Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Download to read offline

Lääkealan tulevaisuuden haasteet

Download to read offline

Hintalautakunnan johtajan (virkavapaalla) Lauri Pelkosen esitys Kansallisessa Diabetesfoorumissa 12.12.2017 Finlandia-talossa.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lääkealan tulevaisuuden haasteet

 1. 1. Lääkealan tulevaisuuden haasteet Kansallinen diabetesfoorumi 12.12.2017 Lauri Pelkonen, OTK, VT & VTL 12.12.2017Lauri Pelkonen 1
 2. 2. Sidonnaisuudet  Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari ja valtiotieteen lisensiaatti  Lääkkeiden hintalautakunta, johtaja, vv. 30.11.2017 – 30.6.2018  Lääkejakeluselvitysryhmän pääsihteeri 1.12.2017 – 30.6.2018 (toimeksiantajana Päivittäistavarakauppa ry)  Työttömyysturvalautakunnan varapuheenjohtaja  Valtakunnallisen palveluvalikoimaneuvoston pysyvä asiantuntija  Lukuisissa lääkealan työryhmissä ja asiantuntijaryhmissä puheenjohtajana, jäsenenä tai asiantuntijana  Ei lääkeyritysten osakeomistuksia eikä taloudellisia etuuksia lääkeyrityksiltä 12.12.2017Lauri Pelkonen 2
 3. 3. Lääkehuolto osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuutta 12.12.2017Lauri Pelkonen 3
 4. 4. Lääkkeiden käyttöönottoa koskeva päätöksenteko Suomessa: arviointi, käyttöönotto ja rahoitus (STM 2017:31) 12.12.2017Lauri Pelkonen 4 Institutionaalinen rahoittaja Avohoidon reseptilääkkeet Sairaalassa käytettävät lääkkeet Tartuntatautien lääkehoito Rokotteet Kela Kotitaloudet Kunnat Valtio Lääkeryhmä HTA-tiedon hyödyntäjä Hila Kela Palko Sairaalat KRAR STM STM:n työryhmät HTA-tiedon tuottaja Lääketeollisuus (Fimea) (EUnetHTA) Fimea Lääketeollisuus (EUnetHTA) (Sairaalat) THL (EUnetHTA) Fimea (EUnetHTA)
 5. 5. An ageing population and increasing prevalence of chronic disease are burdening healthcare systems 12.12.2017Lauri Pelkonen 5 Lähde: EFPIA
 6. 6. Average annual growth in retail pharmaceutical expenditure per capita, in real terms, 2003-09 and 2009-15 (or nearest period) 11.0 0.5 7.0 0.8 0.7 0.1 -0.3 2.7 2.5 1.1 2.0 1.0 0.0 6.3 2.1 2.3 3.1 0.4 2.2 0.9 3.9 2.5 2.5 -0.4 0.7 2.5 1.5 0.6 -2.2 6.4 4.2 3.8 -6.5 -5.9 -4.4 -3.9 -2.8 -2.2 -1.7 -1.5 -1.3 -1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.6 -0.5 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 0.4 0.7 0.7 0.7 0.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 3.1 3.8 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 2003-09 2009-15 % 12.12.2017Lauri Pelkonen 6
 7. 7. Uusia lääkkeitä markkinoille (uudet lääkeaineet & geneeriset/biosimilaarit): uudet hoitomahdolli-suudet ja kustannusvaikuttavuuden edistäminen 12.12.2017Lauri Pelkonen 7 Lähde_ EFPIA
 8. 8. Biopharmaceutical companies have made continued advances against rare diseases 12.12.2017Lauri Pelkonen 8 Lähde: EFPIA
 9. 9. Expenditure on retail pharmaceuticals by type of financing, 2015 (or nearest year) Health at a Glance 2017: OECD indicators - © OECD 2017 12.12.2017Lauri Pelkonen 9 Huom! Kela-korvaus keskim. n. 70 %
 10. 10. Tarpeellinen lääkehoito kaikille niitä tarvitseville ja rahoituksellisesti kestävä järjestelmä?  Total spending on medicines will reach $1.4 trillion by 2020 due to a) greater patient access to chronic disease treatments and b) breakthrough innovations in drug therapies.  Global spending is forecast to grow at a 4-7 % over the next five years.  Global spending will grow by 29-32 % through 2020, compared with an increase of 35 % in the prior five years.  Global medicine use in 2020 will reach 4.5 trillion doses, up 24 % from 2015.  More than 225 medicines will be introduced by 2020, with one-third focused on treating cancer. (Lähde: IMS Health forecast 18.11.2015) 12.12.2017Lauri Pelkonen 10
 11. 11. Avohuollon lääkekorvaukset 1965 -2016 12.12.2017Lauri Pelkonen 11
 12. 12. Uudistuvat lääkehoidot - onko lääke hintansa väärti?  Markkinoille tulevat lääkkeet yhä useammin rajatulle käyttäjäryhmälle ja niiden hinnat yleensä käytössä olevia vaihtoehtoja korkeampia  Kehittyvät myyntilupaprosessit > lääkkeet nopeammin markkinoille = tieto hoidollisesta arvosta / terveyshyödyistä / kustannusvaikuttavuudesta rajallista eli miten erotetaan hoidolliset edistysaskeleet niistä, joiden lisähyöty kyseenalainen  ”TK-rahoitusvastuuta siirtyy yhteiskunnalle/kuluttajalle” > lääkkeen hinnoittelu?  Päätöksentekoprosessia kehitettävä:  HTA-arvioinnin kehittäminen kansallisella tasolla ja liittäminen osaksi päätöksentekoa (Rationaalisen lääkehoidon HTA-ryhmä, STM 2017)  HTA ja myyntilupaprosessien lähentyminen > EU-taso (Komission aloite 1/2018?), kansallinen hyödynnettävyys  Lääkkeiden hallittu käyttöönotto ja riskinjako > ehdollinen korvattavuus (vuonna 2017 tehty 7 päätöstä)  Uusien mahdollisuuksien hyödyntäminen: biopankit, RWD, osaamiskeskukset (FICAN), …. 12 12.12.2017Lauri Pelkonen
 13. 13. Tulevaisuuden haasteet – miten turvataan tarpeellisten lääkkeiden saatavuus niitä tarvitseville  Rajalliset resurssit - väestön ikääntyminen – kehittyvä lääkehoito  tarve kasvaa (kysyntä) ja uudet, kalliimmat hoitomahdollisuudet tarjoaa uusia hoitovaihtoehtoja (tarjonta)  Rahoituksellisesti kestävä rationaalista lääkehoitoa edistävä päätöksenteko  Päätöksenteko perustuu näyttöön/tutkittuun tietoon: hoidollinen arvo/terveyshyödyt/kustannusvaikuttavuus/riskinhallinta (hallittu käyttöönotto)  Vahva, osaava ja riittävästi resursoitu päätöksenteko (hinta/korvattavuus/käyttöönotto)  Rationaalista lääkehoitoa tukeva/edistävä (tehokas, turvallinen, tarkoituksenmukainen ja taloudellinen lääkehoito) päätöksenteko  Lääkkeen elinkaaren hyödyntävä ja hintakilpailua terveesti edistävä  Uusissa ja innovatiivisissa lääkkeissä yhteiskunnan ja lääketeollisuuden riskiä jakava/tasaava  Lääkkeiden hinnoittelun kohtuullisuus 12.12.2017Lauri Pelkonen 13
 14. 14. 12.12.2017Lauri Pelkonen 14

Hintalautakunnan johtajan (virkavapaalla) Lauri Pelkosen esitys Kansallisessa Diabetesfoorumissa 12.12.2017 Finlandia-talossa.

Views

Total views

59

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×