Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01 - Hardware (uvod, historie)

77 views

Published on

Hardware (uvod, historie)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

01 - Hardware (uvod, historie)

 1. 1. HARDWARE Úvod Historie počítačů
 2. 2. Úvodní otázky
 3. 3. Úvodní otázky K čemu dnes využíváme počítače? Jaké základní součástky se nachází uvnitř počítače? Už jste někdy něco v počítači opravovali / měnili? Víte, co mají jednotlivé součástky PC na starosti, resp. jakou funkci mají?
 4. 4. Úvodní otázky S jakými typy počítačů máte zkušenost? Víte něco o historii počítačů? Už jste někdy něco v počítači opravovali / měnili? Museli jste někdy řešit nějaký problém s počítačem?
 5. 5. Základní pojmy
 6. 6. ZÁKLADNÍ POJMY Co je to HARDWARE? Je technické vybavení počítače. Zahrnujeme do něj všechny fyzické součásti počítače. Základem počítačové sestavy je _______________, ve které je nejdůležitějším komponentem ____________________. počítačová skříň základní deska K ní a na ni se umisťují další součásti počítače.
 7. 7. ZÁKLADNÍ POJMY Co znamená zkratka PC? personal computer = _______________________osobní počítač
 8. 8. Historie počítačů
 9. 9. HISTORIE PC Jaký byl důvod vzniku počítačů? Snaha ulehčit si _____________________ vedla ke vzniku jednoduchých, ale promyšlených pomůcek, posléze k vývoji mechanických počítacích strojů a nakonec až k počítačům v dnešním slova smyslu. počítání
 10. 10. HISTORIE PC Do jakých etap rozdělujeme vývoj počítačů? Vývoj počítačů rozdělujeme na generace. Jednotlivé vývojové etapy (generace) charakterizuje použití určitých stavebních prvků a obvodů
 11. 11. HISTORIE PC Historické stroje, které předcházeli vzniku moderních PC: 1. počítací strojek = ABAKUS existoval již před 5 000 lety v Římě a Řecku; byl podobný dnešnímu počítadlu
 12. 12. HISTORIE PC
 13. 13. HISTORIE PC Logaritmické pravítko – v 17. století v Anglii, používalo se ještě ve 20. století.
 14. 14. HISTORIE PC v roce 1673 německý matematik LEIBNITZ sestrojil počítací stroj, který sčítal, odčítal, násobil a dělil; používá se u mechanických pokladen
 15. 15. HISTORIE PC v letech 1937-1943 americká firma IBM vyrobila elektromechanický počítač MARK I, jehož základním stavebním prvkem byl reléový obvod.
 16. 16. HISTORIE PC
 17. 17. HISTORIE PC 1946 byl v USA vyroben 1. samočinný počítač ENIAC, ve kterém byly použity elektronky
 18. 18. Elektronka
 19. 19. HISTORIE PC 1946 byl v USA vyroben 1. samočinný počítač ENIAC, ve kterém byly použity elektronky
 20. 20. Nultá generace – počítače vyrobené do r. 1949 reléové počítače (relé je elektrotechnická součástka, která obsahuje elektromagneticky ovládané kontakty) desítky operací za sekundu
 21. 21. Nultá generace – počítače vyrobené do r. 1949 na vstupu elektrický psací stroj, dálnopis na vstupu děrné štítky a pásky
 22. 22. Děrné štítky Děrný štítek je médium pro záznam dat pro pozdější zpracování automaty nebo počítači Bývají vyrobeny z tenkého kartonu, informace je reprezentována dírkou na určité pozici. Místa pro otvory jsou uspořádána do matice. Na běžném děrném štítku bylo 80 nebo 90 sloupců pro záznam dat. Nejběžněji používanou kapacitou bylo 80 znaků na jeden děrný štítek.
 23. 23. První generace – 1949–1956 - elektronkové počítače operační rychlost přibližně 100 – 1 000 operací za sekundu velké rozměry, velký příkon děrné štítky, pásky, elektrický psací stroj, první tiskárny
 24. 24. První generace – 1949–1956 - elektronkové počítače
 25. 25. Druhá generace – (1956–1964) tranzistorové počítače operační rychlost několik tisíc operací za sekundu vyšší programovací jazyky: ALGOL, COBOL
 26. 26. Druhá generace – (1956–1964) tranzistor
 27. 27. Druhá generace – (1956–1964)
 28. 28. Třetí generace – (1964-1981) integrované obvody způsobily převrat ve výrobě počítačů, umožnily jejich zmenšení operační rychlost desítky tisíc za sekundu
 29. 29. Třetí generace – (1964-1981) integrovaný obvod
 30. 30. Třetí generace – (1964-1981)
 31. 31. Čtvrtá generace 1981 – dodnes mikroprocesory malé rozměry, velká rychlost, velká kapacita paměti v roce 1981 uvedla firma IBM první PC
 32. 32. Čtvrtá generace 1981 – dodnes
 33. 33. Čtvrtá generace 1981 – dodnes
 34. 34. 90. léta
 35. 35. 90. léta
 36. 36. Historie PC - shrnutí Jaké dva základní trendy (změny) jsou příznačné pro vývoj počítačů ve 20. stol.? zvyšování rychlosti miniaturizace
 37. 37. Historie PC - shrnutí Seřaďte čísly vzestupně jednotlivé druhy počítačů / počítačích strojů od nejstaršího po nejnovější? Mark 1 Eniac Logaritmické právitko Abakus 1 2 4 3
 38. 38. Historie PC - shrnutí Název generace 0. gererace 1. generace 2. generace 3. generace 4. generace Typ obvodu reléové obvody elektronkové obvody tranzistorové obvody integrované obvody mikroprocesory

×