Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПЛАГІАТУ.
ФАКТОРИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
науковий співробітник НДІ інте...
ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЛАГІАТУ
 П. в) ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»:
«плагіат - оп...
ПРИЙНЯТИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ОСВІТУ»
3491-Д ВІД 04.04.2016 (П. 4 СТ. 42)
Пропозиції та поправки до проекту
 самоплагіат –...
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЛАГІАТУ ВІДПОВІДНО ДО
ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ
Плагіат (Великий тлумачний словник сучасної української мови...
SELF-PLAGIARISM (САМОПЛАГІАТ, АВТОПЛАГІАТ)
Термін застосовується лише у наукових колах і є
дискусійним, оскільки привласню...
SELF-PLAGIARISM (САМОПЛАГІАТ, АВТОПЛАГІАТ)
Не відноситься до повторної публікації, наприклад,
використання окремих фрагмен...
ЧИ Є РІЗНИЦЯ МІЖ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ
ПРАВ ТА ПЛАГІАТОМ? (ПРИКЛАД США)
Інтелектуальна нечесність
Використання чужих слів ...
ЧИ Є РІЗНИЦЯ МІЖ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ
ПРАВ ТА ПЛАГІАТОМ? (ПРИКЛАД США)
Академічні та інші
установи часто
дотримуються ети...
ЯК СПІВВІДНОСЯТЬСЯ ПЛАГІАТ ТА
ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В США
Плагіат та порушення авторських прав не є синонімами. Сам
по...
ЯК СПІВВІДНОСЯТЬСЯ ПЛАГІАТ ТА ПОРУШЕННЯ
АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ
Відповідно до національного законодавства
плагіат є одни...
ПРИКЛАДИ. ПЛАГІАТ
Ви вставляєте в свою поему значну частину твору
Тараса Шевченко «Гайдамаки», слово в слово без
зазначенн...
ПРИКЛАДИ. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ БЕЗ
ПЛАГІАТУ
Ви створили власний веб-сайт для надання туристичних
послуг. Щоб зробити ...
ПРИКЛАДИ. НЕ Є ПЛАГІАТОМ ТА НЕ Є
ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Ви розміщуєте нещодавно опубліковану статтю
іншого автора на в...
ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ
Не всі запозичення фрагментів творів відносяться до
плагіату або порушень авторських прав, деякі...
ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ
Наприклад, використання цитат, коротких уривків
творів в обсязі, виправданому поставленою
метою,...
ВИСНОВОК
Порушення авторських прав – це широке поняття,
що включає в себе різні види неправомірного
використання творів. П...
ВИДИ ПЛАГІАТУ В НАУЦІ
(HARVARD GUIDE TO USING SOURCES )
 Дослівний плагіат (Verbatim plagiarism)
 Компіляція (Mosaic pla...
ВИКЛЮЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ЗНАННЯ
THE EXCEPTION: COMMON KNOWLEDGE
 Широко відомі факти (Widely known facts)
 Широко відо...
ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ
ТВОРАХ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ
За своєю сутністю твори науки істотно
відрізняються в...
МОВА НАУКОВИХ ТВОРІВ
 точність формулювання правових норм, адекватність
їх розуміння
 чітко визначена структура документ...
ЗАКОНОДАВСТВО ВИЗНАЧАЄ ПЛАГІАТ
ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
Для визначення такого порушення необхідно встановити
причинний з...
ФАКТОРИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ
ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ
Лайонел Бентлі та Бред Шерман виділяють межі
об'єкта порушення, які визна...
Тема
Ідейний зміст
Матеріал
Сюжет
Образна система
Мова
Заголовок
Назва твору
Підбір та
розташування
матеріалу
СТРУКТУРНІ Е...
Твір визнається об’єктом авторського права, якщо
він відповідає визначеним законодавством умовам, а
саме:
- твір виражений...
ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ТВОРУ
На думку Д. Ліпцик, «абсолютно оригінальними
можуть вважатися твори, в яких і композиція, і
спосіб ви...
Загальновідомі знання
Об'єкти, що не охороняються
відповідно до ст. 10 Закону «Про
авторське право»:
Елементи внутрішньої
...
НЕОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ
Основною проблемою при визначенні порушення
авторських прав є розмежування ідеї та форми її
вираж...
НЕОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ
Окремі науковці, при виявленні ознак плагіату в
літературних творах, часто під ідеєю розуміють зм...
ІДЕЇ
«Было бы не совсем верно представить принцип
неохраняемости идей в авторском праве как дихотомию идеи
и выражения. Зд...
ВИДИ ПЛАГІАТУ
Залежать від виду твору, що був запозичений.
Можна виділити плагіат:
- творів художньої літератури;
- творів...
ЧОМУ ВАЖЛИВО ВИДІЛЯТИ ВИДИ (ТИПИ)
ПЛАГІАТУ З ОГЛЯДУ НА ВИДИ ТВОРІВ?
 щодо деяких видів творів законодавством
встановлені ...
ОСНОВНІ ПИТАННЯ
Чи можна вважати наступні схожі твори плагіатом?
Чи могли автори створити схожі твори незалежно
один від о...
François Millet Van Gogh
«Мы очень серьезно относимся к обвинениям в копировании работ. В подобных
ситуациях мы всегда проводим расследование, высл...
«Важливим кроком для нашої держави саме в
євроінтеграції – вступ до Болонської співдружності.
Болонський процес для Україн...
«НОВЕ - ЦЕ ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ» ФРАНЦУЗЬКИЙ
ЛІТЕРАТОР ЖАК ПЕШЕ
Якщо розглядати плагіат як порушення етичних норм, то
найбіл...
ВІДСУТНІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ФОРМУЛИ ДЛЯ
ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ У ВИГЛЯДІ ПЛАГІАТУ
«Рішення про розмежування ідеї і способу її
...
ПРИ СТВОРЕННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ
ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ НАСТУПНІ ДЖЕРЕЛА:
 Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23...
Дякую за увагу!
Катерина Сопова
sopova.kateryna@gmail.com
Тел: 067-770-62-77
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Катерина Сопова. Поняття та види плагіату
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 1 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 2 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 3 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 4 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 5 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 6 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 7 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 8 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 9 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 10 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 11 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 12 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 13 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 14 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 15 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 16 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 17 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 18 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 19 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 20 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 21 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 22 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 23 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 24 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 25 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 26 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 27 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 28 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 29 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 30 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 31 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 32 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 33 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 34 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 35 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 36 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 37 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 38 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 39 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 40 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 41 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 42 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 43 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 44 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 45 Катерина Сопова. Поняття та види плагіату Slide 46
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Download to read offline

Катерина Сопова. Поняття та види плагіату

Download to read offline

Фактори, що враховуються при виявленні порушення авторських прав

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Катерина Сопова. Поняття та види плагіату

 1. 1. ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ПЛАГІАТУ. ФАКТОРИ, ЯКІ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, судовий експерт, патентний повірений Катерина Сопова
 2. 2. ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЛАГІАТУ  П. в) ст. 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права»: «плагіат - оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору».  П. 6 ст. 69 Закону України «Про вищу освіту»: «Вищі навчальні заклади здійснюють заходи із запобігання академічному плагіату - оприлюдненню (частково або повністю) наукових результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження та/або відтворенню опублікованих текстів інших авторів без відповідного посилання».  П. 4 ст. 42 прийнятого проекту Закону «Про освіту»: «Порушенням академічної доброчесності вважається академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства».
 3. 3. ПРИЙНЯТИЙ ПРОЕКТ ЗАКОНУ «ПРО ОСВІТУ» 3491-Д ВІД 04.04.2016 (П. 4 СТ. 42) Пропозиції та поправки до проекту  самоплагіат – відтворення у наукових виданнях без посилання на джерело власних раніше опублікованих у відповідних виданнях наукових результатів;  обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу (редакція прийнята в першому читанні); Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції  самоплагіат – оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів (Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції);  обман - надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування Порушенням академічної доброчесності вважається:
 4. 4. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПЛАГІАТУ ВІДПОВІДНО ДО ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ Плагіат (Великий тлумачний словник сучасної української мови під ред. В.Т. Бусел) Привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Plagiarism (Oxford English Dictionary Online) 1. The action or practice of taking someone else's work, idea, etc., and passing it off as one's own; literary theft (Дія або практика запозичення роботи, ідеї тощо іншої особи і представлення її як своєї власної; літературна крадіжка). Plagiarism (Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2017) 1. an act or instance of using or closely imitating the language and thoughts of another author without authorization and the representation of that author's work as one's own, as by not crediting the original author (акт або приклад використання чи близької імітації мови і думок іншого автора без дозволу та представлення роботи такого автора як своєї власної, без посилання на оригінального автора) 2. a piece of writing or other work reflecting such unauthorized use or imitation (фрагмент письмової чи іншої роботи, що відображає таке недозволене використання або імітацію)
 5. 5. SELF-PLAGIARISM (САМОПЛАГІАТ, АВТОПЛАГІАТ) Термін застосовується лише у наукових колах і є дискусійним, оскільки привласнювати свої ж ідеї, твердження та твір в цілому неможливо. Насправді термін «self-plagiarism» прийшов до нас з США і застосовується некоректно, означає «duplicate publication» або «multiple publication» - повторне оприлюднення власних раніше опублікованих творів, коли, наприклад, одну і ту ж статтю подають до різних видань. Повторна публікація не є плагіатом, але часто розглядається як академічна недоброчесність.
 6. 6. SELF-PLAGIARISM (САМОПЛАГІАТ, АВТОПЛАГІАТ) Не відноситься до повторної публікації, наприклад, використання окремих фрагментів попередньої роботи як основа при написанні статті в іншому контексті або продовження розгляду окремої проблеми (розвиток попередньої думки). Крім того, іноді аудиторія кожного твору настільки сильно відрізняється, що публікація однієї і тієї ж роботи в різних місцях необхідна для доведення авторського повідомлення. Також існують перевидання попередніх робіт з відповідним зазначенням.
 7. 7. ЧИ Є РІЗНИЦЯ МІЖ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПЛАГІАТОМ? (ПРИКЛАД США) Інтелектуальна нечесність Використання чужих слів або ідей без надання посилання на оригінального автора та видання їх за власні Юридичне правопорушення Порушення виключних прав, наданих автору / творцеві, наприклад: • відтворення або створення копії твору • поширення копії твору • створення похідної роботи • показ твору публічно • виконання твору публічно Плагіат Порушення авторських прав What’s the difference between plagiarism and copyright infringement? The Copyright Resources Center at University Libraries. URL: https://library.osu.edu/document-registry/docs/587/stream
 8. 8. ЧИ Є РІЗНИЦЯ МІЖ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПЛАГІАТОМ? (ПРИКЛАД США) Академічні та інші установи часто дотримуються етичних кодексів щодо академічної доброчесності, які забороняють плагіат та інші неправомірні дії. Авторське право і покарання за порушення авторських прав визначаються федеральними законами та, у деяких випадках, законами штату. Плагіат Порушення авторських прав What’s the difference between plagiarism and copyright infringement? The Copyright Resources Center at University Libraries. URL: https://library.osu.edu/document-registry/docs/587/stream
 9. 9. ЯК СПІВВІДНОСЯТЬСЯ ПЛАГІАТ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В США Плагіат та порушення авторських прав не є синонімами. Сам по собі плагіат є етичною проблемою, вважається академічною недоброчесністю та відхиленням від правил журналістської етики. Плагіат та порушення авторських прав значною мірою збігаються, але вони не є еквівалентними поняттями, і багато типів плагіату не відноситься до порушень авторських прав, які передбачені законодавством про авторські права і дають підстави для судового захисту. В США не кожен випадок плагіату вважається порушенням авторських прав, особливо щодо творів, які перейшли у суспільне надбання, коли строк дії таких прав закінчився. Плагіат Порушення авторських прав
 10. 10. ЯК СПІВВІДНОСЯТЬСЯ ПЛАГІАТ ТА ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В УКРАЇНІ Відповідно до національного законодавства плагіат є одним з видів порушення авторських прав. Академічний плагіат та «самоплагіат» (???) відносяться до порушень академічної доброчесності. Порушення авторських прав Плагіат Повторна публікація Академічний плагіат
 11. 11. ПРИКЛАДИ. ПЛАГІАТ Ви вставляєте в свою поему значну частину твору Тараса Шевченко «Гайдамаки», слово в слово без зазначення джерела запозичення. Це плагіат, тому що ви представили чужу роботу як власну. В США такі дії не вважались би порушенням авторських прав, оскільки строк дії авторського права на твір Т. Шевченко «Гайдамаки» закінчився і твір перейшов у суспільне надбання. В Україні плагіат є одним із порушень авторських прав.
 12. 12. ПРИКЛАДИ. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ БЕЗ ПЛАГІАТУ Ви створили власний веб-сайт для надання туристичних послуг. Щоб зробити сайт більш привабливим, ви знайшли в Інтернеті декілька зображень, які виклали на сторінках власного сайту з наведенням автора кожного зображення. Ви публікуєте книгу іншого автора із зазначенням імені автора та джерела запозичення. Ви розміщуєте фрагмент наукової статті з посиланням на автора (цитату) в своїх рекламних листівках. Такі дії не є плагіатом, оскільки Ви чітко зазначили джерело запозичення, однак є порушенням авторських прав, оскільки не отримали дозвіл від автора на таке використання його твору.
 13. 13. ПРИКЛАДИ. НЕ Є ПЛАГІАТОМ ТА НЕ Є ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ Ви розміщуєте нещодавно опубліковану статтю іншого автора на власному сайті під своїм ім'ям. ПРИКЛАДИ. ПОРУШЕННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ТА ПЛАГІАТ Ви включаєте кілька коротких цитат у свою статтю із зазначенням джерела запозичення. Є випадком вільного використання твору і не потребує дозволу від автора
 14. 14. ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ Не всі запозичення фрагментів творів відносяться до плагіату або порушень авторських прав, деякі види використання творів є абсолютно правовими та етичними, тому їх називають випадками вільного використання творів або «добросовісним використанням». Добросовісне використання – це ті винятки з авторських прав, які дозволяються обмежене використання творів, захищених авторським правом, навіть без дозволу автора але з дотриманням певних умов:  зазначення імені автора та джерела запозичення  мета і характер такого використання не можуть носити комерційний характер, лише з освітньою, інформаційною метою, для навчання або в особистих цілях  не всі види творів підпадають під доктрину добросовісного використання  в залежності від суттєвості та розміру використаної частини твору визначається виправданість поставленої мети добросовісності використання
 15. 15. ВІЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТВОРУ Наприклад, використання цитат, коротких уривків творів в обсязі, виправданому поставленою метою, якщо воно зумовлено критичним, полемічним, науковим або інформаційним характером твору із зазначенням імені автора та джерела запозичення відноситься до випадків вільного використання творів, проте таке ж використання творів з комерційною метою, значного за обсягом фрагменту твору або без посилання на джерело запозичення не вважається добросовісним використанням.
 16. 16. ВИСНОВОК Порушення авторських прав – це широке поняття, що включає в себе різні види неправомірного використання творів. Плагіат більше відноситься до порушення морально-етичних норм, оскільки включає в себе обман – привласнення авторства і має більший вплив на особистість автора, зачіпає особисті немайнові права і, відповідно до національного законодавства, є одним із порушень авторських прав (ЗУ «Про авторське право та суміжні права»). Крім того, академічний плагіат є порушенням академічної доброчесності, сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (ЗУ «Про освіту»).
 17. 17. ВИДИ ПЛАГІАТУ В НАУЦІ (HARVARD GUIDE TO USING SOURCES )  Дослівний плагіат (Verbatim plagiarism)  Компіляція (Mosaic plagiarism)  Неадекватне перефразування (Inadequate paraphrase)  Перефразування без цитування (Uncited paraphrase)  Цитування без посилання на джерела (Uncited quotation)  Використання матеріалів з іншої роботи (Using material from another student's work)
 18. 18. ВИКЛЮЧЕННЯ: ЗАГАЛЬНОВІДОМІ ЗНАННЯ THE EXCEPTION: COMMON KNOWLEDGE  Широко відомі факти (Widely known facts)  Широко відомі ідеї та тлумачення (Ideas or interpretations are usually not considered common knowledge, unless they are very widely held)  Широко відомі дослівні вирази (Verbatim language drawn from a source is rarely common knowledge, unless the formulation is widely known)
 19. 19. ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОЗНАК ПЛАГІАТУ В НАУКОВИХ ТВОРАХ НЕОБХІДНО ВРАХОВУВАТИ За своєю сутністю твори науки істотно відрізняються від творів художньої літератури: зміст наукових творів виражений системою понять, а зміст художніх – системою образів. При створенні літературного твору автор переважно використовує ту систему мовних засобів і стилістичних норм, що зумовлена сферою використання та функціональним призначенням твору.
 20. 20. МОВА НАУКОВИХ ТВОРІВ  точність формулювання правових норм, адекватність їх розуміння  чітко визначена структура документа та його елементи  стандартизований характер викладу, розміщення матеріалу в логічній послідовності  об’єктивність викладу фактів  високий рівень стандартизованості, наявність певних синтаксичних моделей та мовних варіантів  використання готових словесних формул, штампів  повторення одних і тих же слів, зворотів, форм, конструкцій  вживання особливих фразеологізмів
 21. 21. ЗАКОНОДАВСТВО ВИЗНАЧАЄ ПЛАГІАТ ПОРУШЕННЯМ АВТОРСЬКИХ ПРАВ Для визначення такого порушення необхідно встановити причинний зв’язок між запозиченим і оригінальним твором Твори можуть бути створені самостійно, незалежно один від одного, збіг певних фрагментів творів може природно випливати з єдності джерел, якими користувались обидва автори під час роботи над їхніми творами. Оригінальний текст Запозичений текст ПРИЧИНА НАСЛІДОК
 22. 22. ФАКТОРИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ПОРУШЕННЯ Лайонел Бентлі та Бред Шерман виділяють межі об'єкта порушення, які визначаються з урахуванням наступних складових:  Параметри твору (частина або твір в цілому)  Обсяг охороноздатності творів даного виду  Виділення охороноздатних елементів  Відсікання неохороноздатних елементів  Зміна форми вираження твору  Порівняння текстів
 23. 23. Тема Ідейний зміст Матеріал Сюжет Образна система Мова Заголовок Назва твору Підбір та розташування матеріалу СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІТЕРАТУРНОГО ТВОРУ НЕОХОРОНОЗДАТНІ ОХОРОНОЗДАТНІ В залежності від оригінальності може відноситись до охороноздатних чи неохороноздатних елементів
 24. 24. Твір визнається об’єктом авторського права, якщо він відповідає визначеним законодавством умовам, а саме: - твір виражений в об’єктивній формі - є результатом творчої праці, відповідає умові оригінальності ОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ (ФОРМА ТВОРУ) Внутрішня форма (образи) Зовнішня форма (мова)
 25. 25. ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ТВОРУ На думку Д. Ліпцик, «абсолютно оригінальними можуть вважатися твори, в яких і композиція, і спосіб вираження є оригінальними. Творчий елемент може відноситись як до змісту твору, так і до його форми, або одночасно до форми і змісту. У творах мистецтва творчість найчастіше зосереджується не на змісті, а на формі вираження задуму, тобто вирішальним моментом є не тільки те, що робить автор, скільки те, як він це робить. У творах науки, навпаки, творчість найчастіше стосується змісту, а не форми, оскільки такі твори справляють на читача раціональний вплив, а не емоційний» Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002. – С. 61
 26. 26. Загальновідомі знання Об'єкти, що не охороняються відповідно до ст. 10 Закону «Про авторське право»: Елементи внутрішньої форми твору (тема, сюжетне ядро) Ідеї повідомлення про новини дня або поточні події, що мають характер звичайної прес- інформації твори народної творчості (фольклор) видані органами державної влади офіційні документи політичного, законодавчого, адміністративного характеру та їх офіційні переклади бази даних, що не відповідають критеріям оригінальності і на які поширюється право sui-generis НЕОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ
 27. 27. НЕОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ Основною проблемою при визначенні порушення авторських прав є розмежування ідеї та форми її вираження, оскільки Законом охороняється лише форма вираження твору і не підлягають охороні будь-які ідеї, принципи, методи та концепції, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі (п. 3 ст. 8 Закону).
 28. 28. НЕОХОРОНОЗДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ Окремі науковці, при виявленні ознак плагіату в літературних творах, часто під ідеєю розуміють зміст твору, а під формою вираження – словесну форму твору, його мову. Такі твердження не є коректними.
 29. 29. ІДЕЇ «Было бы не совсем верно представить принцип неохраняемости идей в авторском праве как дихотомию идеи и выражения. Здесь, как правило, имеют в виду, что авторское право охраняет не идеи, а только их выражения. Если это следует понимать так, что авторское право, не считая идеи охраноспособным материалом, в то же время охраняет найденный художником способ их выражения, то такая постановка вопроса возражений не вызывает. Когда же в этой формуле начинают видеть указание на то, что авторское право якобы защищает лишь внешнее выражение, использованную автором форму произведения и что АП будто бы безразлично к изменениям формы, а равно и к воспроизведению нетекстуальных элементов произведения, - такой подход, конечно, нисколько не способствует правильному уяснению сущности охраны, доступной средствами авторского права». Лайонел Бентли. Брэд Шерман. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 295
 30. 30. ВИДИ ПЛАГІАТУ Залежать від виду твору, що був запозичений. Можна виділити плагіат: - творів художньої літератури; - творів наукового характеру; - журналістських творів; - творів дизайну; - музичних творів; - фотографічних творів; - творів образотворчого мистецтва; - аудіовізуальних творів; - комп'ютерних програм тощо
 31. 31. ЧОМУ ВАЖЛИВО ВИДІЛЯТИ ВИДИ (ТИПИ) ПЛАГІАТУ З ОГЛЯДУ НА ВИДИ ТВОРІВ?  щодо деяких видів творів законодавством встановлені окремі винятки – випадки вільного використання творів  кожен з видів творів має притаманні лише йому ознаки, музикальні твори відрізняються від літературних, твори ужиткового мистецтва від творів архітектури та дизайну  при виявленні ознак плагіату необхідно враховувати прийняті правила та різні стандарти щодо окремих видів творів
 32. 32. ОСНОВНІ ПИТАННЯ Чи можна вважати наступні схожі твори плагіатом? Чи могли автори створити схожі твори незалежно один від одного? Чи є запозичені частини твору оригінальними, охороноздатними? Чи можна віднести запозичені фрагменти до випадків вільного використання творів? В яких творах запозичена лише ідея? В яких творах запозичена форма вираження твору?
 33. 33. François Millet Van Gogh
 34. 34. «Мы очень серьезно относимся к обвинениям в копировании работ. В подобных ситуациях мы всегда проводим расследование, выслушиваем аргументы сторон. В данном случае господин Андриеси предоставил нам документы, которые подтверждают, что его снимок не является плагиатом, а вдохновение он черпал из других источников», — заявили в WPO. «Мы признаем сходство между изображениями, но хотим отметить, что для обвинения в плагиате нужно иметь больше доказательств, чем простая схожесть снимков. Документы, предоставленные господином Андриеси, нас убедили, и мы принимаем его аргументы, — отметили представители WPO. — Пока не будет доказано обратное, его снимок останется в шорт-листе конкурса» (https://birdinflight.com/ru/novosti/20170323-sony-world-photography-awards- plagiat.html)
 35. 35. «Важливим кроком для нашої держави саме в євроінтеграції – вступ до Болонської співдружності. Болонський процес для України – це засіб інтеграції та демократизації освіти, який чітко визначає орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи та світу». «Важливим кроком у процесі євроінтеграції є вступ України до Болонської співдружності. Болонський процес – це засіб інтеграції та демократизації освіти, входження в освітній та науковий простір Європи та світу». «Важливим кроком у процесі євроінтеграції є вступ України до Болонської співдружності, що відбувся 19 травня 2005 р. на Бергенському саміті міністрів освіти 45-ти європейських країн у Норвегії. Болонський процес для України – це засіб інтеграції та демократизації освіти, який чітко визначає орієнтир на входження в освітній і науковий простір Європи та світу».
 36. 36. «НОВЕ - ЦЕ ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ» ФРАНЦУЗЬКИЙ ЛІТЕРАТОР ЖАК ПЕШЕ Якщо розглядати плагіат як порушення етичних норм, то найбільш широко плагіат визначається як використання «доробку» іншої особи і подання його як власного. При цьому «доробок» може включати в себе різні об’єкти – ідеї, слова, зображення, фрагменти тексту тощо. Тобто, все, що розглядається з позиції етичних норм як недобросовісне використання може бути окреслене поняттям «плагіат». Однак, якщо сьогодні вважати плагіатом запозичення будь- якої ідеї, слова чи словесної конструкції, то як знайти справедливий баланс між підтриманням прав автора та потребами суспільства мати доступ до великих досягнень науки і культури? Мета авторського права – це заохочення творчості!!!
 37. 37. ВІДСУТНІСТЬ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ФОРМУЛИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРУШЕННЯ У ВИГЛЯДІ ПЛАГІАТУ «Рішення про розмежування ідеї і способу її вираження - це завжди «питання оцінки». Безглуздо, тому, намагатися шукати тут універсальні формули» (Лайонел Бентли. Брєд Шерман. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 295). Схожість творів, збіг деяких фрагментів творів не завжди свідчать про плагіат. Кожен випадок повинен розглядатись окремо, а виявлені збіги фрагментів творів необхідно оцінити з огляду на їх обсяг, зміст та форму вираження.
 38. 38. ПРИ СТВОРЕННІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ВИКОРИСТОВУВАЛИСЬ НАСТУПНІ ДЖЕРЕЛА:  Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 р. № 3792-ХІІ (зі змінами) / [Електроний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3792-12  Закон Україні «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 (зі змінами) / [Електроний ресурс]. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18  Проект Закону України «Про освіту» № 3491-д від 04.04.2016 / [Електроний ресурс]. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=58639  Великий тлумачний словник сучасної української мови / [уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.] – К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.  Oxford English Dictionary Online / [Електроний ресурс]. URL: http://www.oed.com/  Unabridged Based on the Random House Dictionary, © Random House, Inc. 2017 / [Електроний ресурс]. URL: http://www.dictionary.com/  Harvard Guide to Using Sources / [Електроний ресурс]. URL: http://usingsources.fas.harvard.edu/  Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр.; предисловие М. Федотова. – М.: Ладомир; Издательство ЮНЕСКО, 2002.  Лайонел Бентли. Брєд Шерман. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 535 с.  Ионас В.Я. Произведения творчества в гражданском праве. –М: Юридическая литература. –1972. –168 с.
 39. 39. Дякую за увагу! Катерина Сопова sopova.kateryna@gmail.com Тел: 067-770-62-77

Фактори, що враховуються при виявленні порушення авторських прав

Views

Total views

200

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×