Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Harald pedersen utvalgte lysark - varsling og saksbehandling - foredrag for frivillighet norge 15.02.18

84 views

Published on

Her er Harald Pedersens innlegg om varsling av trakassering og overgrep på Frivillighet Norges generalsekretærfrokost

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Harald pedersen utvalgte lysark - varsling og saksbehandling - foredrag for frivillighet norge 15.02.18

 1. 1. Hva er problemet med dagens varslingsprosedyrer? •Laget på bakgrunn av pengejuss (Compliance) • Det må legges til rette for “anonymisert” varsling – en kulturell antagelse •Hva varsles det mest om? •Hvordan håndtere flertallet av varslingssakene
 2. 2. Hva har skjedd med varslerbegrepet? • Hvordan skal begrepet forstås i dag? • Hva betyr det å gi noen “varslerstatus”? • Hva er gjengjeldelse?
 3. 3. Varslervernet 1)Legge til rette for varsling 2)Vern mot gjengjeldelse
 4. 4. Er det noen forskjell på varslervernet og reglene i diskrimineringsjussen?
 5. 5. Er det noen forskjell på hvordan man skal forholde seg til seksuell trakassering etter reglene i arbeidsmiljøloven og etter reglene i diskrimineringsjussen?
 6. 6. Kontradiksjon Kontradiksjon er partenes rett til å få komme med sine anførsler, og til å få imøtegå det motparter eller andre har anført i sakens anledning.
 7. 7. Rt-2005-1590 (premiss 34) ” Når kontradiksjonsprinsippet er tilsidesatt, er det vanskelig å vite hvordan resultatet ville ha blitt uten feilen. Prinsippet er så vesentlig at det etter mitt syn ikke kan stilles høye krav til sannsynligheten for at feilen har virket inn. Snarere bør det nærmest være en presumpsjon for at feilen har hatt betydning.”
 8. 8. Kontradiksjon • Rt 1997 – 1019 • Rt 2005 – 1590 • Rt 2014 – 1259 • HR 2016 – 232 - U
 9. 9. Noen ”juridiske” saksbehandlingsprinsipp • Habilitet • Saksgang • Dokumentasjon • Kontradiksjon
 10. 10. Kontaktinformasjon Harald Pedersen Arbeidsrettsadvokatene mobil: 930 86 855 E – post: harald@arbeidsrettsadvokatene.no Hjemmesider: www.arbeidsrettsadvokatene.no www.arbeidsmiljospesialistene.no

×