Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hoe organiseer je duurzame abr-preventie?

64 views

Published on

Bekijk de presentatie.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hoe organiseer je duurzame abr-preventie?

 1. 1. Stichting Trainingen Infectie Preventie Welkom Workshop: Hoe organiseer je duurzame ABR preventie Jolande Nelson, deskundige infectiepreventie Carolien Oldenkamp-Berkelaar, deskundige infectiepreventie
 2. 2. Disclosure slide 19 november 2018 ‘Congres Aanpak antibioticaresistentie in de ouderenzorg’ 2 (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven  Sponsoring of onderzoeksgeld  Honorarium of andere (financiële) vergoeding  Aandeelhouder  Andere relatie, namelijk … Jolande: Nelson Infectiepreventie consultancy Carolien: Stichting Trainingen Infectie Preventie GRIP, adviesburo voor infectiepreventie
 3. 3. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Ontwerp in groep ideale organisatie infectiepreventie Benoem hierbij: • wie hebben een rol in de organisatie rond ABR en IP • wat zijn hun taken en verantwoordelijkheden • Centrale terugkoppeling
 4. 4. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Raad van Bestuur: • Eindverantwoordelijk voor het infectiepreventiebeleid. • Moet geïnformeerd zijn en • zorgen dat de randvoorwaarden om hygiënisch te werken, op orde zijn.
 5. 5. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie De directie en management Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor: • het uitvoeren van het infectiepreventiebeleid, • het naleven van infectiepreventiemaatregelen • het toezien op de infectiepreventiemaatregelen.
 6. 6. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Specialisten ouderengeneeskunde: • Bepalen het medisch beleid m.b.t. infectieziekten • Melden meldingsplichtige infectieziekten bij GGD • Hebben een signalerende functie m.b.t. een stijging van infecties • Antibioticabeleid / A-team • Passen infectiepreventie maatregelen toe • Ondersteunen en motiveren de medewerkers op de werkvloer
 7. 7. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie • Raad van Bestuur • De directie en management • De Contactpersonen Infectie Preventie • Specialisten ouderengeneeskunde • Overige medewerkers: verpleging / facilitair, gastvrouwen, vrijwilligers) • IPC / CHIP (Centrale Hygiëne en Infectie Preventie Commissie) • De deskundige infectiepreventie
 8. 8. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Ontwerp versus praktijk • Wat zijn jullie succesfactoren? • Wat zijn belemmerende factoren? • Wat zijn verbeterpunten binnen jouw organisatie?
 9. 9. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie De Contactpersonen Infectie Preventie (CIP): • Ondersteunen het lijnmanagement m.b.t. infectie preventie • Brengen infectiepreventie dichter bij de medewerkers op de werkvloer • Verhogen kwaliteit van hygiënisch handelen • Verhogen cliëntveiligheid
 10. 10. Stichting Trainingen Infectie Preventie Rol Cip-ers • Het op de werkvloer bevorderen van hygiëne bewustzijn • Taken: – Voorbeeldfunctie/rolmodel – Vraagbaak (collega’s en management) – Medewerkers enthousiasmeren en stimuleren voor infectiepreventie – Signaleren van problemen en behoeften op het gebied van infectiepreventie – Ondersteunen bij de implementatie van protocollen – Uitvoeren van (deel) audits  De HIP-scan, persoonlijke hygiëne
 11. 11. Stichting Trainingen Infectie Preventie Rol van de CIP
 12. 12. Stichting Trainingen Infectie Preventie Rol van de CIP • Neem nooit deze rollen aan! • Laat de verantwoording daar waar die hoort!
 13. 13. Stichting Trainingen Infectie Preventie Randvoorwaarden CIP • Ondersteuning van de CIP-er door management • Voldoende tijd voor uitvoering activiteiten, bijwonen scholingen en terugkombijeenkomsten met DI • Infectiepreventie als vast agendapunt werkoverleggen • Iedereen mag elkaar aanspreken, maar het management/leiding van het team blijft verantwoordelijk voor het aanspreken van medewerkers, CIP-er signaleert en rapporteert alleen.
 14. 14. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Overige medewerkers-vrijwilligers: • Kennen de infectiepreventie maatregelen en voeren die uit.
 15. 15. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie Infectie Preventie Commissie: Multidisciplinaire werkgroep (SO, manager, stafmedewerker beleid en kwaliteit, ARBO, Facilitair, Deskundige IP) die de Raad van Bestuur adviseert m.b.t. het infectiepreventie beleid. Onderdelen van het beleid: • surveillance (hoeveel infecties zijn er ontstaan in de instelling) • protocollen • auditering • voorlichting / scholing • outbreakmanagement • evaluatie van beleid (effectiviteit/efficiëntie)
 16. 16. Stichting Trainingen Infectie Preventie Organisatie Infectiepreventie De deskundige infectiepreventie: • Ondersteunt/adviseert de organisatie op het gebied van infectiepreventie • Neemt deel aan de IPC • Vraagbaak voor organisatie (ook CIP-ers) • Geeft scholing • Coördineert audits, surveillance projecten • Geeft begeleiding tijdens outbreaks
 17. 17. Cliëntveiligheid Geen of verkeerde protocollen Do Check Act Plan Te weinig kennis geen Audit Surveillance Geen Verbeterplannen -cultuur
 18. 18. Tot slot • Zorg dat u aansluit bij het regionale zorgnetwerk in uw regio • Ga naar de regionale inspiratiedag in uw regio (speciaal voor beleidsteams, infectiepreventie commissies)  Ga naar huis met een plan van aanpak voor uw organisatie, kijk voor data op http://www.resistentiepreventie.nl bij de agenda • Samen leren over antibioticaresistentie: laat teams deelnemen aan een digitaal leertraject met laagdrempelige offline opdrachten kijk op http://www.resistentiepreventie.nl • Handig document ‘Handreiking rol van de specialist ouderengeneeskunde bij IP en ABR’ » Weten wat een deskundige IP voor u kan betekenen  plan vandaag een speeddate met een deskundige IP!

×