Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Serverless? To ste sa zbláznili?

 1. Serverless? To ste sa zbláznili? Martin Urban
 2. 2 Maťo Urban ⚡Serverless meetup co-organizer 🚀 Mám na starosti technológie a inovácie v Purple Technology 💜 Starám sa o budovanie teamu, ktorý vytvára našu serverless platformu 👪 Táta 2 kluků (1.5 & 3) 🧩 escape-gamer 🏄 windsurfer @xurban42
 3. 3 Agenda Predstavenie Purple Technology Čo je to serverless? Ako dostať serverless do firmy
 4. 4 Purple Technology Vyvíjame webové aplikácie pre forexových brokerov
 5. 5 Prepisujeme nariadenia do kódu
 6. Čo je to serverless? 6 virtual machines containers serverless Niečo v cloudu
 7. Čo je to serverless? 7 Lambda! low-ops only business logic managed service AWS
 8. Čo je to serverless? 8 low-code servicefull cloud design patterns managed services scaling low-opps AWS
 9. Naša cesta k serverlessu 9 Hej a čo keby sme to urobili na AWSku!
 10. Naša cesta k serverlessu 10 Research a experimenty Hľadanie temnej strany serverlessu Objavovanie benefitov serverlessu Benefity pre management/business Príprava Proof-of-concept stacku
 11. Naša cesta k serverlessu 11 Cloud je príliš drahý! 10x lacnejší
 12. Naša cesta k serverlessu 12 Všetci vývojári sa to budú musieť naučiť? Fokus na business logiku
 13. 13 Naša cesta k serverlessu Produktová dokumentácia ako side-effect
 14. Naša cesta k serverlessu 14 Kto to bude spravovať? Kde vezmem na to devopsákov? No-ops Managed služby SLS architekti AWS partners Purple Stack
 15. Naša cesta k serverlessu 15 Všetko čo sme doteraz vyvinuli musíme zahodiť? Pripravené na použitie v microservice architektúrach
 16. Naša cesta k serverlessu 16 StepFunctions pre automatické procesy, ETL AWS Lambda + API Gateway AppSync ako GraphQL API DynamoDB ako aplikačná DB SQS ako fronta, SNS Cognito na autentifikáciu a autorizáciu Amplify na MVP EventBridge na event-driven architektúry …
 17. Temná strana serverlessu 17 rekurzia nekompatibilný business špeciálne security/audit požiadavky, interná politika stackoverflow tooling
 18. Serverless aplikacie v produkcii produkčné prostredie 1 z klientov • 600 lambda funkcií • z toho 360 klientska zóna • 30+ state machines (Step Functions) • 30+ DynamoDB tables (SLS DB) • 160k+ riadkov TS kódu • 10k+ riadkov YAML IaC konfigurácie 18
 19. Serverless v produkcii - PurpleStack 19 Typescript CI/CD monorepo per app infrastructure-as-code serverless Serverless framework unit tests Next.js React lint complex apps
 20. To je všetko. @xurban42 Pridaj sa k nám! A buď pri tom. ⚡ blog.purple-technology.com
Advertisement