Successfully reported this slideshow.

Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 9
1 of 9

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

  1. 1. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi ry
  2. 2. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Lähde: Sanna Niemelä, Opinnäytetyö Hevosyritysten työterveyshuolto, HAMK • Kyselytutkimus ( wepropol-sähköinen kysely) hevosyrittäjille v. 2015 • Kyselyyn vastasi 76 hevosyrittäjää
  3. 3. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Vastaajista 59 naisia, 17 miestä - Vastaajien ikäjakauma: 25 – 35-vuotiaita 17 % 36 – 45 vuotiaita 25 % 46- 55 vuotiaita 37 % yli 55-vuotiaita 21 % • Vastaajista 85 % toimi päätoimisena yrittäjänä, 15 % osa- aikaisena • 31 % vastaajista kuului pakollisen MYEL-vakuutuksen piiriin, 3 kuului vapaaehtoisesti MYEL-piiriin, 61 % vastaajista maksoi YEL-vakuutusta
  4. 4. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Yrittäjävuodet vaihtelivat 1 – 38 vuotta. Keskiarvo oli 16 vuotta - Vastanneiden yrittäjien hevosten määrät yrityksissä - 35 yrityksessä ( 46 %) oli työntekijöitä yrittäjän lisäksi
  5. 5. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia N. 29 % vastaajista kuului työterveyshuoltoon
  6. 6. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 16 vastaaja kertoi työterveyshuollon vuotuiset kustannukset: Jakauma 30 – 600 €, keskiarvo 260 € • Vastaukset, miksi ei ole kuulu työterveyshuoltoon: – Ei ole varaa – Ei koeta tarpeelliseksi – ”En tiedä”, ”en ole saanut aikaiseksi”, ”mikä semmoinen on ”, ”jäänyt huomioimatta” – On sairausvakuutus – Käytetään tarvittaessa kunnallisia palveluja tai yksityistä lääkäriasemaa
  7. 7. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 17 yrittäjällä (22%) oli työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma ja 17 yritykseen oli tehty tilakäyntejä neljän vuoden välein, 18 hevosyrittäjälle oli tehty työolohaastattelu, 21 oli tehty työterveystarkastus • 68 %:lla hevosyrityksistä oli henkilökunnassa joku, jolla oli voimassa oleva EA- koulutus • Hevosyrittäjistä 88 %:lla oli työtapaturmavakuutus ja 12 % ei ollut lainkaan
  8. 8. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Sairaslomapäivät – suurin osa, 64 % kertoi, että ei ole ollut yhtään sairaslomapäiviä, 18 % vastaajista oli ollut alle viikon sairaslomalla viimeisen vuoden aikana – 45 % vastaajista tekee usein sairaana töitä ja 51 % tekee joskus sairaana töitä Perustelut: ”ei ole sijaista, tuuraajaa, liian kallista hankkia tuuraajaa, ei löydy riittävän pätevää tuuraajaa”
  9. 9. Yhteenveto kyselyn tuloksista • Alle 30 % kuuluu työterveyshuoltoon ja alle puolet hevosyrityksistä, joilla on työntekijöitä, on tarjonnut työterveyshuollon työntekijälleen • Syyt: Ei ole varaa, työterveyshuoltoa ei koeta tarpeelliseksi, ei välitetä terveydestä • Yrittäjät eivät näe oman hyvinvoinnin ja terveyden tärkeyttä hoitaa ennaltaehkäisevästi • Yrittäjillä ei ole riittävästi tietoa työterveyshuollosta

×