Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mindfulnesstutkimus vaasan yliopisto andas_syksy2018

76 views

Published on

Vaasan yliopiston mindfulness -tutkimushankkeen esittely. Tutkimus yhdistää mindfulnessin osaksi laajempaa henkisen ja fyysisen työhyvinvoinnin yksilöitä ja koko organisaatiota hyödyntävien vaikutusten arviointia.

Published in: Leadership & Management
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mindfulnesstutkimus vaasan yliopisto andas_syksy2018

  1. 1. Valmennus ja tutkimushanke: Itsensä ja mielen johtaminen esimiehen työkaluna Eeva Jaakonsalo Andas Oy Laura Urrila University of Vaasa
  2. 2. Lean Your MindTM -mindfulnessvalmennus • Itsensä johtaminen on tärkeä kyky työelämässä. Erityisen tärkeää se on tietotyössä, paineen alla työskenneltäessä ja esimerkiksi itseohjautuvuutta edellyttävissä työyhteisöissä. Työstä selviytyminen edellyttää taitoa ohjata omaa mieltään ja keskittymistään sekä tehdä tilaa myös palautumiselle. • Työperäisen stressin kehittymiseen vaikuttaa sekä työ että tekijä. Työolobarometrin (tyoelama2020.fi) mukaan työn mielekkyys on lisääntynyt, mutta samalla työntekijät kokevat vaikutusmahdollisuutensa työtahtiin, työtehtäviin ja työnjakoon vähentyneen ja kiireen olevan pysyvä olotila. • Tietoinen läsnäolo eli mindfulness on erinomainen väline oman stressin kokemuksen hallintaan. Se parantaa keskittymiskykyä ja auttaa kohtaamaan ja käsittelemään muutoksia työssä ja omassa elämässä. Nämä puolestaan kehittävät työilmapiiriä, parantavat jaksamista ja kohottavat tuottavuutta. Tietoinen läsnäolo näkyy siis tuloksessa ja työhyvinvoinnissa.
  3. 3. Tutkitusti hyviä vaikutuksia työkykyyn Mindfulnessharjoittelu • Auttaa mieltä ja kehoa palautumaan ja jaksamaan paremmin • Parantaa sosiaalista toimintakykyä • Parantaa keskittymiskykyä, ajan hallintaa ja muistia • Helpottaa masennusta ja ahdistusta • Vähentää fyysistä kipua ja siihen liittyviä tunnereaktioita • Kohentaa itsetuntemusta ja kokemusta elämänhallinnasta
  4. 4. Vaasan yliopiston tutkimushanke: Impacts of mindfulness on leadership and leader development • Research problem: To explore what impacts mindfulness has on leadership and leader development, particularly on leader self-development as a core leader capability • This will support leaders and human resources development professionals in leveraging mindfulness- based solutions for individuals and teams • The impacts of mindfulness will be examined as a result of mindfulness interventions i.e. the Lean Your Mind training program • Data collection will take place during Autumn 2018 – Spring 2019 4
  5. 5. Tutkimus- ja ryhmävalmennusprosessi • Prosessi kestää 8 viikkoa. Se muodostuu sähköpostitse lähetettävästä ennakkotehtävästä, kuudesta ryhmätapaamisesta ja niiden välillä tehtävästä omasta harjoittelusta sekä tutkijan tekemästä loppuhaastattelusta. • Valmennusta tukee Andasin mobiiliapplikaatio, jotta harjoittelu voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Jokainen osallistuja tekee oman harjoittelunsa applikaation tukemana sekä osallistuu ryhmätapaamisiin, joissa esitellään teoriaa ja keskustellaan yhdessä harjoitusten vaikutuksista. Ryhmätapaamiset ovat erittäin tärkeitä asian työstämiseksi ja yhteisen kulttuurin ja sanaston luomiseksi. • Valmennusta tukee myös läheisten mukaan ottaminen. Siksi Andasin valmennuksiin kuuluu mahdollisuus aktivoida mobiiliapplikaatio myös osallistujien 1-3 perheenjäsenelle tai ystävälle ilman lisäkustannuksia. Perheenjäsenet/ystävät eivät osallistu tutkimukseen. Ryhmävalmennus 6 tapaamista 8 viikon aikana Ensimmäinen tapaaminen 2 h, muut 1,5 h Oma harjoittelu 10-15 minuuttia päivässä Osallistujien haastattelut kurssin jälkeen 60-90 min/ henkilö Ennakko- tehtävä: Tutkimukseen liittyvä kysely sähköpostitse Viikot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  6. 6. The trainer: Eeva Jaakonsalo • Leadership Coach, Mindfulness Instructor • CEO Andas Oy • Eeva has 20 years’ expertise in management consulting and leadership development. She is a trained coach and mindfulness instructor and a skilled and popular trainer and lecturer. • Contact: – Tel: +358503894640 – Email: eeva.jaakonsalo@andas.fi – LinkedIn: linkedin.com/in/eevajaakonsalo/ 6
  7. 7. The researcher: Laura Urrila • PhD researcher, MSc, MA – University of Vaasa, Faculty of Business Studies, Human Resources Management research group • Mindfulness instructor • Coach (ACC, International Coach Federation) • Laura’s professional background is in organizational development as management consultant and in finance expert positions • Contact: – Tel: +358407725065 – Email: laura.urrila@uva.fi – LinkedIn: linkedin.com/in/lauraurrila/ 7

×