Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Palkkatasotutkimus 2017

16,908 views

Published on

Ekonomien palkkatasotutkimus 2017

Published in: Career
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Palkkatasotutkimus 2017

 1. 1. PalkkasiDin lön 2016 Näin ekonomi ansaitsi 2016 – tarkista, onko palkkasi oikealla tasolla! Så här förtjänade ekonomen 2016 – kontrollera att din lön ligger på rätt nivå!
 2. 2. Vastavalmistuneen ekonomin mediaanipalkka on noussut vuoden aikana 100 eurolla. Se on nyt 3 200, kun vielä vuotta sitten vastavalmistunut tienasi keskimäärin 3 100 euroa. Medianlönen för en nybakad ekonom har under året stigit med 100 euro, det vill säga till 3 200 euro från 3 100 euro för ett år sedan. on sivutoimisia yrittäjiä. är företagare vid sidan av sitt arbete. Kokopäiväistä työtä tekevät ekonomit työskentelevät viikossa 41,4 tuntia (keskiarvo). Asiantuntijat tekevät töitä 40,1, keskijohto 41,8 ja johto 43,5 tuntia viikossa. Heltidsanställda ekonomer arbetar i genomsnitt 41,4 timmar i veckan. Experter ägnar 40,1 timmar i veckan åt arbete, ekonomer i middle management 41,8 och ekonomer på ledande poster 43,5. Alle 10 henkilön organisaatioissa ekonomin mediaanipalkka on 4 700 euroa. En ekonom som är anställd i ett företag eller annan organsation med färre än tio anställda har en medianlön på 4 700 euro. 4 700 e 3 200 e 5 % 41,4 h 43 % on asiantuntijoita, 45 % työskentelee ylimmässä johdossa, johdossa ja keskijohdossa. 43 % är experter och 45 % är anställda i högsta ledningen, ledningen och mellanledningen. 83 % työskentelee kokopäiväisesti toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, 6 % kokopäiväisesti määräaikaisessa työsuhteessa. 83 % är fast anställda på heltid, medan 6 % är tidsbegränsat heltidsanställda. Lähde:Palkkatutkimuskyselyyn2016vastanneet Källa:svarandeniLöneundersökningen2016 4 397 4 500 5 300 4 400 Kehnossakin taloustilanteessa ekonomien palkkakehitys on pysynyt melko hyvänä. Tuoreimman palkkatasotutkimuksen mukaan jäsentemme mediaanipalkat nousivat vuoden tarkas- telujaksolla kaksi prosenttia, eli suunnilleen samaa vauhtia kuin vuosi sitten. Hyvä uutinen on sekin, että oman työpaikkansa tilanteen koki vakaaksi 83 prosenttia vastaajista. Parempaan päin ollaan siis menossa. Koko jäsenistömme mediaanipalkka on nyt 5 000 euroa. Tämän alle jäätiin pienissä, alle kymmenen hengen organisaa- tioissa, vaikka niissä tilanne onkin tuntuvasti parantunut. Hei- koiten palkkaa jäsenillemme maksoi edelleen julkinen sektori. Hyviä menestyjiä kyselyssä olivat vastavalmistuneet ja toi- mihenkilöt, joiden mediaanipalkka nousi 3,1 prosenttia. Palkka oli noussut 63 prosentilla vastaajista. Kaikista palkankorotuksen saaneista 42 prosenttia sai yleiskorotuksen ja 26 prosenttia henkilökohtaisen korotuksen. Muita syitä olivat muun muassa työpaikan tai -tehtävän muutos. Numerot paljastavat, että hyvin monet ekonomit työskentelevät ilman työehtosopimusta. Palkkatilastot houkuttelevat vertailemaan toimialoja tai julkisia ja yksityisiä työnantajia keskenään. Onhan se mie- lenkiintoista, mutta lukujen alle kätkeytyy helposti se, että työntekijälle voi moni muu asia nousta pelkkää palkkaa tärkeämmäksi. Nekin asiat ekonomi joutuu usein kohtaamaan kahdestaan työnantajan kanssa. Työsuhteen ehdoista jää siis paljon jäsenten omien neuvottelutaitojen varaan. Tulokset kylläkin kertovat siitä, että taitoa ekonomeilla on. Yksin ei ketään ole kuitenkaan jätetty. Neuvotteluis- sa menestyminen edellyttää tietoa ja sen hyväksikäyt- töä. Tässä muodossa liitto on kyennyt omaa tukeaan antamaan ja jäsenemme ovat osanneet sitä hakea. Palkkatutkaamme käytti viime vuonna liki 10 000 jäsentä. Henkilökohtaista palkka- neuvontaa annettiin 450 jäsenelle, minkä lisäksi uravalmentajaltamme haettiin hyvin aktiivisesti tukea palkkapyyntöjen tason määrittelyyn. Kun nämä palvelut toimivat ja kehit- tyvät, ja niitä osataan käyttää, voimme jatkossakin luottaa ekonomien työolosuh- teiden paranemiseen – ilman sen suurem- paa dramatiikkaa. Hanna-Leena Hemming Toiminnanjohtaja Verksamhetsledare Suomen Ekonomit Finlands Ekonomer Trots det svaga ekonomiska läget har ekonomernas löneut- veckling varit relativt god. Enligt den senaste lönenivåunder- sökningen steg medlemmarnas medianlön med två procent under den ett år långa betraktelseperioden, det vill säga ungefär lika mycket som året innan. En annan god nyhet är att 83 procent av enkätdeltagarna upplevde situationen på den egna arbetsplatsen som stabil. Utvecklingen går alltså i rätt riktning. Medlemskårens medianlön var 5 000 euro. I små organisa- tioner med färre än 10 personer var lönen lägre, men även där har läget förbättrats avsevärt. Den offentliga sektorns löner var fortfarande lägst. Löneutvecklingen bland tjänstemän och nyutexaminerade var god: Medianlönen steg med 3,1 procent. Lönen hade stigit hos 63 procent av enkätdeltagarna. 42 procent av alla de som fick en löneförhöjning fick en allmän löneökning och 26 procent en individuell löneförhöjning. Andra skäl var bland annat ändringar i arbetsuppgifter eller en ny anställning. Siffrorna visar att många ekonomer arbetar utan kollektivavtal. Lönestatistiken lockar till jämförelse av olika branscher och av offentliga och privata arbetsgivare. När man jämför löner bör man minnas att även andra om- ständigheter och förhållanden kan vara viktiga för den anställda. Sådana frågor diskuteras i allmänhet av den anställda och hans eller hennes arbets- givare i enrum, vilket innebär att anställ- ningsvillkoren ofta sammanhänger med den anställdas förhandlingsförmåga. Statistiken och resultaten visar att ekonomerna i gemen har god förhandlingsförmåga. Ingen lämnas ensam. Framgångs- rika förhandlingar förutsätter vetskap och utnyttjande av vetska- pen. Förbundet ger sitt stöd, som medlemmarna är duktiga på att söka. I fjol använde nästan 10 000 medlemmar förbundets lönebarometer, 450 medlem- mar fick personlig löneråd- givning och ett stort antal medlemmar fick hjälp med att definiera sina löneanspråk av förbundets karriärcoacher. Välfungerande och lät- tillgängliga tjänster borgar för fortsatt goda arbetsvillkor för eko- nomerna. Villkoren kan utvecklas och förbättras utan dramatik. Tieto auttaa palkkaneuvotteluissa Vetskap underlättar löneförhandlingen Hur ekonomer fördelar sig på arbetsmarknaden Ekonomit työmarkkinoilla KANSIKUVA:ISTOCKPHOTO,PÄÄKIRJOITUKSENKUVA:VESATYNI 61 %on töissä Helsingin talousalueella. arbetar i Helsingforsregionen. MEDIAANIPALKAT © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER2 3PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 3. 3. L ohduttavaa tai ei, potkut saanut ei ole yksin. Nyky-Suomessa tiedetään, että työttömyys ei liity omaan suoriutumiseen.” Näin kommentoi uravalmentaja Sirja Kulmala-Portman, ekonomien sparraaja. On hyvin yksilöllistä, miten rankalta työ- suhteen päättyminen yt-neuvottelujen jälkeen tuntuu. Moni saa irtisanomisen yhteydessä jonkinlaisen lähtöpaketin, mutta viisas ei jää sen turvin kotisohvalle makoilemaan. ”Parhaat työllistymistulokset ovat niillä, jotka akti- voituvat nopeasti.” Voimia työnhakuun on toki kerättävä, mutta aika moni huomaa pian edessä olevat uudet mahdollisuu- det – niin kliseiseltä kuin se alussa kuulostaakin. Moni kommentoi uravalmennuksessa miettineensä jo jonkin aikaa työuran muutosta. Kulmala-Portman sanoo, että haki uutta työtä mistä syystä tahansa, tärkeintä on pysähtyä miettimään, mitä oikeasti haluaa, millaiset ovat omat motiivit. Uravalintojen pohdinnassa auttavat muun muassa Suomen Ekonomien verkkosivuille listatut ura-ankku- rit (ekonomit.fi/ura-ankkurit). TEKSTI KIRSI RIIPINEN KUVAT ANNI KOPONEN Nyt sattui: työpaikka meni yt-neuvottelujen jälkeen. Mitä nopeammin aktivoituu hakemaan uutta, sitä paremmat ovat tulokset, tiedetään Suomen Ekonomien uravalmennuksessa. Työnhaku käyntiin heti 5PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG4 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER
 4. 4. Hyödylliset linkit • ekonomit.fi/tyonhaku • tyonhakuveturi.fi • Twitter: #tyonhakubuusteri • Varaa aika omaan henkilökohtaiseen uravalmennukseen: ura@ekonomit.fi tai puhelinajanvaraus ajanvaraus.ekonomit.fi Työnhaku käy työstä Huh mikä homma! Näin on moni todennut saatu- aan työnhakuun sparrausta uravalmentajalta. Va- raudu siis siihen, että CV:n päivitykseen, LinkedIn- profiilin täydennyksiin ja verkostoitumisiin menee aikaa. Joka ikinen työhakemus on tehtävä yksilöiden. Edellisiä hakemuksia kopioimalla uutta työpaikkaa ei todennäköisesti löydy. Ala hommiin ja selvitä aluksi itsellesi, kuinka paljon haluat ja tarvitset uutta työpaikkaa, ja miten paljon olet valmis tekemään töitä sen eteen. Jokainen päättää itse, miten avoin on uudesta elämäntilanteestaan. Monelle on ollut onnenpot- ku, kun on kertonut potkuista some-kanavissa ja työ on löytynyt sitä kautta. Voit siis kertoa olevasi utelias ja avoin uusille mahdollisuuksille ja pyytää kavereitasi jakamaan postausta eteenpäin. Pengo piilotyöpaikat esiin Työpaikoista vain noin 20 prosenttia tulee julkiseen hakuun. Jos etsit töitä vain mol.fi:stä tai Monste- rista, et todennäköisesti hurraa tuloksille. Niiden kautta tulee esiin noin 20 prosenttia avoinna ole- vista työpaikoista, ja näitä paikkoja myös haetaan valtavasti enemmän kuin piilossa olevia työpaikko- ja – joita siis kuitenkin on monin verroin enemmän. Parhaassa tapauksessa piilotyöpaikka syntyy omasta yhteydenotostasi, kun olet osoittanut, miten paljon hyötyä sinusta organisaatiolle olisi. Tutustu Ekonomien nettisivuilla Arja Parpalan blogiin (blogi.ekonomit.fi/tag/piilotyopaikat), jossa kerrotaan muun muassa piilotyöpaikkasuunnitel- masta ja sosiaalisen median käytön tehostami- sesta. Verkostoja on mahdollista hyödyntää erittäin monipuolisesti, ja hyödyllisiä tapahtumia sekä koulutuksia on eri puolilla Suomea lukuisia. Julkiseen hakuun eivät usein päädy myöskään rekrytoinnin ammattilaisten ja headhuntereiden saamat toimeksiannot. Moni yritys hakee työnteki- jöitä LinkedInissä ja seuraa siellä myös potentiaali- sia työntekijöitä. Ryhdy seuraamaan mediaa uudella tavalla: mitkä organisaatiot ovat erityisen mielenkiintoisia ja kasvussa, ehkä pian uusia työntekijöitä vailla? Ekonomipörssi on muuttunut Suomen Ekonomi- en LinkedIn-ryhmäksi, jossa on jo yli 12 000 jäsen- tä. Olethan mukana? Sivun pääuutisten jälkeen on heti tyrkyllä kohta Jobs, jossa työnantajat ilmoitta- vat vapaista paikoista. Muista Twitter ja sen #-merkit, sillä esimerkiksi #rekry on sivustolla yleisesti käytetty. CV kuntoon Jos edellisestä työnhausta on aikaa, CV voi olla rempallaan. Mitä ansioluettelot nykyään pitävät sisällään? Ei ole olemassa virallisia säännöksiä siitä, mitä CV:ssä pitää olla. Rakenna se omannäköiseksi ja korosta vahvuuksiasi sen mukaan, millaista työpaikkaa olet hakemassa. Siis kyllä, ansioluettelo elää haettavan paikan mukaisesti. Osoita, että seuraat aikaasi. Jos koulutuksista ja ammattikursseista on aikaa, voit hyvin kertoa aktiivisesta ammattikirjallisuuden seuraamisesta. Oma kasvokuva on usein hyvä lisä, eikä nyt puhuta mistä tahansa selfiestä. Ellei laadukasta kuvaa ole valmiina, harkitse kuvaajaksi ammatti- laista. Ota avuksi myös sivusto ekonomit.fi/cv-klinikka. Sen vinkkilista kehottaa muun muassa lepuut- tamaan CV:tä pari päivää ja lukemaan sen sitten uudelleen tuorein silmin. Liian pätevä tähän hommaan? Ottaako rekrytoija sinut tosissaan, jos pitkään esimiesasemassa olleena haet nyt asiantuntijan työtä? Riippuu pitkälti sinusta itsestäsi. Näissä tapauksissa on erittäin tärkeää, että valmistaudut työnhakuun todella huolellisesti. Ota yhteyttä ennen hakemuksen lähettämistä, selvitä yrityksen taustoja ja näytä hakemuksessasi, kuinka hyvin olet tehnyt kotiläksysi tästä yrityksestä. Kerro myös selvästi, ettet vaadi asiantuntijan työssä esimiehen palkkaa. Kokenut rekrytoija kertoo selkeästi, jos paikkaan haetaan ennemmin junioria kasvamaan kuin senioriosaajaa. Pitääkö CV:n olla video? Onko nykyaikaa tehdä CV videona? Kyllä, jos sitä pyydetään. Tai jos se on luontevaa. Jos tällainen video ei ole oma juttusi, eikä rekrytoija sitä pyydä, keskity tavanomaisempaan ansioluetteloon. Videota kannattaa tosin hyödyntää, kun treenaat työpaikkahaastattelua. Voit harjoitella haastattelua ja vastauksiasi jäsenpalvelussa (ja- senpalvelu.ekonomit.fi/videohaastattelu-palvelu) ja lähettää omia vastauksiasi uravalmentajan kommentoitavaksi. Mutta hyödyllisiä harjoituksia ovat vaikka kaverin kuvaamat tai itse kuvatut kän- nykkävideot. Nekin auttavat näkemään, millainen vaikutelma sinusta syntyy. Viilaa LinkedIn-profiili pilkkuja myöten On melko varmaa, että kun otat yhteyttä suoraha- kukonsulttiin, hän katsoo LinkedIn-profiilisi saman tien. Älä hukkaa hyviä mahdollisuuksia puutteelli- sella esittelyllä. Apua profiilin tekemiseen saat Urapalveluista ja sivulta ekonomit.fi/linkedin. Tom Laine on tehnyt LinkedInin käytöstä hyviä oppaita, muun muassa uusin Megaopas löytyy maksutta osoitteesta: linkedinopas.fi. Lisää vinkkejä saat Ekonomien webinaareista (jasenpalvelu.ekono- mit.fi/webinaarit) sekä ekonomien omilta LinkedIn- sivuilta. LinkedInissä sanat ”Looking for new challenges” ja ”Looking for International Career Opportuni- ties” ovat yksi tapa kiinnittää rekrytoijien huomio. Otsikkoon noita ei ehkä kannata nostaa, mutta ei myöskään piilottaa tekstien sekaan. Hakusanoja kannattaa miettiä muutenkin ja niistä tärkeimpiä käyttää useita kertoja. On äärimmäisen tärkeää, että puhelinnumero ja sähköposti ovat selkeästi esillä. Reippaimmat työnhakijat perustavat oman työn- hakusivuston blogeineen. Esimerkiksi Satu Olkinuo- ra teki sellaisen (satuolkinuora.wordpress.com). Juuri tämä on minua varten Määrä ei korvaa laatua. Keskity jokaiseen hakemukseesi ja perustele huolellisesti, miksi haet juuri tätä työpaikkaa. Älä huijaa itsellesi hyvää omaatuntoa sillä, että tehtailet saman päivän aikana kymmenen hakemusta. Puolivillaisista hakemuksista ei ole hyötyä kenellekään, päinvastoin. Ne tietävät useita ”kiitos, mutta valinta ei tällä kertaa kohdistunut sinuun” -vastauksia. Tämä puolestaan tietää huonoa kierrettä, joka syö ammatillista itsetuntoasi. Näytä, että olet äärimmäisen kiinnostunut – ja niinhän sinä olet, koska olet motivoitunut. Soita ennen hakemuksen jättämistä, kysele taustoja ja käytä puhelimessa saamiasi tietoja hyväksesi hakemusta tehdessäsi. Ole positiivisen neutraali Vaikka olisit alkuun katkera, voit opetella suhtautumaan käänteeseen positiivisen neutraalisti. Kun haet uutta työpaikkaa, muista peruskäytössäännöt: älä valita potkuistasi tai arvostele entistä työnantajaasi. Ole sinut uuden elämänvaiheen kanssa, äläkä peittele sitä. Työnantaja haluaa kuitenkin selvittää, haetko työpaikkaa työnnön vai vetovoiman takia. Toisin sanoen haetko sitä, koska sinun on pakko, etkä muutakaan keksi, vai oletko oikeasti juuri tästä työpaikasta kiinnostunut? Päätä, millaisen vaikutelman haluat antaa. © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER6 7PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 5. 5. Jobbig jobbsökning Pust och stön! Många som har fått stöd av en karriärcoach har konstaterat att jobbsökning inte är någon latmanssyssla. Uppdateringen av bland annat CV:t och LinkedIn-profilen, skrivandet av ansökningar och kontaktandet av möjliga arbets- givare kräver både tid och tålamod. Varje arbetsansökan bör utformas individuellt – kopiering av tidigare ansökningar ger i allmän- het inte önskat resultat. Innan man tar sig an ansökningsprocessen lönar det sig att fundera på hur mycket man behöver och vill ha ett nytt jobb och hur mycket arbete man är beredd att lägga ner på jobbsök- ningen. Man avgör naturligtvis själv hur öppen man vill vara om sin situation. Många som har berät- tat om sin belägenhet i de sociala medierna har hittat ett nytt jobb den vägen. Varför inte berätta att du är nyfiken och öppen för nya utmaningar och be dina vänner vidareförmedla budskapet? Var positivt neutral Fastän man känner ilska och bitterhet kan man förhålla sig positivt neutralt till situationen. När man söker jobb är det viktigt att följa den grundregel som säger att man inte får klaga över sin uppsägning och att man inte får uttala sig negativt om sin före detta arbetsgivare. Det lönar sig att acceptera sin livssituation och att inte försöka dölja den. En tilltänkt arbetsgiva- re vill nog veta om man söker ett jobb för att man måste eller för att man är genuint intresserad av uppgiften. Bestäm på förhand hur du vill framstå och upplevas! Som gjort för mig Kvantitet kan aldrig ersätta kvalitet. Det lönar sig att utforma en jobbansökan omsorgsfullt och att motivera varför man söker jobbet. Döva inte samvetet genom att fabricera tiotals halvbra ansökningar per dag: Halvmesyrer gagnar ingen, tvärtom! En uppsjö artiga svar med orden ”tack för visat intresse, men den här gången valde vi en annan” kan leda till att man förlorar tron på sig själv och sin kompetens. Det gäller att visa att man är verkligt intresserad av det aktuella jobbet. Ring gärna upp rekryteraren och förhör dig om företaget och arbetsuppgifterna innan du författar jobbansökan – informationen kan med fördel användas i ansökan. Vänd på alla stenar Endast 20 procent av alla lediga arbetsplatser lediganslås. Den som bara söker jobb via exempelvis tjänsterna mol.fi och Monster blir sannolikt besviken. De lediga jobben hos förmedlingstjänsterna, som i regel söks av väldigt många intresserade, är betydligt färre än de så kallade dolda ar- betsplatserna. I bästa fall kan ett övertygande telefonsam- tal till en potentiell arbetsgivare skapa ett nytt jobb. Bekanta dig med Arja Parpalas blogg på adressen blogi.ekonomit.fi/tag/piilotyopaikat (på finska). Bloggen behandlar bland annat dolda jobb och användningen av sociala medier. Kontaktnät och kluster kan vara till stor hjälp när man söker jobb och runt om i Finland ordnas olika evenemang och kurser för människor som är på jakt efter nya utma- ningar. Yrkesrekryterare och headhunters brukar inte publicera sina uppdrag i de offentliga förmedlingstjänsterna. Många företag och organisationer söker lämplig och kompetent arbetskraft via LinkdeIn. Det lönar sig att ha uppsikt över nätet och olika sociala medier: Vilka företag och organisationer är intressanta, växande och potentiella arbetsgivare? Ekonombörsen har bildat en LinkedIn-grupp med över 12 000 medlemmar. Har du redan anslutit dig? Efter hu- vudnyheterna finns avdelningen Jobs, i vilken arbetsgivare anslår lediga jobb. Glöm inte Twitter och de olika hashtaggarna. Bland an- nat hashtagen #rekry är mycket populär. Överkvalificerad för jobbet? Tar rekryteraren dig på allvar om du efter en lång tid som chef söker till exempel ett expertjobb? Det beror i hög grad på dig själv. Ansökan bör vara extra omsorgsfullt gjord. Kontakta rekryteraren på förhand, ta reda på så mycket som möjligt om företaget/organisatio- nen och visa i din ansökan att du vet vad det hela handlar om. Betona gärna att du inte förväntar dig chefslön. Rekryteraren berättar i allmänhet genast om företaget/ organisationen hellre vill ha en juniormedarbetare än en erfaren senior. CV som video Bör man göra sitt CV som video? Svaret är ja om rekrytera- ren så önskar eller om det känns rätt. Om formatet känns främmande och rekryteraren inte ber om det lönar det sig att skriva och skicka ett konventionellt CV. Video är ett utmärkt verktyg när man tränar inför en arbetsintervju. På webbadressen ekonomit.fi/web/sv/ videointervju kan man läsa om och öva arbetsintervjuer och skicka sina svar till en karriärcoach för kommentarer. Mobiltelefonens kamera duger också bra som övnings- redskap: Be en kompis filma dig eller filma dig själv när du talar så får du en grov uppfattning om hur du framstår vid en arbetsintervju. CV:t i skick Om det har förflutit en längre tid sedan du senast sökte jobb kan ditt CV tarva översyn och uppdatering. Hur ser dagens meritförteckningar ut? Det finns inga regler för vad ett CV skall innehålla. Det lönar sig att ge CV:t en personlig framtoning och att betona det som är viktigt med tanke på det jobb man söker. Ett CV eller en meritförteckning kan och bör anpassas till situationen. Visa att du följer med din tid: Om det är länge sedan du studerade eller gick påbyggnadskurser kan du till exempel berätta att du regelbundet läser facklitteratur inom området. Det lönar sig i allmänhet att bifoga ansökan ett foto- grafi av sig själv. Ett fotografi taget av en yrkesfotograf gör större nytta än en egenhändigt tagen selfie. På webbadressen ekonomit.fi/web/sv/cv hittar du värdefulla och nyttiga CV-tips. Det lönar sig i regel att låta ett nyskrivet CV vila ett par dagar och sedan läsa igenom det med ”nya ögon”. Finslipa LinkedIn- profilen När du kontaktar en rekryterare kommer han eller hon sannolikt att läsa din LinkedIn-profil. Det lönar sig de- finitivt att finslipa profilen så att den ger en så positiv bild av dig som möjligt. Finlands Ekonomers Karriärtjänster och sidan ekono- mit.fi/linkedin hjälper dig att skapa en lyckad profil. Tom Laine har författat flera utmärkta LinkedIn- skrifter, bland annat den avgiftsfria handledningen Megaguide (Megaopas) som finns på webbadressen linkedinopas.fi. Finlands Ekonomers webinarier och eko- nomernas egna LinkedIn-profiler ger också värdefulla tips. Meningarna ”Looking for new challenges” och ”Loo- king for International Career Opportunities” i tjänsten LinkedIn fäster rekryterarnas uppmärksamhet. Det lönar sig inte använda dem som rubrik, men inte heller att gömma dem i texten. Eventuella sökord bör vara väl valda och förekomma tillräckligt ofta i texten. Det är uttalat viktigt att telefonnumret och e-post- adressen är korrekta och fullt synliga. Den som vill kan skapa en egen jobbansökningssida med blogg. Satu Olkinuora ­(satuolkinuora.­ wordpress.com) skapade en sådan. Nyttiga länkar • ekonomit.fi/web/sv/arbetsansokan • tyonhakuveturi.fi • Twitter: #tyonhakubuusteri • Boka tid för individuell karriärcoaching: ura@ekonomit.fi • Boka tid för telefonrådgivning: ­ajanvaraus.ekonomit.fi F ör den drabbade kan trösten kännas klen, men i dag är det många som mister sin arbetsplats. Arbetslösheten beror i allmänhet inte på de egna prestationerna”, säger karriärcoach Sirja Kulmala-Portman från Finlands Ekonomer. Människor upplever en uppsägning till följd av sam- arbetsförhandlingar väldigt olika. Trots ett eventuellt avgångsvederlag lönar det sig inte att bli liggande på soffbottnen. ”Snabb aktivering ger de bästa möjligheterna till ny sys- selsättning”, säger Sirja Kulmala-Portman. Kliché eller inte: Jobbsökning tarvar krafter, men den ar- betslösa upptäcker i allmänhet relativt snabbt att det finns nya möjligheter. Många av dem som anlitar en karriärcoach berät- tar att de redan en längre tid har funderat på att sadla om. Sirja Kulmala-Portman påpekar att det alltid lönar sig att fundera på vad man verkligen vill och vilka motiven är när man av någon orsak söker ett nytt jobb. Finlands Ekonomers karriärankare (ekonomit.fi/web/sv/ karriarankare) hjälper den som står i beråd att byta jobb eller överväger en ny karriär. TEXT KIRSI RIIPINEN BILD ANNI KOPONEN Det gick inte som planerat: Samarbets­förhandlingarna ledde till att jobbet rök. Ju snabbare man söker nytt jobb, desto bättre är utsikterna påpekar karriärcoacherna på förbundet Finlands Ekonomer. Intensiv jobbjakt © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER8 9PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 6. 6. K okopäivätyötä tekevän eko- nomin mediaanipalkka on 5 000 euroa kuukaudessa, kertoo Suomen Ekonomien tuore palkkatasotutkimus. Keskiarvopalkka on hie- man enemmän, 5 690 euroa kuukaudessa. Vastavalmistu- neen kauppatieteilijän tilipussi karttuu mediaanitasolla 3 200 eurolla kuussa. Luvut ovat lokakuulta 2016, eikä niissä ole mukana tulospalkkioita. Ekonomien keskimääräinen palk- kakehitys näyttää varsin kohtuulliselta, sillä mediaanipalkka nousi tutkimukseen vastanneilla 2 prosenttia lokakuusta 2015 lokakuuhun 2016. Palkkatutkimukseen vastaajat valitaan joka vuosi samojen satunnaisotosperi- aatteiden mukaan Suomen Ekonomien jäsenrekisteristä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vastaajajoukko olisi joka vuosi identtinen. Esimerkiksi tällä kertaa vastaajia oli edellisvuotista vähemmän toimihenkilö-, asiantuntija- ja keskijohto- TEKSTI JUHA OKSANEN Ekonomin palkka: 5 000 euroa kuussa Palkkatasotutkimus tehdään vuosittain palvelemaan jokaista jäsentämme. Sen avulla on helppo asemoida itsensä ekonomikentälle, ja sitä voi käyttää apuna esimerkiksi uutta työtä hakiessa: mikä olisi juuri tästä tehtävästä saatava oikea palkka ottaen huomioon työn vaativuus, oma osaaminen ja toimiala. YKSITYINEN PALVELUSEKTORI VETÄÄ EKONOMEJA Ekonomit työllistyvät erityisesti yksi- tyiselle palvelusektorille. Hiukan yli 28 prosenttia työskentelee liike-elämän palveluksessa. Teollisuusaloilla tekee töitä 22,4 prosenttia ja rahoitusalalla 15,1 prosenttia ekonomeista. Valtion palveluksessa on viisi prosent- tia työssäkäyvistä vastaajista ja vastaava määrä työllistyy kuntasektorille. Järjes- töissä tai säätiöissä puolestaan työsken- telee kolme prosenttia työssä käyvistä ekonomeista. Toimiala vaikuttaa selvästi myös palk- kaan. Yksityisellä sektorilla mediaani- palkka oli 5 120 euroa ja keskiarvopalkka 5 831 euroa. Valtion palveluksessa olevan ekonomin mediaanipalkka oli selvästi vähemmän, 4 409 euroa. Kärjistäen voidaankin sanoa, että valtiolla työskente- levän ”euro” on nyt noin 86 senttiä. Se on hieman pudonnut, sillä aiempina vuosina summa on ollut 88 senttiä. Kuntasektorin mediaanipalkka oli 4 400 euroa, sama kuin vuotta aiemmin. TYÖN VAATIVUUS NÄKYY PALKASSA Palkkatasotutkimuksessa työn vaati- vuutta kuvataan hiukan pelkistetysti sen mukaan, mikä palkansaajan asema yrityksessä on. Mediaanipalkka nousi vuoden aikana eniten toimihenkilöillä, 3,1 prosenttia, mutta muuten luvut pysyivät pitkälti aiemmalla tasolla. Johtotasolla mediaanipalkka nousi prosentin verran ja keskijohdossa laski 0,6 prosenttia. Työssä käyvistä ekonomeista 54 prosenttia kuuluu tulospalkkausjärjes- telmien piiriin, yksityisellä sektorilla jopa 66 prosenttia. Heistä 73 prosenttia sai vuoden aikana tulokseen perustuvia palkaneriä. Tulospalkkausjärjestelmien yleisyys ei oleellisesti muuttunut vuoden aikana, mutta tulospalkkiota saaneiden määrä on vuodessa vähentynyt kolmella prosenttiyksiköllä. Tulospalkkioiden osuus oli mediaa- neina noin 10 prosenttia vuosiansioista. Osuus vaihtelee muun muassa aseman mukaan. Asiantuntijoilla luku oli 9 prosenttia, keskijohdolla 10 prosenttia ja johdolla 15 prosenttia vuosiansioista. Näin palkkatutkimus tehtiin Kyselylomake postitettiin joka toiselle alle 65-vuotiaalle, työvoimaan kuuluvalle Suomen Ekonomien jäsenelle, joka jäsenrekisterin mukaan asuu kotimaassa. 4 369 kyselyn saanutta joko palautti lomakkeen tai vas- tasi siihen verkossa annettuun määräaikaan mennessä. Vastausaste oli 31 prosenttia. Kokopäivätyön kuukausiansiotiedon kertoi 3 920 vas- taajaa. Vastaajien sekä jäsenrekisteristä poimitun perusjoukon rakennetta voidaan verrata toisiinsa joidenkin tausta- muuttujatietojen – iän, sukupuolen, alueellisen jakauman, toimialan sekä asematason – suhteen. Tutkimuksen luotettavuuden kannalta nämä ryhmät vastaavat toisiaan varsin hyvin. Vertailtavuus aikaisempiin vuosiin on pää- sääntöisesti mahdollista vastaajarakenteen samankaltai- suuden ansiosta. Jäsenrekisteritietojen mukaan päätoi- misina yrittäjinä toimivat jätettiin nyt toisen kerran pois kyselyotoksesta. Tutkimuksessa mukana oli yhdessä muiden YTN-liittojen kanssa toteutettu osio, jossa tarkasteltiin mahdollisiin yt- neuvotteluihin ja etujen leikkauksiin liittyviä asioita. Lisäksi Suomen Ekonomit kysyi jäseniltään näiden mahdollisista, viime aikoina tapahtuneista, urasiirtymistä. Osion tuloksia avataan tarkemmin jäsenille myöhemmin tänä vuonna. tasoilta ja enemmän johdosta ja ylim- mästä johdosta, mikä heijastuu osaltaan palkkatunnuslukuihin. PALKKA NOUSI HARVEMMALLA KUIN VUOSI SITTEN Palkkatutkimukseen vastanneista 63 prosenttia ilmoitti ansioidensa nousseen vuoden aikana, kun luku vuotta aiemmin oli hiukan enemmän, 67 prosenttia. Palk- ka oli sen sijaan pysynyt ennallaan aiem- paa isommalla joukolla, eli 28 prosentilla vastaajista, mikä oli 5 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Neljä prosenttia vastaajista ilmoitti palkkansa laskeneen. Yleiskorotus oli yhä tavallisin syy ansi- oiden nousuun. Yleiskorotuksen ilmoitti saaneensa 42 prosenttia niistä vastaajista, joiden palkka oli muuttunut vuoden aika- na. Luku on kuitenkin peräti seitsemän prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti omaan työsuoritukseen liittyvän palkankorotuksen ilmoitti saa- ANSIOKEHITYS KOHTUULLISTA Vaikka liikahdukset ekonomien palkoissa välillä lokakuu 2015–lokakuu 2016 olivat varsin maltillisia, kokonaisuutta voisi silti kuvata kohtuullisen hyväksi. Vertailulukuja löytyy esimerkiksi Ti- lastokeskuksesta, jonka mukaan palkan- saajien nimellisansiot nousivat vuoden 2016 heinä–syyskuussa 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankoh- taan verrattuna. Reaaliansiot puolestaan YLEISKOROTUS OLI 2016 TAVALLISIN SYY EKONOMIEN ANSIOIDEN NOUSUUN. Helsingin alueella ekonomin mediaanipalkka on 5 300, Tampereen 4 500 ja Turun alueella noin 4 400 euroa kuussa. neensa 26 prosenttia niistä, joiden palkka oli muuttunut vuoden aikana. Lisäksi 15 prosentilla muutoksen palkkaan aiheutti uusi tehtävä ja 13 prosentilla uusi työnan- taja. Työpaikan vaihtaminen oli tyypilli- sintä uran alkupuolella. Työehtosopimuksista ja niihin perus- tuvista palkankorotuksista saa lisätietoa esimerkiksi Ylemmät toimihenkilöt YTN ry:n sivuilta ytn.fi sekä Julkisalan koulu- tettujen neuvottelujärjestön JUKO ry:n sivuilta juko.fi. nousivat 0,7 prosenttia edellisen vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna. Tilastokeskuksen laskelmien mu- kaan inflaatio oli lokakuussa 0,5 ja marraskuussa 0,7 prosenttia. Palkansaa- jien tutkimuslaitos ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos puolestaan ennustavat ansiotasoindeksin kehityksen vuonna 2017 olevan 0,7 tai 0,8 prosenttia ja kulut- tajahintaindeksin nousevan 1,0 prosenttia vuonna 2017. © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER10 11PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 7. 7. riska nivåerna tjänstemän, experter eller middle management än året innan. I stäl- let var det fler representanter för ledning eller högsta ledning som fyllde i enkäten. Det här påverkade lönestatistiken. FÄRRE FICK PÅÖKT JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR Av dem som fyllde i enkäten meddelade 63 procent att lönen hade stigit under året. För ett år sedan var de lite fler eller 67 procent. Ett större antal svarspersoner än året före hade oförändrad lön. De utgjorde 28 procent av svarspopulationen, vilket var en ökning med fem procentenheter. Fyra procent rapporterade att lönen hade minskat. En generell löneförhöjning är fort- farande den vanligaste orsaken till ett tjockare lönekuvert. Bland dem som fått förändrad lön under året uppgav 42 procent att de omfattades av en generell löneökning. Andelen är dock hela sju pro- centenheter lägre än för ett år sedan. TEXT JUHA OKSANEN SVENSK ÖVERSÄTTNING MARINA LJUNGQVIST I gruppen vars lön förändrats under året meddelade 26 procent att de fått högre lön för bra arbetsinsatser. En ny befattning gjorde att 15 procent i gruppen fick förändrad lön, medan byte av arbets- givare påverkade lönen för 13 procent av dem. Ekonomer byter oftast jobb i början av karriären. Mer information om kollektivavtal och löneförhöjningar enligt bestämmelserna i avtalen finns till exempel på den webb- plats som drivs av Förhandlingsorganisa- tionen för de högre tjänstemännen, FHT. Språken på sajten är finska och engelska. Intresseorganisationen JUKO, som repre- senterar högutbildade inom den offent- liga sektorn, har information om tjänste- och arbetskollektivavtal på sin hemsida. Sidan är enbart på finska. DEN PRIVATA TJÄNSTESEKTORN ATTRAHERAR EKONOMER Flest ekonomer är anställda inom den privata tjänstesektorn. Drygt 28 procent Lönen för en ekonom: 5 000 euro per månad Varje år utför vi en löneundersökning som alla medlemmar har nytta av. Den gör det lätt för dig att hitta din position inom ekonomfältet. Dessutom kan du använda statistiken när du söker ett nytt jobb. Vad bör jag få i lön för det här arbetet utifrån befattningskrav, bransch och min kompetens? arbetar inom privata affärsföretag. I industriföretag är andelen 22,4 procent, medan 15,1 procent av ekonomerna är anställda inom bank- och finanssektorn. Fem procent av alla förvärsarbetande svarspersoner har staten som arbetsgiva- re och en lika stor andel är anställd inom kommunsektorn. Tre procent av ekono- mer som är ute i förvärvslivet arbetar i en organisation eller stiftelse. Valet av bransch har stor betydelse för lönen. Medianlönen inom privatsektorn uppgick till 5 120 euro och genomsnittslö- nen till 5 831 euro. En statligt anställd eko- nom har en medianlön som är märkbart lägre eller 4 409 euro. Om man spetsar till det skulle man kunna säga att en statsan- ställd ekonom får nöja sig med 86 cent för varje euro som en ekonom inom privata sektorn tjänar. Tidigare gick det 88 ”stat- liga cent” på en ”privat euro”, så gapet har vuxit ytterligare. Medianlönen för en kommunalt anställd ekonom uppgick till 4 400 euro, vilket var i nivå med året innan. BEFATTNINGENS KRAV AVSPEGLAS I LÖNEN I denna undersökning har vi helt enkelt likställt svårighetsgraden i ett arbete med den organisatoriska nivå som en ekonom befinner sig på. Medianlönen för tjäns- temän ökade mest eller med 3,1 procent under året. I övrigt låg lönerna i stort sett kvar på samma nivå som föregående år. Medianlönen för ekonomer i ledande ställning gick upp med en procent, men sjönk med 0,6 procent på nivån middle management. I gruppen förvärvsarbetande ekono- mer fick 54 procent en resultatbaserad lön. Inom den privata sektorn är ande- len hela 66 procent. Av dessa hade 73 procent fått ersättningar under året som var baserade på resultatet. Systemet med resultatbonus förekom i samma utsträck- ning under enkätperioden som förut, men andelen ekonomer som omfattas av ett bonusprogram hade minskat med tre procentenheter under året. Bonusmedianen av den totala årsin- komsten utgjorde cirka 10 procent. Den resultatbaserade lönedelen varierar bland annat beroende på ställning i organisatio- nen. Hos experter utgjorde den 9 procent, hos middle management 10 procent och hos ledningen 15 procent av årsinkoms- ten. HYFSAD INKOMSTUTVECKLING Även om lönerna rörde sig uppåt i ganska långsam takt under perioden oktober 2015–oktober 2016, kan situationen totalt sett betecknas som tillfredsställande. Löntagarnas nominella inkomster steg till exempel med 1,2 procent från juli till september 2016 jämfört med motsva- rande period året innan enligt Statistik- centralen. Under samma kvartal ökade realinkomsterna med 0,7 procent jämfört med samma period föregående år Siffror från Statistikcentralen visar att inflationen uppgick till 0,5 procent i ok- tober 2015 och till 0,7 procent i november samma år. Löntagarnas forskningsinsti- tut och Näringslivets forskningsinstitut beräknar att löneindex kommer att öka med 0,7 eller 0,8 procent under 2017, medan konsumentprisindex stiger med 1,0 procent under innevarande år. Så här gjorde vi enkäten Enkätblanketten postades till varannan medlem i vårt register som var under 65 år, bosatt i Finland och förvärvsarbetande. Totalt drygt 4 369 medlemmar returnerade pappersblan- ketten eller fyllde i webblanketten före deadline. Svarsfrek- vensen blev 31 procent. Av dessa uppgav 3 920 svarspersoner sin månadslön för heltidsarbete. Svarspopulationen och den undersökningspopulation som valdes ut ur medlemsregistret är strukturmässigt jämförbara när det gäller vissa bakgrundsvariabler – ålder, kön, regional fördelning, bransch och organisatorisk nivå. Profilerna på de två populationerna är tillräckligt lika varandra för att enkäten ska vara tillförlitlig. Det går i regel bra att göra jämförelser med tidigare år, eftersom strukturen på svarspopulationen är rätt likartad från år till år. Ekonomer som enligt medlemsre- gistret är företagare på heltid var inte med i urvalet för andra året i följd. I undersökningen ingick ett avsnitt med frågor som var ge- mensamma för alla förbund inom Förhandlingsorganisationen för högre tjänstemän. Frågorna rörde samarbetsförhandlingar och indragning av förmåner. Finlands Ekonomer frågade ock- så medlemmarna om de eventuellt bytt karriärinriktning under den senaste tiden. Medlemmarna kommer att få tillgång till resultaten av frågorna i detta avsnitt senare i år. M edianlönen för en ekonom som arbetar heltid uppgår till 5 000 euro per månad, visar resultatet av den en- kät som Finlands Ekono- mer precis har genomfört. Genomsnittslönen är lite högre och utgör 5 690 euro i månaden. En nyutexaminerad ekonom har en medianlön på 3 200 euro per må- nad. Siffrorna samlades in i oktober 2016. Där ingår inte resultatbonus. Den genomsnittliga löneutvecklingen för ekonomer har varit ganska hyfsad. Medianlönen för dem som svarat på enkä- ten steg med två procent mellan oktober 2015 och samma månad 2016. Svarspersonerna i löneenkäten tas fram ur förbundets medlemsregister genom ett nytt slumpmässigt urval varje år. Svarspopulationen består dock inte av exakt samma individer från år till år. I den aktuella undersökningen deltog till exempel färre personer på de organisato- I Helsingforsregionen är ekonomens medianlön 5 300, i Tammerfors­ regionen 4 500 och i Åboregionen 4 400 euro per månad. © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER12 13PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 8. 8. Näin luet tilastoja Mikä tilastoissa on laskettu palkkatuloksi? Palkkatilastoissa on mukana vastaajien päätoimestaan lokakuussa 2016 saamat bruttokuukausiansiot. Summa sisältää kuukau- sittain laskettavat provisiot sekä luontoisetujen verotusarvot, mutta ei tulospalkkauseriä. Myöskään ylityöansiot ja lomaltapa- luurahat eivät ole summassa mukana. Lukujen luotettavuus ja vertailtavuus Palkkatutkimuksen vertailukelpoisuus aikaisempien vuosien ­tutkimuksiin on pyritty säilyttämään käyttämällä otoksen valin- nassa samoja taustamuuttujia kuin edellisillä kerroilla. Lukujen luotettavuuden kannalta oleellista on vastaajamäärä kunkin tunnusluvun kohdalla. Tilastoissa on ­ilmoitettu ­mediaani, jos ryhmässä on ­vähintään seitsemän vastausta. Tunnusluvut F10, F25, F75 ja F90 on ilmoitettu, jos ko. ryhmään on saatu vähintään 11 vastausta. N vastaajien ­lukumäärä Ka. | Mv. Keskiarvo F10 Palkka, jota ­pienempiä ­palkkoja on 10 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. F25 Palkka, jota ­pienempiä ­palkkoja on 25 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. Med Mediaanipalkka, jota pienempi ja suurempi palkka on puolella ko. ryhmään ­kuuluvista. F75 Palkka, jota ­suurempia ­palkkoja on 25 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. F90 Palkka, jota ­suurempia ­palkkoja on 10 prosentilla ko. ryhmään ­kuuluvista. Så här läser du statistiken Vad räknas som löneinkomst i statistiken? Lönestatistiken visar enkätdeltagarnas bruttomånadsinkomst från huvudsyssla i oktober 2016. I summan ingår provisioner som räknas månatligen samt beskattningsvärdet av naturaförmåner, men inte resultatbaserad lön. Övertidsersättning och semesterpenning ingår inte heller i summan. Statistikens tillförlitlighet och jämförbarhet Avsikten har varit att löneenkäten ska vara jämförbar med tidigare enkäter genom att använda samma bakgrundsvariabler som tidigare när det gäller avgränsning av urvalet. Med tanke på siffrornas tillförlitlighet är det viktigt att se till antalet enkätdelta- gare för varje nyckeltal. I statistiken anges en medianlön om gruppen har minst sju enkätsvar. Nyckeltalen F10, F25, F75 och F90 har redovisats om gruppen i fråga har minst 11 enkätsvar. N Antal enkätdeltagare Ka. | Mv. Medelvärde F10 10 procent av lönerna i gruppen är lägre än denna lön. F25 25 procent av lönerna i gruppen är lägre än denna lön. Med Hälften av lönerna i gruppen är högre och lägre än medianlönen. F75 25 procent av lönerna i gruppen är högre än denna lön. F90 10 procent av lönerna i gruppen är högre än denna lön. Ylin johto Högsta ledning Henkilöstö­ hallinto Personal­ administration Yleishallinto Allmän administration Muut ­tehtävät Annat Siht., kirj.vaihto Sekreterare, assistent Tietojen­käsittely Databehandling Opetus ja tutkimus Undervisning och forskning Markkinointi Marknadsföring Teollisuus Industri Koulutus Utbildning Palvelut liike-elämälle Företagstjänster Julkinen hallinto Offentlig förvaltning Muut ­toimialat Annan Kauppa Handel Rahoitus Finans Talous Ekonomi Johto Ledning Keskijohto Middle management Asiantuntija Expert Toimihenkilö Tjänsteman Opetus­ henkilökunta Undervisnings­ sektorn TYÖVOIMAAN KUULUVAT EKONOMIJÄSENET (%) ASEMATASO, JOS TIEDOSSA TEHTÄVÄ ­PÄÄLUOKITTAIN, JOS TIEDOSSA TOIMIALA ­PÄÄLUOKITTAIN, JOS TIEDOSSA 8,6 4,4 13,7 38,8 20,8 18,7 2 40,3 5,4 3,5 5,620,2 13,1 4,9 22,4 9,8 15,1 7,4 7 28,1 10,3 ASEMATASOKOHTAISET PALKAT (€) 8 463 9 613 7 070 7 753 5 500 5 897 4 356 4 683 3 300 3 602 Ylin johto Johto Keskijohto Asiantuntija Toimihenkilö MEDIANLÖNER ENLIGT POSITION (€) FÖRVÄRVSARBETANDE EKONOMER (%) Högsta ledningen Ledningen Mellanledningen Experter Tjänstemän MEDIAANI KESKIARVO MEDIAN GENOMSNITT LYHENTEET FÖRKORTNINGAR © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER14 15PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 9. 9. › Palkkatutkimukseen vastanneista 63 prosenttia ilmoitti ansioidensa nousseen vuoden 2016 aikana. Ekonomien palkankorotusten tavallisin syy vuonna 2016 oli yleiskorotus. Yleiskorotuksen sai 42 % niistä ekonomeista, joiden palkka vuoden aikana nousi. Ekonomit työllistyvät erityisesti yksityiselle palvelusektorille. 28 % työskentelee liike-elämän palveluksessa, 22 % teollisuudessa ja 15 % rahoitusalalla. 63 % Kaikki | Samtliga N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Kaikki ekonomi-iän mukaan / Samtliga enligt ekonomålder 0 vuotta/år 109 2540 2800 3200 3500 4380 3321 1 vuosi/år 109 2490 2800 3140 3600 4200 3318 2 vuotta/år 137 2466 3000 3340 4000 4952 3606 3 vuotta/år 136 2511 3118 3500 4200 4970 3723 4 vuotta/år 157 2944 3220 3820 4700 5500 4081 5 vuotta/år 101 2700 3128 3650 4600 5200 3872 6–7 vuotta/år 206 3035 3500 4110 5000 6025 4499 8–9 vuotta/år 378 3352 3935 4548 5683 7200 4980 10–12 vuotta/år 342 3602 4179 5000 6238 7800 5458 13–17 vuotta/år 523 3758 4400 5500 7150 9500 6162 18–23 vuotta/år 608 3989 4729 5754 8000 11130 6907 24–30 vuotta/år 567 4061 4855 6212 7946 11000 7028 31– vuotta/år 402 3552 4506 5663 7700 10463 6542 Yhteensä / Totalt 3775 3129 3879 5000 6577 9000 5687 Kaikki toimipaikan aluetyypin mukaan / Samtliga enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 2392 3320 4150 5300 7100 9700 6103 Turun talousalue / Åboregionen 294 2973 3504 4397 5961 7621 4999 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 192 2922 3558 4500 5718 7143 4949 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 651 2900 3500 4400 5600 7500 5020 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 277 3000 3500 4400 5540 7211 4891 Muu kunta / Annan kommun 89 3114 3500 4761 6150 7456 4998 Toimipaikka ei ole Suomessa / Arbetsplatsen inte i Finland 25 3194 5000 6000 12000 18400 9358 Yhteensä / Totalt 3920 3135 3900 5000 6553 9000 5694 Kaikki työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Samtliga enligt antal anställda 1–9 236 2525 3400 4700 6225 8150 5196 10–29 328 2984 3800 4910 6500 9006 5601 30–99 519 3200 3957 5100 6900 8993 5690 100–249 495 3107 3907 4911 6500 8523 5488 250–499 442 3200 4004 4995 6420 9045 5759 500–999 482 3156 3715 4865 6490 8990 5522 1000–2999 484 3309 4000 4800 6361 8779 5792 3000 tai enemmän / eller flera 927 3200 3980 5140 6967 9094 5954 Yhteensä / Totalt 3913 3133 3900 5000 6563 9000 5689 Kaikki työnantajittain / Samtliga enligt arbetsgivare Valtio / Staten 195 3000 3775 4409 5625 6680 4771 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 67 3167 4009 5250 6126 7791 5614 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 187 3160 3810 4400 5300 6400 4613 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 106 3300 4000 4655 5695 7046 5003 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 86 3100 3635 4505 5600 7800 5109 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 2977 3170 3960 5120 7000 9453 5912 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 2194 3133 3864 5020 6790 9138 5773 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 783 3200 4110 5421 7380 10000 6301 Yliopisto / Universitet 120 2989 3500 4245 5000 6506 4501 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 111 3112 3900 4900 6040 8525 5490 Yrittäjä, ammatinharj. / Egenföretagare, yrkesutövare 42 1748 3005 4850 7750 12700 5951 Muu / Annan 26 3863 4496 5020 6388 9050 5706 Yhteensä / Totalt 3917 3134 3900 5000 6550 9000 5690 Kaikki tehtävittäin / Samtliga enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 1058 3550 4400 5600 8000 11100 6761 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 112 3000 3750 4687 6106 8790 5383 Yleisjohto / Allmän företagsledning 517 4400 5309 7200 10000 14000 8369 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 54 3657 4200 5200 7040 9700 6023 Juridiset tehtävät / Juridiska frågor 17 3404 4500 5400 5800 6728 5290 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 298 3300 3900 4724 5695 6700 4998 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 60 3438 4000 4600 5711 8727 5306 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 175 3440 4024 4800 5560 6960 5123 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 182 2973 3600 4505 5838 7970 4963 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 108 2900 3600 4557 6000 8368 5101 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 45 3400 4200 5000 6400 7364 5279 Suunnittelu ja osaamisen hallinta / Personalplanering 13 3326 3520 4450 5100 5414 4518 Rekrytointi / Personalrekrytering 16 2700 2988 3160 4005 4410 3502 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 1348 3150 3893 5000 6700 8500 5593 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 378 3379 4372 5941 7700 10040 6420 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 222 3220 3800 4629 5500 6667 4768 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 145 3058 3600 4681 5892 6906 4867 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 252 3500 4284 5961 7655 10577 6543 Sisäinen tarkastus / Intern revision 33 3312 4239 5439 7000 8927 5772 Tilintarkastus / Revision 100 2945 3193 3845 5520 7020 4640 Verotus / Skatter 59 2538 3249 4100 5089 7180 4475 Yritystutkimus / Due diligence 18 3180 3505 4225 5263 6680 4708 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 81 3500 4020 4850 6400 8400 5293 Muu / Annat 60 2576 3257 4519 5549 6330 4458 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 663 3000 3700 4835 6400 8200 5414 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 110 2918 3500 4800 6315 8410 5344 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 43 2620 3158 3900 4640 6008 4085 Markkinatutkimus / Marknadsundersökningar 17 3240 3950 4650 5200 6692 4746 Myynti / Försäljning 265 3060 4200 5500 7200 9500 6196 Vienti / Export 37 3090 3480 4320 5350 5997 4512 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 41 3000 3630 4300 5000 6500 4498 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 136 2980 3635 4390 5587 7000 4984 Muu / Annat 14 3157 3545 5110 6557 7660 5312 Logistiikka / Logistik 108 3194 3638 4634 5911 6571 4921 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 197 3200 3680 4250 5000 6116 4497 Opetus ja tutkimus / Undervisning och forskning 75 3200 3800 4500 5357 6642 4696 Koulutuksen suunnittelu / Utbildningsplanering 33 3285 3640 4095 4868 5480 4259 Opetus / Undervisning 49 3425 3960 4283 4600 5330 4378 Tutkimus / Forskning 40 2790 3443 4142 5500 6550 4467 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 70 2194 2505 3162 3985 4402 3343 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 37 2200 2600 3100 4000 4408 3479 Sihteerin, assistentin teht. / Sekreterar-, assistentarbete 29 2079 2416 3126 3590 4451 3113 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 117 2852 3340 4109 5300 7008 4886 Yhteensä / Totalt 3918 3134 3900 5000 6558 9000 5693 Kaikki asematasoittain / Samtliga enligt ställningen Ylin johto / Högsta ledning 264 4223 5700 8463 12000 16000 9613 Johto / Ledning 631 4600 5600 7070 9030 11700 7753 Ylempi keskijohto / Upper middle management 568 4114 4900 5961 7278 8721 6303 Alempi keskijohto / Lower middle management 318 3500 4200 5000 5988 7000 5178 Asiantuntija / Fackexpert 1665 3134 3650 4356 5400 6550 4683 Toimihenkilö, ei esimiesas. / Tjänsteman, inte i chefsställning 402 2400 2851 3300 4128 5036 3602 Yrittäjä / Egenföretagare 18 2110 3020 4750 7750 11500 6202 Muu / Annan 36 2500 2995 5150 6634 8225 5758 Yhteensä / Totalt 3902 3141 3900 5000 6568 9000 5695 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER16 17PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 10. 10. Kaikki | Samtliga Ylin johto | Högsta ledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Kaikki toimialoittain / Samtliga enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 710 3288 4100 5496 7114 9500 6031 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 109 3280 4100 5600 7000 8700 5981 Tekstiilien, vaatteiden, nahkat. valm./ Tillverkning av textiler, ­kläder, läder, lädervaror 11 3500 4060 5797 7200 11000 6232 Sahatavaran, puu- ja korkkituotteiden valm. / Tillverkning av ­sågat virke, trävaror 10 5000 5969 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 67 3453 4329 6215 8176 9631 6862 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 103 3580 4534 5500 7056 9104 6021 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 68 3372 4000 5188 7020 8920 5945 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 192 3155 3658 5045 7000 9980 5746 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 78 3885 4700 5700 7215 10150 6401 Painaminen, tall. jäljentäminen / Produktion av tryckt, elektroniskt och digitalt material 11 3640 5076 6600 7450 7800 6124 Muu valmistus / Annan tillverkning 61 3300 4000 5000 6300 8462 5702 Kauppa / Handel 303 3220 4265 5700 8000 10700 6698 Moottoriajoneuvojen tukku- ja väh. kauppa ja korjaus / Parti- och detaljhandel med motorfordon 29 3612 5100 6929 8600 11566 7437 Tukkukauppa / Partihandel 144 3600 4500 5995 8254 10675 6764 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 130 3118 3670 5231 7315 9550 6459 Finanssiala / Finansiell verksamhet 616 3150 4043 5500 7164 10000 6256 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 397 3188 4050 5525 7320 10120 6373 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 108 3179 4150 5350 7425 10060 6480 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella ­stödtjänster, stödtjänster till försäkring 110 3024 4063 5360 6515 8232 5642 Muut toimialat / Andra branscher Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivost. / Jord- och skogsbruk, viltvård, fiskeri 18 2880 3929 5033 6775 10560 5845 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, ­värme, vatten 63 3311 4200 5073 6825 8340 5577 Rakentaminen / Byggverksamhet 81 3530 4363 5500 7550 11500 6821 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 86 3200 3860 4980 6009 7850 5407 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 22 3501 4250 5275 6815 12755 6582 Televiestintä / Telekommunikation 69 3329 4200 5050 6829 9200 6050 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 293 3178 4010 5000 6420 8288 5662 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 61 3700 4220 5100 7200 11100 6573 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 76 3450 4375 5300 6550 8410 5727 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 183 2900 3200 4100 5325 7164 4659 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 71 2800 3400 4200 5475 6800 4615 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 138 3285 3800 4800 6663 10000 5667 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 68 2700 3400 4160 6040 7930 4849 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av ­affärstjänster 135 3106 3747 4750 6372 7760 5305 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 34 2565 3563 4224 5228 6184 4646 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 237 3021 3800 4445 5430 6400 4649 Koulutus / Utbildning 247 3241 3755 4300 5100 6180 4564 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 102 3310 4100 5057 6300 8000 5340 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 84 3400 4000 4900 6328 8100 5620 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 38 2733 3297 4425 5000 7193 5074 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta / Internationella organisationer och organ 11 3285 5550 6520 9807 11500 7309 Muu toimiala / Annan bransch 151 2900 3410 4521 6510 9200 5358 Yhteensä / Totalt 3896 3140 3900 5000 6565 9000 5695 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Ylin johto ekonomi-iän mukaan / Högsta ledningen enligt ekonomålder 8–9 vuotta/år 8 5840 7362 10–12 vuotta/år 19 4428 4945 6200 7945 9760 6833 13–17 vuotta/år 36 4265 5525 7750 9850 13800 8494 18–23 vuotta/år 59 5016 6797 10000 13230 16600 10913 24–30 vuotta/år 68 4955 6890 9960 14125 21300 11306 31– vuotta/år 49 4200 6029 8600 11500 14260 9500 Yhteensä / Totalt 252 4232 5750 8614 12000 16000 9696 Ylin johto toimipaikan aluetyypin mukaan / Högsta ledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 141 4900 7050 10000 13000 17000 10661 Turun talousalue / Åboregionen 24 4097 5000 6372 9350 12695 7409 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 7 6400 8333 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 47 4162 5485 7250 11910 16940 9111 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 21 4220 4850 7538 11000 12280 7866 Muu kunta / Annan kommun 15 3900 4681 6020 6650 7795 5883 Toimipaikka ei ole Suomessa / Arbetsplatsen inte i Finland 8 9350 14184 Yhteensä / Totalt 263 4234 5708 8500 12000 16000 9637 Ylin johto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Högsta ledningen enligt antal anställda 1–9 74 2920 4313 5733 7313 10000 6358 10–29 52 4510 5950 8433 10903 13960 8886 30–99 51 5232 6500 9000 11952 13000 9263 100–249 19 4975 6372 9520 11150 14500 9508 250–499 19 6340 8785 11500 14500 15600 11547 500–999 13 5180 9200 11000 11820 12440 10149 1000–2999 18 10560 13256 16538 20750 24000 16829 3000 tai enemmän / eller flera 16 5780 7425 12000 24925 31750 16853 Yhteensä / Totalt 262 4232 5704 8463 12000 16000 9578 Ylin johto työnantajittain / Högsta ledningen enligt arbetsgivare Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 11 5660 5960 6400 7711 9200 6888 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 7 9000 8345 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 186 5000 6500 9510 12963 17000 10629 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 141 4850 6150 8700 12500 16000 10013 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 45 6000 8265 10750 14000 19120 12556 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 24 2868 4182 5669 9025 14694 7405 Yrittäjä, ammatinharj. / Egenföretagare, yrkesutövare 23 1876 3850 5000 7400 12400 5992 Yhteensä / Totalt 263 4234 5708 8500 12000 16000 9637 Ylin johto tehtävittäin / Högsta ledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 229 4228 5800 8700 12000 16000 9747 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 13 4231 4761 6500 10000 11960 7717 Yleisjohto / Allmän företagsledning 210 4266 6005 8985 12170 16047 9944 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 18 4955 5525 8005 10900 13648 8850 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 11 5450 6644 8088 10600 13188 9455 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 9 7200 9730 Myynti / Försäljning 7 7200 9081 Yhteensä / Totalt 262 4234 5724 8550 12000 16000 9657 Ylin johto toimialoittain / Högsta ledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 29 5060 7094 9500 12000 15000 9992 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 7 11984 9973 Kauppa / Handel 43 4054 6525 9300 12539 16954 10651 Tukkukauppa / Partihandel 25 4562 7050 9300 12227 14060 9357 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 12 1520 4640 9323 19250 23600 13441 Finanssiala / Finansiell verksamhet 36 5900 7484 9500 14000 23750 11864 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 26 5400 6480 9000 13250 15000 10547 Muut toimialat / Andra branscher Rakentaminen / Byggverksamhet 13 5684 6244 11120 15500 20000 12547 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 8 8650 9694 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 10 6600 8035 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 8 5450 6972 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 16 4615 5750 7335 10875 12500 8156 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 10 6310 7743 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 8 6450 6989 Koulutus / Utbildning 7 7500 7499 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 21 3200 4220 5309 8100 15849 7373 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 8 4895 6615 Muu toimiala / Annan bransch 10 10000 9333 Yhteensä / Totalt 259 4228 5708 8500 12000 16000 9605 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER18 19PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 11. 11. Tulospalkkausjärjestelmien piiriin kuuluvista ekonomeista n. 73 % sai vuoden aikana tulospalkkioita. Työssä käyvistä ekonomeista 54 % on tulospalkkausjärjestelmien piirissä. Johdolla tulospalkkioiden mediaani oli 15 % ja kaikilla ekonomeilla 10 % vuosiansioista. 73 % Johto | Ledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Johto ekonomi-iän mukaan / Ledningen enligt ekonomålder 2 vuotta/år 12 2730 3225 4137 4965 5910 4179 4 vuotta/år 14 4000 4789 5160 5500 5894 5123 6–7 vuotta/år 13 4320 4800 5300 5600 6816 5495 8–9 vuotta/år 47 4180 4995 6436 7450 8552 6360 10–12 vuotta/år 54 4490 5041 6400 7826 9000 6685 13–17 vuotta/år 112 5102 6000 7800 9500 10700 8032 18–23 vuotta/år 138 5208 6125 8024 10500 13000 8791 24–30 vuotta/år 125 5528 6437 7630 9600 12471 8543 31– vuotta/år 82 4782 5731 7198 9472 12450 7988 Yhteensä / Totalt 608 4671 5600 7100 9071 12000 7794 Johto toimipaikan aluetyypin mukaan / Ledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 364 5106 6400 8000 10000 12500 8589 Turun talousalue / Åboregionen 48 4599 5363 7020 7850 9560 6879 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 28 4300 5000 6950 7507 11100 7049 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 92 4200 5131 6336 7908 9200 6745 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 66 4300 5105 5860 6862 9200 6288 Muu kunta / Annan kommun 28 3294 4238 5500 6330 8360 5571 Yhteensä / Totalt 629 4616 5600 7096 9040 11720 7763 Johto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Ledningen enligt antal anställda 1–9 32 3240 4650 5285 7196 8487 5786 10–29 81 4000 5020 6020 7150 9500 6361 30–99 127 4300 5200 6700 8060 9500 6868 100–249 103 4564 5500 7030 8563 10500 7371 250–499 71 5663 6400 7600 9643 11000 8244 500–999 67 4946 6000 7528 9885 12264 8090 1000–2999 59 5600 6475 8500 10500 15380 9247 3000 tai enemmän / eller flera 91 5600 7150 9000 11600 14765 9751 Yhteensä / Totalt 631 4600 5600 7070 9030 11700 7753 Johto työnantajittain / Ledningen enligt arbetsgivare Valtio / Staten 12 6404 6507 7600 9125 9680 7825 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 36 4350 4994 5833 6435 6760 5748 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 21 4100 5300 6029 7041 7850 6046 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 11 3279 4702 5021 9200 12014 6974 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 508 4800 5850 7420 9500 12109 8070 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 380 4777 5700 7210 9460 12125 8019 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 128 5070 6338 7750 9500 11458 8222 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 27 3686 4700 5550 7100 8380 5809 Yhteensä / Totalt 628 4641 5600 7083 9025 11560 7751 Johto tehtävittäin / Ledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 231 4740 5500 7100 9220 12000 7841 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 25 3840 4520 5650 8700 9481 6569 Yleisjohto / Allmän företagsledning 171 4900 5555 7300 9320 12210 8115 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 17 4380 4990 5600 9000 9620 6563 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 13 5149 6020 7100 10000 10900 8001 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 8 7158 9159 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 37 4047 5666 6400 8500 9982 6835 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 31 4600 5876 6700 8500 10000 7169 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 232 4655 5763 7200 9208 12000 7914 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 161 4750 5796 7053 9000 12028 7921 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 13 4792 5600 7129 7700 7782 6624 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 13 4523 4900 5605 7550 9680 6394 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 26 6880 7525 10000 11431 13441 10148 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 10 5500 6204 Markkinointitehtävät / Marknadsföring 103 4844 6000 7150 9000 11000 7614 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 27 4380 5768 7600 9475 10620 7617 Myynti / Försäljning 55 5570 6300 7300 9031 12500 7976 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 8 6800 7138 Logistiikka / Logistik 7 5700 7364 9670 6304 Yhteensä / Totalt 629 4600 5600 7070 9020 11540 7748 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Johto toimialoittain / Ledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 144 5200 6029 7706 10090 12260 8537 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 15 7082 7430 8119 9735 11000 8878 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 15 6340 7440 9000 11500 17700 10775 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 17 5673 7700 9200 10500 11340 9035 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 16 3710 5425 7125 9181 11625 7602 Koneiden, laitt., kulkun. valm. / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 42 5604 6070 7232 9884 12151 8213 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 15 5121 5850 9061 11250 12311 8730 Muu valmistus / Annan tillverkning 15 4358 4835 5408 7575 12800 7466 Kauppa / Handel 77 4620 6026 8000 9500 11188 8111 Moottoriajoneuvojen tukku- ja väh. kauppa ja korjaus / Parti- och detaljhandel med motorfordon 8 8642 9356 Tukkukauppa / Partihandel 43 4180 5450 7800 9353 10430 7608 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 26 5200 7348 8370 9500 12500 8559 Finanssiala / Finansiell verksamhet 58 5479 6573 8510 10000 11860 8913 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 35 6212 7130 9000 10500 13720 9676 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 13 6600 7722 8430 9500 9900 8552 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 10 5575 6713 Muut toimialat / Andra branscher Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 14 4380 5599 6800 8200 8470 6666 Rakentaminen / Byggverksamhet 21 4200 5981 7030 9200 11500 7593 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 18 4760 6000 6793 7615 9142 6902 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 38 4465 5375 6615 9808 13290 7777 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 11 6882 7510 9020 12993 16320 10434 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 18 4434 4760 6650 7908 9240 6710 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 8 5465 6510 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 9 7500 7598 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 10 8600 8824 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 11 5600 6410 7000 7864 8680 6901 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 27 4668 5410 6550 7650 9640 6862 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 26 4573 5022 5857 6500 7506 5851 Koulutus / Utbildning 24 4300 5262 5960 6463 7047 5842 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 29 4300 5500 6500 7940 8924 6752 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 19 3793 4700 6350 7390 8345 6079 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 9 5196 7247 Muu toimiala / Annan bransch 32 4230 5150 6360 8635 10470 7107 Yhteensä / Totalt 627 4600 5600 7100 9045 11740 7767 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER20 21PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 12. 12. Keskijohto | Mellanledningen N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Keskijohto ekonomi-iän mukaan / Mellanledningen enligt ekonomålder 0 vuotta/år 11 3500 3700 4100 4515 5000 4223 1 vuosi/år 9 2490 2900 3500 3600 3860 3308 2 vuotta/år 11 3400 3435 4070 4750 5250 4260 3 vuotta/år 16 3337 4013 4529 5011 5759 4505 4 vuotta/år 25 3240 3800 4350 5400 5880 4520 5 vuotta/år 16 3090 3653 4002 4640 5350 4185 6–7 vuotta/år 48 3344 3645 4659 5600 6630 4861 8–9 vuotta/år 101 3800 4400 5023 6000 7520 5337 10–12 vuotta/år 94 4000 4400 5300 6291 7535 5670 13–17 vuotta/år 132 4376 4780 5600 7000 8400 6060 18–23 vuotta/år 158 4400 5045 5900 7460 9106 6551 24–30 vuotta/år 139 4550 5175 6340 7397 8500 6493 31– vuotta/år 85 4295 4950 5870 7697 9128 6357 Yhteensä / Totalt 845 3800 4537 5500 6800 8300 5868 Keskijohto toimipaikan aluetyypin mukaan / Mellanledningen enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 546 4255 5000 5980 7200 8765 6344 Turun talousalue / Åboregionen 60 3390 4175 4993 6400 7520 5445 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 41 3600 4400 5000 6100 6900 5225 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 160 3545 4100 4800 5915 7038 5129 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 57 3430 4000 4600 5500 6441 4798 Muu kunta / Annan kommun 14 3531 3725 4801 6365 7815 5173 Yhteensä / Totalt 882 3800 4541 5500 6800 8300 5900 Keskijohto työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Mellanledningen enligt antal anställda 1–9 22 3056 3825 4500 5545 7410 5052 10–29 63 3400 3865 4900 5750 7239 5107 30–99 112 3505 4360 5149 6313 7470 5394 100–249 110 4000 4510 5283 6383 7712 5697 250–499 104 3733 4489 5350 6225 7994 5713 500–999 97 4248 4868 5700 6867 8858 6219 1000–2999 122 3841 4500 5600 6700 7890 5700 3000 tai enemmän / eller flera 253 4222 5000 6014 7494 9080 6539 Yhteensä / Totalt 883 3800 4542 5500 6815 8300 5901 Keskijohto työnantajittain / Mellanledningen enligt arbetsgivare Valtio / Staten 36 4225 4924 5595 6325 7150 5569 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 13 5000 5250 5700 6700 6824 6006 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 41 3450 4217 4600 5200 6000 4678 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 23 4024 4220 4932 5500 5900 4918 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 10 5480 5955 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 700 3800 4700 5680 7024 8500 6079 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 509 3798 4532 5500 6916 8361 5889 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 191 4245 5100 6100 7500 8830 6586 Yliopisto / Universitet 24 3702 4199 4669 5503 6275 4934 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 28 3499 4000 4890 5700 6911 5316 Yhteensä / Totalt 881 3800 4542 5500 6800 8300 5897 Keskijohto tehtävittäin / Mellanledningen enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 231 4000 4500 5500 6910 8300 5931 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 36 3799 4085 4900 5806 7335 5183 Yleisjohto / Allmän företagsledning 127 4170 4679 5900 7275 8448 6241 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 8 7525 8031 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 51 3920 4400 5200 6410 6950 5483 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 7 4600 4794 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 52 4071 4680 5411 6425 7347 5643 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 51 4130 4423 5100 6000 8100 5472 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 32 4103 4376 5051 5758 7970 5302 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 12 4278 4538 5500 7163 9108 6166 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 300 4139 4846 5980 7127 8500 6220 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 108 3979 4836 5945 7024 8000 6004 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 38 4241 4733 5360 6929 7612 5743 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 47 4245 4866 5970 6414 7700 5771 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 50 4229 5733 6900 8500 13010 7468 Sisäinen tarkastus / Intern revision 7 6700 6376 Tilintarkastus / Revision 12 4568 5269 5950 8820 10233 6744 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 17 3884 4240 5953 7194 9878 6200 Muu / Annat 14 4874 5150 5785 6050 7071 5803 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 165 3500 4200 5300 6500 8320 5747 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 24 3431 4150 5050 6125 6979 5208 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 10 4690 4860 Myynti / Försäljning 72 3810 4819 5550 7025 8743 6188 Vienti / Export 8 5300 5522 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 10 4550 4660 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 34 3406 3800 4850 6250 9410 5827 Logistiikka / Logistik 38 4321 5005 5690 6345 7625 5888 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 17 3460 3550 4900 6262 7348 5138 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 7 3114 3537 4400 5083 5191 4195 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 23 3360 3630 4800 5585 7424 5040 Yhteensä / Totalt 884 3800 4540 5500 6800 8300 5897 Keskijohto toimialoittain / Mellanledningen enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 188 4100 4831 5786 7005 8255 6082 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 32 3785 5034 5637 6610 7405 5683 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 19 4206 4640 7118 7966 8540 6528 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 22 4612 5090 6195 7026 7635 6069 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 20 4000 4321 5725 6937 7754 6075 Koneiden, laitt., kulkun. valm. / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 46 4297 5145 6057 7146 8723 6395 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 21 4220 4745 5156 6333 8200 5632 Muu valmistus / Annan tillverkning 19 4080 5088 5524 7000 8395 6037 Kauppa / Handel 79 4122 4923 6000 6965 7760 5958 Tukkukauppa / Partihandel 34 3651 5065 6003 7020 8095 6051 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 39 4140 4787 5858 6734 7315 5757 Finanssiala / Finansiell verksamhet 132 4160 4863 6075 8050 10977 6920 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 90 3981 4900 6163 8470 11318 7111 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 20 4580 5019 5870 7250 10380 6699 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 22 3970 4549 6007 7588 8650 6335 Muut toimialat / Andra branscher Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 14 4320 4701 5087 5845 7504 5511 Rakentaminen / Byggverksamhet 18 3760 4556 5200 5767 6695 5376 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 19 3880 5000 5700 6060 7280 5748 Televiestintä / Telekommunikation 23 4080 5150 6600 7550 8606 6491 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 68 3800 4590 5469 7000 8258 5979 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 18 4154 4327 5300 6465 8297 5744 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 22 4773 5000 5935 6151 7078 5749 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 30 3799 4500 5289 7199 9787 6019 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 11 3300 3525 4800 6181 6350 4935 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 26 4000 4525 5935 8625 10400 6621 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 10 3390 3800 4500 5855 6325 4857 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 31 4100 4650 5000 6050 7200 5386 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 7 4600 4647 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 53 3690 4400 5040 5746 6480 5100 Koulutus / Utbildning 40 3628 4100 4669 5200 5615 4711 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 25 4124 4541 5165 5700 7180 5372 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 20 3980 4288 4738 5530 6354 5108 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 9 4400 4188 Muu toimiala / Annan bransch 28 3210 4358 5950 7663 8797 6012 Yhteensä / Totalt 879 3826 4600 5500 6815 8300 5909 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER22 23PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 13. 13. Asiantuntijat | Experter N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Asiantuntijat ekonomi-iän mukaan / Experter enligt ekonomålder 0 vuotta/år 54 2800 3000 3220 3488 3940 3325 1 vuosi/år 60 2599 2988 3200 3700 4200 3479 2 vuotta/år 72 2855 3000 3500 3813 4290 3560 3 vuotta/år 78 2870 3263 3599 4176 4818 3732 4 vuotta/år 87 3042 3325 3810 4275 5098 3960 5 vuotta/år 60 2858 3200 3620 4525 5200 3854 6–7 vuotta/år 113 3233 3600 4020 4520 5470 4308 8–9 vuotta/år 183 3400 3815 4300 5058 6190 4610 10–12 vuotta/år 154 3500 3960 4510 5488 6596 4863 13–17 vuotta/år 217 3488 4000 4700 5566 6852 5040 18–23 vuotta/år 211 3761 4222 4980 5576 7000 5228 24–30 vuotta/år 185 4000 4365 5204 6450 7383 5482 31– vuotta/år 128 3882 4340 5000 6018 7160 5326 Yhteensä / Totalt 1602 3133 3639 4346 5338 6520 4672 Asiantuntijat toimipaikan aluetyypin mukaan / Experter enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 1075 3300 3841 4600 5670 7000 4975 Turun talousalue / Åboregionen 113 2954 3400 4000 4750 5556 4107 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 89 2935 3500 4200 4844 5740 4217 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 268 2900 3380 4052 4700 5600 4184 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 90 3000 3305 3900 4490 4991 3946 Muu kunta / Annan kommun 20 2970 3221 4525 5025 6230 4394 Yhteensä / Totalt 1661 3135 3650 4356 5400 6550 4684 Asiantuntijat työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Experter enligt antal anställda 1–9 59 2790 3310 4000 5285 6640 4308 10–29 94 2815 3500 4257 4945 6014 4363 30–99 167 3143 3600 4338 5400 6500 4681 100–249 196 3109 3600 4320 5110 6550 4556 250–499 206 3243 3830 4500 5350 6306 4862 500–999 242 3150 3452 4250 5245 6545 4602 1000–2999 235 3208 3800 4300 5021 6010 4493 3000 tai enemmän / eller flera 455 3152 3719 4600 5709 6994 4911 Yhteensä / Totalt 1654 3134 3650 4356 5396 6547 4682 Asiantuntijat työnantajittain / Experter enligt arbetsgivare Valtio / Staten 129 3000 3456 4200 4900 5920 4361 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 37 3726 4000 4780 5770 6005 4821 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 75 3140 3530 4100 4475 5060 4075 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 46 3101 3700 4111 4675 5432 4228 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 51 3400 3700 4300 5290 6600 4648 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 1206 3150 3660 4500 5500 6800 4805 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 884 3133 3643 4400 5500 6596 4718 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 322 3181 3763 4510 5669 7340 5044 Yliopisto / Universitet 76 2943 3445 4087 4712 6000 4209 Järjestö, säätiö, vast. / Organisation, stiftelse, motsv. 26 3210 3545 4250 4626 5355 4180 Muu / Annan 11 3285 4298 4660 5547 6650 4874 Yhteensä / Totalt 1659 3132 3650 4355 5392 6550 4681 Asiantuntijat tehtävittäin / Experter enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 317 3212 3795 4500 5500 6470 4747 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 29 2960 3500 4040 4850 5260 4317 Strateginen konsultointi / Strategisk konsultation 32 3458 4045 4755 5828 7433 5103 Juridiset tehtävät / Juridiska frågor 12 2997 4308 5120 5725 6430 4924 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 208 3241 3800 4544 5520 6500 4777 Viestintä ja tiedotus / Kommunikation, information och PR 35 3280 3710 4200 4945 5336 4509 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 95 3325 3945 4520 5342 5973 4670 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 71 2970 3410 3900 4557 5600 4137 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 32 2907 3390 3644 4094 4530 3712 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling, konsultation 24 3400 3975 4629 5980 7091 4964 Rekrytointi / Personalrekrytering 9 3220 3324 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 636 3200 3693 4462 5585 7000 4834 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 62 3020 3564 4000 4686 6082 4353 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 142 3300 3810 4510 5123 5959 4554 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 51 3400 3650 4350 5081 6215 4585 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 152 3500 4000 5534 7100 8092 5799 Sisäinen tarkastus / Intern revision 19 3578 4100 4700 5800 7006 5169 Tilintarkastus / Revision 76 2960 3193 3820 5208 6245 4314 Verotus / Skatter 42 3055 3413 4131 4900 5973 4442 Yritystutkimus / Due diligence 16 3100 3418 4100 4692 6410 4359 Tal. hall. kehittäminen ja konsultointi / Ekonomiutveckling 51 3450 4020 4750 5562 6730 4893 Muu / Annat 25 2892 3500 4366 5066 6140 4424 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 265 3000 3630 4400 5456 6700 4779 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 39 2980 3181 4355 5286 6138 4396 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 22 3028 3600 3750 4315 4500 3890 Markkinatutkimus / Marknadsundersökningar 13 3504 3950 4589 4950 5203 4608 Myynti / Försäljning 77 3023 3790 5000 6036 7959 5553 Vienti / Export 9 3700 4021 Kehittäminen ja konsultointi / Marknadsutveckling 24 3130 3645 4250 4778 5846 4396 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 75 2900 3690 4320 5475 6760 4687 Logistiikka / Logistik 48 3214 3500 4100 4783 6150 4328 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 139 3192 3725 4200 4700 5516 4330 Opetus ja tutkimus / Undervisning och forskning 59 3190 3888 4500 5000 6000 4484 Koulutuksen suunnittelu / Utbildningsplanering 17 3334 3680 4060 4200 4285 4032 Opetus / Undervisning 34 3646 3970 4292 4500 5405 4385 Tutkimus / Forskning 29 2780 3420 4000 4700 5555 4123 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 26 2561 3030 3452 4195 4410 3813 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 20 2600 3077 3532 4170 4482 3980 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 64 2920 3533 4300 5010 6223 4541 Yhteensä / Totalt 1661 3133 3650 4357 5400 6550 4685 Asiantuntijat toimialoittain / Experter enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 243 3344 3825 4595 5794 6700 4931 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 38 3640 4100 4951 6092 6679 5219 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 22 3665 4300 5255 6104 7366 5326 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 51 3550 4235 4881 5900 7000 5221 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 16 3650 3775 4250 5141 6840 4785 Koneiden, laitt., kulkun. valm. / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 62 3142 3500 3856 4938 6145 4421 Tietokoneiden, elektroniikan, sähkötuott. valm. / Tillverkning av datorer, elektronik, optik osv. 31 3850 4213 5250 6010 6550 5165 Muu valmistus / Annan tillverkning 17 3114 3600 4200 5791 6540 4652 Kauppa / Handel 74 3114 3485 4268 5075 5882 4362 Tukkukauppa / Partihandel 29 3280 4100 4500 5465 6442 4743 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 39 2994 3220 3725 4575 5572 4051 Finanssiala / Finansiell verksamhet 330 3300 3900 4985 6254 7400 5301 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 208 3276 3923 4995 6274 7451 5316 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 56 3375 3900 4600 5954 7425 5234 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 65 3416 4020 5150 6022 7054 5337 Muut toimialat / Andra branscher Maa-, metsä- ja kalatalous, kaivost. / Jord- och skogsbruk, ­viltvård, fiskeri 7 3823 3920 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 21 3475 4200 4560 5384 6730 4922 Rakentaminen / Byggverksamhet 20 4085 4478 4600 5169 5805 4913 Kuljetus, varastointi (ml. postitoim.) / Transport, lagring, inkl. exped. 31 3220 3818 4269 4935 5500 4406 Majoitus- ja ravitsemist. / Hotell-, restaurangverksamhet 7 4200 4345 Televiestintä / Telekommunikation 31 3329 4191 4635 5279 6000 4671 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 131 3176 3965 4800 5700 6730 5079 Kustannus, radio-, tv-toiminta / Förlagsverksamhet, radio, TV 22 3501 4004 4614 5075 5500 4574 Kiinteistöala / Fastighetsverksamhet 20 3022 3507 3925 5175 5569 4211 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 110 2997 3250 3845 5000 6582 4342 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen / Forskning och utveckling 45 2880 3200 4040 4700 5480 4081 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 74 3215 3600 4200 5403 6906 4695 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, markn. undersökn. 32 2810 3550 4000 4592 5430 4122 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle / Andra typer av affärstjänster 59 2884 3431 4060 4820 6384 4330 Hallinto- ja tukipalvelutoiminta / Administration, stödtjänster 16 2875 3688 4204 5205 6078 4396 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 128 3005 3455 4200 4708 5530 4277 Koulutus / Utbildning 136 3243 3664 4162 4700 5357 4264 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 32 3110 3500 4050 4736 5495 4074 Järjestöt, säätiöt, tms. / Stiftelser eller liknande 20 3400 3695 4441 4758 5394 4320 Muu palvelutoiminta / Andra tjänster 7 3600 3499 Muu toimiala / Annan bransch 53 3010 3470 4220 4620 5290 4254 Yhteensä / Totalt 1653 3133 3650 4357 5400 6550 4689 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER24 25PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 14. 14. Kaikista ekonomeista eniten vuonna 2016 nousi toimihenkilöiden mediaanipalkka, yli 3 %. Toimihenkilönä työskenteleviä ekonomeja työllistää eniten teollisuus. Kakkosena on finanssiala ja kolmosena kauppa. 3 % Toimihenkilöt | Tjänstemän N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Toimihenkilöt ekonomi-iän mukaan / Tjänstemän enligt ekonomålder 0 vuotta/år 34 2215 2613 2900 3284 3579 2985 1 vuosi/år 34 2223 2500 2900 3200 3570 2844 2 vuotta/år 35 2263 2408 3000 3275 3740 2973 3 vuotta/år 33 2360 2835 3180 3500 4040 3267 4 vuotta/år 29 2800 2920 3200 3766 4550 3540 5 vuotta/år 21 2300 2800 3400 4200 5000 3780 6–7 vuotta/år 25 2314 2508 3000 3800 4348 3226 8–9 vuotta/år 36 2620 3000 3510 4100 5125 3618 10–12 vuotta/år 15 3150 3599 4195 4674 5048 4075 13–17 vuotta/år 18 2962 3200 3550 4450 7385 4408 18–23 vuotta/år 28 2996 3347 3849 4970 5994 4345 24–30 vuotta/år 40 2792 3388 4169 4876 5792 4306 31– vuotta/år 42 2386 3024 3580 4625 5036 3864 Yhteensä / Totalt 390 2397 2839 3300 4114 5000 3589 Toimihenkilöt toimipaikan aluetyypin mukaan / Tjänstemän enligt arbetsplatsens region Helsingin talousalue / Helsingforsregionen 217 2563 2920 3450 4500 5623 3890 Turun talousalue / Åboregionen 42 2410 2904 3138 3958 4392 3342 Tampereen talousalue / Tammerforsregionen 21 2300 2700 3000 3470 4250 3177 Muu kaupunki > 50 000 as. / Annan stad > 50 000 invånare 70 2200 2700 3118 3523 4100 3164 Muu kaupunki < 50 000 as. / Annan stad < 50 000 invånare 40 2335 2815 3200 3660 4732 3363 Muu kunta / Annan kommun 8 2277 2500 3159 3440 3515 2943 Yhteensä / Totalt 401 2400 2850 3300 4120 5040 3600 Toimihenkilöt työnantajan henkilöstömäärän mukaan / Tjänstemän enligt antal anställda 1–9 34 1829 2425 3400 4509 5927 3587 10–29 32 2674 2865 3298 3805 4579 3344 30–99 53 2403 2850 3200 3703 4470 3377 100–249 57 2494 2900 3200 4000 4714 3571 250–499 38 2305 2700 3050 4340 4989 3450 500–999 51 2600 2918 3320 4075 4870 3616 1000–2999 37 2700 3120 3500 4500 5234 3856 3000 tai enemmän / eller flera 98 2390 2821 3310 4338 5530 3785 Yhteensä / Totalt 400 2400 2850 3299 4132 5044 3601 Toimihenkilöt työnantajittain / Tjänstemän enligt arbetsgivare Valtio / Staten 13 2353 2400 2650 4118 4236 3248 Valtion liikelaitos / Statligt affärsverk 7 2950 3467 Kunta, kuntayhtymä / Kommun, samkommun 17 2548 2800 3250 3900 4282 3418 Kunnallinen liikelaitos / Kommunalt affärsverk 7 3580 3643 Muu julkisyhteisö / Annan offentlig inrättning 8 3075 3305 Yksityinen sektori yhteensä / Privat företag, samtliga 336 2468 2900 3300 4156 5090 3630 Yksityinen, kotimainen / Privat företag, finländskt 248 2423 2853 3298 4003 4897 3510 Yksityinen, ulkomainen / Privat företag, utländskt 88 2770 3000 3400 4753 5961 3968 Yhteensä / Totalt 401 2400 2854 3300 4130 5040 3606 Toimihenkilöt tehtävittäin / Tjänstemän enligt arbetsuppgift Yleishallinto / Administration 33 2677 2800 3550 4200 5294 3804 Yleishallinnolliset tehtävät / Allmän administration 9 2750 2946 Kehittäminen ja konsultointi / Utveckling och konsultation 14 2730 3250 3530 4175 5373 3792 Tietojenkäsittely, ICT-tehtävät / IT och ICT 14 3013 3213 3887 4371 4950 3907 Henkilöstöhallinnolliset tehtävät / Personaladministration 17 2660 2800 3320 4000 4580 3500 Henk. hall. yleistehtävät / Allmän personaladministration 9 3200 3109 Taloudelliset tehtävät / Ekonomi 149 2393 2880 3216 3994 4870 3547 Taloudelliset yleistehtävät / Allmän ekonomi 35 2374 2888 3250 3997 5216 3586 Sisäisen laskennan tehtävät / Intern redovisning 27 2868 3157 3320 3983 4738 3656 Ulkoisen laskennan tehtävät / Extern redovisning 29 2440 2950 3250 4100 4647 3455 Rahoitus- ja sijoitustoiminta / Finansiering, investering 18 2565 2925 3690 5450 7055 4461 Tilintarkastus / Revision 10 3050 3083 Verotus / Skatter 10 2527 2783 Muu / Annat 17 2320 2450 3117 3420 4305 3188 N F10 F25 Med F75 F90 Ka. | Mv. Markkinointitehtävät / Marknadsföring 102 2500 2907 3382 4805 5603 3876 Markkinoinnin yleistehtävät / Allmän marknadsföring 17 2290 2700 3100 3800 4350 3187 Markkinointisuunnittelu / Marknadsplanering 8 2850 3184 Myynti / Försäljning 42 2507 3025 4175 5233 6945 4460 Vienti / Export 13 2942 3067 3300 4370 5259 3745 Asiakasvastuulliset tehtävät / Arbete med kundansvar 17 2770 3000 3350 4380 5089 3698 Logistiikka / Logistik 15 2890 2990 3300 3955 4740 3722 Opetus- ja tutkimustehtävät / Undervisning och forskning 18 3140 3312 4045 4381 4657 3886 Opetus / Undervisning 8 4153 4119 Palvelu ja neuvonta / Service och rådgivning 34 2000 2230 2828 3328 4007 2853 Palvelu- ja neuvontatehtävät / Service och rådgivning 14 2041 2200 2500 2849 2999 2583 Sihteerin, assistentin teht. / Sekreterar-, assistentarbete 20 1952 2383 3162 3636 4180 3041 Muut tehtävät / Övriga uppgifter 19 2373 2845 3100 3450 3793 3094 Yhteensä / Totalt 401 2400 2854 3300 4130 5040 3604 Toimihenkilöt toimialoittain / Tjänstemän enligt bransch Teollisuus / Tillverkning 97 2700 3020 3430 4160 5170 3765 Elint., juomien, tup. valm / Tillverkning av livsmedel, drycker, tobak 18 2810 3125 3525 4521 5115 3819 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valm./ Tillverkning av papper, pappersvaror, kartong 8 3115 3800 Jalostettujen öljytuotteiden, kemikaalien ym. valm. / Tillverkning av oljeprodukter, läkemedel 11 2850 3005 4050 4883 5200 4153 Perusmetallien jalostus, metallituott. valm. / Framställning av metall och produkter av metall 9 3096 3474 Koneiden, laitt., kulkun. valm / Tillverkning av maskiner, utrustning, motorfordon 35 2723 3000 3320 3788 4286 3434 Muu valmistus / Annan tillverkning 7 3600 3840 Kauppa / Handel 22 2731 3125 3360 4475 5080 3745 Tukkukauppa / Partihandel 10 2785 3425 4125 4514 5364 4089 Vähittäiskauppa / Detaljhandel 9 3315 3464 Finanssiala / Finansiell verksamhet 51 2200 2500 2997 3800 5000 3475 Rahoituspalvelut / Finanstjänster 31 2200 2600 3000 3800 5730 3591 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoim. / Försäkring, återförsäkring, pensionsfondsverksamhet 12 2519 2813 3049 4556 4972 3603 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta / Finansiella stödtjänster, stödtjänster till försäkring 8 2463 2830 Muut toimialat / Andra branscher Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuolto / Försörjning av el, gas, värme, vatten 11 2895 2975 3354 4905 6900 4192 Kuljetus, varastointi (ml. postitoiminta) / Transport, lagring, inkl. expedition 13 2620 2800 3200 3703 4590 3413 Ohjelmistot, tietopalvelutoiminta / Mjukvara, IT-tjänster 44 2730 2920 4030 4668 5499 4026 Laskentatoimen palvelut / Redovisningstjänster 22 2220 2463 2995 3295 3478 2973 Liikkeenjohdon konsultointi / Konsultation till företagsledningen 8 3475 3361 Mainostoiminta ja markkinatutkimus / Reklam, marknadsundersökningar 8 2800 2977 Julk. hall., maanpuolustus, sos. vak. / Offentlig förvaltning, försvar, social försäkring 21 2400 2546 3297 3900 4257 3391 Koulutus / Utbildning 24 2895 3175 3590 4145 4609 3687 Terveys- ja sosiaaliala / Hälsovårds- och socialtjänster 8 3299 3666 Muu toimiala / Annan bransch 23 2294 2800 3126 4050 4536 3376 Yhteensä / Totalt 398 2400 2851 3300 4135 5052 3608 © SU O ME N E KO NOMIT | F INLANDS EKONOMER26 27PALKKATASOTUTKIM US | LÖNEU NDER S ÖK NI NG
 15. 15. Puheluhinnat 0206-alkuisiin numeroihin matkapuhelimesta matkapuhelinmaksu + 3 snt/ min ja lankapuhelimesta paikallisverkkomaksu + 3 snt/min. Samtalspris till 0206-nummer mobilsamtalsavgift + 3 cent/min från mobiltelefon och lokalnätsavgift + 3 cent/min från fasta nätet. Tarkistathan, että yhteystietosi ovat ajan tasalla. Se onnistuu jäsenpalvelussa: jasenpalvelu.ekonomit.fi > Omat sivut Kirjaudu jäsenpalveluun jäsennumerollasi (tai vaihtamallasi tunnuksella) ja henkilötunnuksen loppuosalla. JÄSENYYSASIAT – MEDLEMSÄRENDEN jasenrekisteri@ekonomit.fi arkisin – vardagar 9–14: 0206 93200 Omien yhteystietojen päivitys: jasenpalvelu.ekonomit.fi > Omat sivut Uppdatera dina kontaktuppgifter: jasenpalvelu.ekonomit.fi/logga-in > Egna sidor URAPALVELUT – KARRIÄRTJÄNSTER ura@ekonomit.fi Varaa puhelinaika – boka telefontid: ajanvaraus.ekonomit.fi PALKKANEUVONTA – LÖNERÅDGIVNING Lähetä soittopyyntö – be oss ringa dig: palkkaneuvonta@ekonomit.fi Varaa puhelinaika – boka telefontid: ajanvaraus.ekonomit.fi TYÖSUHDENEUVONTA – ANSTÄLLNINGSRÅDGIVNING arkisin – vardagar 9–12: 0206 93205 Varaa puhelinaika – boka telefontid: ajanvaraus.ekonomit.fi SUOMEN EKONOMIT – FINLANDS EKONOMER Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki Banvaktsgatan 2, 00520 Helsingfors p./tfn 0201 299 299 info@ekonomit.fi ekonomit.fi

×