Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Chris Vast en Fatiha Alitou

8 views

Published on

Presentatie van het Datacongres ''data science voor maatschappelijke uitdagingen'' op 22 november 2018

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie Chris Vast en Fatiha Alitou

  1. 1. Data science voor maatschappelijke uitdagingen • Agenda Setting: Lokale en Regionale uitdagingen • Fatiha Alitou • Chris Vast Patricia Prufer, JADS / Data Science Unit CentERdata Mirko Schaefer, Utrecht Data School Annelieke van den Berg, Governance en Global Affairs Universiteit Leiden Paul Suijkerbuijk, Leer- en Expertisepunt Open Overheid, Ministerie van BZK
  2. 2. Proces • Aftrap • 4 presentaties (inclusief Q&A) • Afsluiting en 1 aanbeveling • 13.45 – 15.00
  3. 3. “Binnen onze gemeente ben ik bezig hoe we een meer datagedreven organisatie kunnen worden. Onze afdelingshoofden en directie blijken het lastig te vinden een beeld te krijgen wat een datagedreven organisatie is en hoe je daar kunt komen.”
  4. 4. Data (analyse, methoden, techniek) toepassen voor verbeteren bestuur, beleid en uitvoering. (Duurzaam) Gedreven door publieke waarden. Bewuste afweging : ethiek / politiek / juridisch techniek Datagedreven Rol /acties richting informatiesamenleving Datapolis Informatiesamenleving Gemeentelijke organisatie
  5. 5. DATA op orde DATA toeganke lijk Organisatie Bestuur Registraties Data Management Infra Open Shared Closed Partners /Stad / Privaat Veiligheid Privacy HR Expertise Integraal Methodiek Teams Leiderschap Governance Ethiek Politiek Techniek
  6. 6. Onze afdelingshoofden en directie blijken het lastig te vinden een beeld te krijgen wat een datagedreven organisatie is en hoe je daar kunt komen.” VERANDERSTRATEGIE
  7. 7. Uitdagingen • Fase na experimenteren • Borging in de organisatie • Verschil tussen voorlopers – achterblijvers • Collectieve voorzieningen • Bundelen van kennis / expertise • Segmentatie van gemeenten • Maatwerk • Grote vragen

×