Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Richard Hendriks - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

5 views

Published on

Richard Hendriks van AGEL adviseurs over de inzet van Maptionnaire

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Richard Hendriks - Maptionnaire inspiratiesessie Houten - 7 december 2017

 1. 1. Richard Hendriks (1983) AGEL adviseurs sinds 01-2015 HU: Geodesie/ Geo-informatie Avans Hogeschool : MER GIS adviseur Maptionnaire : 1e adviesbureau in NL
 2. 2. Hét locatie gebonden (enquête) platform
 3. 3. (BGT) mutaties in ‘t veld
 4. 4. Energetisch verbeteringen bij Woningbouwcoöperaties Om in te spelen op de veranderende omstandigheden ten aanzien van de woon- en leefomgeving zijn energetische maatregelen nodig. Een belangrijk aspect is de bewonerstevredenheid waarbij Participatie GIS een essentieel onderdeel is. Vanuit Maptionnaire zijn bewonerswensen en deelnamebereidheid in beeld gebracht door bewonersonderzoek. De enquête heeft inzicht gekregen in het animo voor energiebesparende maatregelen. Tevens was in één oogopslag te zien welke aandachtspunten bewoners hadden. Voor AGEL heeft dit project het interne proces verkort en was er direct inzicht in de stand van zaken. Tevens kon direct geschakeld worden met eventuele huisbezoekingen door bouwkundige deskundige. Denk hierbij aan het genereren van adressenlijst voor huisbezoeken.
 5. 5. Kwaliteitsborging Om de kwaliteit in projecten te waarborgen binnen een (UAV-gc)-contractvorm heeft AGEL adviseurs het proces met maptionnaire verbeterd voor aannemers en opdrachtgevers. De huidige kwaliteitsborging binnen infra projecten verliep niet efficiënt en verdiende aanbeveling voor verbetering. De rol van de aannemer in de keten is hiermee verduidelijkt. Doel is om opdrachtgever, adviesbureau en aannemer real-time inzicht te geven in de geleverde kwaliteit. Hierdoor geen verrassingen Bij de oplevering en samen trots zijn op het eindresultaat.
 6. 6. • Rekken vol met ordners • Geen betrokkenheid medewerkers/aannemers • Minder vertrouwen • Pas inzicht bij oplevering • Betrokkenheid medewerkers • Continue verbetering • Kostenbesparend • Meer vertrouwen • Real-time inzicht op afstand
 7. 7. ISO (certificering) Programma van Eisen /RAW Keuringsrapport Aannemer Specificeren Gemeente X Verificatie en Validatie Aantonen
 8. 8. HAS Student : Open data gebruik AGEL adviseurs
 9. 9. Burgerbetrokkenheid • De steeds complexere samenleving levert een toenemende mate van kritiek op hoe de toekomst van de Nederlandse samenleving te veel wordt bepaald door de politiek, zonder de burger hierbij te betrekken. • Tot op heden wordt in de meeste gevallen van ruimtelijke planvorming de burger slechts (laat) geïnformeerd. • De opkomst van burgerbetrokkenheid loopt gestaag en er zijn nog veel problemen waar ontwikkelende partijen, waaronder gemeenten, en burgers tegenaan lopen.
 10. 10. Traditioneel vs. Nieuwe aanpak m.b.t. planvorming
 11. 11. Burgerbetrokkenheid • Stadsoevers in de gemeente Roosendaal: Tot stand gekomen in samenwerking met groep belanghebbende en geïnteresseerde bewoners/eigenaars en toekomstige gebruikers • Gemeenten Uden en Capelle aan den IJssel hebben burgerbetrokkenheid nadrukkelijk een plek gegeven in de omgevingsvisie De verwachte rol van gemeente
 12. 12. Burgerbetrokkenheid Manier van informeren naar burgers Leeftijd burgers – manier informeren • Leeftijd 18 -30: • Informeren over een bepaalde ontwikkeling of worden uitgenodigd voor bijeenkomst via een persoonlijke brief (of eventueel mail). • Bewonersbijeenkomst. • Leeftijd 30 -45: • Verdeeld over de communicatiemiddelen • Leeftijd 45 -65: Nagenoeg zelfde voorkeur als 18-30 ++ Voorkeur voor persoonlijke benadering (brief/mail en bewonersavond) -- Social media, gemeente site en mond of mond reclame Persoonlijke en face – to – face betrokkenheid
 13. 13. Bedankt!

×