Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

Hevosyritysten
työterveyshuoltokyselyn tuloksia
Auli Teppinen
ProAgria Etelä-Suomi ry
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
• Lähde: Sanna Niemelä, Opinnäytetyö
Hevosyritysten työterveyshuolto, HAMK
• Kyselytutkimus ( wepropol-sähköinen kysely)
hevosyrittäjille v. 2015
• Kyselyyn vastasi 76 hevosyrittäjää
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
- Vastaajista 59 naisia, 17 miestä
- Vastaajien ikäjakauma: 25 – 35-vuotiaita 17 %
36 – 45 vuotiaita 25 %
46- 55 vuotiaita 37 %
yli 55-vuotiaita 21 %
• Vastaajista 85 % toimi päätoimisena yrittäjänä, 15 % osa-
aikaisena
• 31 % vastaajista kuului pakollisen MYEL-vakuutuksen
piiriin, 3 kuului vapaaehtoisesti MYEL-piiriin, 61 %
vastaajista maksoi YEL-vakuutusta
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
- Yrittäjävuodet vaihtelivat 1 – 38 vuotta. Keskiarvo oli
16 vuotta
- Vastanneiden yrittäjien hevosten määrät yrityksissä
- 35 yrityksessä ( 46 %) oli työntekijöitä yrittäjän lisäksi
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
N. 29 % vastaajista kuului työterveyshuoltoon
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
• 16 vastaaja kertoi työterveyshuollon vuotuiset
kustannukset: Jakauma 30 – 600 €, keskiarvo 260 €
• Vastaukset, miksi ei ole kuulu työterveyshuoltoon:
– Ei ole varaa
– Ei koeta tarpeelliseksi
– ”En tiedä”, ”en ole saanut aikaiseksi”, ”mikä semmoinen on
”, ”jäänyt huomioimatta”
– On sairausvakuutus
– Käytetään tarvittaessa kunnallisia palveluja tai yksityistä
lääkäriasemaa
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
• 17 yrittäjällä (22%) oli työterveyshuollon kirjallinen
toimintasuunnitelma ja 17 yritykseen oli tehty
tilakäyntejä neljän vuoden välein, 18
hevosyrittäjälle oli tehty työolohaastattelu, 21 oli
tehty työterveystarkastus
• 68 %:lla hevosyrityksistä oli henkilökunnassa joku,
jolla oli voimassa oleva EA- koulutus
• Hevosyrittäjistä 88 %:lla oli työtapaturmavakuutus
ja 12 % ei ollut lainkaan
Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia
• Sairaslomapäivät
– suurin osa, 64 % kertoi, että ei ole ollut yhtään
sairaslomapäiviä, 18 % vastaajista oli ollut alle
viikon sairaslomalla viimeisen vuoden aikana
– 45 % vastaajista tekee usein sairaana töitä ja 51
% tekee joskus sairaana töitä
Perustelut: ”ei ole sijaista, tuuraajaa, liian kallista
hankkia tuuraajaa, ei löydy riittävän pätevää
tuuraajaa”
Yhteenveto kyselyn tuloksista
• Alle 30 % kuuluu työterveyshuoltoon ja alle puolet
hevosyrityksistä, joilla on työntekijöitä, on tarjonnut
työterveyshuollon työntekijälleen
• Syyt: Ei ole varaa, työterveyshuoltoa ei koeta
tarpeelliseksi, ei välitetä terveydestä
• Yrittäjät eivät näe oman hyvinvoinnin ja terveyden
tärkeyttä hoitaa ennaltaehkäisevästi
• Yrittäjillä ei ole riittävästi tietoa työterveyshuollosta
1 of 9

More Related Content

Featured(20)

ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.3K views
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
Project for Public Spaces & National Center for Biking and Walking6.9K views
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.8K views
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Read with Pride | LGBTQ+ ReadsRead with Pride | LGBTQ+ Reads
Read with Pride | LGBTQ+ Reads
Kayla Martin-Gant1.1K views
The Student's Guide to LinkedInThe Student's Guide to LinkedIn
The Student's Guide to LinkedIn
LinkedIn87.9K views

Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

  • 2. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Lähde: Sanna Niemelä, Opinnäytetyö Hevosyritysten työterveyshuolto, HAMK • Kyselytutkimus ( wepropol-sähköinen kysely) hevosyrittäjille v. 2015 • Kyselyyn vastasi 76 hevosyrittäjää
  • 3. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Vastaajista 59 naisia, 17 miestä - Vastaajien ikäjakauma: 25 – 35-vuotiaita 17 % 36 – 45 vuotiaita 25 % 46- 55 vuotiaita 37 % yli 55-vuotiaita 21 % • Vastaajista 85 % toimi päätoimisena yrittäjänä, 15 % osa- aikaisena • 31 % vastaajista kuului pakollisen MYEL-vakuutuksen piiriin, 3 kuului vapaaehtoisesti MYEL-piiriin, 61 % vastaajista maksoi YEL-vakuutusta
  • 4. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Yrittäjävuodet vaihtelivat 1 – 38 vuotta. Keskiarvo oli 16 vuotta - Vastanneiden yrittäjien hevosten määrät yrityksissä - 35 yrityksessä ( 46 %) oli työntekijöitä yrittäjän lisäksi
  • 5. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia N. 29 % vastaajista kuului työterveyshuoltoon
  • 6. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 16 vastaaja kertoi työterveyshuollon vuotuiset kustannukset: Jakauma 30 – 600 €, keskiarvo 260 € • Vastaukset, miksi ei ole kuulu työterveyshuoltoon: – Ei ole varaa – Ei koeta tarpeelliseksi – ”En tiedä”, ”en ole saanut aikaiseksi”, ”mikä semmoinen on ”, ”jäänyt huomioimatta” – On sairausvakuutus – Käytetään tarvittaessa kunnallisia palveluja tai yksityistä lääkäriasemaa
  • 7. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 17 yrittäjällä (22%) oli työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma ja 17 yritykseen oli tehty tilakäyntejä neljän vuoden välein, 18 hevosyrittäjälle oli tehty työolohaastattelu, 21 oli tehty työterveystarkastus • 68 %:lla hevosyrityksistä oli henkilökunnassa joku, jolla oli voimassa oleva EA- koulutus • Hevosyrittäjistä 88 %:lla oli työtapaturmavakuutus ja 12 % ei ollut lainkaan
  • 8. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Sairaslomapäivät – suurin osa, 64 % kertoi, että ei ole ollut yhtään sairaslomapäiviä, 18 % vastaajista oli ollut alle viikon sairaslomalla viimeisen vuoden aikana – 45 % vastaajista tekee usein sairaana töitä ja 51 % tekee joskus sairaana töitä Perustelut: ”ei ole sijaista, tuuraajaa, liian kallista hankkia tuuraajaa, ei löydy riittävän pätevää tuuraajaa”
  • 9. Yhteenveto kyselyn tuloksista • Alle 30 % kuuluu työterveyshuoltoon ja alle puolet hevosyrityksistä, joilla on työntekijöitä, on tarjonnut työterveyshuollon työntekijälleen • Syyt: Ei ole varaa, työterveyshuoltoa ei koeta tarpeelliseksi, ei välitetä terveydestä • Yrittäjät eivät näe oman hyvinvoinnin ja terveyden tärkeyttä hoitaa ennaltaehkäisevästi • Yrittäjillä ei ole riittävästi tietoa työterveyshuollosta