 %
=> Nederland zal direct niet h...
Datum:		
woensdag	
22-2-2017	
	
een	record-dag	
	
Windeurope.org/daily	
III. Nederlandse situatie: Wind in Europa
III. Situatie in Duitsland
Resultaten	E-Wende	Duitsland	in	KWh
III. Situatie in Duitsland
Resultaten	E-Wende	Duitsland	
in	CO2-eq
III. Nederlandse situatie
III. Nederlandse situatie
III. Nederlandse situatie vgl met Duitsland
Duitsland	per	
sector	
1990	en	2014	
	
Mton	CO2-eq
III. NL: Partijprogramma’s en Klimaat
IV. NL veronderstelde E-efficiency
PBL	febr	2017	Historisch		 	1,1%	
	
NEV’16	(->	‘35)				1,2	%	
	
Urgenda	(->	’30) 	6	%	
...
IV. NL kanttekeningen bij E-besparing
•  Historisch	1,1	%	per	jaar	in	absolute	zin		(2000	–	2010)	
•  Ongeveer	1,5	%	per	j...
IV. Nederlandse situatie
Conclusies	uit	‘bovenliggers’:	
•  Niet	Energie	(Pj)	is	het	probleem,	maar	CO2-eq	
	 	Omslag	nodi...
IV. Nederlandse situatie
Fraai,	
	
..	en	nu	voor	CO2-eq	
	
Wie?
V. Benodigde Metamorfoses Elektriciteit
1a.	 Het	waterbed-effect	is	er	niet	 versus	 Het	waterbed-effect	overheerst	
1b.	 Ne...
V. Benodigde Metamorfoses Elektriciteit
Voorstellen	onderwerpen	voor	pleiters:	
Voorspelling	opgesteld	E-vermogen	in	NL	
N...
V. Game Changer Elektriciteit
V. Benodigde Metamorfoses Zware industrie
2a.	We	hebben	de	zware	industrie	nodig 	versus 	We	moeten	de	zware	industrie	uiu...
V. Game Changer
lage	temp	warmte	
vervoer	
elektriciteit	
hoge	temp	warmte
V. Game Changer (in verlengde pleit Aris Blankenspoor)
Vaststaand	CO2-
Budget		
te	gebruiken	voor	
ombouw	naar	
Klimaatneu...
V. Game-Changer
Kenmerken:		Sturen	met	Absolute	CO2-budge<en	
•  Absolute	CAP	in	Mton	CO2-eq	,	voor	vastgestelde	periode	
...
V. Benodigde Metamorfoses verwarming
3a.	Warmtene<en	zullen	substanTeel	bijdragen 	versus 	Warmtene<en	creëren	nieuwe	Lock...
V. Benodigde Metamorfoses Vervoer
4a.	Elektrische	auto’s	zijn	duurzaam 	versus	 	Dat	is	ook	lock-in,	en	we	staan	allemaal	...
5. Benodigde Metamorfoses Governance
5a.	Regie	op	hoogste	niveau	nodig 	versus 	CreaTviteit	op	kleine	schaal	neemt	regie	o...
Reserve: Benodigde Carbon budgetten
Carbon	Budge<en	(indicaTef)	
	 	 	 	Bouw	 	Gebruik	
Kolencentrales 	 	++ 	 	+++	
Gasce...
Reserve: Snelheid Introductie innovaties
Straatbeeld	NY	Fih	Avenue	1900		 	 	 	 	en	1913
Reserve: Sustainable Development Goals
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proloog Klimaatjury 2017

168 views

Published on

Op Springtij Forum 2016 werd de Energie- en Klimaatjury gelanceerd. Dit succesvolle concept wordt nu vervolgd. Deze proloog naar de Klimaatjury voor 2017 vond plaats op 24 februari 2017. Op 19 april vindt een weer een publieke zitting plaats, zie www.springtij.nu/klimaatjury voor meer info.

Published in: Environment
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proloog Klimaatjury 2017

 1. 1. Proloog Energie- en Klimaatjury 24 februari 2017 Tammo Oegema m.m.v. Kirsten van Reisen Allard Friedrich Eric-Jan Tuininga Wouter van Dieren
 2. 2. Wie is er vandaag aanwezig? Kees den Blanken Voormalig directeur Cogen Cole<e Alma Directeur VNCI Nico van Dooren Directeur Energy & Industry Havenbedrijf Ro<erdam Anno Drenth Consultant & programmamanager Duurzaamheid TAUW Sybren Bosch Consultant Copper8 Marjolein Demmers Directeur de Groene Zaak Marieke van der Werf Directeur/partner Droge & van Drimmelen Annemiek Roobeek Eigenaar MeeTngmoreminds Jacco Minnaar Directeur Energie & Klimaat Triodos Investment Management Erik van Engelen Directeur UNETO-VNI Hans van der Vlist Eigenaar Hans van der Vlist ConsulTng Rein Willems Bestuurder en topfuncTonaris Essent Chris Westra Consultant Chris Westra ConsulTng René Peters Director Gas Technology TNO Leo Meyer Climate & Energy consultant Climate Contact Karel Noordzij Topman, Raad van Toezicht SpringTj
 3. 3. Wie missen we vandaag? Manon van Beek CEO Accenture Annemieke Nijhof CEO TAUW Ad van Wijk Professor Sustainable Energy TU Del Heleen van Soest ‎Researcher InternaTonal Climate Polic PBL Remco de Boer Adviseur, onderzoeker, publicist De Boer CommunicaTe Christel van Eck Content marketer WUR Rob Weterings Secretaris Borgingscommissie SER Jacqueline Cramers ‎Professor Sustainable InnovaTon UU Elfrieke van Galen Partner The Rock Group Jaap Hoogcarspel Clustercommissaris Ro<erdamse industriecomplex Peter Schmeitz Programmamanager Energieke Samenleving Min EZ
 4. 4. I. Framing Klimaatdiscussie volgens de Springtij formule II. Klimaat en voornemens wereldwijd III. Nederlands perspectief IV. Bovenliggers uit discussie Springtij Klimaatjury 2016: - Van Energie naar CO2 - Doorwerkingen, financieel / economisch - Veronderstelde besparings- en efficiency percentages V. Indeling van de paradoxen naar vraagsoort; governance & innovatie Outline presentatie
 5. 5. Open society : verhaal van Wouter van Dieren Geen besluiten, wel invloed op formele besluitvorming Verheffen en onderbouwen van de discussies, Systeem-analyse Stand van zaken Energie- en klimaatjury 2016: - Alleen Mitigatie, niet Adaptatie - Nog niet alle broeikasgassen, nadruk op CO2, nog geen N2O, CH4 - Nadruk (nog) op Energievoorziening, geen landbouw - Niet behandeld: zeevaart, luchtvaart (CO2), negatieve emissies - Alleen rudimentair beschouwd: Sturing, Governance => Grote verschillen tussen Droom en Daad I. Framing van de Klimaatdiscussie volgens
 6. 6. * We liggen nog op koers met BAU scenario uit World 3 * Oplossing klimaatprobleem nu hoogste prioriteit * Biodiversiteit, grondstoffenbehoefte, voedsel ? * Andere SDG’s ? Maatschappelijke kosten klimaat zijn doorgeschoven naar toekomstige generaties; - Kans om globaal binnen 2o te blijven is erg klein - Er is geen free ride, laaghangend fruit is geplukt - Kosten voor maatschappij voor klimaat zullen hoger worden - Innovaties / gamechangers zorgen voor kostprijsverlaging - Noodzaak van systeem veranderingen: technisch en sociaal/organisatorisch I. Framing van de Klimaatdiscussie volgens
 7. 7. II. Stand van het klimaat en -inspanningen 0,94o C
 8. 8. II. Stand van het klimaat en -Inspanningen Hoeveel jaren resteren tegen huidige uitstoot van Carbon voor verschillende niveaus van opwarming en kans-percentages?
 9. 9. II. Stand van het klimaat en -Inspanningen De geboden emissie- beperkingen (Parijs-pledges) van VS, EU, China en India laten weinig ruimte om met 66% kans binnen de 2o doelstelling te blijven
 10. 10. Eén Scenario uitgelicht: 66% kans om beneden 2o te blijven Totale CO2-budget om Gton CO2-eq (afgerond) 3.600 Verleden 2.768 Pledges fossiel (-> 2030) 480 Non-CO2 emissies 138 Resterend na 2030 285
 11. 11. OpTes voor NegaTeve emissies of Carbon Removal bron: Shell Healthy Planet
 12. 12. Wereld 40 Gt CO2-eq (2014) = 40.000 Mt /jr Nederland net onder 200 Mt CO2-eq (2015) = 0,5 % => Nederland zal direct niet het verschil maken III. Nederlandse situatie Alle EU-lidstaten zijn (per 2019) verplicht tot opstellen van nationale energie- en klimaatplannen waarin wordt aangegeven hoe het nationale klimaatbeleid bijdraagt aan het halen van EU-brede doelen => Laat de mogelijkheid open om dát te doen in NL waar we goed in zijn
 13. 13. Datum: woensdag 22-2-2017 een record-dag Windeurope.org/daily III. Nederlandse situatie: Wind in Europa
 14. 14. III. Situatie in Duitsland Resultaten E-Wende Duitsland in KWh
 15. 15. III. Situatie in Duitsland Resultaten E-Wende Duitsland in CO2-eq
 16. 16. III. Nederlandse situatie
 17. 17. III. Nederlandse situatie
 18. 18. III. Nederlandse situatie vgl met Duitsland Duitsland per sector 1990 en 2014 Mton CO2-eq
 19. 19. III. NL: Partijprogramma’s en Klimaat
 20. 20. IV. NL veronderstelde E-efficiency PBL febr 2017 Historisch 1,1% NEV’16 (-> ‘35) 1,2 % Urgenda (-> ’30) 6 % SNM (->’35) 5 %
 21. 21. IV. NL kanttekeningen bij E-besparing •  Historisch 1,1 % per jaar in absolute zin (2000 – 2010) •  Ongeveer 1,5 % per jaar gerelateerd aan volume BNP •  Macro-economische resultante van vele onderliggende processen •  Structuurveranderingen kunnen gaan plaatsvinden •  Per product, bedrijf, bedrijfstak, BNP die in volume kunnen groeien => NoLe van absolute Carbon-budgeOen zit nog niet tussen de oren
 22. 22. IV. Nederlandse situatie Conclusies uit ‘bovenliggers’: •  Niet Energie (Pj) is het probleem, maar CO2-eq Omslag nodig naar denken in Carbon-budgeOen te gebruiken om de economie klimaatneutraal te maken CO2-efficiency, CO2-producLviteit, NaLonale klimaatrekeningen, … •  Breed Scala aan innovaTes met potenTe CO2-emissie-verlaging Wat is de omvang? Wat is de Ljdspanne/ benodigd Carbon budget voor realisaLe?
 23. 23. IV. Nederlandse situatie Fraai, .. en nu voor CO2-eq Wie?
 24. 24. V. Benodigde Metamorfoses Elektriciteit 1a. Het waterbed-effect is er niet versus Het waterbed-effect overheerst 1b. Nederland kan kolencentrales sluiten versus De voorzieningszekerheid komt in gevaar 1c. Niet-groene elektronen tegenhouden versus Flauwekul 1d. Biomassa/CCS op kolen vergt subsidies versus Speelveld anders definiëren 1e. Wind + PV verzorgen E-voorz. 2050 versus Er is veel meer nodig
 25. 25. V. Benodigde Metamorfoses Elektriciteit Voorstellen onderwerpen voor pleiters: Voorspelling opgesteld E-vermogen in NL Noodzaak van een capaciteitsmarkt InnovaTes in Windmolens Nieuwe uitdagingen netbeheer + ????
 26. 26. V. Game Changer Elektriciteit
 27. 27. V. Benodigde Metamorfoses Zware industrie 2a. We hebben de zware industrie nodig versus We moeten de zware industrie uiuaseren Voorstellen onderwerpen voor pleiters: Sturen op absolute CO2-budge<en InnovaTes in CO2 en grondstoffengebruik Wereldscenario Be<er Life With a Healthy Planet + ????
 28. 28. V. Game Changer lage temp warmte vervoer elektriciteit hoge temp warmte
 29. 29. V. Game Changer (in verlengde pleit Aris Blankenspoor) Vaststaand CO2- Budget te gebruiken voor ombouw naar Klimaatneutrale economie
 30. 30. V. Game-Changer Kenmerken: Sturen met Absolute CO2-budge<en •  Absolute CAP in Mton CO2-eq , voor vastgestelde periode •  Geoormerkt: Na periode X is budget op •  Verdeling tussen aangehaakte spelers (‘CoaliTe’) is open, Climate-banking mogelijk •  Biedt direct handelingsperspecTef •  Maakt gebruik van ketens / klant-relaTes •  Looks like: Milieu-koepel (zie NOx, SO2, PM), beperkt maar dynamisch •  Kan op vrijwillige basis gestart worden •  Maakt gebruik van plaatselijke mogelijkheden/innovaTes •  Niet Energie-gestuurd, wind/zon-PV is geen sturingsvariable maar uitkomst •  Idem voor wel/geen kolencentrale, CCS, Biomassa, warmtenet, E-opslag, ….
 31. 31. V. Benodigde Metamorfoses verwarming 3a. Warmtene<en zullen substanTeel bijdragen versus Warmtene<en creëren nieuwe Lock-in 3b. Nederland moet van het gas af versus Nederland moet van aardgas af Voorstellen onderwerpen voor pleiters: Ervaringen met Aardgasvrij maken van wijken Nederland van het AARDgas af: scenario’s/opTes/problemen Na de aardbevingen Energieleverende kantoren + ????
 32. 32. V. Benodigde Metamorfoses Vervoer 4a. Elektrische auto’s zijn duurzaam versus Dat is ook lock-in, en we staan allemaal in file Voorstellen onderwerpen voor pleiters: ToekomsTge samenstelling autopark Ruimtebeslag en betrouwbaarheid KanOekeningen: Vervoerstafel levert weinig op, (NL) regie gewenst / nodig? Schepen, vliegen?
 33. 33. 5. Benodigde Metamorfoses Governance 5a. Regie op hoogste niveau nodig versus CreaTviteit op kleine schaal neemt regie over 5b. Klimaatcommissaris nodig versus Klimaatautoriteit / Klimaatminister / Klimaatwet 5c. Een RDD&I agenda nodig versus Niet nodig, bevesTgt BAU 5d. Energie Wende model versus Bij juiste CO2-prijs zorgt markt wel voor transiTe KanOekeningen: -  SER hee proces over Klimaat-governance ingezet -  Deltacommissaris: “€ 100 mrd voor dijken verhogen kun je niet aan de poliTek overlaten” -  Moeten we de polder voorbij? Klimaatbeleid per decreet?
 34. 34. Reserve: Benodigde Carbon budgetten Carbon Budge<en (indicaTef) Bouw Gebruik Kolencentrales ++ +++ Gascentrales ++ ++ CCS + -- Windmolens + + PV + 0 Marten Toonder 1963, De Bovenbazen Amos W Steinhacker : “Natuur?” schreeuwde hij in grote opwinding. “Bah, meneer! De natuur is de vijand van het kapitaal. De natuur werkt gra,s! En gra,s is een vloek! Een gruwel! Niet de natuur moet produceren! Wij moeten produceren! Wij! Wijzelf!”
 35. 35. Reserve: Snelheid Introductie innovaties Straatbeeld NY Fih Avenue 1900 en 1913
 36. 36. Reserve: Sustainable Development Goals

×