Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Millainen tilanne on nyt?
- Sujuvaa ja aktiivista
Kuinka voisimme parantaa tavoittamista?
- Ennakkoluulot ja konservatiivi...
Jos olisi paras mahdollinen tilanne, mikä olisi toisin?
- Tiedonkulku ihmisille
- Vapaaehtoisuus, ei pakollista jäsenyyttä...
Jalkautuminen: Lähipalvelut, palvelujen luokse
tuominen?
Mitä ymmärrämme käsitteellä?
- Tämä on sitä Tesoman miähet
- Palv...
Millainen tilanne on nyt?
- Ei lähipalveluita, lukuunottamatta pop up-tapahtumia
- Ihmiset linnottautuu kotiin
- Hoidettav...
Kuinka lähipalveluita / jalkautumista pitäisi kehittää?
- Teemapäivät
- Vetonaula Pate tai Sauli....
- Juuri ennen eläkeik...
Jos palvelut olisivat lähellä, mitä se tarkoittaisi?
- Helpottaa ihmisten elämää ja paikalle pääsyä mm. taloudellisesti
- ...
Työ- ja toimintakyky ja pysyminen työllistymispolulla
Mitä työ- ja toimintakyvyllä ymmärretään?
- Fyysisen ja psykososiaal...
Miten sitä pidetään yllä?
- Liikkumalla ja osallistumalla
- Huolehtimisella itsestään jokaisella eri osa-alueella
- Toimin...
Mieslähtöisyyttä monialaisesti-verkosto
Mitä sinä haluaisit tältä verkostolta?
- Yhteistyö
- Sosiaalistumista samassa tila...
Kenet sinä haluaisit tuoda tähän verkostoon?
- Asiakkaita
- Työyhteisön jäseniä
- Esimies
- Joukkuevalmentaja
- Työnantaji...
Millaista tietoa haluaisit saada? Millaista välittää? Millä tavoin?
- Ajankohtaista tietoa palveluista, toiminnasta ja Tes...
Kooste Mieslähtöisyyttä monialaisesti 16.3.17
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kooste Mieslähtöisyyttä monialaisesti 16.3.17

39 views

Published on

Kooste iltapäivän työskentelystä.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kooste Mieslähtöisyyttä monialaisesti 16.3.17

 1. 1. Millainen tilanne on nyt? - Sujuvaa ja aktiivista Kuinka voisimme parantaa tavoittamista? - Ennakkoluulot ja konservatiivisuus pois - Henkilökohtainen kohtaaminen - Monikanavaisuus (lehdet, sosiaalinen media) - Näkyvyyden parantaminen eri keinoin - Mainostaminen - Erilaiset toiminnalliset tapahtumat - Yhteishenki - Puskaradio - Valinnan mahdollisuus Miten miehen tavoittaa?
 2. 2. Jos olisi paras mahdollinen tilanne, mikä olisi toisin? - Tiedonkulku ihmisille - Vapaaehtoisuus, ei pakollista jäsenyyttä - Mainoksiin mukaan “houkuttimet” esim. ilmainen kahvi - Yksilöllisyys asiakkaan ohjauksessa -> asiakaslähtöisyys - Mainostaminen eri kanavien kautta - Yhteydenoton sujuvuus → esim puhelimen välityksellä - Miehille hyvä syy huolehtia itsestään - Omat tilat → pienentää kynnystä tulla paikalle - Useampi kokoontumispaikka alueittain - Yhteishenki ja voimaantuminen
 3. 3. Jalkautuminen: Lähipalvelut, palvelujen luokse tuominen? Mitä ymmärrämme käsitteellä? - Tämä on sitä Tesoman miähet - Palvelujen tuominen ihmisten keskelle ja tiedon saaminen palveluista ja toiminnasta - Hakeudutaan ihmisten seuraan - Yhteisön rakentamista - Ihmisten aktivointia ja kannustimien käyttämistä apuna
 4. 4. Millainen tilanne on nyt? - Ei lähipalveluita, lukuunottamatta pop up-tapahtumia - Ihmiset linnottautuu kotiin - Hoidettavien asioiden tai sairastumisen kautta tulee lähestyminen ja vasta pakon kautta yhteydenotto - palvelujen keskittäminen - ihmiset osaavat liikkua paikasta toiseen - julkisen liikenteen toimivuus - osa palveluista hyvin saatavilla
 5. 5. Kuinka lähipalveluita / jalkautumista pitäisi kehittää? - Teemapäivät - Vetonaula Pate tai Sauli.... - Juuri ennen eläkeikää työelämästä pudonneita haastateltaisiin ja saataisiin hiljaista tietoa ammatti- ja työhistoriasta ja kokemuksesta - Eri tahojen yhteistyön lisääminen, kilpailu pois - Lisää olohuone toimintaa -Työnantajien aktiivinen mukaanotto tilaisuuksiin - Palvelupisteet lähellä ja keskitetty - Kiertävä kelan asiamies/ palveluneuvoja - Ohjeistus ja mainonta
 6. 6. Jos palvelut olisivat lähellä, mitä se tarkoittaisi? - Helpottaa ihmisten elämää ja paikalle pääsyä mm. taloudellisesti - Helpottaa tutustumista toimintaan - Asiakkaiden jääminen "omalle alueelleen" - Kustannusten mahdollinen nouseminen - Mahdollinen syrjäytyminen, ”elinpiirin” kaventuminen - Luo turvaa
 7. 7. Työ- ja toimintakyky ja pysyminen työllistymispolulla Mitä työ- ja toimintakyvyllä ymmärretään? - Fyysisen ja psykososiaalisen työ- ja toimintakyvyn toimiva hyvä kokonaisuus - Jaksaminen ja pärjääminen - Syrjäytymisen välttäminen - Hyväkuntoisella paremmat mahdollisuudet työllistyä - Oma vaikutusmahdollisuus työyhteisöön - Verkostoituminen - Osaamisen ja työtaitojen päivitys - Arjen haasteista selviytyminen
 8. 8. Miten sitä pidetään yllä? - Liikkumalla ja osallistumalla - Huolehtimisella itsestään jokaisella eri osa-alueella - Toimintakyvyn ylläpito - Elämään sisältöä - Sosiaalisuus ja sosiaaliset suhteet - Päivärytmin löytäminen ja löytää syy saada se toimimaan - Kannustus ja tuki - Eriarvoistamisen kitkeminen asiakkuustilanteista Omat mahdollisuuteni toteuttaa/tukea - Kuunnella ja kannustaa - Toimia vertaistukena - Kohdata asiakas asiakkaana ja ottaa hänet todesta - Seuranta - On paljon itsestä ja omasta jaksamisesta kiinni - Lähimmäisen rakkaus ja toisten huomioiminen - Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen - Neuvominen ja ohjaaminen
 9. 9. Mieslähtöisyyttä monialaisesti-verkosto Mitä sinä haluaisit tältä verkostolta? - Yhteistyö - Sosiaalistumista samassa tilanteessa olevien kanssa - > vertaistuki - Eri terveydenalan toimijoita kertomaan esim. palveluista - Lisää kenttävuoroja liikuntatoimesta - Terveyspalvelut haluavat kuulla mitä miehille kuuluu ja mitkä palvelut palvelisivat miehiä parhaiten - Lisää keskustelutilaisuuksia -Tunnettavuuden lisääminen, esim. mediaan tietoa
 10. 10. Kenet sinä haluaisit tuoda tähän verkostoon? - Asiakkaita - Työyhteisön jäseniä - Esimies - Joukkuevalmentaja - Työnantajia, eri alojen toimijoita - Tietoa urheiluseurojen toiminnasta - Martat, yhteistyötä mm. kokkaamista - Syrjäytyneet ja yksinäiset - Vanhat ja nuoret
 11. 11. Millaista tietoa haluaisit saada? Millaista välittää? Millä tavoin? - Ajankohtaista tietoa palveluista, toiminnasta ja Tesoman miähistä - Selkokielellä, kaiken ikäisille suunnatuilla tietokanavilla (lehdet, sosiaalinen media) - Omat ajatukset järjestöistä, toiminnasta ja toimijoista tms. - Tavata ihmisiä kasvokkain - Toiminnan jatkuvuus - Anonyymisti - Matalan kynnyksen paikkoja

×