Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

Hevosyrittäjäpäivät 2015

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Auli Teppinen, ProAgria: Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia

 1. 1. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia Auli Teppinen ProAgria Etelä-Suomi ry
 2. 2. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Lähde: Sanna Niemelä, Opinnäytetyö Hevosyritysten työterveyshuolto, HAMK • Kyselytutkimus ( wepropol-sähköinen kysely) hevosyrittäjille v. 2015 • Kyselyyn vastasi 76 hevosyrittäjää
 3. 3. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Vastaajista 59 naisia, 17 miestä - Vastaajien ikäjakauma: 25 – 35-vuotiaita 17 % 36 – 45 vuotiaita 25 % 46- 55 vuotiaita 37 % yli 55-vuotiaita 21 % • Vastaajista 85 % toimi päätoimisena yrittäjänä, 15 % osa- aikaisena • 31 % vastaajista kuului pakollisen MYEL-vakuutuksen piiriin, 3 kuului vapaaehtoisesti MYEL-piiriin, 61 % vastaajista maksoi YEL-vakuutusta
 4. 4. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia - Yrittäjävuodet vaihtelivat 1 – 38 vuotta. Keskiarvo oli 16 vuotta - Vastanneiden yrittäjien hevosten määrät yrityksissä - 35 yrityksessä ( 46 %) oli työntekijöitä yrittäjän lisäksi
 5. 5. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia N. 29 % vastaajista kuului työterveyshuoltoon
 6. 6. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 16 vastaaja kertoi työterveyshuollon vuotuiset kustannukset: Jakauma 30 – 600 €, keskiarvo 260 € • Vastaukset, miksi ei ole kuulu työterveyshuoltoon: – Ei ole varaa – Ei koeta tarpeelliseksi – ”En tiedä”, ”en ole saanut aikaiseksi”, ”mikä semmoinen on ”, ”jäänyt huomioimatta” – On sairausvakuutus – Käytetään tarvittaessa kunnallisia palveluja tai yksityistä lääkäriasemaa
 7. 7. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • 17 yrittäjällä (22%) oli työterveyshuollon kirjallinen toimintasuunnitelma ja 17 yritykseen oli tehty tilakäyntejä neljän vuoden välein, 18 hevosyrittäjälle oli tehty työolohaastattelu, 21 oli tehty työterveystarkastus • 68 %:lla hevosyrityksistä oli henkilökunnassa joku, jolla oli voimassa oleva EA- koulutus • Hevosyrittäjistä 88 %:lla oli työtapaturmavakuutus ja 12 % ei ollut lainkaan
 8. 8. Hevosyritysten työterveyshuoltokyselyn tuloksia • Sairaslomapäivät – suurin osa, 64 % kertoi, että ei ole ollut yhtään sairaslomapäiviä, 18 % vastaajista oli ollut alle viikon sairaslomalla viimeisen vuoden aikana – 45 % vastaajista tekee usein sairaana töitä ja 51 % tekee joskus sairaana töitä Perustelut: ”ei ole sijaista, tuuraajaa, liian kallista hankkia tuuraajaa, ei löydy riittävän pätevää tuuraajaa”
 9. 9. Yhteenveto kyselyn tuloksista • Alle 30 % kuuluu työterveyshuoltoon ja alle puolet hevosyrityksistä, joilla on työntekijöitä, on tarjonnut työterveyshuollon työntekijälleen • Syyt: Ei ole varaa, työterveyshuoltoa ei koeta tarpeelliseksi, ei välitetä terveydestä • Yrittäjät eivät näe oman hyvinvoinnin ja terveyden tärkeyttä hoitaa ennaltaehkäisevästi • Yrittäjillä ei ole riittävästi tietoa työterveyshuollosta

×